2.Kuramsal olarak fert veya toplum;Allah CC’HU ve Dinini tehlikeli olduğunu yazılı ve sözlü alenen itiraf edenler ve gözünüzün içine bakarak ve göğsünü ger gere bende/bizde Müslüman’ım derse konumlarına ne denir?

İpucu;Devlet kurma hakkı doğanlar devletlerini kurarken dinle olan konumlarını belirler. Dünyadaki tüm devletlerde, tüm insanlar gibi çeşitlilik gösterirler. Fert, toplum, devlet..dinden hayır göreceği doğru eylem, mesafe ve konumda durmasalar mutlaka dine karşı kayıp ederler. Nefsini/kendini tanıyan rabbini tanır (ayet).

Günümüzde;dini kötüye kullananların tehlikesinin reçetesi ve hakikate yüklediği anlamaları ortaya çıkmış geçerli bir dinin (İslam’ın) tehlikesi gibi gösterip ve empoze etmenin cehaleti, düşünce yanılgısı beklide bedbahtlığı gerçekte var mıdır?

Her zaman dini, rejimi…vb her şeyi kötüye kullananlar olacak bunların vebalini ve bedelini reçetesi ve hakikati geçerli bir dine(İslam’a) İftira atarak yüklemekle bu fertlere yüklemenin arasındaki farkındalığını anlamaya çalışın.

Geçmişte, bugün ve gelecekte dini;

-Dünyadaki menfaatlerine malzeme görenler ve dünya hayatına hakimiyet için,

-İnsanlığın hayırlı geleceği için; kullanan, uygulayan fert, toplum ve devletlere örnekler veriniz.

C2.Dinin tehlikeli olduğunu söyleyen ve dine iftira atarak sonrada kendi çıkarları için dinden yanaymış gibi görünenlerin konumları sahtekârlık ve ikiyüzlülüktür. Dini kendisinde doğru konumlandırmayan fert ya da toplumlar dine karşı her zaman kaybederler. Dinimiz fert ya da toplumların Peygamber ahlak işletim sistemine sahip olunması gereği üzerinedir. Bu gereği yapanlar hayır göreceği konumdadır. Dini ve rejimi kötüye kullananlar bunun sorumlusunun din (İslam) olduğunu söyleyerek kendini ayıklamaya çalışırlar oysaki tek sorumlu olan dine iftira atanlardır biliyoruz ki Peygamber ahlak işletim sistemine sahip olunmasını din sağlar. Ömer ERDEMİR


C.2
.Günümüzde sıkça yaşadığımız insan modeli aslında Allah’a inanmayıp kendi çıkarları için dini kullanıp bir yerlere gelen veya maddi çıkarım elde eden insanlardır bu tip

İnsanlar. Günümüzde çoğu siyasetçi böyledir. Müge TEKİN

                                                                          

C.2 Dinimizde baskı yoktur. Fert, toplum, herkes istediği gibi dinin sever istediği gibi dinini yaşar. Fakat dini bir alet olarak kullanılmamalıdır. Fert, toplum, eğer dinine sahip çıkmazsa mutlaka dine karşı kayıp edeceklerdir. Günümüzde dini kötü kullananlar ve menfaatleri için malzeme edenler hayatın hâkimiyeti için dini kullananlar bunu vebalini ve bedbahtlığını ödeyeceklerdir. Abdülkerim PINAR

                                                                                                                                                                                                       

C.2 . Bu tip insanlar kendi içinde kişilik karmaşasına uğramış ve aynı zamanda kendi ve kendisi gibi olanları bu aldatmacaya inandırmışlardır. Ama bilmiyorlar ki tek ilah ve yüce Allah’ı kandıramazlar. Çünkü, Rabbim bu evrende olan biten her şeyden haberdardır. Herkes bu dünyada neyi ekiyorsa onu biçecektir. Ayrıca bu insanlar hem dini kötüleyip hem de dini bir amaç uğruna kullanarak ondan fayda güderler. Büşra AKAN


C2.
Konumlarına baktığımızda bende/bizde Müslüman ım diyenler için söylenebilecek cümleleri bulmak kolay değil, çünkü konumlarında ciddi bir sapma olduğu görülür. Böyle toplumlar veya fertler dini tam anlamıyla bilmeyenler ve dinini tam anlamıyla yaşayamayan toplumlardır. Dini menfaatlerine malzeme olarak gören toplumlar veya devletlere örnek olarak İran…vb devletlerdir.  Emrullah AKTAN                                                                                                               

