18.Eğer kainatta insan tercihlerine dayalı ortaya çıkan sonuçlar dışında bir anormallik, dengesizlik, fazlalık…vb eksik, yanlış buluyorsanız mutlaka onun sorunlu tarafı sizin kendinizi doğru konumlandırmamanız, eksik bilginiz, ön yargınız, cehaletiniz…vb sizden kaynaklandığından emin olunuz. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

İpucu;Allah CC’HUN kontrolündekiler; peygamberleri, alimleri, velileri, müminler, Müslümanlar, insanlar…vb dinamik olarak hayatın her anını, aşamasını veya en azında gerekli olduğu kadarıyla iç dünyasındaki, düşüncesindeki, çevresindeki ve kainattaki çok şeyi arasındaki ilişkileri gerçeğe/lere entegreli ve yekpare gerçekçi anlamlandırarak yaşara veya yaşatır.

 

C.18.Doğada, yaratılışta bir hata eksik yoktur eksik kulların düşünememesinden, yanlış hareketlerinden kaynaklanır. Var olan hatalar sizdendir. Müge TEKİN

 

C18.Doğada bulunan her şey ne eksik ne fazladır. Eğer insanlar doğada bulunan her şeyin fazla olduğunu düşünmesi veya bunun doğada olması ne gibi yararı vardır ki doğada bulunur gibi düşünen insanlar kesinlikle doğanın birbiriyle ne kadar uyumlu ve ihtişamlı olduğundan habersizdirler. Bu gibi insanlar hem kendilerine hem de çevrelerinde bulunan bütün canlılara zararlı olabilecek faaliyet yürütürler. Eğer şayet işletim sistemleri peygamber ahlakıyla donatılmış olsalardı doğada bulunan hiçbir şeyin ne eksik ne fazla olmadığını her şeyin tam bir ihtişamla birbirlerini tamamladığını farkında olarak çevresine ve kendinden sonraki nesillere doğaya zarar vermeden bırakır. Mehmet PARLAK

 

C18. İnsan hayatında güzel ahlak işletim sistemine sahip değilse bilimi, evrimi vb inanç sisteminde doğru konumlandırmamışsa eksik bilgilerle anlamını doğru temeller üzerine kurmadığı kavram bilgisiyle genellemeler yapıyorsa, önyargılı ve cahilse bunun nedeni kişinin kendisinden başkası değildir. Ömer ERDEMİR


C.18
Bazen yaptıklarımızlar dan eksik olması veya fazla olması yaptığımızın bizim için belki de hayırlı olduğuna inanılması gerekir. Bir ayette derki ,’Her işte bir hayır vardır. Siz sizin için en hayırlısı neyse onu dileyin.’ Abdülkerim PINAR

 

C-18.  ALLAH CC her şeyi mükemmel yaratmıştır. Düzenin bozulmasına sebep olan emperyalist zihniyetin kendisidir. Fevzi  KAYA  

 

C.18 Kâinatın ortaya çıkışından mükemmel bir tasarım ve planlama vardır. Kâinatın düzenleyicisi ve planlayıcısı Allah(c.c.)dür. İnsan kendi iç ve dış dünyası arasındaki uyumu yakaladığı zaman bu tutarsızlıklar olmayacaktır. Abdulbaki CAN

C.18. Kainat mükemmeldir. Kainata en büyük zararı veren popülasyon insan popülasyonudur. Aslında zeka sadece insanlarda var olmasına rağmen bu güzel yapıya en büyük zararı insan yine kendi veriyordur. Büşra AKAN

 

C.18- Hikmet nazarıyla bakmasak bazı hayvanların neden yaratıldığını anlamak zordur. Fakat her bir canlının yaratılmasının bir sürü hikmetleri vardır. Mesela insan vücudun da bugün boşta olan damarlar vardır.Her ne kadar boşta görünse de yeri geldiğin de ameliyatla başka damarların yerine konabilmektedir.Fakat bunu biz daha yeni anlayabiliyoruz. Fatma ŞANVER

                                                                                                                  

 

 

 C.18 Bu durumun olması Allah’ın takdir-i dışında olduğu düşünülemez. Çünkü Allah hayata sürekli müdahildir. Mesut ÖZKOL

         

C.18 Hayatta  bizim isteklerimizin dışında  bir anormallik varsa  demek ki ne istediğimizi tam olarak bilmiyoruz veya hayatta bize biçilen rolün farkında değiliz yada yanlış eğitilmişiz. Suat MENTEŞE

                                                                                                                     

 

18. Mesela vahşi bazı hayvanların niye yaratıldığını sorgulayabiliriz ama hikmet nazarıyla baktığımızda aslında her birinin kainatta belli bir görev ifa ettiğini görürüz. Mesela bazı bölgeler daha dağlık bazıları da çöl? Ama dağlar olmadan dünyanın dengesinin bozulacağını adeta ayakta duramayacağını biraz araştırdığımızda anlarız.

Havva SEVENCAN

 

C–18- Allah CC’ un yarattığı her şey, kâinattaki işlevine göre yaratılmıştır. Eğer varsa bir anormallik, dengesizlik, fazlalık vb. gibi durumlar bunlar tamamen insanlardan kaynaklı bir durumdur. Tahir BALZAR

 

C18. Evet herkes kendini düzeltirse bu önermenin eksiği tamamlanmış olur. Emrullah AKTAN

 

C18.Bence insan tercihi dışında hiçbir dengesizlik ortaya çıkmaz eğer bir dengesizlik bir yanlışlık bir problem varsa bu kesinlikle insanlardan kaynaklanır.Fakat eksik olan bence yanlış yetiştirilmiş kişilerin normal olayları anormal görmesidir.Ahmet KORKMAZ

 

C18 İnsanlara gerçeği görüp iman etmek yerine iftira ve şirki ve daha doğrusu inkarı ve çarpıtmayı daha kolay görür biraz akıl ve mantıkla gerçekten analiz etse doğru yolu bulur. Anormallik ve denge sizlik insanın kendi cehaletinin sonucu doğar Ahmet CİHAT ÖNDEK

 

C.18) Kâinatta her şey biz düzen içerinse dedir. Bundan farklı düşünenler kendilerini öyle konumlandırıyorlar. Ve bunların dışında doğanın vahşice katledenler doğanın dengesini bozan güçler vardır. Allah CC her dönemde yol gösterici ve rehber göndermiştir.  Metin BOR

 

 

C.18.Eğer insan çevresinde olup biten  olumlu ya da olumsuz olayları  kendine göre  anlamlandırıp kendisini   ona göre doğru bir şekilde konumlandırmıyorsa  mutlaka hayat çizgisinde birtakım anormallikler ve dengesizlikler  vardır .Çünkü hangi canlı çevresinde olup bitenlere kayıtsız kalmak hiçbir canlının fıtratında yoktur. Ali İhsan AYDINOĞLU

 

C 18) Doğada bulanan her nesne bir denge halindedir, bu denge halini bilip, çevrenin dilinden almak güzel ahlakla mümkün olur. Abdurrahim DOLAŞMAZ