17.Doğada her şey liyakatli taktir edildiği kadardır. Ne eksik ne fazladır. Önermesinin Eksiğini Tamamlayınız.

-Doğadaki tüm takdir edilişlerdeki çeşitliliğin liyakatli eşitlik, özgünlük, yeterlik ve dengele ile mantıksal, geometrik ve matematiksel eşitlik, özgünlük, yeterlik ve denge arasındaki farklar bakımında-açısından insanların bu konudaki kavram ve düşünce yanılgılarını anlamaya çalışın. İnsan mantığının bu kavramları uygulamadaki karıştırışı ve taktir edilişlerde çeşitliliğin gerekliliği, bereketi ve tarif edilmez görünen mutlak gereklilik, güzelliği ve bereketi anlamaya çalışın.

-Takdir edilen her şey ne fazla nede eksiktir. Bu terazi ve denge şaşınca hemen doğal döngüdeki tepkiler dengeyi bozucu sebepleri rötuşlar veya yok ederken bedeli genellikle asli değişime neden olan varlığa/lara ödetilir.

 

C.17.Yaratanın nezihinde tüm kulları eşittir. Ama onlar yatıkları güzellik ve çirkinliklerle mükâfatlarını alırlar. Müge TEKİN

 

C17.Doğada bulunan her şey ne eksik ne fazladır doğada bulunan her şey öyle bir şekilde matematiksel olarak, adalet, sayısal, kişisel ve fert bazında cenabı hak öyle bir şekilde ayarlamış ki hiçbir şeyi ne eksik ne fazla vermiştir. Doğada bulunan bu olaylar hepsi birbirine zincir gibi bağlanmış ve bir zincirin halkası koparsa bu döngü kendini tamamlayamaz duruma gelir.(kısır döngü olur) bunun bebelide çok ağır ödenir. Kâinatta bulunan bir taş parçası, işe yaramaz diye baktığımız yabani otlar ve bütün hayvanlar hepsi doğal döngünün bir parçasısıdır. Mehmet PARLAK


C17.
Allah  ilminde insan yaptıklarından sorumludur. Bir insanın fıtrat etkinlikleri güzel bir ahlak sistemine sahipse takdire layıktır. Bu takdir ne fazladır ne de eksiktir. Matematik ya da geometrideki eşitlik birbirinin aynısı olma anlamındadır. İnsan yaptıklarından sorumludur. Bu yaptıkları ne kadar doğru ise yani peygamber ahlakına uygunsa o kadar liyakati eşit konumdadır.

                                                                                                                                      Ömer ERDEMİR

C.17 Doğada her şey liyakatli takdir edildiği kadardır.Ne eksik ne de fazladır.Bu terazi şaşınca her şey bozulur ve bu insanlara ödetilir.Örneğin,biyolojik olarak bir azot döngüsünde nitrat ve nitrat bakterilerinin(kemosentetik bakteriler) olmaması döngünün bozulması veya bir oksijen döngüsünde bitkilerin atmosfere oksijen vermemesi ..örneklendirilebilir. Abdülkerim PINAR

 

 

C-17.   Çünkü dünyada ekolojik bir denge vardır. Her şey dengededir. Bir zincir şeklindedir. Bu halkanın kopması zinciri anlamsızlaştırdığı gibi ….Fevzi KAYA 

 

                                                                                                                                                                                             

C.17 Doğada her şey liyakatli takdir edildiği halde, bu eksiğin ya da fazlanın doğmasına sebep olan insanın yaşama şekli ve tutumudur. Abdulbaki CAN

 

C.17. Doğada her şey liyakatli takdir edildiği kadardır. Ne eksik ne fazladır . Her şey belli bir düzene göre yaratılmıştır. Bu düzende her şey takdiri ilahinin emri kadardır. Ne eksik ne fazladır. Bu dengeyi bozacak her türlü etkiyi elemine etmek gerekir. Büşra AKAN

 