 

C.2 Devlet tam anlamıyla laik bir zemin üzerine inşa edilmişse her ferdin, her kesimin, her grubun görüşlerine, inançlarına eşit bir mesafede durmak zorundadır. Eğer devlet herhangi bir dini görüş ekseninde kurulmuşsa o dinin temel prensiplerini uygulamakla mükelleftir. Kendini tam olarak tanımayan veya herhangi bir noktada konumlandıramayan fert, toplum, devlet yanlış yönlere sapar ve gittikçe kendi hakikatinden uzaklaşır. Günümüz dünyasında dini kötüye kullanan ve Allah CC’NIN dinini (İslam) tehlike gösterip, bunu da topluma bazı yöntemlerle empoze etmek isteyen kesimler mevcuttur ve azımsanmayacak sayıdadırlar. Böyle düşünen fert, toplum ve devletler tam bir ikiyüzlülük durumu içindedirler. Mesut ÖZKOL

 

C 2. İslam’ı yazılı ve sözlü inkar eden kafir olur ama Müslüman’ım dediği için münafık kabul edilir.

Havva SEVENCAN

C.2 Kişi veya toplum kendi çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda dini kullanarak hayatlarını sürdürürler. Bu tür kişilerin yaptıklarına riyakârlık denir. Abdulbaki CAN

2.  Bunlar İslam dini hakkında bir şeyler bilmeyen cahillerdir. Yani yeri geldiğinde İslamiyet in arkasına sığınanlar ve kendilerini rahatta his ettikleri zamanda islamiyeti kötüleyen zavallılardır.    Fevzi  KAYA  

 

 C2. Bir devletin dini İslam dır . Demem o ki bu devletteki her fert her toplum,dini peygamberce hayata uygulaması lazım. Ya da ben Müslüman im deyip Müslüman in ahlaki boyutları ve ahlaki sorumlulukları yerine getirmiyorsa ve bunu kendi yaşamına konumlandırmıyorsa bunun getirisi önemli bir cehaleti ve münafıklığı beraberinde getirir. Mehmet PARLAK 

                                                                                                                                                                                  

C.2-Allah’a Resulü’ne ve dinine açıktan karşı çıkanlara kafir, mümin görünüp kafirce işler yapanlara münafık, mümin olup açıktan açığa günah işleyenlere fasıkmütecahir denir. Dini(İslam’ı)tarih boyunca kendi şahsi çıkarları için kullanmış kişi ve devletler vardır. Mezhep farklılığı da olsa Fatımiler ve Safaviler   buna en iyi örnektirler. Bugün sözde bir kısım cemaat ve tarikat liderlerinin ‘ayetlerimi az bir dünya menfaati karşılığı satmayın’ ayetindeki itaba rağmen bunları yapıyorlar  .Ali Kalkancı, Müslim Gündüz gibiler.Birde tam tersi var.Her devirde gelen Mücedditler gibi.Tabi devlet bazında Efendimiz,sahabelerden sonra dine hizmeti en iyi yapmış Osmanlı Devleti gibi.Ayrıca bugün vatanlarından ve sevdiklerinden binlerce km. uzaklara sırf din-i mübin-i İslam’ı yaymak için gitmiş gönüllüler hareketi mensupları var ki onları da unutmamak lazım           Fatma ŞANVER

                                                                                                                 

C2.Geçmişten bu yana bu gibi devletler mutlaka vardır.Fakat bunlar konumlarını korumak için ve kazanım elde etmek amacıyla bazı dini görüşlerin arkasına saklanırlar ve bu tabuları aşmak istemezler.Halkı bu şekilde kandırıp dini empoze etmektedirler bu dinler halk dini değil devlet dinidir devletlerde dini kendi amacına göre uyarlarlar.Bu devletlerin temelinde emperyalizm vardır bunlar yeri geldi mi ben Müslüman’ım da der Yahudi’yim de der.Bu devletler çağdaş firavun devletleridir .Bunlar İslamiyet in ve Kuran ın hak olduğunu bildikleri halde inkar ederler Allah bunları ıslah etsin.Ahmet KORKMAZ

