98.A-Kainatı mı insanlığın (sanal-nesnel) bir parçası olarak düşünmek daha mantıklı yoksa insanlığın (sanal-nesnel) mı kainatın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır?

B-Kainatı mı hayvanların bir parçası olarak düşünmek daha mantıklı yoksa insanı mı kainatın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır?

C- Yoksa kâinat ve insanlıkla(sanal-nesnel) bütünleşik olarak düşünmek mi daha mantıklıdır? Desteklediğiniz veya önerdiğiniz görüşün gerekçesini yazınız.

D-Doğa senin bir parçansa evrimi aşabilirsin tersi ise evrime malzemesin. Önermesinin geçerliliğini bilimsel olarak ret ediniz.

İpucu:insanın ve kainatın sizce kaçar boyutu vardır? Yere ve Göğe Sığmadım Kulumun Kalbine sığdım (Hadisi Kutsi)

 

C.98. C. Kâinat ve insanlık bir bütündür. İnsansız kainat boş olur, kainatsız insanda yaşayamaz. Bu bir anahtar kilit eşliğidir. Birbirini tamamlayınca işe yarar. İnsanlar sadece kâinatta yaşam mücadelesi vermez onun sırlarını da öğrenmeye çalışır. İnsan meraklı bir yapıya sahiptir olup biteni merak eder ve araştırır. Bizler sadece şu an ki yaşam için çalışmıyoruz. Yani sadece bu kâinattan söz etmek mantıksızdır. Bide öbür tarafı ele alalım. Bu da 2 boyut olduğunu gösterir. Bu kâinatta yaptığımız her doğru veya yanlış sadece burada kalmıyor orada da ceza veya ödül olarak geri dönüyor. Şu an ki yaşam geçici olduğu için kâinatla insan birbirini bir süreliğine tamamlayan ikilidir. Elif DEMİR

 

C.98  A:İnsanı büyütsen bir kainat ,kainatı küçültsen bir insan olur.İkisi de birbiriyle alakalıdır.

         B:Yorum yok

         C:A şıkkında açıklamışım. Mehmet ERGÜN

 

C.98   A-Kainatı küçültsen insan olur,insanı büyütsen kainat olur .

B-Hayvanlar kainatın bir parçasıdır. .

C- Bütünleşik olarak düşünmek daha mantıklıdır.Kainata anlam kazandıran şuurlu mahlukattır,yani insandır.Ayrı düşünmesi birbirlerini tamamlayamazlar.Kainat üzerinde tecelli eden Allah’ın sıfatlarını insan okur ve kainatın yaratılış gayesi anlam kazanır

D-Doğa benim bir parçamdır.Yaratıcı benim yaşamam için bir ortam hazırlamış.Doğayı şuurlu yapmak mantıksıdır.Oksijen,karbon şuursuz atomlar bunların yaptığını iddia etmek en akılsızları dahi güldürür.Bu kadar intizam ve tertip asla bir şuursuz atom zerresi yapmaz,belki alim bir zat tarafından yaptırılıyor. .HİKMET ÇITAK

 

C. 98 A- İnsanlık kâinatın bir parçasıdır.

B- Kâinat bir bütün olduğu için insanlarda kâinatın bir parçasıdır.

C-kâinat ve insanlık bir bütündür. Çünkü insanlık kâinatta kendine düşen görevi yerine getirmek için yaratılmış o yüzden var olmak zorundadır.

D- İnsanlık evrimi aşmıştır. Doğa insanın malzemesidir ki var olan zinciri bozan insandır. Şeyda ÜSTEK

 

C.98. A)Her şey ve kâinat insan için yaratıldığından dolayı kâinatı insanın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklı. Cenabı Hak 18bin âlemin tohumunu insanın içine koymuştur. Bu âlemlerden biri de kâinat olduğundan kâinat insanın bir parçasıdır. Berrin ÖZGÖKÇE

 

C. 98 A–  İnsanı kâinatın bir parçası olarak düşünmek çünkü kâinat her şeyi kapsar. Dinçer KÜÇÜK

          insanı kâinatın bir parçası düşünmek daha mantıklıdır. Dinçer KÜÇÜK     

            Kâinat insanı da kapsar. Kâinatı insanla bütünleşik düşünmeye gerek yoktur. Dinçer KÜÇÜK 

            insan doğanın bir parçası ise evrime malzeme olmasına koşul değildir. Dinçer KÜÇÜK

 

C.98 A) İnsan kâinatın bir parçasıdır. Çünkü kâinat insanlardan çok daha uzun bir süre önce var olmuştur. Bundan dolayı insan içinde yaşadığı kâinatın bir parçasıdır.

