15.-Doğal(vahşi) demokrasi rejimine tabii bazı ülkelerde tabanı, tavanı ve her şeyi doluşturan halk anlaşıyor iktidarı oluşturanlar ve muhalefet boğuşuyor tüm varlıklara kötü örnek oluyor.

-Aynı rejim sisteminde bazı ülkeler ise iktidarlar iyi geçiniyor halk geçinemiyor.

-Yada bazı ülkelerde Doğal(vahşi) demokrasi daha verimli sonuçlar verir.

A-Önerme sonuçlarından hangisi ülkemizi de görülür?

B-Neden Kaynaklanıyor?

C-Sizce en verimli sonuç için hangi koşulları getirmek gerekir?

İpucu;-Bir ülke düşünün halk güzel ahlaklı geçiniyor, iktidara gelenler ve muhalefet geçinemiyorsa, meclise seçilenler liyakatsiz seçilmiş olabilir mi?

-Yani seçilenler halkın bir birbiriyle geçinemeyen zıt görüşteki insanları temsil edenlerin nüvesi meclise seçilmiş olabilir mi?

-Var olan meclis ve iktidar güzel ahlak kurallarıyla geçinen mozaiğini çekirdeğini temsil etmiyor olabilir mi?

-Tam tersi vahşi ahlaklıların çekirdeğini temsil eden kişilerden iktidar müteşekkil olabilir mi?

-Belki de asıl olan; öyle bir seçim sistemi geliştirilmelidir ki, güzel ahlak kurallarıyla (peygamber ahlakı) bir birbirine bağlı ve saygılı halk mozaiğindeki insanların çekirdeğinden meclise çiçek açtırmaktır.

-Belik de Doğal(vahşi) demokrasi (sürü rejim sistemi) hayvani fıtratlar için bulunmaz bir rejim, insani fıtratlar için yada güzel ahlaklı insanları ise hayvanlaştırıcı, kudurtucu bir rejimdir!!

-Peygamberler demokrasiye dayalı iş yapmaya kalkışsalardı ne kadara başarılı olabilirlerdi?

-Peygamberler neden demokrasiyi önermediler de her ferdin uyması gereken kuralları önerip(peygamber ahlakı) halkın hepsini meclis, iktidara gelenleri de bedava nöbette fertler olarak istediler.

-Hayvanlar, bitkiler, insanlar …vb kainattaki tüm nesnel canlılar-varlıklar !!! birlikte Doğal(vahşi) demokrasi ile yönetilselerdi yönetimde kimler olurdu?

İnsan ve diğer nesnel canlıların özgünlerini Doğal demokrasi ile ilişkilendirip ayrıcalıklarının farkındalığını sezmeye çalışın.


C.15
.A..1.durum görülüyor                                                                                                                                                           

    B.Düzgün siyaset yapılamadığı için insanların devamlı kıskançlık yapıp başlarının ayağını kaydırmak için harcadıkları enerjiyi koltuk sevdalarını bırakıp insanlık için ne yapabilirler diye düşünseler ama aş                                                              olmasa insan aşkı olsa bu sorunlar ortadan kalkar. Bu durumda aile ve öğretmenlere yetiştirecekleri nesillerin temiz ahlaklı insana değer veren nesiller yetiştirmeleri gerekir. Müge TEKİN

 

C15.A.Ülkemizde demokrasi rejimine tabi tabanı, tavanı ve her şeyi oluşturan halk anlaşıyor iktidarı oluşturan ve muhalefettekilerle boğuşarak insanlara kötü örnek olurlar.

 

B.Bunun nedeni mecliste bulunan hem iktidar parti hem de muhalefet partiler halkın iyi niyetini ulanarak meclise seçilirler mecliste bulunan temsilciler kendi ihtiyaçları doğrultusun da halkı kollanarak hem kendi işlerini yürütürler hem de halkı birbirine düşürürler.