 

C.2.Böyle diyen insanlara münafık denir. Bu insanlar hem yaratıcıya ve onun dinine iftira atacak hem de ben Müslüman im diyecek. Bunların yaptığı iki yüzlülüktür. Bu insanlar hayvanlardan daha aşağı bir seviyede olur. Çünkü bir hayvana et, süt ver denmediği halde et ve süt veriyor. Yani yaşamda kendi görev ve konunun farkındadır. Fakat o insan asli görevlerini yerine işte bundan dolayı hayvanlardan daha aşağı bir seviye düşer.Her zaman devletler, milletler ve bireyler İslam dinini kendi aleyhlerine ve menfaatlerine yönelik kullanmaya çalışacak. Ama şu unutulmamalıdır. İslam hiç hiçbir siyasi düşünce ve siyasi organizasyona hizmet etmek için gelmemiştir. Dünyadaki bütün siyasi düşünce ve örgütler ancak İslam a hizmet etmek için vardır.  Dünya üzerinde şuanda gerçek İslam i hayat yaşayan bir devlet yoktur ama bireyler vardır. Gerçek manada İslam i hayat kitlesel olarak peygamberimiz döneminde ve dört halife döneminde yaşanmıştır. Suat MENTEŞE

 

C2 Müslüman değilse ve insanlara yalan söylerse bu riyakarlıktır,korkaklıktır ve bu düşünce insanın iradesizliğine eşdeğerdir.İfade edemeyeceği veya savunamayacağı bir düşünceyi yalan söyleyerek sürdürmesi veya düşüncesini koruyamaması ,iftira atması onların iradesiz insan oluşlarıdır.Fert veya toplum veya devlet dini rejimlerden ayrı bir düşünceyle devlet kurabilir ama insanların dini yasayışlar- ına müdahale etme hakkı yoktur.Kimsenin kimseden üstün özelliği olmadığı için iftira atma, yaşamına müdahale etme, tecrit, izolasyon ,asimilasyon veya sistematik baskıları uygulama hakkı yoktur .Bu etik değildir .Her şeyden önce terör estirmektir.Bir insan önce insan olmalıdır.Etik değerleri yasayan insan barış içinde yasamalıdır.İftira atmak toplumun yozlaştığını belirtir. Ahmet CİHAT ÖNDEK

 

 

C.2) Dini iktidar olmak için kullanan kişilerdir toplumlardır. Her dönemde dünyanın mazbatası farklı toplumlarda ama hepsi zamanla yok olmaya mahkûmdur. Din yaşanacaksa yol göstereni ve uygulamaları için kuran-ı kerim vardır işte İran sözde din ile yönetilir fakat öyle olmadığı açıkça görülmektedir. Yaratılacak topluma peygamber efendimizin ahlakı ile yetiştirilmiş fertler yönetmelidir. Metin BOR

 

C–2- Bunlara ikiyüzlü insanlar dersek yalan söylemiş olmayız. Günümüzde bu dünya menfaatleri için İslamiyet’in tehlikeli bir din olduğunu, ıslama menfaatleri için iftira ederler. Ama bilmezler ki İslam dinini inkâr eden fert, toplum ve devletler kayıp ederler.Tahir BALZAR

C 2) kuramsal olarak fert veya toplumlar dini bilip de hayatlarına uygulamaktan aciz olan bu toplum veya bireyler kendilerini kandırmakta ve kendi konumlarını ( hayvani ) kendileri   

Ortaya koymuştur.

  İnsanlığın geleceği için dini hayatlarına empoze etmiş olan devletlere de gelince örnek olarak Osmanlı imparatorluğunu günümüz de ise her ne kadar dini kendileri ne göre empoze etmişlerse de İran örnek olarak verilebilir. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.2.Böyle bir olayın gerçekleşmesi durumunda dinde yozlaşmalar başlayacak  mevcut olan düzende sapkın kişiler için emellerini gerçekleştirme yolunun önü açılacaktır.Ve devamında  toplumda dinden kopmalar başlayacak ve Siyonistlere ister istemez kendi elimizle hizmet etmek durumda kalacağız.

 Ali İhsan AYDINOĞLU