95.İnsanlığı doğru tercihler yapmaya ve güzel ahlaklı olmaya yönlendiren farzları ve kuralları içeren eğitim, öğretim, yönetim ve sınav sistemleri zamanında uygulamaya konmazsa hüsranlı geleceği garantiler. Önermesini eleştiriniz.

C.95. ‘Ağaç yaş iken eğilir’ diye bir atasözümüz vardır. Bazı şeyleri daha küçükken aşılamak gerekir ki onların hayatlarında yer edinebilsin. Eğitim ve öğretim hep iyiye yönlendirir. Er ya da geç bu olur.

Fakat her şeyin bir zamanı var misali öğrenmede de bir süreç vardır. Davranışların haya kolay entegre edilebilmesi için bunun önce verilmesi sonra kalan süreçte de pekiştirilmesi gerekir. Böylece öğretilen her şey(güzel ahlak, doğru tercih, doğru kural) zamanında uygulamaya konur ve sonuç beklendiği üzere mükemmel olur. Bunun sonucunda da verilen emeğin karşılığı alındığı için mutluluk sonucu verim artar. Elif DEMİR

C.95 20 yıl içinde yere ekilen tohumlar ıslah olunmazsa  tedipli bir tokat vuracağı muhakkaktır. Mehmet ERGÜN

C.95 Doğru bir ifadedir.Günümüzde Türk eğitim modeli oturmuş değildir.Biz toplum için insan yetiştirmiyoruz.Belki memur yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.Bu şekilde sanat ve ticaret öldüğü için herkes devlet kapısına bakar,devlet fakirleşir. .HİKMET ÇITAK

C.95 Bir insan sevdiğimiz güzel ahlak, farz ve kuralları benimsemiş ise zaman hiç önemli değildir. Ama zamanında uygulanmayan her şey amacına ulaşamaz. Şeyda ÜSTEK 

C.95. Eğitim, öğretim, yönetim ve sınav sistemleri gibi faktörler düzenli ve zamanında şahıslara, topluma uygulanmazsa büyük bir kargaşa meydana gelir. Bu da ülkenin ekonomisini, refah düzeyini, adalet yapısı en önemlisi geleceğini yok eder. Toplum da düzen adalet olmazsa toplumun geleceği de olmaz. Berrin ÖZGÖKÇE

C.95 Zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla insanlığı doğru tercih yapmaya ve güzel ahlaklı olmaya ve yönlendiren kuralları içeren eğitim, öğretim, sınav sistemleri zamanında uygulanmazsa geleceği hüsranla sonuçlanacağı garanti değildir. Burada gerekenlerin zamanda yapılmadığı için sıkıntılar yaşanacaktır. Dinçer KÜÇÜK

C.95 Eğitim tüm insanlar için vazgeçilmez bir haktır. Günümüzde uygulanmakta olan eğitim amacı gereği kişiye sadece bir şeyler öğretmekle kalmaz, kişiyi aynı zamanda eğiterek toplumun kabul edeceği standartlara getirir. Ancak verilen eğitim zamanında uygulanmalıdır. Yani yeri ve zamanı iyi belirlenmiş bir eğitim sonuç olarak bireye çok şey katar. Neslihan YARDIMCI

C.95 Çocuklarımız geleceğimizdir. Bir marangoz masa yaparken hata yapabilir hatalı yapılan masa atılır. Yerine yenisi yapılabilir. Ama bir çocuğu yanlış yetiştirmek geleceği baltalamaktır. Mehdi BİNİCİ

C.95 Bir toplum eğitim olmadan düşünülemez. Ama nasıl eğitim verilen eğitimin değeri ve kalitesi önemlidir. Bir insanı eğitirsin yoz çıkar bir insanı eğitirsin âlim çıkar. Bu o toplumdaki insana verilen değere bakar. Ayhan YILMAZ

