99.A-İnsansız bir kainatla insanlı bir kainat arasında ne fark vardır?

B-İnsanın kainatta olmasının ne anlamı vardır? Niye insan kainatta vardır?

C-Adem AS'DAN bugüne dek hangi dönmenler de hangi kavim ve devletler hayvanlardan daha aşağılık, hangi dönemlerde hangi kavim ve devletler daha ulvi olabilmişlerdir?

D- Asrımızın devletlerine ve insanlarına C şıkını güncelleyiniz.

İpucu;Lut, Semut, At...vb kavimleri düşünün.

C.99.  A.İnsan olmazsa kâinat boş olur ve kâinat diye bir şeyden söz edilemez. Kâinat ile insan birbirini tamamlar. Eğer olmaz ise eksik kalır.

B. Allah c.c. u insanları bu dünyaya sınama amacıyla göndermiştir. Bu dünyada yaptığımız her şey diğer yaşama bir ön hazırlıktır. Yani burada yaptığımız her şey öbür dünyada bize ceza veya mükâfat olarak geri dönecektir.

C. Çoğu peygamber döneminde kavimler yok edilmiştir. Lut kavmi benliklerini kaybedip tercihlerini şaşırdıklarından peygamberleri onları döndürmek için çok uğraşmıştır. Fakat artık bir değişme olmayacağını anlayınca bir tufanla yok edilmişlerdir. Yine Hz. Nuh’a inanmayan toplum yok olmuştur. Firavun yine Hz. Musa’ya çok sorunlar yaşattığı inanmadığı için yine bir tufanla yok edilmişlerdir. Fakat bunların yanında bu peygamberlerin peşinden gidenler de olmuştur. Onlarda ödüllendirilmiştir. Hz. Peygambere inanalar hep muvaffak olmuştur.

D. Günümüzde de dinini yaşayamayan birçok devlet vardır. Çoğu Müslüman olmayan insanlar yaşadıkları hayat olsun bulundukları durum açısından zaten hayvandan daha aşağılık bir hayat yaşıyorlar. Elif DEMİR

C.99 A:Arada ki fark insanı diğer yaratılan varlıklardan üstün olarak yaratmasıdır

        B:”Her kemal ve cemal sahibi kendi kemal ve cemalini görmek ve göstermek ister” bundan dolayı Cenabı Allah bu kainatı peygamberi Muhammed(sav) ‘in duası ve nuru hürmetine yaratmış.Sonra da kainata sultan olarak insanı yaratmış ki, insana verilen akıl(cüzi irade) ile Cenabı hakkı bilsin tanısın ve ibadet etsin.Bunu bir misal ile açıklarsak daha iyi olur; zengin bir adam gönlünden geldiği için fakire para yardımında bulunuyor.Hiç kimse sen niye bu adama yardım ediyorsun diyemez ve demeye hakkı yoktur.İnsanın bu kainata bu misale benziyor.

       C:Adem(as)’ dan peygamberimiz(sav)’ e kadar İbrahim(as)’ ın dini dışındaki tüm kavimler ve kişiler hayvanlardan daha aşağı olmuştur.Peygamberimiz(sav) dönemin de(asrı saadet döneminde) kavimler daha ulvi olmuştur.Asrı saadetten sonra ki dönemlerden sonra ise Kuran ve sünnet yolunda gidenler bu ulviliği göstermiştir

       D:Günümüz de kavimler değil de fertler daha çok ulviliği gösteriyor diyebilirizMehmet ERGÜN

C.99 A-Kainatın  yaratılış gayesi peygamberimizdir.insan bu kainatın tamamlayıcıdır,onsuz bir anlam ifade etmez.Bu kadar sanat elbette bunu okuyan ve yaratıcının ne kadar sanatının olduğunu anlayan bir varlık bunu anlar.

B- Allah kainat üzerinde görünen sıfatlarını gören ve idrak edebilen bir mahluktur.Sanatçı sanatını göstermek ister,Anlayan bir mahlukat bunun için lazım buda insandır.İnsan, şuurlu olduğu için yeryüzünün halifesi konumundadır.

