93.İnsanları cetlerinin akait kundağına sarmalayıp uyutmak için;drama olarak met et, fethet, severek cet tiryakiliğinin ifrat ve tefriti yarat sonra kangrenleştirip pat et. Önermesinin gereksizliğini günümüze güncelleyip kanıtlayınız. 1, 2, 3, 4,5, 7,


C.93.
Eskilerden beri devletlerin uyguladığı yöntem vardır.’Böl-parçala-yönet.’ Bu yöntem uygulanarak birçok devlet parçalanmış ve devleti ele geçirmişlerdir. Doğal yaşamda da bu böyledir. Örneğin bir sürüyü ele alalım.(Aslanlar ve filler.) aslanlar sürü haldeki fillere yanaşmaya korkarlar. Fakat sürüden ayrılmış bir fili ele geçirip yemek daha kolaydır. Fakat zaten günümüzdeki devletler birbirleriyle ilişki halindedirler. Alış verişler çok olduğundan artık devletler birbirlerini yağmalama girişimlerinde değiller. Her devlet kendi gücünü kuruyor. Artık tüm devletler savaş açısından çok çok güçlenmiş durumdadırlar. Eğer olurda bir savaş hali söz konusu olursa direk savaş açabilecek silah ve kimyasal silahlar sayesinde eski siyasi yöntemler uygulanmıyor. Daha doğrusu gerek kalmıyor.

Elif DEMİR

C.93 İnsanlar cetleriyle övünür, kendini diğerlerinden üstün tutar ve sonuçta büyük bir zülüm işler. Bu cehaletin alasıdır. İnsana insan olma sıfatlarıyla bakılmalıdır.”üstünlük Allah(cc) katındadır” İslamiyet bunu reddetmiştir,yasaklamıştır. Peygamber ahlakıyla bakılırsa çözümlenmesi çok kolaydır.Mehmet ERGÜN

C.93 İnsanların tiryakiliği meşrulaştırmak için yapılan her şey onların daha da fakirleşmesine sebep olur.Eskiden insanlar dört şeye muhtaçtı,şimdi ise yirmi şeye muhtaç konumuna getirmiş.İnsanlar sanki onsuz yaşayamayacaklarına bundan vazgeçemiyorlar.insanlar ne kadar zengin olursa olsun gene fakirdir.Arzuları uzayıp kainata dağılmıştır. .HİKMET ÇITAK

C.93 Burada anlatılmak istenen ceddimizden bizi nasıl uzaklaştırılabileceğinden bahsetmektedir.

Bunun için öncelikle yüzüne bakılarak kendisinin başta çağdaşlık olmak üzere birçok alanda methi edilmesi gerektiği,

Bu bizi içten fethedecek ve bizi samimi olmayan yapay bir sevgiyle bizi kucaklayacak ve sonunda

Aşırılığın getirdiği tereddütle biz tuş edeceklerini anlatıyor. Bu önerge daha çok dış kuvvetlerin senelerdir

Yapmaya çalıştıkları ama bir türlü başaramadıkları şey budur. Bunun arkasındaki asıl sebep milletimizin

Ceddine kopmaz bir bağla bağlanmış olması ve dış güçlerin bunu hiçbir şekilde koparamayacak olmasıdır. Ne günümüzde ne de

Önceki zamanlarda bunu başaramadılar, başaramayacaklar da. Şeyda ÜSTEK

C.93. Geçmişe takılıp kalmak insanları geriletir. Berrin ÖZGÖKÇE

C.93 Kavimleri geçmişlerine bağlı kalmayı sağlayıp, onları kandırarak geri bıraktıktan sonra onların üzerindeki emellerini gerçekleştirmesi günümüz toplumları için yeteri kadar inandırıcı değildir. Dinçer KÜÇÜK                                                                              

C.93 İnsanların hassas noktalarına değinip, onları uyutup, duygusal yollarla kandırıp severek onları sömürmek ve bu yollarla otoriteyi sağladıktan sonra bu yollarla kandırılan millet uyanır. Ama iş işten geçmiş olur. İnsanların duygularıyla oynamadan onlarla neler yapabileceğini ve onları cahil konumuna düşürmeden yapılan iş daha iyi, hak ve düzenin sağlanması açısından da daha faydalı olacaktır. Neslihan YARDIMCI

C.93 Bir söz vardır. “ Bir Türk dünyaya bedel.” Bir Türk dünyaya bedel olsaydı Türkiye şimdi ikinci dünya ülkesi konumunda olmazdı ve Avrupa’nın kapısında beklemezdi. Mehdi BİNİCİ