 

C.Bence en verimli sonuç öyle bir seçim sistemi geliştirilmelidir ki güzel ahlak kuralları ile (Peygamber ahlakı ) birbirlerine bağlı ve saygılı halk mozaiğindeki insanların içlerinden meclise çiçek açmasıdır. Demokrasi her zaman çözüm değildir. Demokrasi saf çoğunluğun isteklerine göre oluşur. Herkese eşit şekil de istekleri karşılayamaz. İyi olsaydı Peygamber efendimiz dönemin de uygulanabilirdi. Mehmet PARLAK

                                                                                                                                       

C15.A-Bizim ülkemizde görülen doğal (vahşi) demokrasi ile iktidarı oluşturanlar ile muhalefet sürekli boğuşuyor ve topluma kötü örnek oluyor. Çünkü meclise seçilen insanların peygamber ahlak işletim sistemine sahip olmaması ve cetlerini temsil etmek amacıyla ya da kendi çıkarları için orda bulunması kötü örnek olmak için yeterli bir sebeptir.

 

       B- Bir toplum, güzel ahlak işletim sistemini kendi yaşamında refleks haline getirmemişse, dini yaşamında içselleştirmemesi,  bilimi, demokrasiyi, evrimi, güzel ahlak işletim sisteminde doğru konumlandırmamışsa kendini yönetecek meclisi oluştururken oradaki insanları seçerken güzel ahlak sahibi olup olmadığını göz önünde bulundurmasa oluşacak iktidar-muhalefet bir boğuşma sahnesi olmaktan kendisini alı koyamayacaktır.

 

       C-Toplumda cahillerin oylarıyla güzel ahlak sahibi insanların oyu bir olamaz. Demokrasi çoğulcuğun yönetim sistemi olamaz. Meclis seçilirken bu insanların güzel ahlak puanları ne kadardır. Bu insanlar güzel ahlak işletim sistemine sahip mi bunlar akıllarıyla mı düşünürler bunlar göz önünde bulundurularak meclis oluşturulmalıdır. Bitkiler, hayvanlar, insan, tüm insanlar doğal(vahşi) demokrasiyle yönetilselerdi ki yönetiliyorlar en güçlü, en yırtıcı, en zeki, ya da arzu ve isteklerini ön planda tutan kimse o yönetimde olurdu. Ömer ERDEMİR

 

C.15 Doğal (vahşi ) demokrasi rejimi ülkemizde daha net görülür.bunun sebebi batının kışkırtmalarıdır.Nasıl Osmanlı döneminde azınlıklar vardı şuanda batı ülkelerinin ülkemizde iktidarda belli söz haklarının olması istenmesi. Abdülkerim PINAR

 

C-15.  A.Önermenin ülkemizdeki şekli; Doğal(vahşi) demokrasi rejimine tabii bazı ülkelerde tabanı, tavanı ve her şeyi doluşturan halk anlaşıyor iktidarı oluşturanlar ve muhalefet boğuşuyor tüm varlıklara kötü örnek oluyor.

          B.Doğal(vahşi) demokrasi (sürü rejim sistemi) hayvani fıtratlar için bulunmaz bir rejim, insani fıtratlar için ya da güzel ahlaklı insanları ise hayvanlaştırıcı, kudurtucu bir rejim, olduğu içindir.

          C.öyle bir seçim sistemi geliştirilmelidir ki, güzel ahlak kurallarıyla (peygamber ahlakı) bir birbirine bağlı ve saygılı halk mozaiğindeki insanların çekirdeğinden meclise çiçek açtırmaktır.  Fevzi  KAYA

                                                                                                                                                                               

C.15 A) Bizim ülkede doğal vahşi demokrasi geçerlidir.

        B) Peygamber ahlakından yoksun bir yaşam sergilediklerinden dolayı

        C) Peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmek gerekir. Abdulbaki CAN

C.15.  A) Birinci önerme bize en yakın olan önermedir. İktidar ve muhalefet hep boğuşma durumundadırlar.

          B) Fikir ayrılıklarından kaynaklanmaktadır.

