21.A-Yalan, Yokluk,Tesadüf, tevafuk ve gerçek konum arasında ne fark ve nasıl bir ilişki vardır?

B-terazinin bir kefesine tesadüf, diğer kefesine tevafuk diğer kefesine hakikat(gerçek) konulursa sonuç ne olur.

İpucu;Bir şeyi doğru düşünmek için terazinin bir kefesine kendisini-düşüncesini-konumunu diğer kefesine sırasıyla veya kombinezonlu birlikte 3-4..vb kefeli teraziye gerçekler, tevafukları, tesadüfleri, yalanları, yoklukları koyun sonra farkındalık ve ayrıcalıkları anlamaya çalışın.

 

C21.Yalan, yokluk, tesadüf ile tevafuk ve gerçek konum arasında şu fark vardır tesadüf yokluk ve yalanı beraberinde getirir ve hiçliğe işarettir. Hayvanidir. Bedensel düşünmeyi gerektirir. Tevafuk ve gerçek anlamlı hakikati işaret eder. Dürüst ve doğaldır. Güzel ahlakı sunar. Mantıklıdır. Ruhani düşünmenin yanı sıra diğer şekillerde de düşünmeyi gerektirir. Tevafuk ve gerçek daha ağır gelecektir çünkü tesadüf yokluktur.                                                                                                                                       Ömer ERDEMİR

 

 

C.21. A) Yalan bir şeyin var olup yanlış lanse edilmesiyle ortaya çıkar, yokluk ise varlığın tam tersine bi durumdur. Tevafuk Allah tarafından bir şeyin bir diğer şeye denk ve uygun görülmesidir. Tesadüfte ise rastgelelik vardır. Bilinçlik denklik değildir. Gerçek konum hakikatin varlığıdır. Büşra AKAN.

          B) Tesadüf diye bir şey yoktur aslında. Yani rastgelelik diye şey yoktur. Hakikat ile tevafuk birbirini dengeler. Büşra AKAN

 

C21.A.Yalan: Bir insanın kendi ihtiyaçları ve konumuna bağlı olarak kendini riske atmadan geçici olarak cevap vermesi ve kaytarmasına denir.

Yokluk: Bir insanın bulunduğu konumda elinde maddi olarak bir şeyin bulunmaması ve ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde olmamasına denir.

Tesadüf: Doğada meydana gelen olayları ve olguları belli bir nedene bağlamadan gerçekleşmesine denir.

Tevafuk: Tesadüf yerine kullanılır, ama kadere daha bağlı bir kavramdır.

Gerçek: Doğada bulunan olayları ve olguları belli bir neden sonucunda ortaya çıkması ve herkes için aynı sonuçlar vermesidir.

Bu tanımlar arasında bir karşılaştırma yaparsak yalan, yokluk gibi kavramlar tesadüfün içinde konumlandırılıp gerçek ise yalan, yokluk ve tesadüfü içine alarak bunların kapsamasıdır.

 

B.Terazinin iki kefesi vardır. Eğer terazinin bir kefesine tesadüf, bir kefesine tevafuk diğer kefesine gerçek(hakikat)koyarsak bu terazinin dengede olması mümkün değildir. yalnız tesadüf ve tevafuk aynı kefeye koyarsak bunlara karşılık gerçeklik(hakikat) ‘de diğer kefeye koyarsak ancak ancak terazi dengede olabilir. Mehmet PARLAK

 

C.21A)Yalan, gerçek olmayan, hakikatten uzak olan şeyler. Yokluk, ortamda olmayan varlığında bahsedilmeyen nesneller. Tesadüf ortamda olması tam anlamıyla ihtimaller üzerine kurulmuş şeyler. Gerçek konum ise, ortamda olan varlığından bahsedilen nesneler veya şeyler olarak adlandırılabilir.

