96.Bazı sorular gereksiz, liyakatsiz ve saçma veya anlamsızdır. Önermesini eleştiriniz.

İpucu;Kadın mı üstündür erkemi? Akıl mı üstündür vahi mi?

Tek başına bir erkek yarım insandır. Tek başına kadında yarım insandır. Verimli bir kadın+ verimli erkek bir insanı temsil eder. Karşılaştırılması saçmalık, mantıksızlık ve liyakatsizliktir.

Vahi akıla yol gösterir ve aklın olması da vahiye anlam kazandırır. İkisi birbirini tamamlar. Karşılaştırılması saçmalık, mantıksızlık ve liyakatsizliktir.


C.96.
Bu evrende her şeyin bir karşılığı vardır. Yani her şey birbirini tamamlar niteliktedir. Bu yüzden bazen bilinen gerçeklerin ya da bariz ortada(gün yüzünde) olan şeyler hakkında sorular sormak anlamsızdır. Zaten sorunun sorulma amacı eksik bilgilerin tamamlanması ya da bilinmeyen bir konu üzerinde bilgi aktarımıdır. Bu yüzdendir ki bazen basit konular ya da bilinen şeyler üzerinde sorular sorulması anlamsız saçma gelir. Kadın- erkek üstünlüğü gibi basit kavramlar buna örnek gösterilebilir. Kim kabul ederse etsin veya etmezse etmesin kadın – erkek birbirini tamamlayan varlıklardır. Üstünlük hakkında yorum yapmak gereksizdir. Muhakkak ne kadar ihtiyaç yok denilse de bir an gelir ki gereksinim duyulur. Bir kadın bir erkek kadar güçlü olamaz, bir erkekte kadın gibi ev işleri ve bakımı kadar başarılı olmaz. Zıt kutuplar birbirini çeker. Elif DEMİR

C.96 Her türlü değerlerimiz bozulduğu gibi ,anlama ,kavrama, ve sorma değerlerimizde yozlaşmıştır.Bu kervan daha çok yol yürür. Mehmet ERGÜN

C.96 Kadın mı üstün yoksa erkek mi? Buna maddiyatla bir sonuca varamayız.Peki neye göre bakacağız?Elbette dinimizi esas alarak, takvaya göre değer alır.Sizin söylediğiniz gayet mantıklı,hepimiz bir insan olsaydık farklı cinste yaratılmazdık.Vahiy akıl sahiplerine gelir.Ne anlam ifade ettiğini anlayan bir mahlukata gelir.Hayvanlara vahiy gelmez.Vahiy ancak akıl ve şuur sahiplerine bir anlam ifade eder. .HİKMET ÇITAK

C.96 Soruların gereksiz saçma olup olmama durumu görecelidir. Bana anlamlı gelen soru bir başkasına saçma gelebilir. Bu yüzden bu konuyu tartışmanın bir anlamı yoktur. Şeyda  ÜSTEK

C.96. Birbirini tamamlayan varlıklar ve nesneler arasında karşılaştırma yapmak anlamsız ve mantıksızdır. Kadın ve erkek birbirini tamamlayan varlıklardır. Bunların birbirine üstünlüğü yoktur.     Bunu irdelemek akılsızların işidir. Berrin ÖZGÖKÇE

C.96 Konuyu ya da durumu irdelemek için sorulan konu ile ilgili her bir soru konunun farklı yönünü ortaya çıkmasını sağlayabilir. Onun içindir ki sorulan sorulara liyakatsiz veya gereksizdir denilemez. Dinçer KÜÇÜK

C.96 Bazı sorular gereksiz, liyakatsiz, saçma veya anlamsızdır. Mesela akıl mı üstün vahi mi? Bu soru gereksizdir. Çünkü ikisi birbirini tamamlar biri olmadan diğeri yarım kalır. Vahi akla yol gösterir. Mesela insanlar dini konularda yanlış yapıp yanlış yollara sapabilir. Vahiler insana doğru yolu bulmada yardımcı olur. Neslihan YARDIMCI 

C.96 Kadın mı üstün Erkek mi? Gibi sorular sorulma amacı görülmez. Laf kalabalığı olsun diye sorulur. Bu soruların beklentileri cevap değildir. Sorulduğu alanda herkes konuşmaya katılır. Gereksiz bir tartışma ortamı yaratabilir. Mehdi BİNİCİ

C.96 İnsanı belli bir sonuca götüren ve belli bir amaca yönelik olan veya insanlara bir bilgi vererek bir sonuca ulaşmak için soru sorulur ve cevaplar alınır. Gereksiz soru sormak yanlıştır. Ayhan YILMAZ

C.96 Ne kadın ne de erkek üstündür. Toplumda herkesin bir görevi vardır. Üstünlük hünerle olur ve ALLAH iki kolunu da bunu yapabilecek kapasiteyi vermiş zaten.  Fatma TUNÇ