          C) Ayrıcalıkların tamamen ortadan kaldırılması daha hukuka yaraşır devlet olması gerekir. Büşra AKAN

 

C.15- A-Maalesef bizde halk anlaşıyor iktidar ve muhalefet anlaşamıyor. Peygamberler Allah tan aldıkları emir ve nehiyleri direkt uygulamışlar yorum yapmamışlardır. Çünkü yaratanın yarattıklarını herkesten iyi bilmesi kadar doğal bir şey yoktur

B-Maalesef bütün bunlar seçenler ile seçilenlerin aynı anlayışta olmamalarından kaynaklanıyor. Vekillerin seçildiklerinde asıl olmadıklarını sadece asılların yetkilendirdiği birer memur olduklarını unutmamaları gerekir.

C-Kaldı ki seçmen her ne kadar kendisi seçse de neticede önüne konanlardan ancak seçim yapabiliyor. Yöneticiler listeleri hazırlarken kendi anlaşabilecekleri sözlerini dinleyecek kişilerle çalışmak istiyorlar. Fatma ŞANVER

                                                                                                           

 

C.15 A) Ülkemizde halk kendi aralarında iyi anlaşıyor fakat iktidar ve muhalefet görünen kesimler sürekli didişiyor görüntüsündedir.

        B) Ülkenin doğal kaynaklarından daha çok istifade etmek ve rant alanını genişletme isteğinden kaynaklanıyor.

       C)En verimli sonuç için halkı anlayan ve kucaklayan iktidar ve muhalefetin oluşturulmasıyla gerçekleşebilir. Buda doğal demokrasinin anlaşılması ve menfaatler doğrultusunda kullanılmadan hayata geçirilmesi ile mümkündür. Mesut ÖZKOL

 

 C.15A. Birinci önermede kısmi olarak ülkemizde halk anlaşıyor ama iktidar ve muhalefet birbiri ile kavga ederek kötü örnek oluyor                                                                                                   
  B.Anadolu da çıkan yeni sermaye gurupları iktidarı paylaşmak istiyor. Kendini ülkenin asli sahibi kesimi ise paylaşmak istemiyor.

        C.Meclise gönderilecek insanların iyi ile kötünün farkına vardığı zamandan günümüze toplam hayatına, bulunduğu çevre tarafından not verilerek  genel bir not ortalaması oluşturulmalıdır. Bu oluşturulan not ahlak, eğitim,insan ilişkileri,şefkat,empati kurabilme özelliğine göre oluşturulmalıdır.  Suat MENTEŞE

C15. A-Bu durumların hepsi ülkemizde görülür

B-Demokrasi tam oturmadığı için

C-Halkın bilinçlenip, liyakatli insanları seçmesiyle oluşur. Havva SEVENCAN

 

C–15-A- Halk anlaşıyor iktidarı oluşturanlar ve muhalefet boğuşuyor.

B- Seçtiğimiz insanlar fıtratlarının zayıf olması, sadece menfaatlerini düşünmeleri olmasından kaynaklanıyor.

C- Verimli sonuç alabilmek için; seçilen kişilerin aldığı ücretleri, yani ekonomik durumlarını diğer vatandaşlarla eşit hale getirirsek, başa geçenler daha başarılı ve liyakatli insanlar olur. Tahir BALZAR

C15.A.Hiçbiri ülkemizde mevcut değil.

       B.Çünkü bahsi geçen maddelerin hiçbirine uyum sağlanamıyor.insanlar kendi menfaatlerini düşünüyor. İnsanlar  peygamber ahlaklı işletim sistemini tam olarak uygulayamadıklarından kaynaklanıyor.     

