97.Bir ülkedeki işsizliğin liyakatli çözümü; bir insanın bedenindeki enerji döngüleri (ATP paraya denk gelir) mekanizmaları günlük dünya hayatı ekonomi sistemlerine tercüme ve transfer edilerek hayata uygulanmalıdır. Önermesini eleştiriniz.

İpucu;Örneğin herkes sermayesi oranında işçi çalıştırma veya çalıştırmıyorsa belli oranda işsizlik vergisi vererek sermayesini elinde bulundurmalıdır.


C.97.
Şuan ülkemizde ki en büyük sorunlardan birisi işsizliktir. Yaşanan krizden dolayı çalışan işçiler bir bir çıkartılıyor. Bu sermayenin azaldığını gösterir. Zamanında herkes harcadığı emek kadar parasını alsaydı dengeli bir sistem olacak ve sermaye düzenli bir şekilde işleyecekti. İşsizlik maaşı kısa süreli verilmelidir. Eğer sürekli olursa insanlar ona güvenir çalışmaya meyilli olmazlar. Fakat insanları da çalışmaya teşvik edecek yöntemler olmalıdır. Elif DEMİR

C.97 İşsizlik çözümü için iş imkanları geliştirilmeli ve yap işlet devret sektörüne dikkat edilmeli Mehmet ERGÜN

C.97 Gayet akılcı bir şey olur.Zenginler kazanç paylarını azaltsalar ve insanları işe alsalar ,elbette bu kadar işiz sayısı artmazdı.Böyle yapılırsa madem ben para vereceğim bari birkaç kişiyi işe alayım bir anlam ifade etsin diyecek ve bunu yapacaklar.İnsanlık tarihi bu iki tabakanın çekişmesiyle doludur.Allah dilese herkesi zengin yapabilirdi;ama sosyal hayat felç olurdu.Zengin tabakası alttakilere şefkat ve merhamet,Altan üstekilere itaat ve saygı olmalı ki yaşanabilsin. .HİKMET ÇITAK

C.97Bir ülkedeki işsizliğin sebebi ham maddeyi işleyecek ekonomiye sahip olmamaktan kaynaklanır. İnsan vücudundaki enerji döngülerinde ise tam tersi durum söz konusudur. Yani bazı elamanlar kullanılarak ham madde yapma çabası gibi. Bu yüzden insan vücudundaki enerji döngülerini ülke ekonomi sistemlerine transfer etmemiz yanlış olur. Şeyda  ÜSTEK

C.97. Bu durumda kişinin aklında sömürücü bir düşünce vardır. Bunun gereğinin yapılması gerekir. Haksızlığa baş kaldırılmasa sömürücüler artar. Berrin ÖZGÖKÇE

C.97 İnsan bedenindeki enerjinin ekonomik sistemlerine transfer edilerek işsizlik sorunu çözülmez. Öncelikle işsiz her bir insanın uğraşacağı bir iş bulması gerekiyor. Dinçer KÜÇÜK

C.97 Ellerinde belli bir miktarda para bulunan insanlar ihtiyaçları gereği yatırımlarda bulunarak insanlara çalışma imkânları sağlamalıdır. Ya da devlete vereceği vergilerle devletin ihtiyaç sahiplerine maddi destekte bulunması için öncülük etmelidir. Bu da toplumda yoksulluk ve işsizlik oranının düşmesini sağlar. Neslihan YARDIMCI

C.97 İşsizlik, insandaki açlık hissi olarak düşünürsek, para, yemek yani ATP olarak orantı kurabiliriz. Bu da işsizliğin açıklaması olabilir. Mehdi BİNİCİ

C.97 Toplumlar insanların ihtiyaçlarını karşılamak için vardır. Bir insan çalışarak emeğinin karşılığını alır ve akşam evine ekmek götürür. İş adamları işçi almaz fakat işsizlik sermayesi öderler. Bunu işçi alarak sermaye vermezse daha doğru olur. Ayhan YILMAZ

