23. İçinde yaşadığı sahnenin her şeyinden daha mükemmel bir kainata tesadüfen oluşmuş diyen yada Kendini tesadüfün kucağında gören fert, toplu, kurum, millet ve devlet ne denir?

Ya düşündüğün veya nitelendirdiğin şeyi düşüncende yanlış konumlandırmış yada yanlış empati duyuyorsun yada Ya düşünceni yanılışlıkla tesadüfleştirerek konumlandırmışsın yada kendini yanlış veya tesadüf olarak konumlandırarak düşünüyorsun.

Tesadüf olasılık dışı olmayan veya karşılığı yalan geçersiz olan bir kavramdır. Yani tesadüfün karşılığı gerçek olamaz. O zaman tesadüf gerçek dışıdır va karşılığı kocaman bir yokluk ve yalandır.

 

C23. Kâinat o kadar mükemmel ir sistem ki çok basit bir hatayı bile kabul etmez denge mükemmeldir. Bu sistemin tesadüfler sonucu meydana geldiğini söylemek düşüncesizlik ve başıboşluk yalan ve yokluktur. İnsan kendi yaşamını düzenlerken bile tesadüflere yer vermezken kâinatın var olmasını tesadüfe bağlar. Bu bir yanılgıdır. Böyle düşünen fert veya toplumlar madde tabanlı (ateist) düşünenlerdir. Ömer ERDEMİR

                                                                                                                                   

C.23. Böyle fert, topluluk, kurum ve devletlere her şeyin kendiliğinden olduğunu düşünmeleri onların cahil, bilgisiz ve bağnaz oldukları bir gerçektir. Hiç bir şey tesadüfen olmaz onun bir unsuru vardır. Büşra AKAN

 

C23.İçinde yaşadığı kâinatın mükemmelliğini tesadüfen meydana gelmiş olarak düşünen bir millet, fert, toplum veya devlet sahnede yer alan veya dünyada başkalarının kuklası olmaya mahkûmdurlar. Mehmet PARLAK

 

C.23 Tesadüflük yoktur. Tam anlamıyla inanç meselesidir. Böyle devletlere kemirici devlet denir. Sadece başkalarıyla beslenen parazittirler. Abdülkerim PINAR

 

C.23.Kendini bilmez, aslını bilmez dolayısıyla yanlış yaşayan toplumlardır. Müge TEKİN

 

 C.23-Geçmişinden ders alıp geleceğe dair planlar yapabilen fert, toplum ve devletler başarının tesadüfen olmadığını bilecek seviyededirler. Şu da bir gerçektir ki başarıya ulaşmak zor ama o başarıyı devam ettirmek daha da zordur. Geçmişinden ders alıp geleceğe emin adımlarla bakabilen fert,toplum ve devletler başarıya ulaşabilirler. Fatma ŞANVER

                                                                                                               

C23. Böyle bir ferdin , devletin, toplumun geldiği konumlar eğer tesadüfse bu fert ve toplumlar ne geçmişinden ders alabilir nede geleceğe dair bir plan yapabilir

Havva SEVENCAN

C23. İçinde yaşadığı sahnede her şeye tesadüf diyen fert, toplum, millet vb. kendilerini yanlış konumlandırmışlardır. Onlar karşılığı olmayan şeylere sempati duymaktadırlar. Lakin tesadüf olan her şeyin karşılığı da, mantığı da yoktur. Tahir BALZAR

 

C.23 Böyle bir fert, toplum, kurum, millet ve devletin varlığından söz etmek gerçek dışı olur. Söz edilmesi halinde de kocaman bir yalan olur. Mesut ÖZKOL

 

C23. ‘’ Din cahili denilir.’’  Emrullah AKTAN                                                                                                                          

 

C-23.  Tesadüf diye bir şey olamaz. Her şey ALLAH CC nin takdirinde gerçekleşir. Fevzi  KAYA

 

C.23 Kendini tesadüfün kucağında bulan millet, toplum, fert, birey vb. Allah varlığından haberdar olmayanlardır. Bunlar yok olmaya mahkûmdurlar. Abdulbaki CAN

C23.Böyle toplum,devlet,kurum ve milletler kainatın bir tesadüfe dayalı olduğunu düşünüyorsa bilim ve ilimden yoksun olduğunun kesin bir kanıtıdır.Ahmet KORKMAZ

C.23) Böyle yaşayanlar yok sanırım Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.23) Tesadüf olasılık dışı olamayan veya karşılığı yanla ve geçersiz olan bir kavramdır. Bu yüzden bir kimse bir devler bir millet tesadüf sonucu olmamıştır olmayan bir şey üzerine var olmak ve kendini konumlandırmak anlamına gelir. Metin BOR

C.23. Bu fert, toplum veya devlet kendini tesadüfün kucağına attığı için kainattaki her şeyin tesadüf sonucu oluştuğunu iddia eder.Bunlar genelde inançsızdırlar. Suat MENTEŞE

 

C 23) kendini tesadüfün için de gören fert, toplum ve devletler, kâinatın gerçekliğini inanmak ve kabul etmek istemezler ve inançsızlıkla boğuşup dururlar bu gibi fert, birey ve toplumlar yok olmaya mahkûm ve kısa ömürlü olurlar. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.23. Fert hayattan bir şey beklemez  her şeyin sonunun ölüm olduğunu bilerek bu hayatta yapabileceği tüm şeyleri yapma hevesine kapılır.Hayatı dolu dolu yaşamak en güzel yaşam sitilidir.Toplumsal değerler bakımından  bir boşluk içindedirler.Ölüm ve ötesini düşünmek işlerine gelmez.Millet ve devlet olarak gerçekleşen tüm olayların tamamını tesadüfen gerçekleştiğini ve bu zaman diliminde yaşamaları gerektiğine inanırlar.Belki bizde toplumsal olarak bu konu hakkında tesadüflere inanmıyoruz ancak bunun aksini kanıtlayan eylemlerde de bulunmuyoruz.                                 Ali İhsan AYDINOĞLU