1-Dini dramaca, doğalca veya peygamberce hayata uygulamak ne demektir?

C1.Dini hayatımıza uygulayarak Peygamber ahlakı işletim sistemi çerçevesinde doğal ve dürüst bir şekilde yaşamaktır. Ömer ERDEMİR

                                                                                                                                 

C.1.Doğalca insan doğasında olduğu şekilde herhangi bir eğitim ve öğretim almadan hayata uygulamak, dini dramaca ve peygamberce ise Allah ın istediği gibi yani peygamber ahlakıyla hayata uygulamaktır. Müge TEKİN

 C.1 Dini dramca uygulama hayatta sadece bit rol üstlenmek olur. Allah CC un verdiği emirleri sadece yapmacık olarak uygulayan bir tiyatro oyuncusu oluruz.

       Dini doğalca uygulamak ise Allah CC un verdiği emirleri sadece uygulanır. Dini peygamberce uygulamak ise Allah in bize gönderdiği bir yol gösterici olan

       Peygamberin hadislerine uyarak yapılır. Abdülkerim PINAR                                                                


C.1. Drama
: yaparak yaşayarak öğrenmedir. Dini dramaca da: dini yaşayarak ibadetleri yaparak hayata dini uygulamaktır. Peygamber ahlakıyla onun sünnet olarak bildiğimiz davranışlarını hayata uygulamak , yani Peygamberimizi örnek alıp onun güzel davranışlarını uygulayıp hayatı güzelleştirmemizi sağlayan uygulamadır. Büşra AKAN

 

C1. Dini yaşayarak samimice peygamberimizin(sav) güzel ahlakıyla hayatımıza uygulayarak ve bunu refleks haline getirmek gerekir. Emrullah AKTAN

 

C.1 Dini, insan fıtratına en uygun şekilde yaşamak taasub içeren görüşlere kapılmadan yada dini bütünden reddeden veya hayattan soyutlayan hayat tarzlarına tenezzül etmemektir. Mesut ÖZKOL

 

C 1. Kuran-ı Kerim ve sünnete uygun bilinçli olarak yaşamak.

Havva SEVENCAN

 

C.1 Peygamber hayatının ve felsefesini salt bir şekilde kendi yaşamı üzerine uygulamasıdır.Abdulbaki CAN          

C-1.  Dini doğal yaşamak herhangi bir etki altında kalmadan inandığı gibi yaşamaktır. Örneğin kendi inancında peygamber varsa peygamberler gibi yaşamayı ve onları kendine örnek almalıdır. Fevzi  KAYA    

 

 C1.Dinin ahlaki boyutları ve ahlaki sorumlulukları peygamberce hayata uygulamaktır. Mehmet PARLAK                                                                                                                                                             

 

  C.1- O, sevgiye en fazla, her şeyden daha fazla layık olan Allah’ın sevgilisi... O, Habibullah ,O Sevgililer Sevgilisi... Biz onu hakkıyla sevmesek de, O bizi çok seviyor. Dünyada da, ebedi hayatta da hemen yanı başımız da. Bizim en küçük bir sıkıntımızdan dahi rahatsız oluyor, inciniyor, üzülüyor. O, karanlıklar içinde yolunu kaybetmiş, çaresiz, ümitsiz ve korkulu bir vaziyette bekleyen insanlara, yağmur gibi rahmet olup iniyor. Kuruyan gönüllere, çoraklaşan kalplere ab-ı hayat oluyor, hayat veriyor. Kalplerde ebedi Cennet sümbülleri bitiriyor. O Sevgililer Sevgilisini hakkıyla sevmenin, sevdiğimizi göstermenin bir yolu var: Onun yolunda yürümek.  O’nu taklit etmek.  Onun gibi yürümek, onun gibi gülmek, onun gibi konuşmak, onun gibi bir kul olmak. Onun gibi yaşamak. Allah katında Miraç ta rabbimizin gitme istersen burada kal demesine ümmeti ümmeti diye cevap veren biri. Peygamberce Yaşamak  Fatma ŞANVER

                                                                                                                  

C1. Yani dinimizi herhangi bir   değişikliğe uğratmadan doğal haliyle yaşam biçimine geçirmek ve bunu en güzel şekilde hayata uygulamak olduğunu sanıyorum.Ahmet KORKMAZ

 

  C.1. Peygamberin yaşadığı gibi yaşamak, sünnetlerine birebir uymaktır. Peygamberin ahlakı ile ahlaklaşmaktır. Suat MENTEŞE

 C1 Hayatı dini kurallara göre en yalın en doğal şekilde yasamak.Örnek alınacak kişi peygamber ol -malıdır Ahmet CİHAT ÖNDEK.   

                                            

C.1)  Dini dramaca: Dini gösteriş için yaşayalar başkalarına dindar görüntüsünü verenlerdir

Dini doğalca: Dini bildiği kadarıyla yaşamaya çalışmaktır.

Dini peygamberce: dini peygamberce yaşamak en doğrusudur peygamber ahlakı ile yaşamak peygamber efendimizin yaptıklarını yapmak, bunun içinde sünnetler ve farzları iyi bilmek gerekir. Metin BOR

                    

C–1-Allah CC’ un emrettiği şekilde ve peygamber ahlakı ile peygamberlerin hayat tarzını örnek alacak şekilde dini hayata doğal ve dramıca şekilde uygulayabiliriz. Tahir BALZAR

 

C 1) bir insan veya bireyin iman ettikleri dini; bu dinki geçerliliğini kaybetmemiş bir din (İslam) tam ve eksiksiz bir şekilde öğrenme, asıl kaynağından kavrayabilme bu kavradıklarını bir rehberin ışığında, bu rehber ki işin en doğrusunu öğreten ve uygulayan peygamber efendimiz olmalı. Bu şekilde hayatını rehberin ışığında uygun bir şekilde yaşamasıdır Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.1. Dini Allah’ın emretmiş olduğu şekilde bireyin kendine göre değiştirmeden ve yaratılmışların en güzeli olan peygambere ve onun  ahlakına tamamen uyarak hayata uygulaması ve böylece yaşamdan maksimum derecede tat almak demektir… Ali İhsan AYDINOĞLU