        B) kâinat bütün varlıklardan önce oluşmuştur. Bitki, hayvan ve diğer bütün canlılardan önce büyük patlama (Bing Bang) ile evren muhteşem bir hal almıştır. Bu olay düşünüldüğünde kâinatta canlıların önceden olmadığı daha iyi anlaşılmaktadır. Neslihan YARDIMCI

 

C.98 A) İnsan bünyesinde doğadaki bütün elementleri barındırdığı için ve insan toprak olacağı için kâinatın bir parçasıdır.

        B) Hayvanlar da insanlar da kâinatın bir parçasıdır.

        C) İnsan topraktan yaratıldığı insan doğanın bir parçasıdır.

        D) Doğa insanın bir parçası değildir. İnsan doğanın bir parçasıdır. Bu fikir evrime malzeme değildir. Evrim evrendeki bütün olay ve olgulara akıl ile ulaşabileceğini savunuyor. Bir yaratıcının olduğunu kabul etmiyor. ÖRNEĞİN: Uzay sistemini düşünelim. Güneş merkez olsun etrafında gezegenler, yıldızlar ve göktaşları en son kara delik olarak tanımlıyor. Evrim buraya kadar işliyor ama sonrasına da Fizik Ötesi (Akıl Ötesi) diyorlar. Sorulması gereken bir soru daha: ya devamı yani kara delikten sonra burada bir yaratıcının olduğuna kanaat edilmelidir.

Mehdi BİNİCİ

 

C.98 A) İnsanlık olmazsa kâinatın bir anlamı ve önemi olmaz. İnsanlık var ki kâinat vardır. Ayhan YILMAZ

        B) İnsan ve hayvan olmaması kâinatın amacını egale ediyor. Dolayısıyla onlar olmazsa kâinat anlamsızdır. Ayhan YILMAZ

        C) Kesinlikle destekliyorum. Çünkü insanlık olmazsa kâinat anlamsızlaşacak, kâinat olmazsa insanlık olmayacak. Ayhan YILMAZ

        D) İnsanlık toprakla oluşmuş ve bu durum bazı türlerin yok olmasından dolayı evrime malzeme olmuş ama aslında evrim bir malzemedir. Ayhan YILMAZ

 

C.98 A) Kâinatı insanın sanal-nesnel bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır. Böylece insan kâinatı anlamlandırıp yorumladığında onu bir yere atardı.

        B) İkisi de mantıksız. Kâinat bildiğimiz olgu herşeyise insan da hayvan da bir parçası olmalıdır.

        C) Kâinat ve insanlığı bütünleştirici olarak görmek en mantıklısı. Doğanın süper bir döngüsü olduğunu bildiğimize göre bunlar bir bütün olarak niye mantıksız olsun ki.

        D) Doğa benim bir parçam ve evrimi aşarım, evrim beni parçalayamaz. Evrimin parçası olarak yaşamaktansa evrimi kendime uyduruyorum. Fatma TUNÇ

 

C.98 A) Bir bütün olarak düşünmeliyiz. Rıfat KOY

        B) Kâinatın birçok döngüsünü hayvanlar yapar. Rıfat KOY

        C) Bence bir bütündür. Çünkü insan kâinat içinde yaşayıp, hayatını sürdürüyor ve kâinatın içindeki güzelliklerden yararlanıyor. İnsanın da toprağı işlemesi kâinatı kullanması gibidir. Rıfat KOY

        D) Evrim denilen teoriye inanmıyorum. İnanmadığım gibi bu teoriye ne kendimi malzeme görürüm ne de aşma gibi bir çabada bulunurum. Rıfat KOY

 

C.98 A) kuşkusuz Allah cc’u insanları yarattı dünyayı da sevdiği kulları yaşasın diye yaratmıştır.         B) Hayvanlar kâinatın bir parçası ve kâinat insanlar için yaratılmıştır.

