22.Düşünce sistemini ve kendisini tesadüf üzerine konumlandırarak her şeye eksik ve yanlış empati duymak ne demektir?

Bir şeye tesadüftür diyen; ya kendisi o şeye yanlış empati duyarak yanılıyor yada kendisini tesadüfe(yalan, yokluk, olmayan) konumlandırarak yanlış ve eksik bilgi üretiyor.

 

C22. Kâinatın tesadüfler sonucu oluşmuştur diyen fert veya toplumlarda tesadüfen oluşmuştur. Bir olay ve olguya tesadüf diyen bir insan doğru düşünme mekaniği içinde düşünemiyor ve bu nedenle doğru sonuçlara ulaşamıyor. Her varlığın gerçek bir hikâyesi vardır. Bu hikâye varlığın gelişim tarihinin bir özeti gibidir. Bu tarih tesadüfü değildir. Kâinat Allah tarafından yaratılmıştır. Tesadüfî değildir insanın yaradılış amacının bir anlamı vardır. İnsan bu şekilde inanırsa doğayla, bilimle, doğru duygudaşlık kurabilir. Sonuçta kendini doğru konumlandırmış olur. Ömer ERDEMİR        

                                                                                                                                     

C.22. Bir şeye tesadüftür diyen yanlış empati duymuş ya da kendini yanlış konumlandırarak yanlış bilgi üretmiş olur. Hayata anlamsız bakmış olur. Büşra AKAN

 

C22.Düşünce sistemini ve kendisini tesadüf üzerine konumlandıran bir kimse kendini doğru konumlandırmadığı için her şeyi eksik, yanlış ve her şeye karşı yanlış empati duyar. dolaysıyla kendini doğru konumlandıran gerçekleri anlamak ve doğru empati kurmasına yardımcı olur. Bu şekilde doğru bilgi üretir ve insanlara güzel bir miras bırakır. Mehmet PARLAK

 

C.22 Hayatta tesadüf denilen bir şey yoktur. Tahminler vardır, yeter ki biz inanalım. Allah CC u bize akıl vermiş ki düşünelim diye. Yeryüzünde her yalan ve yanlışa duygudaşlık duyma kendini yerine koyma sadece kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. Abdülkerim PINAR

                                                                                                                                                                                                     

C.22.Kendi bildiğini doğru sanıp da farkında olmadan yanlışa sürüklenmektir. Müge TEKİN

 

 C.22- İmamı Azam’ ın küçücük bir çocukken inkarcı kişiye verdiği cevap güzel bir örnektir. Küçücük şeylerin tesadüfen olmadığına inanan insan nasıl olur da koca kainatın tesadüfen oluştuğuna inanır ve yüce yaratıcıyı inkar eder anlamak zor. Fatma ŞANVER

                                                                                                                

C22. Her şeye tesadüf olarak bakarsak bir yaratıcı gerçeğini görmemiş oluruz. Havva SEVENCAN

 

C22. Körü körüne bağlanmaktadır. Allah CC’ un her canlının veya her varlığın ihtiyacına göre kâinatı yaratmasına, eğer kâinat tesadüfen oluşmuş dersek, işte tam ilk cümledeki durum söz konusu olur. Tahir BALZAR

C.22 Dümensiz bir gemiye benzer. Rüzgâr ne tarafa doğru sürüklerse o tarafa doğru yol alır. Mesut ÖZKOL


C22.
insanlar kendilerini doğru konumlandırırsa ve her şeye hakikat gözüyle bakarsa dünyanın varlığı ile insanların dünyaya gelmesinde tesadüf olmadığını anlayacaktır. Yani dünyada hiçbir şey tesadüfün ürünü olamaz Emrullah AKTAN

 

 C-22.  Bu bir önyargıdır. Yargılamadan soruşturmadan kendi kafasına soktuğu bir anlamlaştırmadır. Fevzi  KAYA

  

 C.22 Düşünce sistemini tesadüfler üzerine konumlandıran insan bir gaflet içindedir. Abdulbaki CAN

C22.Doğada hiçbir şey tesadüfe dayanmaz bunlar bizden kaynaklanır.Yada  çok doğru   bir şeye yalan demek bizim yanlış empati duyduğumuzdan dolayıdır.Tesadüf sadece gerçek dışıdır.Ahmet KORKMAZ

C22. Bilemem Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.22) Bir şeyi tesadüf diyen kendisini yanış konumlandırmıştır. Yanlış duygudaşlık duymuştur. Gerçeklerden uzak yaşaması anlamına gelir. Böyle kişiler yanış ve eksik bilgiler üretirler. Metin BOR

                 

 C.22. Bu şekildeki insan kainat ta meydana gelen olayların birer tesadüf sonucu meydana geldiğine inanır. Oysa biliyoruz ki bir kimya laboratuarın da herhangi bir macunun oluşması için katılan maddelerin belirli oranlarda alınması gerekir. Oranlar değişirse farklı bir madde oluşur.Yani macuna katılan bütün maddeler olsa ve bir rüzgarın bu katılan maddelerin bulunduğu şişeleri devirse ve bunlar tesadüfen karışırsa istediğimiz macun oluşmaz. Suat MENTEŞE

 

C 22. Her şeye eksik ve yanlış ve tesadüf üzerine kurulan düşüncelerinde kendilerinin konumlandıran kişilerde genellikle inanç eksikliği görülmekte, ahret kavramı tam oturtmamıştır. Bu gibi kişiler yaşamlarını bu eksiklikle özdeşleştirilerek, yaşamlarını sürdürürler Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

  C.22.Düşünce sistemini ve kendisini tamamen tesadüflere  göre konumlandıran  kişi için dünyadaki her şey anlamı olmayan bir süreçtir.Ona göre hayatı fazla irdelememek  ve olduğu gibi yaşamak en iyi şey olmakla birlikte ölümün gerçekleşmesinden sonra sadece bedenen ölümün olduğu daha ötesinin olmadığı düşüncesi hakimdir. Tesadüfler üzerine kurulu bir hayattan alınacak mutluluk ve tatlar belli ve herkes için aynıdır. Ali İhsan AYDINOĞLU