92.Bir konu veya herhangi bir şey hakkında alternatifiniz varsa o konuya eleştiri yapmak evla veya farzdır. Değilse eleştiri yapma hakkınız kısıtlı veya sünnettir.Önermelerini eleştiriniz.


C.92.
Bir konu hakkında bize fırsatlar sunuluyorsa ve bizimde o konu hakkında bilgimiz varsa o konuyu ya eleştirir ya da onaylarız. Olumlu eleştiri de vardır tabi. Yani insanın yapısı gereği ona sunulan bir konu hakkında kayıtsız kalması mümkün değildir. Hiçbir birey bir düşünce karşısında tepkisiz kalamaz. Bir nevi bu söylenenleri doğrular niteliktedir. Yani bir şey, konu hakkında alternatifimiz varsa o konuya eleştiri yapmak farzdır. Bu durum sadece birkaç olumsuzlukla bozulur. O zaman da eleştiri hakkımız kısıtlı demektir. Elif DEMİR

C.92 Doğru bildiğini söylemelin aksi halde sonuçlara katlanırsın ,ama seni ilgilendirmiyorsa,sana zararı yoksa tepki vermenin bir anlamı yoktur. Mehmet ERGÜN

C.92 Böyle anlayış toplum içinde filizlenirse böyle cahil olan insanları ağız kavgasını çekmektedir.Bildiğini ve hayatta fayda gördüğün bir yöntemi söylersin ve söyleme hakkın var ;çünkü sen bunun faydasını görmüşsün.Dünyada ne olup bittiğini gerçek anlamda anlamayan insanlar,sadece insanların kafasını şişirir.Düşünmeden konuşmayı seven insanlar sözleri bir anlam ifade etmez. HİKMET ÇITAK

C.92 Her durumda her insanın olumlu ya da olumsuz her konuda eleştiri yapmaya hakkı olduğu için her durumda yanlış da olsa doğru da olsa kendini ifade etmekten kaçınmamalıdır. Kimsenin bunu kısıtlamaya da hakkı yoktur. Şeyda  ÜSTEK 

C.92. Bir konu hakkında bilgin yoksa o konuyu eleştiremezsin. Fakat bilgin varsa o konuyu sınırsızca eleştirebilirsin. Berrin ÖZGÖKÇE

C.92 Eğer bir konu hakkında eleştiri yapılacaksa o konunun eleştirecek bir tarafı olmalıdır. Eleştirinin farz olabilmesi için ciddi anlamda bir sorun içermesi gerekmedir. Sünnet, davranışı sergileme hakkını kısıtlı olması demek değildir. Peygamberlerin örnek söz ve davranışlarıdır. Dinçer KÜÇÜK

C.92 Bir konu ile ilgili eleştiri yapıyorsanız eğer o konuyla ilgili belli başlı kavramları bilmeniz gerekmektedir. Herhangi bir konuyla ilgili fikir beyan etmek için konuyla ilgili az ya da çok bir miktar bilgiye sahip olmak gerekir. Aksi takdirde hiçbir şey bilmeden eleştiri yapmak liyakatsizdir. Yani eleştiri yaptığınız konuda elinizde alternatif bir görüşünüz yoksa eleştiri hakkınızda kısıtlanır. Neslihan YARDIMCI 

C.92 Birey sahip olduğu konu hakkında yorum yapabilir. Bir konuyu tartışan veya eleştiren kişinin konuyu bilmesi, ceza alternatif bir konu olursa ancak tartışılabilir. Aksi takdir de o konu hakkında yorum bile yapamaz. Mehdi BİNİCİ

C.92 Eğer bilinen gerçekleri dile getirmekte ve bu gerçeklerin bir şeyleri değiştireceğini inanırsak bunu söylemek üzerimize düşen görevlerden bir tanesidir. Yok, onun hakkında bir şey bilmiyorsak o zaman herhangi bir şekilde sorumlu değiliz. Ayhan YILMAZ