C-İnsan nefsi her zaman kötülük yapma meylindedir.Birde bunu dürten şeytan olayı tamamlar.İnsan nefsinin esiri olduğu devirde her zaman hayvandan aşağı konuma düşmüştür.Allah insanları rehbersiz bırakmamıştır,124 bin  peygamber bu dünyaya teşrif etmiştir.bunlar insanları içinde bulunduğu gafletten kurtarmak için getirdikleri ilahi kurallara uyunmasını istemişlerdir.İnsan,ipi boğazına geçirip başıboş otlamak için serbest bırakılmamıştır.Belki bütün amelleri ve fiilleri kaydedip, bir mahkemeyi kübraya bırakılmıştır.İnsanlar hatalarından vazgeçmesini sağlamıştır.

D- İsrail devleti gözü doymaz bir anlayışla hareket ettiğinden , çevresini ateş çemberine dönüştürmüştür.Diğer yandan Amerika özgürlük bahanesiyle 21.yy sömürgecilik anlayışını devam ettirmektedir. .HİKMET ÇITAK

C.99 A-  İnsan kâinatın bir parçasıdır. İnsansız bir kâinat düşünülemez. Her şey bir denge üzerine kurulduğu için insan olmadan kâinat bir anlam ifade etmez.

B- Doğal dengenin tamamlanabilmesi için insan da var olması gereken canlılardan biridir. Her canlının kâinatta bir görevi vardır. İnsanın görevi yaratana kulluk etmektir.

C-Meyden halkı, Nuh, Hud, Salih, lut, ad, semud, kavimleri ve sebe devleti inançsızlıklarından dolayı yok olmuşlardır. Peygamber efendimizin devrinde kavimler ve devletler huzura ermişlerdir.

D- Asrımızın dünyaya hükmeden devlet ve ülkeleri başta ABD ve İSRAİL olmak üzere yaptıkları zulümden dolayı çeşitli doğa afetlerine uğramaktadırlar. Buna örnek olarak tusunami felaketi yada bu ülkelerde oluşan kasırgalar ciddi anlamda zarar vermektedir. Şeyda  ÜSTEK

C.99.A) Okuyucusuz bir kitap gibidir. Kâinatı bir kitap olarak tahayyül edersek insan da onu yani kâinat kitabını okuyandır. Okuyucusuz kitap bir anlam ifade etmez. B) Kâinatı cenabı hak bin bir özenle yaratmıştır. Cenabı hak ilminin sonuçlarını, kudretinin harikalarını, güzelliğinin yansımalarını, zenginliğinin genişliğinin, merhamet ve şefkatinin tecellilerinin mevcudat ayine sinde bizzat görmek ve göstermek istediği için insanı kâinata koymuştur. İnsan olmazsa kâinatın bir anlamı olmaz. C) Cahiliye dönemleri, korkunç bir tufanla sulara gömülen nuh kavmi, kesilmek bilmeyen bir kum fırtınası ile üzerleri örtülen ad kavmi, lavlarla ve depremle yeryüzünden silinen eşcinsel lut kavmi; hayvanlardan daha aşağı mertebeye yani esfel-i safiline düşmüşlerdir. D) Asrısaadet dönemi, Osmanlı devleti, …kavimleri imanlarından dolayı ulvi olabilmişlerdir. Yani en yüksek mertebe olan alayı iliyyine çıkmışlardır. Berrin ÖZGÖKÇE

 

C.99 A– İnsan kâinatta yaratılmış en şerefli varlıktır. Dinçer KÜÇÜK     

        kâinattaki her şey insanın hizmetine sunulmuştur. İnsansız bir kâinat bir şey ifade etmez. Dinçer KÜÇÜK                                                                              

        Âdem a.s dan günümüzde dek Allah’ın emir ve yasaklarına baş kaldıran toplumlar ve devletler hayvanlardan daha aşağılıktır. Ve yok olmuşlardır. Ancak Allah’ın emir yasaklarına uyanlar ve peygamberlerine itaat eden toplum kavim ve devletler daha ulvi olmuşlardır. Dinçer KÜÇÜK                                                                               

          Asrımızda Allah’a şirk koşan toplum devlet sürekli kargaşa içerisinde kaos yaşamaktadır. Dinçer KÜÇÜK                                                                              

C.99 A) Allah (c.c) kâinatı insanlar için yaratmıştır. Yaşam döngüsü kâinatı anlamlaştırır. Çünkü insanlar kainata anlam verir. Ve insan yaşam döngüsünün en önemli ve en etkili varlığıdır.

