27.A-Dünyanın geçmişine baktığımızda;Milenyumluk, beş yüzyıllık ve yüzyıllık insani mevsimlerin; bazıları peygamberi, bazıları meleği, bazıları şeytani(kokuşmuş leş mevsimi) olarak taktir edilmiştir. Önemli olan insanlığın bunun bilincinde ve tedbirinde olarak, peygamberi düşünce ve ahlak sistemine sahip baskın nesiller yetiştirecek eğitim sistemleri geliştirmesidir.

Her milenyum veya yarım milenyumluk asırlar kümesindeki döngülerde; bazı insan güruh takımı kavimler gelir bazen peygamber ahlakı üzere kavimler gelir. Güruh kavimi güruhu yiyip bitirdikten ve ortalığı temizledikten sonra temiz kavimler yeşeriri. Adem AS’la başlayan sorumlu ve halife insanlık asırlarıyla mukayese ederek asrımızı konumlandırın.

Milenyumluk iklimsel açıdan dünya yaz mevsimine girdi?

Sanki (Adem AS’LA başlayan insanlık tarihinde; bazı asırlar insanlar kendilerinden daha akıllı(peygamberlere, alimlere) ve zeki veya asillerine emanet iken yaşanan bu asrın, yarım ve tam milenyumları devletlerinin ömrü bitince yani dini kötüye kullananlar artınca , arda kalan bu güruhu israf olmasın diye nefsi devletlere-kavimlere insanlık emanet ve tarla olur ta ki bunların içinde Allah CC’HU razı eden veya acıdığı, çevresini kötüye kullananlar aşırı türeyip mazlumlara haksızlık yapınca, yada akıllı insanlar türeyince bu sefer güruh kavimlerinin ömrü biter daha insani ve akıllı kavimlerin ömrüne tarla olunmasına müsaade edilir. Önermesinin safsatalarını, saygısızlıklarını, cehaletini ve iftiralarını yazınız.

B-Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen insanların ve çok yüzlü insanların ifrat ve tefritlerinin sayısının artması nedeniyle her asır, 500 veya 1000 yılda ifrat ve tefrite tabii fert, toplum ve kavimler dinozorlaşınca tepelerine bir meteortaşı iner ve hindileştirilirler. Önemesinden ne anlam çıkar?

İpucu;liyakatsiz inanç sahiplerinin çoğalması, kibirliler, münafıklar, şovenler ve Siyonistler kendini dünyada dinozor görseler de maneviyatta ve gerçekte cüce hindi yecüc ve mecücdürler gibidirler.

 

C-Gelecekteki her türlü değişime(toplumsal, çevresel…vb) doğru uyum ve tepki her fert, toplum ve insan için önemlidir. Önermesine dayalı olarak;

Ateistlerin, kafirlerin, cahillerin, münafıkların, evrensel insanın, Müslümanların toplumsal ve çevresel değişimlere tepkilerinin özgünlüklerini birer cümle ile yazınız.

İpucu;Her 1, 5, 10..vb asırlar değişen koşulara dinine tabii Müslümanlara asri değişimlerine uyum için alimler eğiterek gönderir. Allah CC’HU dinini alimlerle destekleyeceğine dair hadisler vardır.

                                                                                              

                                                                                                                                      

C.27. A) Her kavimde iyi ve kötü insanlar oldu o yüzden bunu zamana bölmek pek doğru olmaz. Ben her zaman iyi insanların ve kötü insanların olduğunu düşünüyorum. Önemli olan kişinin kendisinin tutumudur. Yaşadığımız ortama saygı duyarsak bizde onun mükafatını görürüz diğer türlü doğa bizi cezalandırır.

           B) Buradan anlaşılacağı üzere ne bir şeye kendini çok kaptıracaksın ne de ondan tamamıyla vazgeçeceksin. Örneğin; bir insan doyacağı miktardan daha fazla yemek yerse bu ifrattır, eğer tam olarak doymadan çok az bir miktarda yerse buda tefrittir. Yani ne çok ne az olacak! Kişi kendini nasıl görürse görsün önemli olan onun maneviyattaki görünüşüdür.

            C) Ateistler bunun bir tesadüften ibaret olduğunu düşünür. Aynı şekilde kafirler ve münafıklarda her şeyin tesadüfen olduğunu bunun bir maneviyatının olmadığını düşünürler. Müslümanlar ise buna bir ilahi gücün etkisiyle olacağını düşünür. Büşra AKAN

 

C27.A.Yer yuvarlağı birçok defa sarsılmalara maruz kalmış yeni türler ve yeni kavimler oluşmaya başlamıştır. Dönem dönem insanlık tarihi kendi yaşamlarını peygamber ahlakı çerçevesinde sürdürmüş dönem dönem ise peygamber ahlakının dışına çıkıp daha güzel bir yaşam diye yaşayan insanlar olmuştur. Bu tip insanlar hem kendilerine hem çevrelerine hem de doğaya zarar vererek ondan sonraki nesillere daha kötü bir dünya bırakırlar. Bu tip insanlar yüzünden yer yuvarlağı birçok kez sarsılmalara neden olması ve dinozorca beslenen insanları küçülterek yeni bir devir başlatmıştır.