       B)Hakikatler gerçekler her zaman ağır basar ki bunlar yeryüzünde de böyle dir.Her zaman her şeyin doğru olanı ağır basar .Ama yalanlar üzerine kurulmuş bir dünya da bazen tesadüflerde ağır basar. Abdülkerim PINAR

                                                                                                                                                                                                      

C.21.A.Tesadüf, yalan, yokluk gerçek konuma ulaşılmasını engelleyen doğruya ulaşmayı engelleyen basamaklardır.

   B.Hakikat daha ağır olduğu için diğerleri havada kalır. Müge TEKİN

 

 

C.21- A-Başımıza gelen hiçbir şey tesadüfi değildir. Her şeyin mutlaka bir sebebi vardır. Tesadüf ve yokluk yoktur. Peygamber’imizin elinize bir diken batsa bunun bile mutlaka bir hikmeti vardır sözü buna delildir. Bu da tesadüfün olmadığını tevafukun hakikat olduğunu gösterir

B-Tevafuk ve hakikatten yana ağır basar. Fatma ŞANVER

                                                                                                                

C21. A-Tesadüf ve yokluk yoktur. Başımıza gelen herhangi bir olay velev ki kötü bile görünse ileriye doğru baktığımızda aslında başımıza gelen şeyin bizim başımıza hiçte boşu boşuna gelmediğini görürüz. Bu da tesadüfün olmadığını tevafukun hakikat olduğunu gösterir.

B-Hakikat ve tevafuktan yana ağır basar. Havva SEVENCAN

 

 

C–21-A- Yalan; Bir olayın yâda durumun varmış veya olmuş gibi gösterilmesi veya ima edilmesidir. Yokluk ise, bir şeyin hiç olmamasıdır. Yalanla yokluk birbirine yakın iki kelime ama anlamları farklıdır. Tesadüfî her şeyin kendiliğinden oluştuğuna inanma durumudur. Tevafuk ve gerçekler gözle görünen veya hissedilen şeyleri ifade eder. Eğer gerçek bir şeyden bahsediyorsak, yani tevafuk ve gerçekler varsa o zaman her şeye tesadüf diyemeyiz.

        B-Kendi düşüncelerini ve konumunu bir kefeye diğer Yargıları da bir kefeye koyduğumda (tesadüf, yalan, yokluk vb) bana ait kefe daha ağır basacaktır. Çünkü tesadüfî şeyler inancı olmayan insanların kullandığı tabirlerdir. Tahir BALZAR

C.21 A) Yalan, gerçeklik payı olmayan bir ifade biçimi. Yokluk, donanım yetersizliği. Tesadüf, plansız ve programsız gelişen olaylar dizisi. Gerçek konum, kişinin içinde bulunduğu ortam ve kişinin kişilik özelliklerini yansıtan davranışlar biçimidir. Tevafuk, olması beklenen olay ya da olgu…

       B) Gerçek her zaman tevafuk ve tesadüften daha ağır basar ve denge kurulamaz. Mesut ÖZKOL

 

C21.A.Yalan:doğruluğu herkesçe kabul edilmeyen ifadelerdir.

       Yokluk:karşılığı kayıp olmaktır.

       Tesadüf:rastlantısal ve gelişigüzel olan her şeydir.

       Tevaküf: Rastlantısal olmayan anlamındadır.

       Gerçek:herkesçe doğruluğu ispatlanmış olan kavramlardır.

       B. bence hakikat daha ağır basar.           Emrullah AKTAN

C-21.   A.  Yalan: Doğru olmayan düzmece olan şeylerdir.

               Yokluk: Olmayan şeylerdir.

               Tesadüf: Rasgele meydana gelen olaylardır.

               Gerçek: Değişmeyen, herkes tarafında doğru bilinen olgulardır.

           B.  Gerçek daha ağır basar. Fevzi  KAYA

 

 

C.21 A) Yalan: Gerçek olmayan Yokluk: Olmayan bir şey Tesadüf: Rasgele gelişen olaylar Gerçek: En az değişen söylemlerdir.