         B) Kâinatın düzenli işleyişi için insanların varlığı şarttır. İnsanlar kâinatta yaşam döngüsünü sağlar ve yaşam döngüsünün bir ölçütü olur.

         Neslihan YARDIMCI

C.99 A) İnsanlı bir kâinatı ve bir evi kâinat olarak ele alırsak ve bu evde bir ailenin yaşadığı ayrıca asalak yaşayan canlıların olduğunu düşünelim. Ailenin yaşadığı hayattır. Aile evden çıksalar da o canlılar aynen yaşamaya devam eder.

        B) Bir usta bir makineyi yapınca şöyle karşısına geçip kendisinin ne kadar hünerli olduğunu düşünüyorsa, ALLAH (C.C.) da insanı yarattıktan sonra dünyaya gönderip onun büyüklüğünü görmemiz için göndermiştir.

        C) İnsanın fıtratında bir yaratıcıya tapmak vardır. Bazı kavimler doğa veya doğanın olaylarına tapmıştır. Onlar helak olmuştur. Gerçek yaratıcıya tapan toplumlar ulvi olabilmişlerdir.

        D) Birçok Afrika ülkesi başta olmak üzere çok devlet veya toplumlar şimdi bile doğa olaylarına ve varlıklarına tapıyorlar. Mehdi BİNİCİ

C.99 A) Kâinat var fakat insan yok o zaman ne bir anlam ifade eder ne de bir değeri olurdu kâinatın. Çünkü biz yaşıyoruz. Ne için yaptıklarımızın cevabını ahrette vermek için. Ama insanlı kâinat hem anlam taşır hem de değerlidir. Ayhan YILMAZ

        B) İnsan ne için yaşar. Bu dünya yapma, etme, görme ve ahrette karşılığını alma dünyasıdır. İnsanlık yaşar çünkü biz buraya sorgulanmak için geldik. Bundan insan kâinatta anlam kazanır. Ayhan YILMAZ

        C) Yüce ALLAH insanlara belli dönemlerde belli peygamberler göndermiş ve o dönemlerde bazı toplumlar buna karşı çıkmıştır. İsrail oğulları bunlardan biridir. Bazı toplum ve kavimler var ki ALLAH yolunda çıkmamıştır. Ayhan YILMAZ

        D) Günümüz dünyasında bu durumun aynısını yapan toplum ve kavimler var ve bu olacakta çünkü ALLAH’A inanmadık. İçten gelen bir şeydir. Ve tabi bazı gerçeklerde vardır. Ayhan YILMAZ

C.99 A) Kâinattaki her şey insan içindir. Düşünün ki her gün bir tencere yemek yapıyorsunuz ama onu yiyecek kimse yok. Yemek yapmaya ne gerek var.

        B) Çünkü kâinat insan içindir. İnsan kâinattan beslenir ve kâinat insanoğluna çalışır.

        C) Halkına zulmeden ve onu ezen kavim aşağılıktır. Bunun tersini yapan kavim de ulvi olmayı başarmıştır.

        D) Osmanlı Devleti aşağılık kavim, Norveç ise ulvi kavimdir. Fatma TUNÇ

C.99 A) Biri sade ve monoton bir olaylar çemberindeyken(insansız kâinat); ötekisi her geçen gün yok edici, kâinatın şekillenmesine, doğal olayların düzeninin bozulmasına neden olur (insanlı kâinat) Rıfat KOY

        B) İnsan kâinatta olmasının en büyük etmeni yaratanının kim olduğunu ve O’nun ne kadar büyük ve ne kadar güzelliklere sahip olduğunu görmesi ve ayrıca O’na ne kadar itaat edip, ne kadar sözünde duruyor ve ne kadar sadık onu görmesi için. Rıfat KOY

        C) Bunun en büyük örneğini herkesinde bildiği gibi Firavun gibi birinin ne kadar zalim ve havanlardan daha aşağı olduğunu biliriz. Rıfat KOY

        D) Asrımızın devletlerine baktığımız zaman daha aşırıya kaçan ve helak olmayı hak eden devletler ve yerler vardır. İnsanlar çoğaldıkça kendi menfaatleri için bir gurup oluştururlar ve neredeyse ayıp karşılanacak şeyler normalmiş gibi bir durum alır. Ve bu tür durumlara örnek birçok devlet var.

