91.Eğitimle;insanların zihinsel kapasitesi ve düşünce metriksine sanal, doğal ve nesnel bilimleri konumlandırmakla tam tersini yapmak (insanın zihin ve düşünce metriksini nesnel , doğal ve sanal bilim içinde konumlandırmak) arasında ne fark vardır? Bu asır hangisi yapılmaktadır?

İpucu;birisi insanı daha çok vahşileştirir ve liyakatsizdir.


C.91.
Eğitim insanların eksik taraflarını tamamlar. Zihinsel kapasiteyi geliştirip, bireyin sanal, nesnel ve doğal düşünceleri konumlandırır. Böylece insan liyakatli ve topluma fayda sağlayan birey olur. Fakat eğitimi, bilimi doğru konumlandırmak gerekir. Bilime mi zihni uydurmak yoksa zihne mi bilimi uydurmak gerekir? Zihne bilimi uydurmak gerekir. Sonuçta insan aklının kabul etmediği bir şeyde bilim tam anlamıyla gerçekleşmiş, anlamıyla bütünleşmiş olamaz. İnsan aklı doğruyu kabullendirmek ister. Ayrıca bilim ve zihin birbirini tamamladığı sürece insanı liyakatli ve toplum ihtiyaçlarını kabullenen bireyler haline getirir. Bu asırda her iki türden insan da vardır. Diğer tür insan derken; birbiriyle örtüşmeyen(zihin-bilim uyuşması) değerleri kabullenen bireylerdir. Bu da o bireyleri topluma faydasız vahşi bireyler haline getirir. Elif DEMİR

C.91 Sanal, nesnel ve doğal bilimleri kendinizde konumlandırsanız yolunuzu şaşırmazsınız, endiniz olursunuz . Özünüzü kaybetmezsiniz.Ama tersi durumda var olan sistemlerin ve güçlerin oyuncağı olursunuz ve kendi değerlerinizi ayaklar altına alırsınız. Bu asır daha çok ikincisini yapıyor. Mehmet ERGÜN

C.91 İnsan her şeyi kendi zihinsel olarak çözeceğini düşünen insanlar benlikleri firavunlaşmış kişilerdir.Her şey akıl ile çözümlenmez.Her şeyi kendi bilgilerine göre yorumlayan kişiler problemi tam olarak kavrayamazlar.HİKMET ÇITAK

C.91 Birebir uygulamalı eğitim en doğrusu olsa gerek fakat eğitim sistemi buna yeterli değilse düşüncelerimizi sanal âlemle birleştirip yardım almak zorundayız. Yapılması gereken imkânlar doğrultusunda hareket etmektir. Şeyda  ÜSTEK

C.91. Birincisin de insanın aklını sınırsızca kullanması var. İkincisin de akla bir sınır koymak var. Bu asırda akıl sınırsızca kullanılıyor. Berrin ÖZGÖKÇE

C.91 İnsanın zihin ve düşünce metriksini nesnel, doğal ve sanal biçimde konumlandırmak insanı vahşileştirir, evrim hapishanesine mahkûm eder. Tam tersi eğitimde insanları zihinsel kapasitesi ve düşünme metriksine sanal doğal ve nesnel biçimde konumlandırmak insanın metriksini sınırlandırmaz. Günümüzde insanın sinir ve düşünce metriksi nesnel doğal biçimde konumlandırılıyor. Dinçer KÜÇÜK

C.91 Günümüzde her şey eğitimle kavratılmaya çalışılıyor ve doğru olan da budur zaten. Kişilerin zihinlerine ancak eğitimle konumlandırma yapıldığında verimli sonuçlar alınır. Diğer şekildeki uygulamaların faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü günümüz eğitim şartlarıyla zıtlaşmaktadır. Neslihan YARDIMCI

C.91 Eğitimli insan her zaman düşünceyi zihninde canlandırarak ve o düşünceyi genel bir yargıya büründürerek dile getirir. Fakat diğer şekilde düşüncesini alenen söyleyemeyen kişiler vahşidir. Ayhan YILMAZ

C.91 Her insanın belirli bir kapasitesi vardır. Bu kapasite Eğitim ile şekillendirilebilir ancak geliştirilemez. Her insan eğitim vererek istediğin seviyeye getirilemez. Buna fıtratı izin vermez. Mehdi BİNİCİ

