24.Bu dünyadaki nesnel ve sanal müzelerin tefekkür ilmi eskiden geleceğe yönelik hayırlı ve iyi amel olarak insanların düşünsel ve tefekkür aleminde yer alırdı ve işlenirdi. Bu gün dünyevi olarak kainata kenetlenmek için uygulamada yer alır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

 

 

C24.Batı her şeyi bilimle açıklamaya çalışıyor. Bilim amaç olmuş ve bu amaç her şeyi hortum lamaya ve yok etmeye çalışıyor. Hâlbuki bilim araçtır. Her şey bilimle izah edilemez. Çünkü bilim ölümlüdür. Bu dünyadaki nesnel ve sanal müzelerin tefekkür ilmi insanların âleminde yer alması ve işlenmesi insanın yaşamının daha anlamlı kılarak peygamber ahlakına sahip olunmasını sağlar. Ömer EDEMİR

 

                                                                                                                                         

C.24. Halbuki ikisi için de tefekkür ilmi var olmalıdır. Olmazsa olmazdır. Büşra AKAN

 

C24.Eski asırlar da bilim ve ilim geleceğimiz için hayırlı buluşlar yaparken yani hayatı kolaylaştırırken şimdiki bilim ve ilim insanların hayatını kolaylaştırmak için değil mahvetmek için kendini nasıl daha üstün bırakıp herkesi kendi emelleri doğrultusunda hareket etmesi için çalışmalar yapıyorlar. Mehmet PARLAK

 

C.24 Geçmişte insanlar dine daha yakındı ve bu yüzden Allah ın verdiği nimetlere karşı şükür edilirdi. Bunun en iyi örneği, ramazan ayında insanlara verilen nimetlerden dolayı şükür edilmesi ve buna dayalı insanların oruç tutmasıdır. Fakat şimdi günümüzde din sadece kullanılmaktadır. Batıllı inançlara bakılarak oruç tutulmuyor ve şükür edilmiyor. Abdülkerim PINAR

 

C.24.İnsanlar, toplumlar, kavimler yanlışı doğru sanıp peşinden gidiyorlar. Müge TEKİN

 

 

 C.24-Eskiden insanlar olaylara bakarken olayların arka boyutuna yani hikmet boyutuna bakmaya çalışırlardı ve bu olaylardan nasıl ibret alabilirimin hesaplarını yaparlardı. Şimdi ise her şey menfaat ve hakim olma endeksli yürüyor maalesef. Fatma ŞANVER

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                            
C24. Eskiden insanlar kainata ve meydana gelen olaylara ibret nazarıyla bakarlardı. Bu gün ise menfaatleri doğrultusunda kainatı nasıl kullanabilirim düşüncesi üzerinde kafa yorar. Tek amacı kainata daha çok hükmedebilmektir. Havva SEVENCAN

 

 

C–24- Eskiden nesnel ve sanal müzelerin tefekkür ilmi insanların ve geleceğe yönelik hayırlı ve iyi amel olarak insanlar âleminde yer alırdı. Bu gün ise tamamen dünyevi şeyler ön plandadır. Nesnel ve sanal müzelerin tefekkür ilmi insanların hayırlı amelleri için değil sadece dünyevi olarak işlev görmektedir. Tahir BALZAR


C.24
Ahret inancını benimsemeyen toplumlar dünyada menfaatleri için dünyanın bütün güzelliklerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanırlar. Çünkü bu gibi kişiler peygamber ahlakına sahip olmayan kişilerdir. Mesut ÖZKOL

 

C24.Gereklerini yaparak ve uygulayarak ve de hakikati doğru öğrenerek uygulamak gerekir.   Emrullah AKTAN

 

 

C-24.  Bu asırda sermaye sınıfı, kapitalist sistem kendi menfaati doğrultusunda bir çok toplumu veya halkı yok edebiliyorlar. Fevzi  KAYA

 

C.24 Geçmişte olduğu gibi bugünde ahretini dünya malına değiştiren devlet, millet, toplum, fert ve bireyler vardır. Ör: Amerikan, İsrail Bugün yeraltı zenginlikleri için birçok mahzun insanın canına kıyıyorlar.  Abdulbaki CAN    

C24.Hayır kesinlikle yer almaz.Eğer alsaydı günümüz daha farklı olurdu.Ahmet KORKMAZ         

C.24) Eksik yok Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.24) Eskiden düşünce yer alan nesnel sanal ilim bugün ise kâinata kenetlenmek için uygulamada yer almaktadır. Kâinata ulaşa bilmek için üstümüze farz olan yapmamız gereken ibadetleri amelleri yapmak gerekir. Cennete ulaşabilmek için amellerinin seni cennete götürecek nitelikte olması gerekir. Metin BOR

 

C.24. Bu dünyadaki nesnel ve sanal müzelerin tefekkür ilmi geçmişten geleceğe yönelik hayırlı ve iyi amel olarak insanların düşünsel ve tefekkür aleminde yer alırdı ve işlenirdi. Bugün dünyevi olarak kainatta kenetlenmek ve insanların güzel haslet ve düşüncelerini yok etmek için vardır. Suat MENTEŞE

 

C 24)Eskiden insanlar geleceğe yönelik iyi ameller çoğunlukta olmasına rağmen bu gün ise daha çok

Dünyevi düşünceler çoğunlukta olmasına rağmen hala dünyevi amel için çalışanlarının bulunduğunu söyleyebiliriz. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.24.Günümüzde bu görüş yaygındır. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle   sürekli yeni bilinemeyenler bulunmakta  ve bununla beraber  insanların Allah(c.c) yaratmış olduğu  bazı şeyleri  insanların yoktan var etmesi imkansızdır.Ancak  bazı bilim adamları bunun gayreti içerinde olmakta ve sürekli yeni çalışmalar yapmaktadırlar.Ve sonuç olarak ister istemez inanç ekseninden feragat etmekte ve büyük bir yanlışlığa doğru sürüklenmektedirler. Ali İhsan AYDINOĞLU