 

B.Bu önermeden anlaşılacağı gibi kâinat bazen öyle bir duruma gelmiş ki içindeki nefesi taşıyamayarak patlamayla sonuç vermiştir. Bu patlama esnasın dinozor gibi insanlar tekrar küçülmüş veya yok olarak yerlerine yeni türler oluşmuştur. Bu şekilde kâinat bir çok defa patlamalara maruz kalmıştır.

 

C.Ateistler, kâfirler, cahiller ve münafıklar bu gibi insanlar her asırda kendilerini doğru konumlandırmadığı için belli dönemlerde ALLAH tarafından yeryüzüne peygamberler gönderilmiştir. En son peygamber HZ. Muhammed gelmiş bu gibi insanları bilgilendirip doğruyu bulmalarına yardımcı olmuştur. Bu şekilde Müslüman toplumlar çevresel değişimlerine bağlı olarak hem kendilerine hem de doğada var olan canlılara ve doğaya nasıl yaklaşacaklarını gereğini öğrenmişler. Mehmet PARLAK

 

C27.A-Önermede safsata söz konusu değildir. Güruh kavim kendi kara deliğini de oluşturur. Kendisini de yok eder bu kara delikte, ondan sonra temiz kavimler yeşerir. Bu kavimler peygamberi düşünce ve ahlak sistemine sahip olarak yetiştirilirse güruh kavimler oluşmazlar.

        B-Fert, toplum ve kavimler dinozorlaşınca yani kibirler, münafıklar, şovenler, Siyonistler şeklini alınca Allah ’CC HU katında gerçekte değersizdirler.

        C-Müslümanlar âlimlerin aydınlattığı yolda her türlü değişimlere uyum sağlamada başarılıdırlar. Ateistler, kâfirler, cahiller, münafıklar ve evrensel insanların bilimin kabuğunda hap solmaları nedeniyle ya da bilim ve ilim cahili olmaları nedeniyle sağlıklı ve zarar vermeyen bir uyum süreci yaşayamazlar Ömer ERDEMİR.

                                                                                                                                   

 C.27.A.Allaha inanmayanlar, Allahın gönderdiği peygamberlere inanmayanlar şeytana aldanıp onun yolundan gitmek, mazlumlara işkence yapmak, kavimlerin ömrüne tarla olmasını sağlayan liderlerin davranışlarıdır.

B.Çıkrığından çıkan bu insanların yollarını şaşırdıkları hatanın en büyüğünü yaptıkları vakitlerde mutlaka Allah bir işaret gönderir ve hatalarını fark ettirip hindi gibi başlarını önlerine eğmelerini sağlar.

C.Ateistler, kâfirler, münafıklar bu değişime kolay ayak uyduracak çünkü değişim arttıkça insanların sapkınlıkları artıyor fakat imanı güçlü Müslümanlar bu değişime ayak uydurmayacağı için bozuk düzenin bir parçası olmayacaklardır. Müge TEKİN   

 

C.27- A-Meşhur Arap tarihçisi İbn-i Haldun’un dediği gibi devletler insanlara benzer insanlar nasıl doğar, büyür,gelişir ve ölürse devletler de öyledir.İnsanlar Allah ahlakı ile ahlaklandıkları sürece Allah dünya da onları aziz eder yok Allah ve resulünden uzaklaştıkça Allah onları rezil eder. 

B-İnsanlar zulümlerinde gayretullaha dokununca Allah-u teala zulmün baki olmadığını bildirdiği için onların başlarına bir felaket indirerek onları yerle bir eder. Hadis’te Zalim Allah’ın kılıcıdır Allah onunla intikam alır sonra döner ondan alır deniyor.

C-Allah’ın her yüzyılda bir mücettit göndereceği ve bu zatlarla Allahın insanları asra yaklaştıracağı bilinmektedir.Tabi her asırda büyük ve küçük pek çok deccaller de gelmekte ve o kesimde hak ve haki kata karşı cephe almaktadırlar. Fatma ŞANVER

                                                                                                            

C27. A-Asrımızda İslami eğitim daha bilinçli yapılmaktadır.Bundan elli yıl öncesine göre insanımız da İslam’ın gereklerini daha bilinçli yapmaktadır.

B-İnsanlar zulümlerinde tepe noktasına çıkınca Allah-u Teala zulmün baki olmadığını bildirdiği için Allah onların başlarına bir felaket indirerek onları yerle bir eder.Havva SEVENCAN

 

C–27-A. İnsani mevsimlerin bazıları peygamberleri, bazıları meleği, bazıları şeytani takdir edilmiş olabilir. Gerçekte mantıklı olan peygamber ahlakı sistemine sahip fertler nesiller yetiştirmektir.

B- Ne dünya için ahi retten, ne de ahir et için dünyadan vazgeçmek mantıklıdır. Bu dünya üzerinde yapacağımız güzel işler, güzel ameller ile ahir ette ebedi bir hayata başlayacağımızı biliyorsak o zaman bu dünyada, ahir et için elimizden geldiğince çalışmamız gerekir.