C.91 Doğadaki her şeyi ya siz bir yere oturtacaksınız, ya da o sizi bünyesinde bir yere oturtacaktır. Fatma TUNÇ

C.91 Bence konumlandırmak insanı vahşileştirir. Çünkü bilim ne olursa olsun bir insanı bir durumda konumlandırmak, zorlamak gibi bir şeydir. İnsanı kendi haline bırakmalıyız ki bazı şeyleri kendisi görmeli ve daha sonra bu durumun kendine uygun olup olmadığını kendisi seçmelidir. Rıfat KOY

C.91 Birisi onu hayata hazırlar ve harmanlarken gerekliklerini öğretir. Güzel ahlak verilirken diğeri bozar vahşileştirir. Asrımızda ikisi de mevcuttur. Murat YILMAZ

C91)İnsanlığın düşüncesine sanal,doğal,nesnel ifadeleri konumlandırmak ve bilgilendirmek gerekir.Çünkü bu terimler insanın ufkunu açar.Bunu yapmakla insanı kölelikten kurtarırız Hacer BEYTER

C.91.İnsanların zihinsel kapasitesi ve düşünce metriksine sanal, doğal ve nesnel bilimleri konumlandırmak liyakatsizdir ve kişileri hazırcılığa sevk eder. Bu eğitim sistemi günümüzde daha çok kullanılmaktadır. Songül BAĞIŞ

C 91-İnsana bir şeyler kazandırmakla insanı aktifleştiririz.Ama insanı bir yere monte temekle o insanı köreltir pasifleştiririz.Burada matbaayı bir yere oturtmakla matbaanın insanı bir yere oturtması ilişkisi vardır Şaban ADAŞ

C.91 İnsanların zihinsel kapasitesi ve düşünce metriksine sanal,doğal ve nesnel bilimleri konumlandırmak daha mantıklı,daha insanidir.Çünkü zaten bizi biz yapan bir düşünce ağımız, aklımız, kapasitemiz var.Buna çeşitli bilimleri konumlandırarak düşünce ağımızı geliştirmiş oluruz.Sanal, doğal, nesnel bilimin bilmemizde faydalı olan kısımlarını seçip alabilmeliyiz.İnsanlar için daha faziletli olan budur.Yani doğaya, bilime göre düşüncelerimizi, zihnimizi konumlandırmak, bizi bir robot haline getirebilir.Bu asırda her ikisini yapan insan da var.Halise KADİRHAN

C.91 Doğru eğitim insanın kendini geliştirme ile orantılıdır. Buda insanın kapasitesine bazı kavramları yerleştirmekle mümkündür. Birinde insan daha kapsamlı düşünürken diğerinde kapalı bir kutu gibi kalır. Yasemin YILDIZ

C.91 İlki insanın ufkunu açarken ikincisi insanın hayat bakışını dar kalıplar içine yerleştirerek insanlık adına ve kendini gerçekleştirme adına hapseder. Nura DEMİR

C.91 Eğitimi doğru yerde ve zamanda vermek,eğitimle doğru ve gerçeği güzel ahlak çerçevesinde fıtratına ters düşmeyecek şekilde aşılamak. İnsani özellikleri yükseltir. Ama ateistlik ve vurdumduymazlık insanı vahşileştirir. Esra ALİHANOĞLU

C.91  İnsan eğitimle insan zihinsel kapasitesi ve düşünce metriksine sanal, doğal ve nesnel bilimleri konumlandırmak gereklidir. Eğer tam tersi olursa insan daha çok vahşileşir. Öğrenilecek sanal ve nesnel bilimin kölesi olunmamalıdır. Bu bilgileri kendi zihnimizde uygun konumlandırmalıyız. Aksi halde öğrenilecek şeyin kölesi olursak insan nefsi ön plana çıktığından dolayı hayvanileşir ve kendisi olmaktan çıkar. Örneğin; evrim konusu anlatılan bir insan eğer olduğu gibi konuyu alırsa evrim o zihni kölesi haline getirir. Ancak konuyu inancı doğrultusunda zihninde doğru yere konumlandırırsa liyakatli olur. Evrim yaratıcıyı inkâr ediyor. Dolayısıyla bu inancımıza göre yanlıştır. Aysun AKBAŞ