C.95 İnsanlık her şeyi kademe kademe alır. Eğer ki size bir yalan sonunda eve ulaşmanız isteniyorsa ve engelleri aşarak gitmeniz gerekmişse engeller aşılmadan ortalıkta ev falan görülmez.  Fatma TUNÇ

C.95 Eğer geleceğimizi güzel ahlakı olmayan, doğru tercih yapamayan bir topluma bırakmak istiyorsak o zaman bu farz ve kuralları eğitim-öğretim içine bırakmayız olur biter. Rıfat KOY

C.95 Her ne olursa olsun uygulanması gereken plana uyulmalı. Her işin bir planı olmalı. Murat YILMAZ

C95)İnsanlar kendi benliklerini kolay unuturlar.Bunun için sürekli kontrol altında olmalıdırlar ve bu etkinlikleri zamanında yapmak gerekir Hacer BEYTER

C.95.İnsanları doğru tercihler yapmaya ve güzel ahlaklı olmaya yönlendiren eğitim, öğretim, yönetim sistemlerinin zamanında uygulanması sonraki dönemlerde doğru yaşantılar ve huzurlu ortamların oluşmasına vesile olacaktır. Songül BAĞIŞ

C 95-Zamanında liyakatli eğitilirsen olursun melek zamansız ve liyakatsiz eğitilirsen bitirir seni felek. Şaban ADAŞ

C.95 Bu,sistemin ne zaman uygulamaya konduğuna bağlıdır.Eğer çok geç kalınmış ise yani sistem haddinden çok vahşiye,başı boşa sebep olmuş ise evet hüsranlı bir geleceğe sebep olabilir.Ama bir şeyler için artık çok geç deyip onu oluruna bırakmak da yanlıştır.Sistem ağır hasta bile olsa,ölmemesi için iyiye, güzele yönlendiren sistemler uygulamaya konulmalıdır.Halise KADİRHAN

C.95 Ağaç yaş iken eğilir. Ata sözünden de anlaşıldığı gibi zamanında yapılmayanlar sonradan ne kadar yapılmaya çalışılırsa çalışılsın sonuç vermez. Yasemin YILDIZ

C.95 Kesinlikle zamanında yapılmayan işler insanlar için büyük bir kayıp ve gaflettir. Çünkü insanların öğrenme açısından kritik dönemleri vardır. Bu dönemlerde öğrenmeleri gerekenleri öğrenemezlerse hayatlarında sıkıntı yaşarlar. Bu gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemeye benzer. İlki yanlış olduğu için ondan sonra gelenlerin hepsi yanlış olur. Nura DEMİR

C.95 Bu farzlar ve kurallar eğitim öğretim, yönetim ve sınav sistemlerinin yaptırım yönüne kaldı ise vay insanlığın haline! Her şey sınav geçene kadar hatırlanacak ve sonra unutulacak. Gereksiz bilgi yığını olarak görülecektir. Oysa ki bu kurallar yaradan’n sevgisine layık olmak için şart olarak görülürse en güzel gelecek olan cennet bile önemsiz olacaktır sevgi ile tutuşan kalpler için. Esra ALİHANOĞLU

C.95  İnsanlığı doğru tercihler yapmaya ve güzel ahlaklı olmaya yönlendiren eğitim-öğretim, sınavlar zamanında yapılmalıdır. Bir insana çocukluğundan itibaren peygamber ahlakını aşılamak gerekir. Bu durum onun zihnine yerleşmesine yardımcı olur. Ağaç yaşken eğilir atasözü bu konuyu iyi açıklıyor. Eğer ileriki yaşlarda bu terbiyeyi vermeye çalışırsak istenilen seviyeye ulaşılamaz. Çünkü yetişkin bir insan nefsini ve isteklerini belli ölçüde oturtmuş oluyor. Bu durumlara genç yaşlarda küçük yaşlarda başlanması gerekiyor. Aysun AKBAŞ 