C.97 İnsanın bedenindeki ATP yaptıklarımızın sonucu. Eğer doğada da böyle bir uygulama olsaydı kimse ne aç kalırdı ne de mazlum. Menfaat ve yalanla gelen para bu kadar önemli ve değerli olmazdı en önemlisi. Fatma TUNÇ

C.97 Bu denilen sistemi günlük hayata uygulamak ve işsizlik denilen oranın azaltılması ve dediğimiz gibi insan bedenindeki enerji döngü mekanizmasına benzetmemiz için ilk olarak zengin insanların buna gönüllü olması lazım. Bu da bence zordur. Çünkü bu yıllardır böyle süre gelmiştir. Rıfat KOY

C.97 Vücut enerjisini tasarruflu ve gerekli yere belirli bir düzenle harcar insanlarda bir vücut gibi olmalı ve ilişkilerini maddiyatlarını sosyalliklerini bu hususta uygulamalı.  Murat YILMAZ

C97)İnsanla dünyayı aynı mantıkta düşünebiliriz.İnsanların tüm fonksiyonları şu anda yaşadığımız dünyanın sistemleri ile aynıdır Hacer BEYTER

C.97.Herkes üzerine düşen görevi yapar ve becerileri doğrultusunda kişiler yönlendirilirse işsizlik sorunu çözülebilir. Songül BAĞIŞ

C 97-Nasıl ki vücutta fazla enerji yakan organ daha fazla iş yapıyorsa ülkede de fazla parası olan fazla işçi çalıştırmalıdır. Yani herkes gücüne göre işçi çalıştırarak işsizliği ortadan kaldırabilir. Şaban ADAŞ

C.97 Evet bu da bir çözüm olabilir.İnsanlar iş yapabilirlik mekanizmalarına göre, payına düşeni, hak ettiğini alırsa sistemler de daha iyi gelişerek işsizlik boyutu azalabilir.İnsanın vücudundaki enerji potansiyelinin yaşama uygulanmasının iyi sonuçlar sağlayacağını düşünüyorum.Enerjisini %20 harcayan bir insanın aldığı ücretin, %90 harcayan insanla aynı veya ondan daha fazla aldığını farz edelim.Enerjisini %90 harcayan insanda çalışma şevki kırılır,isyan eder,umursamazlaşır ve neticede üretilenler kötü nitelikli olur. Zaman, emek, para üçlüsün uygun, dengeli bir şekilde dağılımı sağlanırsa verimin artıp işsizliğin de daha düşük rakamlara ulaşacağını düşünüyorum.  Halise KADİRHAN

C.97 Herkes kendi bütçesine göre davranırsa sorun kalmaz. insan mükemmel çalışan bir varlıktır. Yasemin YILDIZ

C.97 İnsan bedeninde ki mekanizmalar o kadar mükemmel işlev görüyor ki bu mekanizmaları hayata uygulamak insanı büyük oranda başarıya götürür. Nura DEMİR

C.97 Eğer böyle bir örnek hayata kazandırılırsa çalışmayan insanlar ödüllendirilecektir ve onlarda çalışmadan kazanmak bir alışkanlık olacaktır. Çalışanlarda ise çalışmayan kısma olan tepki artacak ve ülke büyük bir sorunla yüz yüze gelecektir. Esra ALİHANOĞLU

C.97 Bazı fabrikalar belli sayıda işçi çalıştırması gerekirken o sayının altında işçi çalıştırıyor. Çalıştığı kadar işçilere para vermesi gerekir. İşçi ne kadar çalışıyorsa, ne kadar emek ve enerji harcıyorsa o kadar para verilmelidir. Ancak çalıştırmadığı işçi sayısı kadar da işçi vergisi vererek sermayesini elinde bulundurmalıdır. Avrupa ülkelerinde bunun örneği vardır. Devlet çalışmayan halkına maaş veriyor. Aysun AKBAŞ

C.97 Böyle yapıldığı zaman besin zincirindeki gibi bir döngü oluşur.Bu şekilde çarklar birbirini tamamlayıp devam eder.                                                             NAFİH ASLANCI

C.97 Güzel bir soru aslında.Ülkemizde aslında böyle bir durum söz konusu değil.Herkes emeğinin hakkını almıyor veya fazlasıyla alıyor. Tabi ki bu hak hukuk meselesi.Bunun vebali ağırdır.Hesabı verecek düşünsün.