C.96 Bence soru kişiden kişiye göre değişir. Bana saçma gelen soru başkasına saçma gelmeyebilir. Rıfat KOY

C.96 Bazen sorular gereksiz mantıksızdır. Tabi Allah insanlara mantık ve her şeyin cevabını vermiştir bu hususta kişi aklını kullanır. Akıl kişi ve kişilik demektir. Murat YILMAZ

C96)Kesinlikle öyledir.Çünkü bazı sorular sırf sorulmak için sorulur.Bu da zaman kaybından başka bir şey değildir Hacer BEYTER

C.96.Kadın mı üstündür erkek mi? Ya da akıl mı üstündür vahi mi? Gibi sorular çok gereksizdir. Songül BAĞIŞ

C 96-Çok okuyan mı bilir çok gezen mi? Sorusunda okuyup ta gezmeyende bilmez gezip okumayanda bilmez .En iyi bilen gezip okuyandır. Şaban ADAŞ

C.96 Gereksiz,liyakatsiz,saçma veya anlamsız sorular vardır.Mesela insan mı üstündür melek mi?Kötü ahlaklı,itaatsiz bir insan melekten daha üstün olamaz.Kur’an-ı Kerim’de de geçiyor,tam itaatkar,Allah CC’ hu dostu olan bir insan meleklerden daha üstün de olabilir;Hz.Muhammed AS gibi…Gereksiz polemikler çıkarmak adına sorulan sorular da saçma ve anlamsızdır.Kadın-erkek eşitliğini savunmak da saçmadır bence.Her ikisinin farklı beceri alanları,farklı fıtratları olabilir; hatta fiziksel özellikleri bile farklıdır.Ancak başka bir açıdan bakılınca birbirlerini tamamlayıcı da oldukları söylenebilir.Halise KADİRHAN

 C.96 Evet bazı sorular gereksiz ve liyakatsiz olabilir ama bazı kavramlarda birlikte anılınca anlam kazanır. Yasemin YILDIZ

C.96 Kesinlikle katılıyorum. Özellikle ALLAH’ IN varlığı ile ilgili bazı sorular çok gereksiz ve saçma geliyor Nura DEMİR

C.96 Eğer sorular varsa ulaşılacak bir cevap vardır ve insanı mutlak teslimiyete kabullenişler değil sorular arkasından bulunan cevaplar erdirecektir. Esra ALİHANOĞLU

C.96  Bazı sorular gereksiz, liyakatsiz ve saçma veya anlamsızdır önermesi doğru bir önermedir. Örneğin; kadın mı üstündür erkek mi? Tek başına bir erkek ve tek başına bir kadın yarım insandır. Verimli bir kadın+ verimli erkek bir insanı temsil eder. Karşılaştırılması saçmalık, mantıksızlık ve liyakatsizliktir. Teknolojinin çok geliştiği çağımızda bile bazı sorular cevapsız kalmıştır. Aysun AKBAŞ

C.96 Saçma olan sorular kafa karıştırıp zihin bulandırmaktan başka bir işe yaramaz.Kişiyi yanlış yönelimlere sevk eder.NAFİH ASLANCI

C.96 Ağzı olan konuşuyor. Gelen giden söylüyor. Oh ne güzel . ne uğraştırıyorsunuz milleti. Önemli olan gerektiği zaman gerekenleri söylemektir. Edebiyat yapmak değildir. Fatih KIZILKAYA

C.96. Yerine göre bu önerme doğruluk değeri taşıyabilir, yerine göre taşımaz. İpucundaki sorular muvacehesinde ise doğruluk değeri taşımaz. Coşkun DOĞRU

C 96 Her sorunun bir cevabı vardır.Eğer merak edilen ve öğrenilmek istenen bişey varsa bununla ilgili soru sorulur.Bu yüzden liyakatsiz saçma veya anlamsız soru yoktur. Ahmet ŞAHİN

C.96. Kadınla erkeğin farklı özelliklere sahip olduğunu düşünmeden sorulan kadın mı üstün erkek mi sorusu çok anlamsızdır. Kadının bazı durumlarda üstünlükleri olduğu gibi erkeğin de başka durumlarda üstünlükleri vardır. Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olması onların her konuda eşit olduğunu göstermez. Gonca ÖNLER

C96. Her şey yerli yerinde güzeldir, anlamlıdır, gereklidir. Bunu özellikle anne babalar çocuklarını başkalarıyla kıyaslayarak yaparlar. Oysa her insanın farklı kendine has ve güzel ve Başarlı tarafları varken önemli olan bunları ortaya çıkarmaktır.       