C.91 Öncelikle sanal,doğal ve nesnel yolu takip eden yöntem bir bakıma deneme yanılma yoluyla bilimsel yola ulaşır.Ama nesnel ,doğal ve sanal yolu takip eden yöntemde bilimsel yollara başvurarak hayal güçlerini kullanır.Günümüzde geçerli olan yöntemdir.                               NAFİH ASLANCI

C.91 İş ehline emanet edilmeli okula bir teröristi öğretmen olarak alırsan, yetişecek nesil ondan farklı göremezsin kendi düşünce sistemini onlara enjekte eder. Kimse kendi yanlış düşünce sistemini başkasına empoze etmeye hakkı yoktur. Fatih KIZILKAYA

C.91. Bilim Allah(C.C.)’ ı ve Kur-an’ı anlamak için bir araçtır. Bilim araç olmaktan çıkıp amaç haline gelirse (yani insanın zihin ve düşünce metriksini nesnel, doğal ve sanal bilim içinde konumlandırmak) insanlar çıkışı olmayan bir tünele girerler. Yani biri insanı vahşileştirirken, hapsederken diğeri insana pencereler açarak teneffüs ettiriyor.

İkisi de yapılmaktadır. Bazı kıymetli bilim insanları olduğu gibi bazı liyakatsiz(sözde) bilim adamları da vardır. Coşkun DOĞRU

C 91 İnsan düşünen sanal nesnel ve doğal birimleri konumlandırdıkça insan vahşileşir ve asıl mükellef olduğu konularda liyakatsizce davranmaya başlar. Ahmet ŞAHİN

C.91. Tersini yapmak insanı vahşileştirir ve liyakatsiz davranmasına neden olur. Gonca ÖNLER

C91. Bilimleri insan zihnine doğru konumlandırmak daha mantıklı olur. Çünkü insan zihni bilimi aşan ve bilimin yapılandıran, hızlandıran insan zihnidir. Ve insanlar düşünceleri ile var olanı aşabilirler. Bilime ulaşmak artık daha kolay olmaklar birlikte eğer bu bilimi kullanan bir zihin, düşünme sisteminiz yoksa bir bilgisayardan farkınız kalmaz. Cihan YILDIZ

C.91. Bir insana sunulan günümüz eğitim koşullarıyla bu kesim her konuda bilgilendirilmektedir Bunu yakından eğitimle, bilgisayar sistemiyle, kitle iletişim araçlarıyla, eğitim ve öğretim kurumlarıyla ve doğal yöntemlerle başarmaktadırlar. Bunun uygulandığı kesimin dünya görüşü, düşünce yapısı, kişiliği eğitim görmeyen kesime nazaran daha iyi ve yumuşak yapıdadır. Eğitimli bir insan olaylar karşısında daha iyi,daha ılıman bir hal sergilerken eğitimsiz bir insan vahşi bir hal sergilemektedir. Sariye OĞUR

C.91-insanın zihin ve düşünce metriksini nesnel,doğal ve sanal bilimin içine konumlandırıldığı zaman kişi liyakatsizleşir, vahşileşir,hayvani bir hayat tarzı yaşar. İnsanlık değerini kaybeder. Kişinin özgürlüğünü kısıtlayıcı ve özgürce karar vermesini engelliyor. Bu asırda da zaten bu yapılıyor.

 M.EMİN AY

C.91 insani bilim adamı,ya da Kuran da belirtildiği gibi kendi sırtında yükü taşıyıp ne olduğunu bilmeyen yerine  bilim mühendisi,bilimi yönlendiren olarak yetiştirmek en doğrusudur.inanç değerlerini hırpalamadan mezh etmeden kendi özgün değerleriyle nefes almasını öğretmelidir. Bu asır merkepler yetiştirme çabasındadır. Leyla SAYDAN