       C.Bence en verimli koşulları getirirsek öncelikle kendimizden daha ahlaklı daha terbiyeli ve daha namuslu insanları seçersek o zaman düzeltilmiş olur. Bence peygamberimiz kıyametin son anına kadar dünyada olsaydı şu anda kaos ortamının iyileştirilmesi yolunda çok önemli adımlar atılırdı. Emrullah AKTAN

 

C15.a)Bizim ülkemizde halk iyi geçiniyor.İktidar geçinemiyor.                                                                                                                                                                             
       b) Çünkü bilinçsiz oylamalar yapılarak zararlı niteliğe sahip insanlar iktidara geliyorlar.                                                                                                                                    
       c)Bence bu seçimleri yaparken oy dağılımına önem vermek gerekir.Özellikle Peygamber ahlaklı bilim adamlarının görüşleri ve oyları önemsenmelidir.Bu görüş bir kerede denenmelidir ve gözlenmelidir.Ahmet KORKMAZ

C.15 A)Ülkede her ikisi çatışma içindedir. iktidar ve muhalefet anlaşamıyor. halk ise gruplara ayrılmış

B) Ekonomi ve siyasetin mantıksız oluşu

C) Peygamber ahlaklı insanlar göndermek, tanımak ve liyakatli olup olmadıklarını öğrendikten sonra seçime gitmeliyiz Ahmet CİHAT ÖNDEK

 

                                                                                                                            

C.15) A. Ülkemizde görülen doğal demokrasi rejimi uygulanıyor, iktidar ve muhalefet kapışmaktadır.

B. Bunun sebebi sistemden kaynaklanmaktadır meclistekilerin çatışmasıdır. Yâda sistemin kişileri değiştirmesinden kaynaklanmaktadır.

C. Bunu ancak meclisi baştan değiştirerek demokrasi değil de herkesin her kesimin düşünceleri fıtratları doğrulusunda peygamber ahlaklı bireyler yetiştirerek ve sistemde ahlak puanı uygulayarak yapmak mümkündür Metin BOR

 

C.15.A.Ülkemiz şartlarında  millet meclisine girmeye hak kazanan  millet vekilleri  sivil hayatlarından farklı olarak hızlı bir evrim sürecine girmekte eski yaşantısında dürüst saygıdeğer ve çevresine örnek olabilecek özelliklere sahip birisi zamanla kendinden ödün verme pahasına dahi olsa  makam ve mevkiinin  verdiği kibir ve gafletle birtakım  istenmeyen davranışlar kazanma sürecine girmiştir.Bu da topluma kötü örnek olmaktadır.Ülkemizde liyakatsiz çok sayıda yönetici bulunmakta.Beceriksiz ellerinden bir şey  gelmeyen bu grup bulunduğu makamı son damlasın kadar kullanma küstahlığını göstermekte  ve bu temsil etmiş olduğu halkın bilmesine bile aldırış etmeden kan emiciliğine devam etmektedir.Ve devamında topluma kapanmayan yaralardan başka bir şey kazandırmayan bu şahıslar demokrasi adı altında çirkin davranışlarını devam ettirmekte ısrar etmektedirler.

      B.Neden böyle oluyor sebebi ise  tabiri caizse kurda kuzuyu teslim etmekten başka bir şey değildir.Kuzuyu sadece av olarak gören kurdun içgüdüsel olarak başka bir şey düşünmesi imkansızdır belki ancak  ayırt etme özelliği olan insan için durum aynı mıdır?Değildir de işine gelmediği için böyle davranır.

     C.En verimli sonucu almak istiyorsak tüm çalışanları  ince eleyip sık dokuyarak  ederek  bazı özelliklerine göre seçip geri kalan herkesi bulunduğu konumdan bir daha gelemeyeceği bir yere yollamak en iyisi olacaktır.Tarih tekerrür etmeyecek  bundan herkes kazançlı çıkacaktır.                     Ali İhsan AYDINOĞLU

 

C 15) A. Taban ve tabanı oluşturan halk iyi geçinmekte fakat iktidar ve muhalefet iyi geçinmemekteki vahşi demokrasi sistemi ülkemizde görülmekte ve kötü örnek olmaktadır.

 B. tabanla uyuşmayan batı taklidi doğal (vahşi) olmasından kaynaklanıyor.

 C. sistem tabana inebilmeli derin yürekli iyi ahlaklı(peygamber ahlaklı) insanların vekillik ettiği ve halkın her kesiminden insanların temsilcileri tarafından yönetilmesi ile yürütülen ve yönetilen halk ile uyan demokrasi ile gerçekleştirilir. Abdurrahim DOLAŞMAZ