C.93 Atalarımız bizim için önemlidir. Fakat biz her şeyimizi onlara göre düzenlemek zorunda değiliz. Yaşamak için onlara bir şeyler borçluyuz fakat yaşamımızın sonuna kadar bu mecburiyet altında kalamayız. Ayhan YILMAZ

C.93 En basiti bir insanı sevdiğinizde ona her şeyi verirsiniz. Yavaş yavaş her şey rayına oturur ve artık sevdiğiniz size değer vermez ise o zaman kangrenleşip pot edilmiş olursunuz. Fatma TUNÇ

C.93 Bu konuda yorumsuzum. Anlamadım. Rıfat KOY

C.93 Devlet bugün insanları çeşitli yollarla siyasilerle politikalarla önce toplumu bireyi muhtaç bırakıp sonra bu muhtariyeti kullanıp istediğini yaptırıyor. Murat YILMAZ

C93)İnsanlar artık eskisi gibi olmayıp eğitim düzeylerin fazla olması böyle bir haksızlığın farkında olmalarına neden olmuştur.Yani kolay kandırılmazlar Hacer BEYTER

C 93-Günümüzde aç gözlü pasta düşmanları tepsiyi alabilmek için beyaz renkten türlü türlü renklerde bayraklar oluşturup bu bayrakları tepsiye giden yol olarak kullanıyorlar. Bu pasta düşmanlarına tek bir çatal izni vermemek için renklerin karışımı olan beyaz bayrakta birleşmemiz gerekir.Şaban ADAŞ

C.93 İnsanları ırk,dil,köken…vb aynı çatı altında toplamak isteyenler,farklı özellikte toplumlar oluşturup bu toplumları birbirine düşman etmek,hatta böyle bir kargaşadan menfaatine düşeni hesaplamak peşinde olanlardır.Oysa insanların farklı soyları,kökenleri…vb olsa bile bir arada,insanca yaşayabilmeleri en güzel olandır.Böyle bir ayrımda sadece kendi sınırları içinde olanları sevmek ve saymak, insanlığa yapılan bir hakaret ve sahtekarlıktır.Allah CC’ hu Lazları,Çerkezleri,Kürtleri,Türkleri,zencileri,beyazları aynı dünyada yaratıyor.O halde bizler sadece, Allah CC’ huna iman edenler olarak tek yürek olabiliriz.Halise KADİRHAN

C.93 İnsanlık cetlerini gün ışığına çıkarmıyorsa bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Yasemin YILDIZ

C.93 İnsanların duygularını istismar ederek onları ele geçirmek çabası içerisinde bulunan devlet yönetenleri(iktidar ve muhalefet)örnek verilebilir. Nura DEMİR

C.93 Kendi menfaatlerimiz için insanları kullanıp işimiz bittiğinde sanki gereksiz bir insanmış gibi görmek. Örneğin; Siyasetçilerimiz oy zamanında insanlara yardım etmesi, sonuçlardan sonra da elini eteğini çekmesi gibi. Esra ALİHANOĞLU

C.93  İnsanların cetlerinin akait kundağına sarmalanıp uyutularak eğitilmesinin gereksizliği günümüzde apaçık ortadır. Çünkü günümüz insanı iletişimde çığır açtığı için neyin ne olduğunu çok iyi bir şekilde kavrayabilmektedir. Örneğin bedevi bir kavim olan cahilliye toplumu nerdeyse medeni diyebileceğimiz günümüz insanları birbirinden akla kara denecek kadar ayrı görülmektedir. Aysun AKBAŞ

C.93 Eski hikayeleri dinlediğimizde büyüklere saygı ve hürmet duyardık.Günümüzde ise gençlik maalesef almış başını gidiyor.Büyüklere saygı diye bir şeyin söz konusu olmaması, herkesin kendi başına hareket etmesi geleceğimize aşırı zarar verir.              NAFİH ASLANCI

C.93 İnsanları tutup yozlaştırmak, insanların öz benliklerini kaybettirmek, asimile ye uğratmak en büyük gaflettir. 90’lı yıllarda ümmeti Muhammedi dinden, imandan uzaklaştırmak için karanlık ellerin kurmadığı komplo kalmadı. O zaman insan bir vadide kuran bir vadide yaşıyordu. İşin ucunda Allah ın davası olunca, Allah bu davayı tutup kaldıracaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın. Fatih KIZILKAYA

C.93. Şu zamanımızda toplumumuz yavaş yavaş bilinçlendiği için, cet akaidinin değil İslam akaidinin geçerli olduğu / olacağı bir zamana doğru gideceğiz(inşallah). Coşkun DOĞRU

