19. Allah CC’NİN yaklaşılmaz yasak, riskli yada tehlikeli hududuna cahilleri sürükleyip veya doluşturup dinini gereksiz ve gülünç göstermeye çalışın fert ve kavimlere ne denir?

 

C.19.Cahil, kendini bilmez, dinini bilmez fertler denir. Müge TEKİN

 

C19.Bu fert veya kavimlere kâfir veya münafık denir. Mehmet PARLAK

 

C19. Dini cahillerden çıkma cahillerin inançları olarak gösterip alay ederler. Hâlbuki öyle değildir. Dini yaşamak ve onun doğruluğuna inanmak belli bir yoğunlaşma ve insan olmayı gerektirir. Güzel ahlak işletim sistemine sahip olmak nefsine sahip olmak irade çaba ve samimiyet gerektirir. Allah’ın yaklaşılmaz yasak, riskli, ya da tehlikeli hududuna cahilleri sürükleyen ateistler Allah a şirk koşanlar ve inançsız bilim adamlarıdır. Birde batının bilimi yaşamı ve ahlak sistemidir. Ömer ERDEMİR

                                                                            

C.19 Böyle insanlar yeryüzünde Muaffak olamazlar, tam anlamıyla kendilerini şeytana adamış kişilerdir. Böyle kişilerde tabiri caizse mahlûk denilir. Abdülkerim PINAR       

                                                                                                                                                                                                       

C-19.  Azgın veya körelmiş toplum denir. Fevzi KAYA

 

 

C.19 Azgın, sapmış ve helak olmuş kavimler denir. Abdulbaki CAN

C.19. Münafık denir. Münafıkların üç alameti vardır: Yalan söylemek, emanete hıyanet etmek ve sözünde durmamaktır.  Münafıklar Müslüman olmadıkları halde Müslümanları aldatmak için Müslüman görünen kimselere denir. Büşra AKAN

 

C.19- Bence ahmak veya aptal denir. Fatma ŞANVER

 

C.19 Azgın ve sapkın olan fert ve kavimler diyebiliriz. Mesut ÖZKOL

     

C.19.Müflis denir. Yani iflas eden hem bu dünyasını hem de diğer dünyasını kaybeden demektir.  Suat MENTEŞE

 

C19. Ahmak denir. Havva SEVENCAN


C19.
Allah CC’ un yasak, riskli ve tehlikeli hududunda cahilleri doluşturup dini gereksiz ve gülünç göstermeye çalışan fert ve kavimler onun varlığından habersiz, onun bize sunduğu nimetlerden ve güzelliklerden habersizdirler. Bunlar sadece kâinatta kendilerinin olduğunu ve bu evrenin sahibi olduklarını sanan zavallılardır. Tahir BALZAR

C19.Göstermelik toplumlar denilir.(mesela beden eğitimi namazını kılmak gibi)      Emrullah AKTAN  

 

C19.Bunlar şeytanın esareti altında kalmış din kuduzlarıdır. Bu kavimlerde lanetlenmiş kavimlerdir.Ahmet KORKMAZ

C.19 Bunların hepsine kafir denir Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.19 Münafık denir. Bu tür kavimlere helak olurlar Metin BOR

 

C.19.Bu fertler  mensubu oldukları dini daha üstün görmekte ve tüm dünyada da böyle olmasını istemektedirler. Siyonizm bu fertlerin çıkarmış olduğu saçmalıktan öteye gidemeyen bir düşünce tarzı olarak kalmıştır.Tarihte bu fertlerin oluşturduğu kavimler sapkın kavimler olarak kitaplara girmiş bu toplumlar için cehennem müjdelenmiştir. Ali İhsan AYDINOĞLU

 

C 19) Ahlak düzeni bozulmuş, inanç ve yaşam düzeyleri hayvanileşmiş birey ve kavimlerdir. Abdurrahim DOLAŞMAZ