        B) Gerçek, tesadüf ve tevafuktan daha ağır basar. Abdulbaki CAN

C21.a)Yalan, yokluk,tevafuk gibi kavramlar genelde bizim ürettiğimiz kavramlardır.Gerçek doğada tesadüflere,yalana yer yoktur.Yoklukta aslında insanın varlıkları görmemesi ve kullanamamasın kaynaklanır.                                                                                                                                                                                                             b)Terazide gerçekler,varlıklar,doğrular diğerlerinden kat kat fazla gelir.Çünkü diğerleri birer yokluktur.Ahmet KORKMAZ

 

 C.21 A) Yalan ve gerçeklik arası fark doğruluktur. Aralarındaki ilişki aydınlık ve karanlığa benzer tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey önceden bilinir. Ahmet CİHAT ÖNDEK                                                                                             

B) Peygamber ahlaklı kimseler gerçeği tercih ettikleri için sonuçta barış içinde yaşam olurdu Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.21) A. Yalan karşılı doğru ve ebedi gerçek olmayan kasti veya bilinçsiz uydurmalar. Tesadüf bir rastlantıdır. Gerçek konum doğruların ve yaratanın belirlediği konumdur.

B. Bir kefesine tesadüfü bırakırsak her şeyin bir rastlantı sonucu olduğu kanaatine varırız. Bana göre hiçbir şey tesadüf değildir dünya bir tesadüf üzerine kurulmuş olamaz yalan söylemekle gerçeklerden kaçmaktır hakikatten kaçmaktır terazide her zaman hakikat daha ağır basacaktır. Metin BOR

     C.21A. Yalan: Doğruyu söylememektir. Bazı durumlarda söylenmesi uygun olabilir. Mesela karı ile kocanın arasını düzeltmek için yalan söylenebilir.

                Yokluk: Bir şeyin olmaması.

                 Tesadüf:  Rast gele oluşma

                 Tevafuk: Önceden belirlenmiş şeylerin meydana gelmesidir.
              B.
Tesadüf bir şeylerin herhangi bir program olmadan rast gele meydana gelmesidir. Tevafuk ise her şeyin bir program, düzen ve nizam içinde meydana gelmesidir.Terazinin bir kefesine tesadüf ile tevafuku yerleştirdiğimizde hakikatin tevafukun tarafında ağır gelmesi beklenir;çünkü hayatta meydan gelen olaylar önceden planmış ve belli bir düzen içinde meydana gelmektedir.Tesadüf ve tevafuk ve hakikat konulsa hakikat ve tevafuk ağır gelir. Suat MENTEŞE

 

C 21)  A; yalan, yokluk, tesadüf ve tevakkuf gibi kavram ve düşünceler gerçekleri kabul görmeyen ve inkâr tersini düşünülerek oluşturmuş sin sitelerdir.

B; Gerçekler öyle ki hepsinden ağır ve gerçek dışındaki her şeyi yok ve eritmeye kadirdir.

Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.21. Yalan istenmeyen durum karşısında olayı idare etmek amacıyla kişinin kendisinden ödün vermesi pahasına gerçekleri inkar etmesidir.Yokluk elde olmayan ya da bir türlü sahip olunamayandır.

Tesadüfte şuursuzluk, hesapsızlık ve başıboşluk vardır.Tevafuk ta ise tesadüfün  kader yönüdür.Tesadüf düzeltilebilir ancak tevafukta ise olacakları beklemekten başka yapılacak bir şey yoktur.Bu kavramlar insanların sıkça başvurduğu yöntemler arasındadır.Dolayısıyla  kişi istediği kavramı istediği gibi kullanır.Terazinin kefesine ne bırakılırsa bırakılsın Gerçek(hakikat)her zaman tesadüf ve tevafuk tan daha ağır basacaktır.Çünkü hakikatle birlikte insan hayatta hep doğruyu yapacak,içsel bir huzur kazanacak  ve bununla birlikte hidayete erecektir.Bu da tüm inananların istediği tek şeydir.   Ali İhsan AYDINOĞLU