Torpille öyle böyle bir yere varılmaz.Bu gidişat nereye kadar? Fatih KIZILKAYA

C.97.Ülkemizde eskide olduğu gibi zekât köprüsü kurulsa bu tür arayışlara girmeye gerek kalmaz. Coşkun DOĞRU 

C 97 İşsizlik toplumun değil ülkeyi yönetenlerin görevidir.Önemli olan iş gücünü doğru alanda kullanabilmek ve istihdamı sağlayabilmektir. Ahmet ŞAHİN

C.97.  İnsan tabiatın doğal dengesini fark ederek yaşama uygularsa her şey daha kolay olur. İşverenler kar amacını maksimum yapmak için işçiyi sömürmemeli. Yemek için yaşamamalı yaşamak için yemeli. Gonca ÖNLER

C97. İşsizlik parası verilen bir ülkede elbette ki verimi düşüren ve zanaatkar insanların yeteneğinin körelmesine sebebiyet veriyor. Ve birde yaptığı iş eğer o insanı çeşitli yönlerden tatmin etmiyorsa örn . ücreti yetersiz ise elbette verimi düşürür. İnsanların kaçta kaçı yaptığı işten memnun ve severek yapıyor.. Cihan YILDIZ

C.97.Bir ekonomik sistemde işsiz kalan ve işsiz durumundaki kesimi vasıfsızlaştırmak ve güçsüz kılmak yerine bu kesime işsizlik vergisi vererek elinde aktif bir kesimi bulundurmalıdır. Ya da işsiz kesimin bir kısmını çalıştırarak kar elde etmektedir. Sariye OĞUR

C.97 belki çözüm yolu olabilir.güncel hayata uygulandığı zaman verdiği sonuca göre değerlendirme yapmak gerekir. Bedenindeki enerji hayata uygulayamayanlarda düşünmek gerekir. M.EMİN AY

C.97 Nasıl ki vücutta her hücreye cüzi oranda ATP depo etme hakkı verilmiş ise ve bu miktar hücrenin hayatını devam ettirebilmesi ve ilk işlevi için yetecek kadar ise aynı şekilde ekonomik hayatta insanlar ellerinde yaşabilecekleri ve ani gelişen bir duruma cevap verebilecekleri kadar nakitin dışındaki parayı üretim sektöründe kullanmaya teşvik edilmelidir. Üretim sektörü canlandırıldığında iş gücü ihtiyacı artacak ve işsizliğin önüne geçilecektir. Ancak parasını yinede yanında bulundurmak isteyenlerden belli oranda vergi alınması kabul edilebilir bir durumdur. Kişiler ellerindeki nakitten direk pay vermekten hoşlanmazlar bu nedenle mümkün oldukça yatırıma yöneleceklerdir. Ayrıca vücutta enerji ihtiyacı azaldığında eldeki enerji kaynakları israf edilmez ve ihtiyaç halinde yeniden kullanılmak üzere depolanır, hiçbir hücre ihtiyacının üzerinde enerji üretmez veya enerjiyi israf etmez. Fazla olan enerji kaynağını depolanmak üzere sisteme geri verir. Kişilerin ellerinde bulundurdukları ihtiyaçlarından fazla parayı bir havuzda toplamaları sağlanmalı ve bu havuzdan üretim için daimi sermaye bulundurması sağlanmalıdır.ihtiyacı olanlar bu havuzdan belirli koşullar öngörülerek ihtiyaçlar doğrultusunda faydalandırılmalıdır . Leyla SAYDAN

