12.Allah CC’HUN dininde bildirdiği peygamber ahlakı kurallara(İslam yaşam reçetesi) dayandırılmadan yapılan her şey bereketli hudutlar dışındaki ifrat ve tefritin felaketi ve tufanından başka bir şey değildir. Önemesinin geçersizliği gerekçeli kanıtlayız.

İpucu;Allah CC ve peygamberler ne demişse toplumda onları men ederek yada ne denmişse tersi yapılsın ve uygulansın şeklinde sosyal yaşantıyı kurgulayın ve sonucu tahmin edin.

-Tam tersini düşünerek sonuca ulaşarak eleştiriniz yapınız.

 

C.12.Tersini ispatlayamıyorum çünkü günümüzdeki örnek toplumlar peygamber ahlakından uzaklaşıyor bu yüzden denge bozuluyor ve hastalıklar, depremler, kasırgalar artıyor ve bunlar kıyamete yeterince yaklaşıldığını gösteriyor bence. Müge TEKİN  

 

C12.Allah CC’HUN peygamberin ahlak kurallarına uymayan toplulukların, fertlerin felaket ve tufanlarından kaçması olanaksızdır. Çünkü peygamber efendimizin düşündüklerini hayata uygulaması hem insanlar için hem de doğadaki bütün canlıların felaketlerin ortaya çıkmasını engellenmiştir. Eğer şayet peygamber efendimizin yaptıklarını tam tersini yaparsak dinin gereklerimizi peygamber ahlakıyla yerine getiremezsek birçok felakettin yaşanması kaçınılmazdır. Mehmet PARLAK

 

C12. İnsanlar nesnel tabanlı düşündüklerinde Allah’ın kuralları dışında bir yaşamı olduğundan dolayı doğayı kendi arzu ve isteklerin dışında algılayamazlar. Hayvan temel ihtiyaçları için yaşar. Yaşamın bir anlamı onlar için yoktur. İnsanda Peygamber ahlak işletim sistemi olmasa insanın teknolojiyi bilim tecrübe ve deneyimleri doğayı ve insanları hortumlamaya yarar ve insanlar birbirinin kurdu olmaktan öteye gidemez.                                                                                                                                      Ömer ERDEMİR

C.12 Allah CC un bize yol gösterici olarak gönderdiği peygambere ahlak ve kuralların doğru bir şekilde uygulaması sonucu günümüzde tasvir edilecek davranışlar değildir. Çünkü eski zamanlarda bir peygamberin varlığının olması ve bu peygambere inanılmaması sonucunda putlara, dağa, taşa,bu gibi cansız varlıklara inanıp bir yaratıcının olduğunu inkar edilmesidir. Bu uygulamalarının tersi sonucunda varlığın inkâr edilmesi. Abdülkerim PINAR

 

C12.  İnsanlar Allah CC bildirdiği yasaklar dışına çıksalar da mutlaka bir gün hatada olduklarını anlayarak döneceklerdir. Çünkü Allah cc kullarına zarar görmeyecek ve onlara faydalı olan şeyleri peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. Fevzi KAYA

 

 

C12.Allah CC yasaklamış olduğu şeylerden kaçınmak,peygamber ahlakı kendi iletişim sistemine uyarlamak gerekir. Abdulbaki CAN

                                                                                                                                                                                                        

C.12. Kesinlikle geçersizdir. Çünkü peygamber ahlakının kurallara dayandırılmasına gerek yoktur. Zaten peygamber ahlakı sınırlandırılmayı gerektirecek hiçbir şey içermez aksine insanların kalbine huzur ve mutluluk verir. Büşra AKAN

 

C.12-İnsanların hayatlarını Allahın emir ve yasaklarının dışında örgüleşmeleri orada bir felaketin bir bozgunculuğun yaşanmasına sebep olur. Nitekim asır-ı saadet öncesine baktığımızda O dönemdeki insanların nasıl insanlıklarını kaybettiklerini ortaya çıkarır. II. Dünya savaşı sırasında olanlar insanlığın nasıl tefessüh ettiğini gösterir. Bugün Avrupa ve Amerika’nın gelişmiş olması dinlerinin bozulmuş olmasına rağmen hayatlarının düzgün olmasından kaynaklanmaktadır. Büyük bir zatın dediği gibi  bizim dinimiz onların işleri gibi onların dinleri bizim işimiz gibi     Fatma ŞANVER