C 93 Böyle bir şey ırkçılığa sebep olur ki ırkçılık insanların demokratik,laik ve eşit haklara sahip bireyler olması için bireylerde bulunmaması gereken bir özelliktir.Bu yüzden gereksiz ve tehlikeli bir önermedir. Ahmet ŞAHİN

C.93.  İnsanların bulunduğu yerlere göre değer sistemleri değişmektedir. Örneğin köyde kente gelmiş insanların bir süre sonra köy yaşamını beğenmemesi, reddetmesi olabilir. Gonca ÖNLER

C93. cehaletin boyutlarının bir sonucu olan cetlerin düşünce hapsinde yaşamayı kabul etmiş insan tipleri kendilerine ve çevresindekilere büyük zarar vermektedirler.Günümüzde ki toprak kavgalarının kan davalarının ağalık sistemini vs. hepsi ya da %90 ı bunun sonucunda meydana gelir. Cihan YILDIZ

C.93 Bugünkü siyasi sistem,eğitim sistemi,ekonomik sistem ve bunların arka planlarını oluşturan Siyonist ve şovenist güçler bu önermenin doğru kabul edilirliğinin ve reddedilmeyeceğinin  gerekçeleriyle birlikte en geçerli örnekleridir. Leyla SAYDAN

C93. Kan davalarının yüzde doksanı başkasını ne der düşüncesiyle başlar. Altta kalmama mantığı “hapis yatmayanı adamdan saymazlar” insanlar farklı renklerde dillerde ve cetlerden oluşması hem bir zenginlik hem de toplumda daha ii kaynaşmasını sağlar.  Ama derebeyliklerde feodalitelerde artık yerini başka güçlere emanet ettiği dana 1400 yıllarda anlaşıldı. Ama kırsal kesimler de halen hüküm gören bir gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Hadi GÜVENER                                                                                                                                    

C.93 İnsanları uyutmak için atalarının yada cetlerinin akait kundağına sarmalayıp sonrada kangrenleştirmektedirler.Çünkü insan fıtratı buna çok uygun bir yaratılıştadır. Hülya ACARSOY

C.93 İnsanları öncelikle cetleriyle övünüp,onları cetleriyle sevdiklerine inanırlar.Böylelikle kalplerini fethederek daha sonra cetlerindeki gelenek ve görenekleri değiştirmeye çalışırlar.Sonra bunları toplumun tam orta göbeğinde büyük bir ağrı olarak oluştururlar ve sonrada kendi şişirdikleri balonu kendileri patlatırlar. Yunus BOLLUK

C.93.Bir insan akait kundağına sarmalayıp uyutmak için,her türlü yoldan cetlerine olan bağımlılıklarını artırmak sonra onları tedavi ettirmek için ifrat ve tefriti yaratıp sonra pat etmek gerek. Baran ÖRENÇ

C.93.İnsanlar genellikle cetlerini bilmek zorundadır,fakat asıl mesele cetlerimizin yaptıklarının arkasına sığınıp onların başarılarıyla övünüp kendine mal etmektir ya da onları yok sayıp tamamen uzak durmak değildir. Yunus ÇELEBİ

C.93 İnsanlar geçmişlerine aşırı takılırlarsa ilerleme kaydetmezler aksine gerilerler. Mehmet KAYASIZ

C.93-günümüzde en basiti milliyetçiliktir.BUKET KAYA

C.93 Cetler üzerinde oynanan oyunlardan biride öncelikle onları sevdiğine inandırmak daha sonra kendi fikirlerini empoze etmek ve en sonunda yok etmektir. Günümüzde ise fetih ederek yok etme siyaseti uygulanmadan direk toplumun içine bir sancı olarak girmek  haklılık haksızlık boyutunu sıfırlandırarak güçlülük her zaman haklı olmaktır politikası uygulanıyor. Gonca DAL

C.93.Kötü huyların hali, kırık çömleğe benzer. Ne bir faydası bulunur, ne de tekrar toprak olur. Budan yola çıkarak kişiyi önce tanımak ve fethetmek için onunla konuşmak lazım. Çünkü kişi dilinin altında gizlidir. Bu şekilde kişiyi fethetmek sonra kötü huylarını alt etmek için kangrenleştirilip pat edilir. Hediye KAYA

C.93 Günümüzde insanların cehaletleri saklanamamaktadır. Çoğu konuda cahil olmalarına rağmen bunları inkâr etmektedirler. Nuray ERGİN