Birde kesinliği tartışmasız konuları tartışmanın zamanı lüzumsuz israf etmekten başka bir adımlık bir ilerleme kayıt etmesi söz konusu bile olamaz.Cihan YILDIZ

C.96.Dünya üzerinde varlığını sürdüren ve insanlık üzerinde etki alanının güçlü ve geniş olduğu iki olguyu karşılaştırmak çok gereksiz bir mukayese olacaktır.  Oysa her iki olgununda kendine hoş değerleri vardır. Sariye OĞUR

C.96-öyle gereksiz sorular hayatımızı işgal etmiş ki (tavuk mu yumurtadan çıkar yumurtamı tavuktan,gezen mi bilir yoksa okuyan) ne insana ne de bilime herhangi bir artısı yok. M.EMİN AY

C.96 Bazı soruların anlamsız oluşları muhakkaktır ancak insan doğası gereği her şeyi sorgulama ihtiyacı içindedir, bu ihtiyaçtan dolayı başlangıçta anlamlı yada anlamsız her soruyu sorar. Bir süre geçtikten sonra sorunun anlamsızlığının farkına varır ve artık sormaz.  Doğrular; soruların sorulması ve cevaplanması ile ortaya çıkar, bu açıdan bakıldığında soru saçmada olsa bir süre yaşamasına izin verilmesinde fayda olduğu söylenebilir. Diğer yandan bu tür sorular ile boşa zaman harcanmaktadır çünkü bu tür sorular kişileri kısır döngülü tartışma ortamlarında hapsetmektedir ve sonunda anlaşma zemini olmayan bir tartışma başlamışsa zaman kaybı kaçınılmazdır. . Leyla SAYDAN

C96. Her şey yerli yerinde güzeldir, anlamlıdır, gereklidir. Bunu özellikle anne babalar çocuklarını başkalarıyla kıyaslayarak yaparlar. Oysa her insanın farklı kendine has ve güzel ve Başarlı tarafları varken önemli olan bunları ortaya çıkarmaktır. Birde kesinliği tartışmasız konuları tartışmanın zamanı lüzumsuz israf etmekten başka bir adımlık bir ilerleme kayıt etmesi söz konusu bile olamaz. Hadi GÜVENER                                                                                                                                  

C.96 Bazı sorular gereksiz ve saçma sapandır.Her şeyin mahiyeti kendince güzeldir.Elma ile armut karşılaştırılamaz. Hülya ACARSOY

C.96 Bu önermeye katılıyorum.Yıllarca böyle gereksiz ve saçma sorularla insanların beyinlerini meşgul edip onların zaman kaybetmelerine sebep olmuşlardır. Yunus BOLLUK

C.96.Soruların gereksiz,anlamsız,liyakatsiz olduğunu sanmıyorum.Zamanında ve yerinde sorulan her soru gerekli,anlamlı ve uygundur. Baran ÖRENÇ

C.96.Bu sorular liyakatsiz gereksiz saçma ve ya anlamsızdır önermesine katılıyorum. Yunus ÇELEBİ

C.96 Mantıklı ve gerekli soruların sorulabilmesi normaldir. Bu doğanın bir kanunudur. Zira  mantıksız ve gereksiz sorular olmazsa mantıklı soruların varlığından söz edilemez. Mehmet KAYASIZ

C96.bende katılıyorum bazı sorularda gereksiz ve saçmadır çok gezen mi bilir okuyan mı eşek bütün dünyayı gezse ne olur Mustafa DAĞDELEN

C.96-evet ama yinede soru sorudur.BUKET KAYA

C.96 Kişinin muhatabına yönelttiği soruların mantık çerçevesinde olması gerekir. Cevabı mantıksız kişisel ve objektif olmayan her soru gereksizlik kılıfına bürünmüş demektir. Örneğin; kadın mı üstün erkek mi? sorusuna verilen cevaplar sübjektiftir ,saçmadır ve hiçbir anlam ifade etmez.

Gonca DAL

C.96.’ İyi giyin ama dikkat et giysin senin üzerine çıkmasın’ diye bir söz vardır. Yani insan bilgilenirken doğru bilgilenmesi lazımdır. Çünkü bu bilgileri doğrultusunda sorunu yöneltir. Kadın erkek üstünlüğü yoktur. Kadın ve erkek birbirini tamamlar. Vahi sayesinde insan aklıyla yolu bulur. Bunlar ayrı düşünülemez. Hediye KAYA

C- 96 Bazı sorular insanın gerçekleri görmesinde ve gerçeklere giden doğru yolu bulmasında anlam kazanırsa, o soruların gerekli sorular olduğu, ancak insanı zaman israfına, gerçekleri saptırmasına neden oluyorsa gereksiz ve anlamsız sorulardır. . Neşe Çaparoğlu

C.96 Bazı sorular saçma ve anlamsızdır. Örneğin; kadın mı, erkek mi daha üstün sorusu gibi. Allah kadın ve erkeği yaratırken, onların üstünlüklerini ancak takva ile olacağını belirtmiştir.

Vahi aklı yerinde doğru kişilere gelir. Vahinin olduğu yerde akıl vardır. Nuray ERGİN