C.92 Bir konu hakkında alternatifimiz varsa eleştiririz. Çünkü eleştirdiğimiz şeye daha uygun bir kılıfınız yoksa susmak en mantıklı olur. Fatma TUNÇ

C.92 Bir konu hakkında alternatifim varsa onu eleştirmem farz’dır. Bu cümle bana göre eksik. Neden mi? Çünkü her doğru her yerde söylenemediği için yapacağım eleştiride de ister istemez beni susturacak durumlar varsa o eleştiri farz değil bana göre. Yerine göre konumlandırmadan farkı kalmaz. Rıfat KOY

C.92 Biliyorsan gerekli olabilir ama mecbur değilim veya bilmediğim bir şeyi az veya bildiğim kadar tartışırım bir şeyler öğreneyim diye gerekirse tartışmada genellikle susan taraf olurum Murat YILMAZ

C92)Bu konuya katılıyorum.Çünkü insanların hayattaki seçenekleri ne kadar fazla ise yaşayışları o kadar kolay olur.Bununla beraber olaylara bakış açısı da bir o kadar artar Hacer BEYTER

C.92.Her konuyu, her zaman değil de gerekli olanını, gerekli yerlerde eleştirmek daha liyakatlidir. Songül BAĞIŞ

C 92-Doğru biliyorsan konuş alim bilsinler eğer bir şey bilmiyorsan sus adam bilsinler. Şaban ADAŞ

C.92 Bazen düşüncelerimizde haklı da olsak susmamız gereken yerler,durumlar olabilir.Ancak bir konu veya herhangi bir şey hakkında alternatifimiz varsa, alternatifimiz daha iyi ve genele daha liyakatli ise eleştiri yapmak mubahtır,buna hakkımız vardır.Ama yine de söylemenin farz olduğunu düşünmüyorum.Aslında eleştiri yapmak bazı konularda iyidir,ufkumuzu açan kapılar açabilir.Ancak iyi-kötü bir şeyleri her zaman eleştirmek de hoş değildir.Çünkü farkları,kusurları bulucu değil,kapatıcı ve ortak noktaları toplayıcı olmalıyız daha çok.Halise KADİRHAN

C.92 Sırf bir konuya fazladan alternatif getiremiyoruz diye eleştirmemek bence çok büyük bir hatadır ve kesinlikle insanların ileriki zamanlarda pişman olmalarına neden olmaktadır. Nura DEMİR

C.92 Erdem sahibi bir insan ve ya bilgili bir insan düşüncelerini ışık yayar gibi yayar. Yasemin YILDIZ

C.92 Örneğin; namazı biliyorsam ve ALLAH’ ı tanıyorsam onları insanlara anlatmak bana düşer. Ama fıtratım gereği kendimi eksik buluyorsam susmayı ve öğrenmeyi amaçlarım. Esra ALİHANOĞLU

C.92  Bir problem bir konu hakkında kişinin elinde bir çözüm yolu varsa o konuyla ilgilenmesi ve eleştiri yapması gereklidir. Eğer elinde çözüm önerisi yoksa eleştiri hakkı da az olmalıdır. Örneğin; insanlara zarar veren bir problem varsa ve ben de bu konu hakkında yeterince bilgiye ve çözüm önerisine sahipsem o konuya el atmam bir nevi farz gibidir. Çünkü yapacağım öneri insanların iyiliği içindir. Aysun AKBAŞ

C.92 Bilgin varsa konuş;eğer bilmiyorsan sus: tabirini kulağına küpe eden , bin düşün bir söyle diyenlerin haklılığını ortaya koyan, bazen konuşmamak altındır diyenlere hak verdiğimizi bilerek;ona göre her yerde her şeyi söylememeli ve fikrimizi bazen kendimize saklamalıyız.Eleştiri yaparken fikrimiz varsa konuşmalı;fikrimiz yoksa susup çevreye ayak uydurmalıyız.           NAFİH ASLANCI