C91. Elbette ki bilimleri insan zihnine doğru konumlandırmak doğru olabilir. Çünkü insan zihni bilimi aşan ve bilimin yapılandıran, hızlandıran insan zihnidir. Ve insanlar düşünceleri ile var olanı aşabilirler. Bilime ulaşmak artık daha kolay olmaklar birlikte eğer bu bilimi kullanan bir zihin, düşünme sisteminiz yoksa bir bilgisayardan farkınız kalmaz. Hadi GÜVENER                                                                                                                                   

C.91 Eğitimle insanların zihinsel kapasitesi ve düşünce metriksine sanal,doğal ve nesnel bilimleri konumlandırmak çok farklı şeylerdir.Çünkü insanın nesnel ve sanal yargıları aynı anda değerlendirme güdüsüne sahip değildir.Bu asırda daha çok sanal,doğal ve nesnel bilimler birlikte konumlandırılmaktadır. Hülya ACARSOY

C.91 Eğitimde insanların zihinsel kapasitesi ve düşünce metriksine sanal,doğal ve nesnel bilimleri konumlandırmakla sosyal düzen sağlanmış olur.Aksi durumda,insanlar vahşileşir ve liyakatsizleşir.Yunus BOLLUK

C.91.İnsanın düşünce zihnine ve düşünce matriksine  sanal ve doğal nesnel bilimleri yerleştirirsek bu hazıra konma gibi olur,artık zihin çalışmaz,düşünmez her şeyi hazır ister ama insanın sanal ve doğa ve nesnel bilimin içine yerleştirmek kişi kendisi düşünür yani kendisi pişirir kendisi yer. Baran ÖRENÇ

C.91.Bilimin temelini tamamen nesnel yapıların üzerine kuruludur.Bu temelde oluşan aksaklıklar genellikle nesnel yapıların dışında bilimin rastlantısal yapısını unutulmasıyla oluşur. Yunus ÇELEBİ

C.91 İnsanların düşünce sistemine bu bilimleri konumlandırmak eğitimin asli görevi olduğundan insanı ehlileştirir. Tam tersini yapmak eğitimin amacı dışına çıktığından insanın düşünce sistemi bozulur. Mehmet KAYASIZ

C91,birinde kişiye göre eğitim söz konusu yani kişinin özelliklerine göre ona eğitim verilirken diğerinde onun kişilik özelikleri hiçe sayılarak verilen eğitim söz konusu Mustafa DAĞDELEN

C.91-biri insanı vahşileştirir biri liyakatsizleştirir.BUKET KAYA

C.91 Eğitim; akıl sahibi fert ve toplumlara nefsini ve sanal araçları doğru tanıtıp onu toplum içersinde namuslu ve dürüst bir insan modeliyle konumlandırmaktır. Buda ancak insanların düşünce metriksine sanal, doğal ve nesnel bilimlere konumlandırmakla mümkündür. Bunun tam tersini yapmakla yani düşünce metriksini nesnel doğal ve sanal bilim içinde konumlandırmakla kişi dar kalıplara sıkıştırılıp insanı vahşileştirmek ve ideal ahlak ve kültür normunda uzak bireylerin yetişmesi demektir.

Gonca DAL

C.91. İnsanın düşünce metriksini bağımsız bir şekilde konumlandırıldığını söylüyor. Diğerinde ise var olan durumlara göre şekillendirilmesinden söz ediyor. Bu asırda ikisi de vardır. Ama bağımsız olan daha fazladır. Hediye KAYA

C- 91 Eğitimle; insanların zihinsel kapasitesi ve düşünsel metriksine sanal, doğal ve nesnel bilimleri konumlandırmakla insanın daha olumlu özelliklere sahip olması sağlanmış olur. Eğer tam tersi uygulanırsa canlı robotlardan başka hiçbir şey elde edilemez. Günümüzde daha çok ikinci seçeneğe göre insanlar eğitilmektedir. Bunun sonucunda insanların özgün hiçbir yanı kalmamaktadır. Neşe ÇAPAROĞLU

C.91 Birinde insanın zihninde ve düşünce merkezinde sanal nesnel ve doğal bilim konumlandırılırken diğerinde sanal doğal ve nesnel içinde zihin konumlandırılmaktadır. Yani zihin ve düşünce sanal doğal ve nesnel bilime göre sınıflandırılmaktadır. Günümüzde bu uygulanmaktadır. Nuray ERGİN