Rıfat KOY

C.99 A) İnsansız bir kâinatın hiçbir anlamı yoktur.

B)İnsan kâinata sınanmak için gelmiştir. Kâinat insanın yasam ortamıdır.

C)Allan ve peygamberi yolunda gidenler ulvi inkârcılar ise hayvansal ve aşağılık yaşamıştır.

D)Asrımızın devletlerinin çoğunda din araç olmuş. Bugünkü devletlerin hiçbiri peygamberler dönemindeki gibi değil. Çoğunluk ise hayvanlardan daha aşağılık yaşıyor. Murat YILMAZ

C99) a)İnsanlar kainat üzerinde tüketicidir,dünyanın zenginliklerini yok eder

b)Kainatı güzelleştirmek için var olmaları gerekir

c)Yabani insan yani medeni olmayan insan sınıfındadır

d)Bir kavim,devlet,imparatorluk geçirmiş dünyanın son halini yaşıyoruz.Yani teknolojik çağdayız Hacer BEYTER

C.99.A. Kâinat insanla gerçek manasına ulaşır.

B.ALLAH gizli bir hazinedir ve şuurlu mahlûklar tarafından bilinmek istemiştir dolayısıyla insanları yaratmıştır.

C.Peygamber efendimiz dönemi insanlığın en ulvi olduğu dönemdir.

D.Günümüzde Hindistan’da insanların kendi yaptıkları kuklalara tapmaları ya da inekleri ilahlaştırmaları hayvanlardan da daha aşağı seviyelere düşmelerine neden olmuştur.Songül BAĞIŞ

C 99-A-İnsansız kainat sahipsiz malikaneye benzer.Ona anlam kata insandır.

B-Cenabı hak bunca nimeti insan için yarattı.Bu yüzden insansız kainat olmaz.

C-Cahilliye dönemindeki insanlar hayvanlardan daha aşağılıktı.İslamiyetin gelmesiyle islamın doğuş yılarında insanlar en ulvi mertebeye ulaştı.

D-Günümüzde ABD yaptığı zararlı politikalarla eşekten daha aşağılık bir hale gelmiştir. Şaban ADAŞ

C.99 A.B.İnsansız bir kainat, askersiz bir ordu gibidir.Kainat insan için var edilmiştir.İnsanlı bir kainat da gayesine uygun olandır.Melekler, Allah CC’ hunun nefislerini terbiye ettiği ruhani varlıklardır.Onlar zaten Allah CC’ huna itaat etmekten şaşmazlar.Ancak biz insanlar sınav için yaratıldık ve kainat içinde var olmak,bir şeyler yapmak zorundayız.

        C.D.Geçmişten günümüze kadar birçok kavim ve devletler hayvanlardan daha aşağılık veya ulvi olabilmişlerdir. Aslında her toplumda da hayvanlardan daha aşağılık veya ulvi insanlar var olabilir.Bunu bütün insanlara uyarlayamayız.Mesela Hz.Lut AS kavminde  hayvanlardan daha aşağılık insanlar oldukları için helak olmuştur.Demek istediğim bunu kavim veya devlet olarak değil de insanlar adına söylemek daha doğru diye düşünüyorum.Mesela sahabiler çok vasıflı insanlardır ya da dört büyük halife ve yandaşları çok imanlı,güzel ahlaklı insanlardır.Ancak Hz.Muhammed As’ın ümmetinden olup da ne yazık ki hayvanlardan daha aşağılık insanlar da vardır.Halise KADİRHAN

C.99 Allah insanları sınamak için dünyaya gönderdi ve insanların ihtiyacı olan her şeyi ona verdi. İnsan olmasa kainat da olmaz. Adem(as)  dan bugüne hayvanlardan daha aşağılık olan kavimler hüsrana uğramışlardır. Daha ulvi olanlarda bugüne kadar ilerlemişlerdir. Yasemin YILDIZ