C97. İşsizlik parası verilen bir ülkede elbette ki verimi düşüren ve zanaatkar insanların yeteneğinin körelmesine sebebiyet veriyor. Ve birde yaptığı iş eğer o insanı çeşitli yönlerden tatmin etmiyorsa örn . ücreti yetersiz ise elbette verimi düşürür. İnsanların kaçta kaçı yaptığı işten memnun ve severek yapıyor. Ve birde 100 binlerce kpss mağduru insan var. Fakülte mezunu elinden başka meslek yokken. Hadi GÜVENER                                                                                                                                 

C.97 Bir ülkedeki işsizliğin çözümü uygulamak sermaye eğitimi sayesinde olabilir.Çünkü orantısal bir döngü yoksa verimli bir çalışmada beklenemez Hülya ACARSOY

C.97 Sermayesi olan vatandaş vergi kaçakçılığını yapmazsa çalıştırabileceği kadar işçi çalıştırırsa sermayesi her zaman elinde kalır. Yunus BOLLUK

C.97.Enerjimizi günümüzün ekonomi sistemine göre kullanmalıyız .Herkes yapabildiği işi yapmalıdır. Baran ÖRENÇ

C.97.Doğadaki tüm enerji halleri döngüsünün son insan da tamamlar.Bu enerjiler insanda ki enerji ile birleşerek ekonomik kalkınmaya transfer edilebilir.Böylelikle ekonomik canlanma da döngüdeki yerini alır. Yunus ÇELEBİ

C.97 Bu bir çözüm yolu olabilir. Ancak bu durum tam olarak uygulamaya konulmadan,ne kadar etkili olacağı araştırılmadan sağlıklı bir sonuç verilemez. Mehmet KAYASIZ

C97. Bir ülkede işsizlik azaltmak gerekiyorsa herkesin taşın altına elini sokması lazım zenginlerin serçe parmağını koyması bile yeterlidir Mustafa DAĞDELEN

C.97-herkes sermayesi oranında işçi çalıştırmalı ve vergi kullanarak sermayeyi elinde bulundurmalı.BUKET KAYA

C.97 İşsizliğin başlıca sorunlarından biri insanın enerjisinin yeteri kadar kullanılamaması ekonomik hayatın canlı tutulamamasıdır. Yetersiz kurumlar, sermayenin yanlış şekilde harcanması dünya ekonomisine durgunlaşmasına ve cansızlaşmasına sebep olur. Gonca DAL

C.97. Herkes sermayesi oranın da işçi çalıştırmalı. İşsizliğin liyakatli çözümü için şöyle bir durum izlenebilir: işveren zamanı dilimlerine ayırarak bu zaman dilimlerinde faklı işçiler çalıştırabilir. Bu şekilde daha iyi verim alır ve işsizlik sorununu liyakatli bir şekilde azaltır. Hediye KAYA

C- 97 Bir ülkedeki işsizlik sorununu gidermek için sermaye sahiplerinin sermayeleri oranında işçi çalıştırmaları veya çalıştırmıyorsa işsizlik vergisi vererek ekonomik dengeyi kurmalıdır. Eksi halde ekonomi sadece sermaye sahiplerine yarar sağlayan bir araçtan öte gidemez. . Neşe Çaparoğlu

C.97 İnsanoğlunda bulunan mekanizma inanılmaz bir şekilde işlemekte; orada bulunan hücrelerin hiçbirisi yanlışlık yapmadan o beden için enerji üretmektedir. Ekonomi, siyaset ve insan belirli bir amaç içinde çıkar meselesi olmadan hareket eder ve devletini düşünürse herkese hakkı kadar verilir ve işsizlik sorunu az da olsa azalır. Nuray ERGİN