C) Kuşkusuz bir bütün halindedir. İnsan kâinata muhtaçtır. Birbirini tamamlar Allah cc’u insanlar dünyada yasasın diye dünyayı yaratmıştır.

D) İnsan ve doğa bir bütündür. Tabi ki dünya evrim geçiriyor ama insanlar asla evrime mahkum değildir. Murat YILMAZ

 

C98) a)İkisi iletişim içindedir

b)İnsanı kainatın bir parçası olarak görmek gerekir

c)Kainat ve insan bir bütündür,ikisi bir etkileşim içindedir ayrı düşünmek yanlıştır

d)Evrim insanın bir parçasıdır.Evrim de teori olduğu için tartışmaya açıktır Hacer BEYTER

 

C.98.A.Kâinattaki her şey insanlığın hizmetine sunulmuştur.

B. insan kâinatın bir parçasıdır.

C.Kâinatsız insan düşünülemediği gibi insansız kâinatında bir manası olmaz.

D.Doğanın bir parçasıysan evrime malzemesin. Önermesi çok gereksiz ve yanlıştır. Songül BAĞIŞ

 

C 98-A-İnsanlık kainatın bir parçasıdır.

B- Hayvanlarda kainatın bir parçasıdır.

C-Kainat insanlık için yaratılmıştır.

D-Örneğin ağaç bizim için çalışan gönüllü bir işçidir.Çünkü biz kainatın en değerli elemanlarıyız. Şaban ADAŞ

 

C.98 A.B.C.Kainat insansız,insan da kainatsız düşünülemez.Ama insanı kainatın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır.Derine inince,aslında sanal-nesnel olarak düşündüğümüzde,bu kavramlara bütünleşik olarak bakmak daha mantıklıdır.Çünkü Allah CC’ hu kainatı insanlar için yaratmıştır,insanları da kainatta sınavına girsin diye yaratmıştır.

        D.İnsan,doğanın bir parçası;doğa da insan hayatının bir parçasıdır diye düşünüyorum.Ve insanın bu konumda evrimi aşabileceğini düşünüyorum.Ama insan doğayı iyi kullanamazsa evrime malzeme de olabilir.Mesela Türkiye, yer şekillerinin dağılımına göre gelişmiştir.Doğa,Türkiye’ye hükmetmiş,Türkiye evrime malzeme olmuştur.Ama eğer böyle olmasaydı,mesela yerleşim daha dengeli olsaydı ve örneğin doğuda yazın tarım ve hayvancılığın yanı sıra kışın da tekstil ile uğraşılsaydı Türkiye evrime,doğaya malzeme olmamış olurdu.  Halise KADİRHAN

 

C.98 Bence kainat insanlığın bir parçasıdır. Çünkü kainatta bulunan her şey ve daha doğrusu kainat insanlık için yaratılmıştır. Yasemin YILDIZ

 

C.98 Kainatı insanın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır. Çünkü her şey insanlığın varlığı ile ilgilidir insan yoksa kainat da olmaz. Nura DEMİR

 

C.98 a)İnsanlığın kainatın bir parçası olarak görmek daha mantıklı.

         b)İnsanı kainatın bir parçası olarak görmek daha mantıklıdır. Esra ALİHANOĞLU

C.98 A. İnsan ve kâinat ayrı düşünülemez. İkisi birbirini tamamlar. Kainat Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır.