C.99 a)Kainat insansız var olmaz.

           b)İnsanın kainatta var olması kainatın var olması demektir. Nura DEMİR

C.99 a)Kainat insan için var edilmiştir. Ham insanın pişmesi için gönderilen yer kainattır. Eğer insan olmasa idi kainat ta olmazdı.

        b)İnsan hamdır ve pişmesi gerekir. Buda ancak kainatta elde edeceğimiz tecrübelerle olacaktır. Kainata bu yüzden gönderildik.

        d)Hayvandan daha aşağılık kavimler; İsrail, Amerika, bir çok batı ülkesi kavimleri şu anda orta doğuda ve Anadolu da acı çekmekte olan Müslüman toplumlar ve devletler. Esra ALİHANOĞLU

C.99  A. Kâinat insan için yaratıldığından insansız bir kâinat düşünülemez, anlamsız kalır.

B. ALLAH CC’HU bilinmek istediği için insanları ve diğer varlıkları yarattı. Zariyat suresi 56. Ayette “Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım.” Dolayısıyla bu anlamda büyük anlam taşır.

C. Hayvanlardan daha aşağılık olan kavimler; Ad, Semud, Eyke, Lut, Nuh kavimleridir. En ulvi dönem, devlet ve kavimler ise Peygamber Efendimiz A.S ‘in dönemi ( Asrı saadettir) dir

D. Hayvanlardan daha aşağılık olan devletlere Amerika ve İsrail’i örnek verebiliriz. Kendi çıkarları için suçsuz ve masum insanları durmadan öldürüyorlar. Aysun AKBAŞ

C.99 A Yüce Rahman kainatı halifem dediği insanı ve insanların en hayırlısı Peygamber efendimiz için yazacağını meleklere buyurmuştur.Buna nispeten kainat insansız olmaz.

B A’ da dediğimiz gibi kainatın bir imtihan yeri olarak yaradan insanların iyiyi kötüden ayırmasını ve emrettiklerini yapanlara büyük mükafat vereceğini buyurmuştur.

C Adem A.S’ den bugüne kadar gelen hayvanların aşağıda olan belki de tek ve en büyük kavim Ben-i İsrail dir.Bana göre Eyyübiler ulvidir ve Osmanlıdır.Eyyübiler Kudüs’ü Hıristiyanlardan kurtarmış,Osmanlıda 600 yıllık adaletiyle dünyaya nam salmıştır.

D Asrımıza göre İsrail devleti ,Amerika ve yandaşları hayvanlardan daha aşağılık durumdadır.Filistin,Çeçenya,Bosna,Irak bu gibi zulme uğramış insanlar imanla ulviye ellerine sahip olmuşlardır.                          NAFİH ASLANCI

C.99 A- İnsansız bir kainatı yaratmanın bir anlamı yok ki. Ne gereği var ne yapacaksın o kainatı havuç mu yetiştireceksin, hayvanlar mı bu havucu yetiştirecek. Fakat insanlı bir kainat dengeli her şey insan emrine sunulmuş düzen söz konusudur. Fatih KIZILKAYA

C.99.

A.Kâinat bir kitaptır. Bu kitabı şuurlu bir varlık olan insan okuyabilir. İnsan olmadığı zaman Bu kitap manasız olacaktır. Bu şuna benzer; bir kitap var ama o kitabı okuyacak öğrenci yok.

B.İnsan Allah(C.C.)’ın sıfat ve isimlerini şuurlu bir varlık olduğu için bunları şuurla okur. İnsan olmaz ise bu isim ve sıfatlar anlaşılmaz(tecelli etmez). İnsan esma-ül hünsanın tecellisi için vardır. Zaten kâinata zarardan başka bir şey vermiyor(güzel ahlak sahipleri hariç).