C.92 Bazen öyle konular oluyor ki, o konu hakkında fikir yürütmek farzdır. Kime farzdır işin uzmanına, ehline farzdır. İşin ehli bu işi yapmayıp ta başkasına bırakırsa vebaldir. En büyük sorumluluk işin ehline aittir. İşlin uzmanı varken çözümü başkasına bırakmak pek doğru değildir herhalde. Fatih KIZILKAYA

C.92. Böyle değil de şöyle olsa daha doğru olabilir: Bir konu veya herhangi bir şey hakkında alternatifiniz varsa ve bu alternatifi deneyip daha iyi / faydalı bir sonuç elde etmişseniz o konuya eleştiri yapmak evla veya farzdır.

Eğer alternatifinizi denemeyip sonuçlarını tespit etmediyseniz eleştiri yapma hakkınız kısıtlı veya sünnettir. Coşkun DOĞRU

C 92 Bir konu hakkında bir bilgisi olmayan bir insan aynı konu hakkında bilgili bir insanı laf cambazlığıyla da ikna edebilir.yani illede insanın bir şey hakkında konuşması için o konu hakkında bilgi sahibi olması gerekmiyor. Ahmet ŞAHİN

C.92. Herhangi bir konuda bilgi sahibi olmadan eleştiri yapmak doğru değildir. Bir şeyleri savunabilmek için öncelikle o konuyu bilmek gerekmektedir. Savunma yapmadan önce konuya dair araştırma yapılmalıdır Gonca ÖNLER.

C92.bilmediği bir konuda insanın yorum yapmaya yada konuşması mantıksızlıktır. Eğer belli bilgi birikimi varsa ve bulunulduğu ortamda o konuyla ilgili yanlış yorumlar yapılıyorsa konuşması farzdır.çünkü yapılan yorumlar yanlış ise kötü sonuçlar doğurabilir. Cihan YILDIZ

C.92. Bir konu üzerinde tartışırken o mevzuya hakim isek konuşmamamız ve bu konudaki eleştirilerimizi sunmamamız doğru olacaktır. Bunun tersi için durum söz konusu değildir. Sariye OĞUR

C.92-bir konu hakkında eleştiri yapmak için önce savunacağın görüşe hakim olmalısın sunacağın alternatifler mantıklı olmalıdır. İnsanın her zaman eleştiri hakkı vardır. Eğer öne sürülen görüş eleştirilmeye açıksa eleştiri yapılır yoksa eksiği olmayan ve mantıksal bilimselse eleştirmenin bir anlamı yok. M.EMİN AY

C.92 İnsanlar hep daha iyiyi daha mükemmeli isterler bunun sebebi mükemmeliyetçi yapının insanın fıtratında olmasıdır. Ancak insan elindeki ile yetinmeyi de bilmelidir. Yetinmek; daha iyisine sahip olunabilecekken ondan kaçmak değil, istenilen şeye sahip olmak için önemli değerlerin çiğnenmesi gerektiğinde durabilmektir. Eğer bir konu yada herhangi bir şeyin iyi bir alternatifi varsa elinizde, eski olan hakkında eleştiri yapabilmeli gerektiğinde elinizdeki ile değiştirebilmelisiniz. İyi bir alternatif olduğunda geçmişinize takılı kalmayıp kendinizi ve fikirlerinizi yenileyebilmelisiniz. Bunun içinde eleştirmelisiniz. Ancak elinizdekilerden daha iyi bir alternatifiniz yoksa sadece kısmi ve olabildiğince yapıcı eleştirilerde bulunmalısınız. Çünkü elinizdekini kaybedecek olursanız eliniz boş kalır, yinede bu hiç eleştiri yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Elbette insan elindekilerin iyi olması için çalışmalıdır bunun için alternatifsiz dahi olsalar eleştiri yapmalıdır. Ancak alternatifi olan bir şeyin eleştirisini yaparken daha radikal, alternatifi olmayan bir şeyi eleştirirken daha ılımlı olabilirsiniz. . Leyla SAYDAN