        B. Zaten her insan kendi içinde bir kâinattır. Çünkü yaratılmış insan varlıkların en üstünüdür. En şereflisidir.

        C. Evet insan ve kâinat bütünleşiktir. İnsansız kâinat, kainatsız insan olamaz. Birbirinden ayrı düşünülemez.

        D. Eğer insan zihni, nefsi doğanın kölesi olmazsa onu kendi zihninde konumlandırırsa evrimi aşar. Darvinci düşünceyle yaklaşılırsa evrimin kölesi olunur. Doğanın bir yaratıcısı vardır. Kendiliğinden oluşmamıştır. İnsan yaratılmışların en üstünüdür. Doğada insan için yaratılmıştır. Doğayı kendimizden üstün görürsek bir nevi doğaya tapmış oluruz.  Ve evrimin kölesi olunur. Aysun AKBAŞ

 

C.98 A İkisi de bir bütündür.Birbirinden ayrı düşünülemez; çünkü birbirini tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibidir.

B Kainat ve hayvanlar insanların imtihanı için yeryüzüne geldikleri ve bu yüzden yeryüzünün bir parçası olduklarından dolayı hepsi bir bütün oluşturur.

C Evet , çünkü ikisi ayrılamaz ve ayrı düşünülemez bir bütündür.

D Doğa benim parçam değil hayatımı devam ettirebilmem için bir araçtır.Çünkü Kuran-ı Kerim de bunun böyle olmadığını belirtmiştir.                                           NAFİH ASLANCI

 

C.98 A- Allah yaratırken önce kainatı yarattı.”biz kainatı 6 günde yarattık”.Sonra insanı bu kainatın bir parçası olarak inşa etti.İnsan kainatın dengesini sağlayan bir mahluktur.

C- İnsi, cins her varlık kainatın bir parçasıdır.Her biri kendi has özelliklerine mahsus olarak kainatın bir mahlukatını teşkil eder.

D- Doğa insanın bir parçası olamaz.Doğa ile insan birbirini tamamlayan niteliklerdir.Kilit anahtar ilişkisine benzer.Tabi ki farklı boyutları vardır. Fatih KIZILKAYA

 

C.98.

A.İkisi de birbirinin mütemmimidir. Birbirinden ayrı düşünülemez. İkincisi daha mantıklıdır.

B.İkisi birbirinin mütemmimidir. Birbirinden ayrı düşünülemez. İkincisi daha mantıklıdır.

C.Bu daha mantıklıdır. Çünkü birbirinin mütemmimidir. Yani biri diğeriyle önem kazanır.

D.Ben de doğanın bir parçasıyım ama evrimi doğru konumlandırdığım zaman evrime malzeme olmam. Coşkun DOĞRU  

 

C 98 A-Kainatı insanlığın bir parçası olarak düşünmek da mantıklıdır.Çünkü kainat insanlığın ibret alması ve Allah c.c nun kudretini öğrenebilmesi için, insanlık için Allah c.c. tarafından yaratılmıştır.

D-İkisi de birbirinin parçasıdır.Bu yüzden önerme yanlıştır. Ahmet ŞAHİN

 

C.98. A) İnsan kainatın bir parçasıdır kainatın gizemi henüz çözülmediği için insan kainatın bir parçasıdır.

B) İnsanı kainatın parçası olarak düşünmek daha mantıklı ikisi bir bütünü oluşturur.

C) İnsan kainatın bir parçası olduğuna göre ikisini bütün olarak düşünebiliriz.

D) Evrim teorisi hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığım için yorum yapmak istemiyorum. Gonca ÖNLER

 

C98.A- bunu bir birinden ayırmak veya bu diğerin bir parçasıdır demek çok zor. İnsan kainatta daha küçük ve sanki kainatta bir etken gibi görünse de hem kainatın dengelerini sarsması hem inanan insanların penceresinden baktığımız zaman her şey insan için sloganı ile bakıldığında kainat insanının hayat parçalarından biridir.

B- hayvanlar kainatta bir parça kainatta insan yaşamını sürdürmesinde  en temel unsurlardan biridir.

C- insansız bir kâinat düşünülemez ve kainatsız bir insan varlığı olması düşünülemez değimli en azından hayatının devamını sağlamasında zaruridir.
D- Evrim geçerliliği ve güvenirliği bilimsel çalışmalar ve akli, sosyal çevrelerce sarsılmışken bu noktada çok fazla gereksiz tartışmalara girmek zaman kaybı olur. Cihan YILDIZ


C.98.(C)
Var oluş zaten bir döngü üzerine kurulmuştur. Yani kainat ile insanlığı ayrı düşünmek yanlış olacaktır. Bir insan için var olacağı bir kainat için ise onun var edeceği bir insanlığa gerek vardır. İkisi de aynı önem derecesine sahiptir.