C. Ad, Semud, Lût, kavimleri hüsrana uğramışlardır. Osmanlı Devleti de dünyaya adaleti ile nam salmıştır.

D.1. dünya savaşında bazı hunhar devletler topraklarımıza saldırmışlar, kendi menhus düşünceleri uğruna nice masum canları katletmişlerdir. 2. dünya savaşında ise atılan 2 atom bombasıyla zulmün şiddetinin ne kadar fazla olduğunu görüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı’nın devamı bir devlettir. Osmanlı’ya düşman olan devletler ülkemizdeki birliği(şimdi çok gözükmese de), düzeni bozmak ve yıkmak isteseler de bu düzen devam edecek ve Türkiye olması gereken âlâ konumuna gelecek. Coşkun DOĞRU 

C 99 A-Kainat insanlar için yaratılmıştır bu yüzden insansız bir kainat düşünülemez.

B-Allah tarafından imtihan edebilmek amacıyla kainata gönderilmiştir.

C-Lud ve Semud,İsrailoğulları gibi kavimler daha aşağılık Osmanlı devleti gibi devletler ulvi devletler olmuşlardır.

D-Amerika ve benzeri ülkeler aşağılık,islamiyetle yönetilen ülkeler ise ulvi ülkeler olmuşlardır. Ahmet ŞAHİN

C.99. A) İnsanın olmadığı yerde herhangi bir tarih yazılamaz kainat anlam kazanmış olmaz.

B) Allah’ın kainatı insanlık için yarattığına inanıyorum kainattan yola çıkarak insanlar bu mükemmelliği yaratan bir tanrının olduğuna ulaşmıştır.

C) İnanç sahibi olan kavim ve devletler daha ulvi, inançsız olanlar ise hayvanlardan daha aşağılık olmuştur.

D) İnanç sahibi olan insanlar daha hoşgörülü ve iyimserken inançsız olanlar daha vicdansız ve merhametsizdir. Gonca ÖNLER

C99.A- kainat insan içinse  insansız kaniatın bir amacı dolaysıyla bir anlamı olmaz.

B- Biz ALLAH’TAN geldik ve yine  ona gideceğiz. Yaradılış gayemiz sınavı kazanmaksa kainatta bu sınavın yapıldığı yer, sınıftır.

C-örneğin,Hz Musa’nın kavmi, Lud kavmi, ve gönümüzde Naziler Sovyet Rusya vb ülkeler ulvi olanlar ise Hz PEYAGMBERİ örnek alan kumandanların ve KUR’AN I kanun yapan ülkeler. Cihan YILDIZ

C.99.(A)Dünya da var olan bir döngüden bahsedecek olursak insanlığı ve kainatı ayrı düşünmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani insanlığı kainatsız ve kainatına insansız düşünmek döngüyü reddetmek ile aynı değerdedir.

(B)Çünkü Yüce Rabbimiz kâinatı insan değeri üzerine kurmuştur. Bu iki değeri yaratıcı bir bütün olarak görmüştür. Kâinatın devamı, varlığı ve varlığının anlam taşıması için insan en önemli unsurdur, insanların hayatlarını ve varlıklarını sürdürmesi için bir kainatın olması değerli bir ihtiyaçtır.

( C)Adem  AS’dan bugüne dek İslamiyet’ten önceki dönemdeki kavimler ve devletler hayvanlarda daha aşağılık; İslamiyet’ten sonraki dönemlerdeki kavim ve devletler daha ulvi olabilmişlerdir.

(D)Bu şıkkı günümüze uygulayacak olursak bunu kapitalizmden önce ve sonra diye mümkündür. Örneğin; Fransa sömürgesi olan Sierra Leone diye ülkede altın madeni çıkarılmasına rağmen halk açlıkla yüz yüzedir. Oysa sömürge olmamış olsaydı ve halk kendi faydası için çalışıyor olmuş olsaydı halk daha iyi bir durumda olmuş olacaktı. Ya da insanların kendi çıkarları için diğer insanlara zarar vermesi gibi. Sariye OĞUR    

C.99 A.İnsansız kâinat amaçsızdır. İnsan varsa kâinat anlamlıdır değilse şuursuzluk yuvası haline gelir kainat

B..İnsan Allah ı tanımak ve ona ibadet etmek için vardır. ALLAH insan oğlunu kendisini tanısın ve kulluk etsin diye yarattığını ifade ediyor, dünya ve kainatı da oda ev olarak inşa etmiştir. Ayrıca insanoğlu kainata, baksın incelesin ve böylece ALLAH ın kuvvet ve kudretini anlasın diye bu kadar büyük yaratılmıştır kainat.

