20.Müslüman yada mümin bir kişinin;şeytanla, bilim insanları ile, evrimcilerle her gün ve her an bağrışmak, kavga etmek, tartışmak, mücadele etmek ile kendisini her şeyi ile onlara göre dinamik doğru konumlandırması arasında ki farkındalık ne demektir?

 

C.20.1.sinde doğru bildiklerini kanıtlayıp ispatlıyor 2.sinde kendini onlara göre konumlandırması az da olsa onların fikirlerinden etkilendiğini gösteriyor. Müge TEKİN

 

 

C20.Bir Müslüman ya da mümin şeytanla, bilim insanları ve evrimcilerle her gün her an tartışır ve bunlarla mücadele ederse kendini bu esnada doğru konumlandırırsa bununla birlikte nerde nasıl davranacağını kime ne zaman nasıl cevap vereceğini çok iyi bilir ve söylediklerinin farkında olur. Mehmet PARLAK


C20.
Müslüman kendisini tanıdıktan sonra yani fıtratını bildikten sonra, nerde nasıl davranacağını bilir. Şeytanla, bilim insanı ile evrimcilerle her gün bağrışmak tartışmak gereksiz bir çabadır. Müslüman insan peygamber ahlak işletim sisteminde şeytanı bilip bilimi tanıyıp evrim ile evrim teorisini tanıyıp kendisinde doğru konumlandırırsa dinamik bir gelişim içerisinde olabilir. Ömer ERDEMİR                        


C.20
Kişinin kendini Allah yolunda saptayıp kendini şeytana adaması tam anlamıyla onun felaketidir. Kendini peygamber ahlakına adamış insan bunun sonucun da kendini mutlu sonsuz bir gelecekle ödüllendirilecek ama bunu tam tersi yani kendini şeytana adamış insan ise ki sonunu düşünmek bile acı veriyor. Abdülkerim PINAR

 

C-20.  Müslüman veya mümin bir kişi kendini peygamber ahlakına göre doğru yere konumlandırmalıdır. Fevzi  KAYA

 

C.20 Başta zıt görüşlü olup mücadele sonucunda onların düşünceleriyle kendi düşüncesini kıyaslayıp kendi doğrularını meşru bir zemine oturtmaktır. Abdulbaki CAN

C.20. Eğer kendi inançlarına ters gelen düşünceler varsa ve bunlarla mücadele etmesi gerekmektedir. Ama en ufak bir şüphe uyandırıyorsa bu düşünceler onda, inancında eksiklikler vardır ve eksikliği kendini onlara göre doğru konumlandırmayla tamamlamaya çalışmaktadır. Büşra AKAN

 

C.20- Birincisi aklın hakkını vermek gerekir Allah’ın verdiği en büyük nimeti yani aklı kendi bildiği doğrular ve de gerçekler uğruna mücadele etmesidir. İkinci olarak onlara göre konumlandırdığında aklını hiç kullanmadan onlara satmış olur. Fatma ŞANVER

                                                                                                                             

 

C.20 Kişi inandığı ve bağlandığı bir istikamette ilerlemesinin ve dışında gerçekleşen her şeyin bir irade dâhilinde oluştuğu bilincine sahip olmasıdır. Mesut ÖZKOL

         

  C.20. İnsanın, bu insan ve akımları iyi tanıyıp kendi bilgi ve ilmini de onlara göre geliştirmelidir. Bu insanları dinleyip onlara tatmin edici cevaplar vermelidir. O insanlarla kavga ederek hiçbir şey elde edilmez ayrıca bu insanların radikalleşmelerine de sebebiyet vermiş oluruz. Suat MENTEŞE

 

C20. Birincisi Allah’ın verdiği en büyük nimeti kendi bildiği doğrular ve de gerçekler olan doğrular uğruna mücadele etmesidir. İkinci olarak onlara göre konumlandırdığında aklını hiç kullanmadan onlara satmış olur.Havva SEVENCAN

 

C–20- Müslüman veya mümin bir kimsenin kavga etmek gibi davranışlarda bulunması doğru olmaz. Şeytanla, evrimcilerle mücadelesi, yaratanın mucizelerinden örnekler vererek onlardan farklı olduğunun ve yaptıklarının farkında olmayı bilmelidir. Tahir BALZAR

C20.Müslüman onlarla tartışmak yerine onlara örnek olmalı peygamber ahlaklı işletim sistemi ile ilgili fikir akımları öne sürmeli ve onlara doğru yolu göstermek için nefes tüketmelidir. Emrullah   AKTAN

 

C20.Bu bağrışmak ve kavga etmek sonuç vermez onların gösterdiği yada sahip olduğu potansiyeli tam olarak anlayıp bilirsek ve ona göre daha nitelikli bir anti potansiyel uygularsak bunlar kendiliğinden çözülür yok olur. Ahmet KORKMAZ

C.20 Kendisini kurumak ve güçlendirmektir. bilgiyi üretmek değerlendirmek sağlam bir temele koymak bir sürü kavgadan daha iyidir  Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.20) Müslüman bir kişinin şeytanla bağrışması nefsi ile uğraşmadır. İnsan en büyük düşmanı nefsidir. Bilim birçok noktada durmaktadır ve kişiler bunlarla tartışmak zorunda kalırlar. Evrimciler ise kendine lirini o konumda görmek isteyenlerdir. Bir insanın kendisini doğru konumlandırması gerekir kendi doğru konumlandırdığın zaman sorun olmamaktır çünkü kendini görmek istediğin yerde olacaksın kendi nefsine göre hareket etmeyeceksin yol gösterici belli kaynak bili bu yüzdene evrimcilere değil de kaynağa bakılmalıdır. Metin BOR

 

 

C.20.Müslüman kişi  dinini tam olarak yaşar ve bunu yaparken doğada gerçekleşen tüm olaylara kayıtsız kalmayan üstün yapıdaki kişidir. Yeri geldiğinde her türlü tartışmaya girebilmelidir. Ancak kendini doğru konumlandırmalı bu yaparken taviz vermeden karşısındakine doğru olanları iyi bir üslupla gerekçeleriyle anlatabilen ve bunu yaptıktan sonra belki de o kişiye düşünce boyutuna katıp doğru yolu bulmasını sağlayabilir. Ali İhsan AYDINOĞLU

 

C 20) Müslüman ve mümin şeytanlarla, bilim insanlarıyla ya da evrimcilerle tartışacağına, mücadele edeceğine kendi doğru bilgi ve birikimini görüşlerini bilim adamları, evrimci görüşlerini de çürütecek ilerletecek bilgileri doğrularını kendisini konumlandırması gerekir ki bilim insanlarını, şeytanları ve evrimcilerden farklı konumlandırmış olur. Abdurrahim DOLAŞMAZ