25.Büyük patlamanın metriksinin öncesini düşünerek aşamayan doğal, nasyonalist, evrensel, inanç...vb otistik yada sadece birkaç mantık işletim sistemine sahip kişiliklerle doğa ve doğa ötesini ilişkilendirerek tartışmak doğrumudur? Neden? Aşağıdaki ip ucunu okuduktan sonra çözümler önerin.

İpucu;inanç ve bilimsel bilgileri arasındaki kurguyu doğru ve gerçekçi ilişkilendirerek senteze gitmiş insanla sadece nesnel bilimsel veya güdük dini inanç bilgilerine sahip otistik bilim insanlarının çok yönlü olayları-süreçleri ilişkilendirmedeki çekeceği sıkıntının haklılığını kavramaya ve doğru empati duyma çalışın.

-Var olan eğitim sisteminin insanları otistikleştirdiğinin farkındalığını anlamaya çalışın.


C25.
Büyük patlamanın metriksinin öncesini düşünerek aşamayan zihinlerle birkaç mantık işletim sistemine sahip zihinlerle doğa ve doğa ötesini ilişkilendirerek tartışmak doğru değildir. Çünkü büyük patlamanın metriksinde düşünen insan bilimi amaç olarak görmesi kâinat öncesi gerçeğini algılamasını engellemiştir. Otistik zihinler ise bilimi birkaç mantık işletim sistemiyle anlamaya çalıştıklarında bilimsel düşünmekten ve üretmekten

Acizdirler. Var olan eğitim sistemi bilimi kişide doğru konumlandırarak güzel ahlak işletim sistemini yüklemektir.Ömer ERDEMİR

 

C.25. Tabi ki de doğru değildir. Çünkü bir konu hakkında tartışacak tarafların hepsinin de o konu hakkında aynı olmazsa bile ona yakın bilgi donanımına sahip olması gerekir. Şöyle ki bu bilim insanları inanç ve bilimsel bilgileri arasındaki kurguyu kavrayamadıklarından yorumlamada da zorluk ve sıkıntı çekerler. Bu yüzden bu tip insanlarla tartışmak doğru değildir. Büşra AKAN

 

C25.Bu insanlarla doğa ve doğa ötesini tartışmak mümkündür. Çünkü bu insanlara eğer insan kendini doğru konumlandırırsa ve bu insanlarla tartışmak için hem bilimi(yani doğada meydana gelen olaylar)iyi bilmesi hem de doğa ötesi bilgisinin iyi olup bunları karşılaştırarak bu gibi insanların düşünce metriksini biraz daha genişletip uygun sonuçları ortaya çıkarmaktır. Eğer doğa ötesi bilgilerin doğadaki bilgilerle doğru konumlandırmayıp anlatırsak bunun gibi insanların düşünce metriksinin daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Mehmet PARLAK

 

C.25 İnanç ı tam olan insan bilimi doğru sorgular ve doğru bağlantılar kurar. Çünkü büyük patlamada her ne kadar bir yüce varlığın olmadığına inanan atistik bilim insanları olsa da yüce bir varlığın var olduğu              inkâr edilemez. En basitten peygamberlerin mucizeleri örneklendirilebilir. Tabii günümüzde dini eğitim sistemimizden çekmeleri ve bizi köreltmeleri bizi atistik insan modelline sokmaktadır.    Abdülkerim PINAR                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                    

C.25.Doğru değildir sadece bilimini araştıranlar değil, diğer bilim dallarıyla ilgilenenlerin fikrini almak gerekir. Müge TEKİN

 

C.25-Doğru değildir. Peygamber efendimiz cahillerle tartışmayın buyurmuştur. İmamı Azam’ ın Alimle tartıştım yendim cahille tartıştım yenildim sözü önemlidir. Onlarda bir nevi cahildir çünkü bu onlarda ki inat damarını arttırabilir. Asgari müştereklerde buluşma sözü önemli olsa gerek. Fatma ŞANVER

                                                                                                               

 

C25. Doğru değildir. Peygamber efendimiz cahillerle tartışmayın buyurmuştur. Onlarda bir nevi cahildir çünkü bu onları daha çok inatlaşmaya sevk edebilir. Bunun için onlara ilk başta ılımlı yaklaşmak lazımdır. Kemikleşmiş fikirleri kırılmaya başladıktan sonra yavaş yavaş doğruyu enjekte etmek gerekmektedir.Havva SEVENCAN

 

C25. Sadece birkaç mantık işletim sistemine sahip kişilerle doğayı ilişkilendirmek yanlış olur. Kâinatta var olan bilimsel bilgileri dinin kuralları içerisinde tartışmak doğru olur. Var olan eğitim sistemimizi insanları artık hayatlarından bezdirmiş durumda. Tahir BALZAR