C.Tarihin bu konuda ki en sağlıklı bilgilerini yüce kitabımız Kuran-ı Kerim den öğrenmemiz mümkündür. Tarihte ad, Lut , semud, Nuh kavimleri ile İsrailoğulları gibi kavimler aşağılık duruma düşerken Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in kavimleri en büyük mertebelere çıkmışlardır. Tabi ulviyetin zirvesinde asrısaadet ile Hz. Muhammed (S.A.V ) in eshab-ı kiramı olduğu göz ardı edilmemelidir.

D. Günümüzde ulviyet açısından Çeçenistan örnek gösterilebilir. Hayvanlardan daha aşağı olarak ta İsrail, Amerika ve Danimarka ile İsviçre’ nin başı çektiği onlarca ülke sayılabilir.

Leyla SAYDAN

C99.A- kainat insan içinse  insansız kaniatın bir amacı dolaysıyla bir anlamı olmaz.

B- Biz ALLAH’TAN geldik ve yine  ona gideceğiz. Yaradılış gayemiz sınavı kazanmaksa kainatta bu sınavın yapıldığı yer, sınıftır.

C- örneğin,Hz Musa’nın kavmi, Lud kavmi, ve gönümüzde Naziler Sovyet Rusya vb ülkeler
ulvi olanlar ise Hz PEYAGMBERİ örnek alan komandanlar ın ve KUR’AN I kanun yapan ülkeler.                                                                                                                                   Hadi GÜVENER

C.99 A) Kainat insana hizmetkar konumunda bulunmaktadır.

B) İnsan kainatta varoluş amacını gerçekleştirmek için vardır. Hülya ACARSOY

 

C.99 Kainata onları kazandıran insandır. Yunus BOLLUK

C.99.A)İnsansız bir kainat verimsiz bir toprağa benzer.

         B)Onu bilmem.Yüce Allahın işine karışmam.

         C)Hayvanlardan daha aşağılık Semud,Eyke,Lut kavimleri yaşamıştır.Peygamberimizin kavmindekiler daha ulvi olabilmişlerdir.

         D)Hayvanlardan daha aşağılık bir şekilde yaşayanlar zamanla tarihin sayfalarına gömülmüşlerdir.Peygamber kavmi gibi ulvi  olanlarsa yaşamını her çağda güzel bir şekilde sürdürmüştür. Baran ÖRENÇ

C.99.A)Kainat insanla anlam kazanmaktadır.Bu bağlamda kainatı şereflendiren insandır.İnsansız bir kainat meyve vermeyen bir ağaç gibidir.

        B)İnsan kainata sınav sırrı ile gelmiştir.İnsan kainatta kulluk görevini yapmak için vardır.

        C)At,semud ve nuh as mın kavimleri helak olmuştur.İbrahim as Hz.Muhammedin kavimleriulvi kavimlerdir.

        D)Dünyadaki nerdeyse bütün kavimler lut ve semud kavimlerine benzemektedirler.Doğrusu şu anda ulvi kavim göremiyorum. Yunus ÇELEBİ

C.99 A) İnsansız bir kainat bir bütünü ifade etmez. Kainatla insan birlikte bir bütün oluşturur. Mehmet KAYASIZ

 

        B) Kainat tek başına bir anlam ifade etmez. İnsan kainatın yüklemi durumundadır.Mehmet KAYASIZ

        C) Hz. Adem (a.s) döneminde Semud, Eyke, Lut Nuh (a.s) döneminde kaumi peygamberlerine itaat etmediklerinden aşağılanmışlardır . Mehmet KAYASIZ

        D) Eskiden İsrail oğulları yaptıklarıyla Allah’ın en sevdiği kullarıydı. Fakat bugün ki İsrail yaptıklarıyla lanetlenme noktasına gelmiştir.  Mehmet KAYASIZ

C99.A-kainatı bir kitap olarak kabul edersek insan onu okur ve anlamlandırır,

B-Allah insanların en yücesi olan Hz Muhammed s.a.v için sen olmasaydın kainatı yaratmazdım demiştir