(D)Eğer insan doğa ile bir bütün halinde ise yani onun parçası ise doğadaki değişimlerden etkilenmez. Bu durumda evrimi aşabilir bir duruma gelir. Aksi durumda ise yani doğanın bir parçası değil de bağımsız ise her türlü değişiklikten etkilenir ve evrime malzeme olur. Sariye OĞUR


C.98-C-
İnsan ve kainat bir bütündür. Kainatta insanın bir parçası insanda kainatın bir parçasıdır. Çünkü ikisi birlikte düşünüldüğünde anlamlı hale gelir.

D-İnsan üzerinden düşündüğümüzde insan topraktan yaratılmış ispatı ise insanı yaktığınızda toprakta bulunan maddeleri içeriyor. Bu açıdan düşündüğümüzde insanın evrimi konusunda bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. M.EMİN AY

C.98 İnsan kâinatın bir parçasıdır ve kâinat insan için vardır. Hayvanlar da insanlar için musahhar kılınmıştır. Buradan yola çıkarak her ikisini bütünleşik düşünmek daha mantıklıdır.Bütün varlık alemini madde olarak kabul edersek fiziksel boyutta insan evrimin bir malzemesi olur.İnsan evrime bağlı olarak değişir.Fakat insan manevi veya meta fizik bir boyutta ele alınırsa,insan Allah i sevmesiyle Allah ı kalbinde bulundurur.Bir hadisi şerifin  anlam gereği nafile ibadetlerle kul rabbine yaklaşır  ve Rab onun gören gözü duyan kulağı…..olur.Bu anlamda insan değer yargılarıyla Allah ı sevmesiyle ve iman mertebesiyle tüm doğaya hakim olabilmektedir. Leyla SAYDAN

 

C98.A- bunu bir birinden ayırmak veya bu diğerin bir parçasıdır demek çok zor. İnsan kainatta daha küçük ve sanki kainatta bir etken gibi görünse de hem kainatın dengelerini sarsması hem inanan insanların penceresinden baktığımız zaman her şey insan için sloganı ile bakıldığında kainat insanının hayat parçalarından biridir.

B- hayvanlar kainatta bir parça kainatta insan yaşamını sürdürmesinde  en temel unsurlardan biridir.

C- insansız bir kâinat düşünülemez ve kainatsız bir insan varlığı olması düşünülemez değimli en azından hayatının devamını sağlamasında zaruridir.
D- Ewrim geçerliliği ve güvenirliği bilimsel çalışmalar ve akli, sosyal çevrelerce sarsılmışken bu noktada çok fazla gereksiz tartışmalara girmek zaman kaybı olur. Hadi GÜVENER
                                                                                                                                  

C.98 A) Kainatın insanların bir parçası olduğunu düşünmek daha mantıklıdır.

B) İnsan kainatın bir parçası düşünmek daha mantıklıdır.Çünkü kainat hayvanlar için var olmadı.

C) Kainatı insanlığa bütünleşik olarak düşünmek mantıklıdır.Çünkü kainat insanlık için var edildi.

D) Doğa senin bir parçansa evrimi aşabilirsin,tersi ise evrime malzemesin.önermesine katılıyorum. Hülya ACARSOY

 

C.98 A) Kainatı insanlığın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır.Çünkü insan olmasaydı kainat olmazdı.

B) Hayvanları ve kainatı insanın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır.Çünkü ikiside insanın hizmetine sunulmuştur. Yunus BOLLUK

 

C.98.A)İkisini bir bütün olarak görmek daha mantıklıdır.

         B)Varlıkların bir kainatın parçası ,kainatı da tüm varlıkların bir parçası olarak görmek daha mantıklı.