C92. Söylediğiniz doğru ama yanlışa yanlış denemeniz için her zaman ve her şartta bir alternatif olması gerekmez önemli olan bu yanlıştan eminsen ve zararlarının farkındaysan ve düşüncen tescilli ise alternatifi sonradan da üretebilirsiniz. Çünkü kendi düşünceniz sunmanız için öncellikle karşı tarafın tezini çürütmeniz gerekmektedir. Hadi GÜVENER                                                                                                                                   

C.92 Bir konu veya herhangi bir şey hakkında alternatifiniz varsa o konuya eleştiri yapmak evla ve farzdır.Çünkü insan birkaç şey arasında seçim yapabilir. Hülya ACARSOY

C.92 İnsanlar düşüncelerini ifade etmeden yaşayamazlar.Bir konu hakkında özgürsek o  konu hakkında eleştiri yapmak farz sayılabilir.Fakat özgürlüğümüz kısıtlı ise sünnet sayılır o da kişinin kişiliğine göre değişir.İster yapar,ister yapmaz. Yunus BOLLUK

C.92.İlkönce bir konu hakkında eleştiri yapacaksanız o konuyla ilgili az da olsa bilginizin olması gerekir ki yorum yapasınız ve yapacağınız yorumları da destekleyecek alternatifleriniz olmalı.Eğer bilgilerin kısıtlı ve yoksa eleştiri yapmazsınız daha iyi olur.eğer konuşmasını biliyorsanız susmayın konuşun,konuşmasını bilmiyorsanız susun sizi adam sansınlar. Baran ÖRENÇ

C.92.Bir konu hakkında eleştiri yapabilmek için kesinlikle alternatifleri bulunmalıdır.Bu bağlamda kıyaslama usulü ile eleştiri yapılabilir.Bu eleştiriler sonucunda konunun hakkında en net sonuçlar oluşur. Yunus ÇELEBİ

C.92 Konu hakkında alternatifi olsun olmasın herkesin konuyu eleştirme hakkı eşit olmalıdır.  Mehmet KAYASIZ

C92. Eyer bir konuyu ve sorunu eleştiriyorsak ona alternatif bir çözümde sunmak gerekir Mustafa DAĞDELEN                  

C.92-alternatifim yok ama gerekçeli bilgiyi biliyorum.yinede eleştiri yaparım.BUKET KAYA

C.92 Bir konu veya herhangi bir şey hakkında alternatifin olması ve doğruluk yüzdesinin yüksek olması o konu hakkında eleştiri yapmak hakkına kısmen sahip olmaması demektir. Sahip olmamız demek evla olabilir ama farz değildir. Konu hakkında kendimizin bile inanması güç olduğu eleştirileri yapmamak, sahip olduğu hakkın sınırlarını bilmektir. Gonca DAL

C.92. Bir konu hakkında bilgi sahibiysen o konuyu eleştirme hakkına sahipsin demektir. Eğer konu hakkında bilgin yoksa konuyu eleştiremezsin.  Çünkü söz ilaç gibidir. Yerinde olması lazım. İnsanın bilmediği bir şey ‘için bilmiyorum’ demesi de ilimdir. Hediye KAYA

C- 92 Bir konu veya herhangi bir şey hakkında alternatifiniz varsa o konuya eleştiri yapmak hakkınız daha çok söz konusudur. Alternatifiniz nedeniyle konuya eleştirel olarak bakıp, o konunun çözümünü elinizde bulundurduğunuz için bunu uygulamanız gerekir. Eğer o konu hakkında alternatif üretemiyorsanız o konuya eleştirel bakmanız kısıtlanmış olur. Yerine bir şey koyamadığınız konuları eleştirirken dikkat etmelisiniz. Yoksa büyük yanılgılara düşebilirsiniz. Neşe ÇAPAROĞLU

C.92 Bir konu hakkında eleştiri yapmamız, olduğu gibi yanlışlarını ya da doğrularını dile getirmek gerek. Bu hak bazı yerlerde kısıtlanmışsa gereği kadar yapılmalı. Nuray ERGİN