C.95 Güzel bir ahlakla yetişmeyen,insanlara faydalı olmak için belli bir birikime sahip olmayan bir kişi insanlığı hüsrana uğratır ve zarar verir.Aileden verilmeyen terbiye sonucunda anne babaya isyanlar insanlığın sonunu getirmeye iştirak eder.NAFİH ASLANCI

C.95 Oluşabilecek bir gafleti önceden kestirip önlem almak meydana gelebilecek tehlikeyi en aza indirgemiş olur. Tehlike geliyorum demez önemli olan bunu yan etkilerini önceden kestirip ortadan kaldırmaktır.gereken durumu önceden kestirmek, sonra değerlendirmek  daha sonra uygulanabilirliği hakkında fikir yürütmek gerekir. Giriş, gelişme, sonucu kestirilmeyen bir durumdan en verimli sonucu beklememelisiniz. Fatih KIZILKAYA

C.95. Bu tez %100 doğru olmasa da %100 yanlış da değildir. Çünkü bir çocuk küçüklüğünde doğru tercih yapmayı ve güzel ahlaklı olmayı ve bunların gerekçelerini(nedenlerini) öğrenmez ise ileride bunları öğrenmek zorlaşır, hatta imkânsızlaşabilir. Coşkun DOĞRU

C 95 Hüsranlı geleceği garantiler diyemeyiz.Sadece hüsranlı bir geleceğe doğru yönlendirir diyebiliriz. Ahmet ŞAHİN

C.95. Ağaç yaş iken eğilir sözünün doğruluğu yine görülmüş oldu. Her şey zamanında yapılırsa daha uygun ve faydalı olur. Gonca ÖNLER

C95. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yoktur.Yani hayat olasılıklar üzerine kurulu bir sistemdir.

Eğitim ve öğretimde ki bozukluklar zaman kaybının oluşması hüsranlı bir geleceğe ihtimal verebilir.Cihan YILDIZ

C.95.Atalarımızın da dediği üzere ”Ağaç yaş iken eğilir.” Sözü tam da bu konuda ışık tutmaktadır. Zamanında gerekli tedbirleri ve eğitimin verilmemesi sonucunda bireyin kişiliğinde bazı değerler eksik kalacaktır Bireyde tabulaşmış fikirleri de yıkmak zorlaşacaktır. Sariye OĞUR

C.95-doğrudur. Özelikle ergenlik çağına girmeyen veya girmek üzere olan yani kişiliği yeni şekillenecek bireylerde kişinin kendisini keşfetmeye başladığı dönemlerde kişi güzel ahlakla şekillenmese doğru tercih yapması sağlanmasa kişinin geleceği hüsrana uğrar. Çünkü kişi şekillendiği şekilde hayatını yaşar. M.EMİN AY

C.95 İnsanlığın varlığı güzel ahlaklı insanların yetişmesine dayalıdır, insanların ahlaki yapılarının zayıf yada zayıflatılmış olması halinde insanlık kaos korku ve savaşlardan kurtulamaz ve dahası mevcut silah gücü kendini defalarca yok etmeye yetecek kadar büyük olan dünyamızın insan eliyle yok edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Güzel ahlaklı insanların yetişmesinde en önemli etkenin eğitim olduğu göz önüne alındığında henüz çok geç kalınmadan eğitim sistemlerinde düzenlemelerin yapılması ve özellikle ahlaki değerlerin ağırlıklı olarak yer aldığı müfredatlar hazırlanmalıdır. Ayrıca özellikle çocuk eğitiminde öğretmenlerin sevgi ve şefkat duyguları içinde çocuklara yaklaşmaları sağlanmalıdır, çünkü çocuğun eğitim alacağı ve kendine örnek olarak kabul ettiği insanların ilklerinden biri öğretmenidir, öğretmeninden şiddet gören bir çocuğun güzel ahlaklı olması beklenemez. Sırf bilgiye dayalı sınavların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sadece bilgisinden dolayı üniversiteye alınmamalı öğrenciler, üniversite öğrencileri aynı zamanda ahlaki yönden de değerlendirmeye alınmalı ve bölümlere geçişleri böyle sağlanmalıdır.  Leyla SAYDAN                                                                                                                    