C-hayvandan daha aşağılık kavimlere lut ve semut kavimlerini örnek verebiliriz. Ulvi kavim topluklara ise sahabeleri örnek verebiliriz

D-günümüzde hayvanlardan daha aşağılık kavimler mevcuttur Budistler ,Hindular, ateistler Mustafa DAĞDELEN

C.99-kainat insan için yaratılmıştır insan olmasa kainatın hiçbir anlamı yoktur.çünkü insan gittiği yeri medeniyetleştirir veya vahşileştirir.BUKET KAYA

 

C.98 A-İnsanlar ve yaratılan her şey kainatın bir parçasıdır.Bunların bir araya gelerek oluşturduğu sistem ve bunlar arasındaki döngü kainatın işlevini sürdürür.

B-İnsanları kainatın bir parçası olarak düşünmek daha mantıklıdır.

C-Kainat ve insan birbirinden ayrı düşünülemez çünkü insan varlığını kainatın varlığına borçludur.

D-Bizler doğanın bir parçası olarak evrimi aşabiliriz. Doğada evrim olayı varsa da evrimleşen her şey kainatın döngüsü içersindedir. Yani evrimde insan gibi kainatın bir parçasıdır. Gonca DAL

C.99.A) İnsanlı kâinat Allah’ın yarattığı bu âlemi anlamlaştırır. Çünkü Allah(c.c) ‘Yere göye sığmadım kulumun kalbime sığdım’ demiştir. İnsansız bir kâinat ise bu durumu okuyamaz. Okuyucusuz bir kitap bir anlam ifade etmez. B)İnsan kâinatın bir parçasıdır. Bunu böyle düşünmek daha mantıklıdır. Daha öncede belirttiğim gibi kâinat insanla anlam kazanır. C) İnsanlar kendi iradeleri sonucunda hayvanlardan daha aşağılık olabiliyor. Gene kendi iradeleri sayesinde meleklerden daha üstün olabiliyor. Kavimler helak olmuştur. Bu onların aşağı mertebeye düştüğünü gösterir. Bu cahilliğe döneminde olmuştur. Peygamber efendimiz (s.a.s) döneminde ise asr-ı saadet vardı. Bu dönemde yaşayanlar ulvi mertebelere ulaşmıştır. Hediye KAYA

C- 99 A. İnsansız kainat zarar görmemiş ve vahşi olacaktır. İnsanla kainat vahşiliğinden az da olsa kurtulup, daha çok insanın hizmeti için rol alarak var olur.

         B. İnsanın kainatta olmasının anlamı kainatı gerçek sevgiyle sarmak ve onu vahşilikten kurtarmaktır.

         C. Adem AS’DAN bugüne dek peygamberlere karşı gelen kavimler hayvanlardan daha aşağılıkken peygamberlerin sunduğu güzel ahlaka tabi olan kavimler daha ulvidirler.

         D. Günümüzde güzel ahlak ve bilincine sahip devletler ulvi statüsünde iken, güzel ahlakı hiçe sayan devletler hayvanlardan daha aşağılık bir konumdalardır. . Neşe Çaparoğlu

C.99 A. Doğa insanın bir parçasıysa insan baştan beri vardır ve onun için yaratılmıştır. Eğer insan doğanın bir parçasıysa ona iyi bir şekilde bakması gerekir.

B.İnsanın kainatta olması,  Allah’ın verdiği yetkilere dayalı bir şekilde kainatı kullanma ve sınanma için bulunur.

C. Adem AS ‘dan sonra bir sürü kavim gelmiştir. Lut, Semut, Kenan, Mısır ve Arap gibi bir sürü kavim gelmiştir. Lut, Semut gibi başkaldıran kavimler hayvandan aşağıdır. Helak olmuştur. Mısır, Arap ve benzeri kavimler peygamberlerine itaat ettikleri için bu güne ulaşmışlardır.

D. Asrımızda bulunan devletlerin çoğu hayvandan aşağıdır. Teknolojiyi kullanarak insanlara sanal zulüm yapan ve onları kötülüklere sevk eden güç manyağı devletler vardır. Nuray ERGİN