         C)Bütünleşik olarak görmek daha mantıklı.Yemek için yaşamalı,yaşamak için yemeli.       D)Evrim doğada gerçekleşen bir değişim sürecedir.Eğer doğa bir parçamızsa onu rahatlıkla kontrol edebiliriz.Eğer doğanın bir parçasıysak zamanla evrimleşiriz. Baran ÖRENÇ

 

C.98.A)İnsanlık kainatın bir parçasıdır kainat insan oğlundan çok önce Allah tarafından yaratıldı Yunus ÇELEBİ

        B)Doğada var olan her şey kainatın bir parçasıdır. Yunus ÇELEBİ

        C)Kainat ve insan bir bütündür biri olmazsa diğerinin varlığının bir anlamı yoktur. Yunus ÇELEBİ

        D)Doğada evrim diye bir şey gerçekten varsa yani insanlık bir çok aşamadan geçerek bugünkü halini almışsa da bu evrime malzeme olduğunu göstermez.İnsan doğanın bir parçasıdır fakat evrime malzeme değildir. Yunus ÇELEBİ


C.98
A) İnsanlığı kainatın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır. Mehmet KAYASIZ

        B) İnsanı kainatın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır. Mehmet KAYASIZ

        C) İnsanlık ve kainatı bütünleşik olarak düşünmek daha da mantıklıdır. Zira kainatta her şey bir bütün olarak yaratılmıştır. Mehmet KAYASIZ

        D) Doğa insansın bir parçası olamaz. İnsan doğanın bir parçasıdır. Dolayısı ile insanlar evrime malzemedir. Zira insanların soylarının başka canlılardan gelmediği kabul edilmektedir. Mehmet
KAYASIZ


C98
. A-İnsanları kâinatın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır

        B-insanları ve hayvanları beraber olarak kâinatın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır

         C. insan kâinatın bir parçasıdır çünkü insan olmadan kâinat olur ama kainat olmadan insan olamaz Mustafa DAĞDELEN           


C.98
-ikisi birbirini dengeler kainat olmasa insan olmaz insan olmasa kainat olamaz.BUKET KAYA


C.98 A-
İnsanlar ve yaratılan her şey kainatın bir parçasıdır.Bunların bir araya gelerek oluşturduğu sistem ve bunlar arasındaki döngü kainatın işlevini sürdürür.

B-İnsanları kainatın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır.

C-Kainat ve insan birbirinden ayrı düşünülemez çünkü insan varlığını kainatın varlığına borçludur.

D-Bizler doğanın bir parçası olarak evrimi aşabiliriz. Doğada evrim olayı varsa da evrimleşen her şey kainatın döngüsü içersindedir. Yani evrimde insan gibi kainatın bir parçasıdır. Gonca DAL


C.98. C)
İnsan küçük bir kâinat olduğu gibi, kâinat dahi büyük bir insandır. İkisi bütün düşünmek daha mantıklıdır. İnsan kâinatın misal-i musağğarıdır. D) Teoriye göre insan doğanın bir parçasıdır. Ama gerçekte doğa insanın bir parçasıdır. Darwin teorisini mutasyonlar ve tesadüflerle destekliyor. Mutasyon genlerde bozukluklar yapar. Bu insani geliştirmez sakat bırakır. Tesadüflerle de olacak bir durum değildir. Bu bir maymunun bilgisayar başına geçip rastgele bastığı tuşlarla insanlık tarihini yazması kadar olanaksızdır. Bu çürük kanıtlamalarla zaten bu teori kendini alt etmiştir. Hediye KAYA


C.98
A. İnsan kainatın bir parçasıdır. Öyle olmasaydı insanlığın tarihinin kainatın tarihine göre daha eski olması gerekecekti. Ancak böyle bir şey söz konusu değildir.

          B. Kainat hayvanların bir parçasıdır çünkü hayvanların yok olması demek dengenin yok olması demektir. . Neşe Çaparoğlu


C.98
A. Kainatın yaratılışına baktığımızda, insanlığın yararına olacak her şey var. İnsanın kainatın bir parçası olduğu anlaşılmaktadır. Kainat insanlık tarihinden daha eskidir.

B. Hayvanlar doğal döngünün devamını sağladığından, onların yok olması kainatın bir nevi yok olması demektir. İnsan olmazsa kainat yine varlığını sürdürür. Nuray ERGİN