                                                                                                                  

C.12 Herkesten peygamber ahlaklı davranılması beklenemez. Çünkü insan fıtratı değişkendir. Mesut ÖZKOL

 

C.12. Böyle bir toplum hayvani bir toplum olur. Edep, hayâ ve sorumlulukları belirlenemeyen toplumlar hayvani olur. Suat MENTEŞE

 

C12. Geçmişte helak olmuş kavimlere baktığımızda bunun örneklerini açıkça görürüz. N e zaman ki peygamberlerini yalanlayıp yap dediklerini yapmadıklarında felaketlerini kendi elleriyle hazırlamışlar ve Allah’ın gazab ismini üzerlerine celp etmişlerdir

Havva SEVENCAN

 

C–12- Peygamberler ahlakı kurallarına uygun olmayan her hal, hareket, davranışlar insanları daima yanlış oyla sev keder. Bundan dolayı bizimde yapacağımız her işte peygamber efendimizin o güzel ahlakına uygun bir şekilde yerine getirmemiz gerekir. Tahir BALZAR

C12.Bence tam tersini düşünürsek insanlık yok olmaya mahkumdur. Ve güzel ahlaklı insan diye yeryüzünde hiç kimse kalmaz . yeryüzünde çok farklı tabular ortaya çıkar ve aksine güven diye bir şey kalmaz. Emrullah AKTAN

 

C 12.Peygamberler Allah’ın bir mucizesidir.İnsanlara yol göstericilerdir.İnsanlık tarihine baktığımızda bunların tersini yapan kavimlerin ne hale düştüğünü görürüz.Bu zararlar sosyal,kültürel,ekonomik vb her alandadır.Örneğin Lut,Semud,Ad,Nuh kavmi gibi.Bu güzel ahlaka aykırı davranışlar her zaman helak olmuştur.Ahmet KORKMAZ

 

C.12:Toplum bu kuralların dışında yasam sürerse huzur bozulur,ahlak bozulur,insanın kendisine say- gısı toplumun fıtratı bozulur.Yozlaşır.Ahlaki çöküntüye uğrar.Sonuç tahmin edilebilir ama bu sistem yarı yola ulaşmadan yıkılır ve savaş çıkar    Ahmet CİHAT ÖNDEK

                                                                                                                           

C.12) Allah CC dediklerini, yapmayan toplumlar helak olmuştur kavimler yok olmuştur eğer bu günde insanlar Allah’ın dediklerine uymazsa geçmişte olduğu gibi yok olacaklarını bilmeleri gerekir. Eğer Allah’ın bildirdiği peygamber ahlakı kurallara göre yönetilirse yaşamlarını bir birliktelik ve kardeşlik içinde paylaşımcı bir şekilde geçecektir. Metin BOR

 

C.12. İslam dininde  her şeyi peygamberin  güzel ahlakına göre  yapan her kişi dünya da ve öteki dünya da hidayete ereceği kesin kez bilinmektedir.Peygamber tüm insanlara rahmet olarak gönderilmiş olup Allah(c.c.); peygamberin yapmış olduğu tüm davranışları sünnet olarak farzlarla birlikte yapıldığında daha çok sevap kazanılacağını belirtmiştir.Bu yüzdendir ki insanlar bu emir ve yasaklara uyulması konusunda uyarılmış aksi takdir de hem dünya hem de  ahret yaşamlarının hüsran olacağı belirtilmiştir. Ali İhsan AYDINOĞLU

 

C 12. bir toplum veya toplumlar, oluştururken dayanağı nesnel ise ve peygamber ahlakını barındırmıyorsa bu gibi devletlerin ömürleri kısa süreli, başkalarına mahkûm ve başkalarının

Sömürüsü veya yıkılmaya, yok olmaya doğru yol alır gider. Abdurrahim DOLAŞMAZ