C95. Eğitim bireylerde istedik davranışlar kazandırma sürecidir. Yani siz ne ekerseniz onu biçerseniz eğer ahlak ekersen ahlak biçersin ahlaksızlık ekersen ahlaksızlık biçersin ancak. Hadi GÜVENER                                                                                                                                    

C.95 İnsanoğlu doğru tercihler yapmaya ve güzel ahlaklı olmaya anne kucağında başlar.Eğer temel eğitim verilmezsede hüsranlı geleceği garantiler. Hülya ACARSOY

C.95 İnsanlığı doğru tercihler yapmaya ve güzel ahlaklı olmaya yönlendiren farzları ve kurallarını içeren eğitim ve öğretim sisteminin temelinde peygamber ahlakına dayalı bir eğitim ve öğretimin olması gerekir.Yoksa gelecek hüsranlı olur. Yunus BOLLUK

C.95.İnsan bebeklik,çocukluk,gençlik ve yaşlılık dönemi olmak üzere dört dönem geçirir yaşamında her döneme o dönemde yapılması gereken eğitim ve öğretimi vermek gerekir. Baran ÖRENÇ

C.95.Temeli sağlam bir neslin geleceği şüphesiz ki erdemli insan faziletlerini göstercektir.İnsanların doğru tercihler yapması ve peygamber ahlakı ile ahlaklanması eğitilmesi gerekir. Yunus ÇELEBİ

C.95 İnsanların hayatlarına yön veren eğitim, öğretim, yönetim ve sınav sistemlerinin zamanında uygulamaya konulmaması yanlış bir şeydir. Fakat zararın neresinden dönersen kardır. Mehmet KAYASIZ

C95.Katılıyorum her şeyin bir zamanı olduğu gibi eğitiminde bir zamanı vardır bir ata sözü vardır ağaç yaş iken eğilir insanlarda aynen öyledir. Mustafa DAĞDELEN

C.95-evet en güzel örnek şuan ki eğitim öğretimdir.BUKET KAYA

C.95 İnsanların güzel ahlaka sahip olması verilen liyakatli bir eğitim süreciyle mümkündür. Eğitim süreci beşikten mezara kadar bireyle beraberdir .Asrımızda liyakatli eğitim birçok değerini kaybederek, amacından saparak insanlığa aşılanıyor. Böyle bir eğitim anlayışıyla yetişen insanların eğittiği bireylerde de aynı sorunlar ortaya çıkar. Buda geleceğimizin tek dize anlayışa sahip bir anlayışla oluşturulmuş hapishanede mahkum olmalarına sebep olur. Gonca DAL

C.95.Tecrübelerimizden biliyoruz ki kimse tecrübelerden ders almıyor. Yani eğitim sistemi zamanında uygulanmıyor. Bunda tecrübe sahibi olmalarına rağmen bu hep böyle olmuştur. Bu durum da geleceğe yön verdiği için kişinin hüsranlı geleceğini garantiler. Hediye KAYA

C- 95 İnsanları doğru tercih yapmaya ve güzel ahlaklı olmaya yönlendiren eğitim sistemi zamanında uygulamaya konulmazsa, gelecekteki kuşakların tam bir vasatlık abidesi olmaları söz konusudur. . Neşe Çaparoğlu

C.95 İnsanoğlu zamanında yol gösterilmezse ve doğru bir şekilde eğitilmezse bunun sonucunda güzel ahlak sahibi olamazsa bunun sonu hüsrandır. Şuanda dünyaya zarar veren bilim insanlarının yaptıkları gibi. Nuray ERGİN