C.25 Belli bir düşünce metriksi etrafında yoğunlaşan insanlarla böyle bir konuyu tartışmak doğru değildir. Çünkü kendi işletim sistemlerinde var olan bilgilerin sınırlarına dışına çıkamayacakları için kendi işletim sistemlerinde var olan bilgiler doğrultusunda tartışacakları için tartışmak doğru olmaz. Mesut ÖZKOL


C25.
Bilim insan icadı olduğu için ölümlüdür.her şeyi bilimle izah etmek mümkün değildir.Her şeyi bilimle izah etmeye çalışan insanlar Bigbang teorisinin dışına çıkamazlar. Çünkü onlar birkaç mantık işletim sistemine sahiptirler.onun içindir ki onlarla kainat öncesi gerçeği tartışmak doğru değildir.Dünyayı hortumluma sanatı yani ilim borusu ve bilim borusu ile açıklamaya çalışıyorlar. İlim borusu ile Müslümanlar her şeyin öncesini ve sonrasını ebedi olan Allah CC’HU ilmi içerisinde inanarak düşünürler.Bilim borusu ise her şeyin bilimsel olduğunu ilahi kaynaklı olmadığını yani her şeyin bir bilimsel açıklamasının olduğunu savunurlar.         Emrullah AKTAN 

 

C-25.  Böyle bir tartışmayı doğru bulmuyorum. Çünkü insanlık kendine kuran ı rehber edinerek doğru yaşamayı bilmelidir. Fevzi KAYA

 

C.25 Tartışmak doğru değildir. Çünkü Allah(c.c.) kendisi değişmeyeni ben değiştirmem diye buyurmuştur. Dolayısıyla kendi düşünce metriksine Allah(c.c.) buyurmuş olduğu emirleri uyarlamayan kişilerden bir şey beklemek yanlış olur. Abdulbaki CAN

C25.Bilim bir noktada tıkanır.Çünkü bazı şeyleri artık açıklayamayacak duruma gelir bu noktada çok yönlü düşünmek gerekir.Burada doğa üstü bir gücün veya bir gerçeğin olduğunu kabullenmek en doğru olanıdır.Fakat materyalist düşünce bunu reddeder.Eğitim sisteminin doğru işlemesi için fertlere bunu bilimle inanç ilişkisi içinde anlatmak gerekir Ahmet KORKMAZ

C.25) Doğru değildir. Çünkü sapıtıp bilgileri çarpıtmaya çalışacaklar. Dinde her şeyin cevabını olduğunu bile bile size gerçek olmayan şeyleri doğruymuş gibi saçma tezlerle kanıtlamaya çalışırlar.Eğitim sistemi otistik olduğu için onlarda sakattır  Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.25)  Hayır doğru değildir büyük patlamanın öncesini düşünemeyenlerle tartışamasın çünkü işletim sistemleri belirli bir yere kadardır. İlk önce bilimi dinin içinde doğru konumlandırmak gerekir. Var olan eğitim sisteminin baştan yeniden yapılandırılması gerekir. Peygamber ahlakını ve kişiliğine sahip bireyler yetiştirmeli, doğru konumlandırdıktan sonra büyük patlamanın öncesini başkalarıyla tartışabilelim. Var olan işletim sistemlerini revize etmeliyiz ve peygamber ahlakı ile ve kişiliği ile donatmalıyız. Metin BOR

 

C.25.Bu aşamaya gelen insanlarda sahip oldukları düşünce sistemi o kadar yerleşmiş ki doğaötesini anlatmak fayda vermeyebilir. Tabi ki her zaman istisnalar vardır. Tartışılabilecek insanlar vardır. Suat MENTEŞE

 

C 25) günümüzde belli kalıplarla eğitim verilmekte ve bu kalıpların dışına çıkılmamaktadır nitekim bu gibi bireylerde belli kalıplara çakılıp kalmakta bu yüzden doğa ve doğa ötesini anlamakta zorlanacağı gibi gerçeklere de kör gözlerle görmezden gelir ve doğruları da anlatmakta zorlanacağı malumdur. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.25.Tartışmaktan ziyade kendi doğrumuz olan gerçek doğruyu   yani kutsal kitabımızda yazıldığı gibi örnekleriyle temel dayanaklarıyla anlatmak günümüzdeki güncelliğini aktararak anlatmak en sağlıklı çözüm olacaktır. Ancak bun yapacağınız kişileri belirli bir önyargıya sahip oldukları varsayılırsa iş daha da zorlaşır.Yapmamız gereken şey tüm bilgi ve belgeleri sunmak elimizden gelen en iyi açıklamamayı yapmak ve gerisini kişiye bırakmaktır. Ali İhsan AYDINOĞLU