C.17- Hiçbir şey tesadüfi değildir. Allah her şeyi bir plan dahilinde yaratmıştır ve insanoğlu bu dengeye müdahale edene kadar her şey mükemmel gitmektedir. Ne zaman ki müdahale etti sıkıntılar başladı. Kuş gribi çıkınca tavuklar itlaf edildi bu sefer kene ortaya çıktı yılanlar yok edilince fareler çoğaldı  Fatma ŞANVER

                                                                                                              

 

C.17 Doğadaki liyakatli takdir edilen şeylerin yapısını bozan insan aç gözlülüğüdür. Onun için eksik yada fazla görünen durumların temel nedeni budur. Mesut ÖZKOL

 

C.17. Doğada biz çoğu şeyi görüp takdir etmezi sekte  kanun veya olgu doğada olacaktır.                                                                                                                      Suat MENTEŞE

 

 

C17. Kuş gribi çıktı tavuklar katledilince kene türedi yılanları yok edince fare türedi kurban kesimine katliam gözüyle bakanlar o kurban sayesinde fakirlerin et yediğini hiç düşünmezler mi?

Havva SEVENCAN

C17.- Doğada tüm faaliyetler olumlu ya da olumsuz olmasına bağlı olarak takdir edilir veya edilmez. Olumlu bir faaliyette bulunulmuşsa takdir edilir. Olumsuz bir faaliyette ise takdir edilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Tahir BALZAR

 

C17. doğada her şey liyakati takdir edildiği kadardır. Ne eksik ne de fazladır. Bence önermenin eksiğini tamamlarsak bu kaderci bir anlayışa işarettir. Çünkü kaderci toplumlarda bu böyledir. Halbuki bir insan intihar ettiğinde toplum tarafından onun kaderi öyleydi denilir. Ama neticede bu yanlış bir düşüncedir. Allah CC hiç kimseye kendi canınıza kıyın kendinizi öldürün dememiştir.   Emrullah AKTAN


C17.
Tabi bu önermede eksiklik payı çok fazladır liyakatler insanların konumlarına göre taktir edilmelidir.Bu tutum kişilerin potansiyeline ve yerine göre değerlendirilmelidir.Bu kişilerin günahı da başkalarına ödetilmemelidir. Ahmet KORKMAZ

C.17. Önerme eksik değildir. Ahmet CİHAT ÖNDEK                                                                                                                    

C.17. Allah CC her şeyi her canlıyı herhangi bir konuma en doğru şekilde yaratmıştır. Onlara verilen her şey ne eksik ne fazladır. Zira bize verilen yaşama süresi de bellidir kaderimizde bu çizilmiştir ne kadar yaşayacağımız bellidir bu doğanın nasıl olduğunu işleyişini bilmek akıl almaz bir şekilde olduğu biliyoruz fakat herkes bunun farkında değildir iş işleyişleri bir ağacın bile topraktakini nasıl alıp meyve yaptığını düşünmez kimse herkes meyveye nasıl ulaşırım meyveyi  nasıl yiyeceğini düşünür. Allah CC her şeyi ne eksik ne de fazla yaratmıştır her şey bir terazi ve dengede olacak şekilde yaratılmıştır. Metin BOR

 

C.17.Bu önerme şu yönden eksiktir.Doğada her şey takdir edilmek zorunda değildir.Örneğin klonlama çalışmaları ilk duyulduğunda bazı İslami çevrelerce yanlış yorumlanarak  yapılan her şeyin günah olduğunu bir canlıdan yeni bir canlı meydana getirmenin sadece yüce yaratıcının yapabileceği bir şey  olduğunu söylemişlerdir.Ancak sonraları bunun sadece insan kopyalama değil de mevcut hastalıklara çareler bulmaya yönelik olduğunu öğrenen herkes hayranlıkla bu çalışmaları izlemeye başladı.Zaten yapılan klonlama çalışmaları aksaklıklar gösterdi. Ali İhsan AYDINOĞLU

 

C 17.doğada her şey ne eksik nede fazladır, her şey liyakatinin elverdiği kadardır. Doğada bulunan her nesnenin bir işlevi bir önemi vardır, birinin ortadan kalkması döngünün bozulmasına neden olur. Abdurrahim DOLAŞMAZ