C- Bu grupların çevrelerine tepkileri farklıdır. Allah CC’ un bu toplumlara onları örnek olarak yaşamalarına yön vermek amacıyla âlimler vardır. Tahir BALZAR


C.27 A)
Önermedeki mevsimler ile ilgili kısım birer safsatadan ibarettir. Peygamber ahlakı üzerine gelen kavimler için öngörülenler saygısızlık içerir. Önermenin son kısımlarındaki emanet ile ilgili sözler cehalet ve iftiraları içerir.

        B) İfrat ve tefrite tabii fert, toplum ve kavimler belli bir dönem bu iki nokta arasında çoğalırlar, büyürler ve yaşarlar. Sonuç olarak bu dönemin sonunda kendi büyüklüklerini kaybederek yok olup gideler.

       C) Ateistlerin değişime uyum sağlaması görünene bel bağlamaktan öteye geçemeyecektir. Kâfirlerin değişime uyum sağlamaları basit menfaatleri ile sınırlı kalacaktır. Cahillerin değişime uyum sağlamaları her dönemde çok sorunlu olacaktır. Münafıkların değişime uyum sağlamaları sınırlı ve aldatıcı algıları ile paralel devam edecektir. Evrensel insanın değişime uyum sağlaması, geliştireceği yeni değerler sayesinde kolay olacaktır. Müslümanların değişime uyum sağlamaları kendisinde var olan potansiyeli doğru ve yerinde işlemesiyle kolay olacaktır. Mesut ÖZKOL


C-27.  A.
İslam dinin prensiplerinden veya gereklerinden yoksun olan yaşayan toplumlar daima yok olmaya mahkum olmuşlardır.

          B. Dünyası için ahreti ,ahreti için dünyayı satan toplumlar gaflet içerindedirler.

          C. Müslümanlar asri değişimlere uyum için âlimler rehberliğinde değişime ayak uydurmalıdırlar. Fevzi  KAYA

 

 

C.27 A) Leş mevsimi ve güruh ile ilgili kısım önermenin safsatalarıdır. Bu önermenin bazı kısımlarında Allah (CC’HU) her an her yerde hazır olduğu unutulmuş ve yok gibi bir saygısızlıkta bulunulmuştur.             

        B) Dünyasını ve ahretini karıştıran toplumların ve bireylerin sonu yok oluştur.

        C)  Ateistler toplumsal ve çevresel değişimlere karşı olumsuz tepkiler gösterirler. Kâfirler toplumsal çevresel değişimlere karşı şaşırmış tepkiler gösterirler. Cahiller toplumsal ve çevresel değişimlere karşı anlamsız tepkiler verirler. Evrensel insan toplumsal ve çevresel değişimlere karşı yerinde ve olumlu tepkiler verirler. Müslümanlar toplumsal ve çevresel değişimlere karşı kendi inanç ve değeler sistemine bağlı kalarak, bunlara uyumlu tepkiler verirler. Abdulbaki CAN

C27. a)İnsanoğlu varolduğu günden beri bazı değerleri ne yazık ki kötü kullanmıştır.Bazı insan kavimleri gelip bütün  güzellikleri yok edip ahlak değerlerine aykırı olarak kullanıyor.Ne yazık ki çok yetkili insanlar varken bunların etkin olması çok acayip.

b)Ahret için dünyadan ,dünya içinde ahretten vazgeçilmez.Ayrıca başlı başına bunlara aşırı bağlılıkta zararla sonuçlandırılabilir.Bu bağlılık zamanla büyür ve kötü bir hal alır.Bu kötü hali bir sistem gelerek ansızın tepe taklak edebilir.Tarihte çok örneği vardır.                                                                                                                                                    
c)Herkesin değişimlere karşı bir tepki hakkı vardır. Fakat bu tepkiler gerçeklerle desteklenmelidir.Bu özgünlükle  insan oğlunun yarına bir yaklaşım takınmaları gerekir.   Ahmet KORKMAZ

C.27

A) Kötülük yapan gruplar kavimler helak edilir.

B) Yoldan çıkan ALLAH’A şirk koşanlar helak edilir

C) Ateistler, münafıklar ve cahiller toplumsal değişimlere ayak uydururlar. Müslümanlar ise Kur-an-ı Kerim’e bağlı olduğu için değişimlerin kendilerine uygun olup olmadıklarına bakarlar Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.27)  A. Günümüzde peygamber ahlak sistemine ve düşünce sistemine sahip baskın nesiller yetiştirecek eğitim sistemler, geliştirtmelidir. Âdem AS la başlayan ve kendisini bunlara göre konumlandırmayan toplumlar helak olmuştur. Firavunun sununu ne olduğunu biliyor evet dünya bu asır da yaz mevsimini yaşamakta batı mazbatayı eline almış ve bütün insanları cehalete doğru sürüklemektedir. Bu yüzden peygamber ahlakına sahip eğitim ve öğretim sistemi geliştirmeliyiz.

B. Liyakatsiz İnanç sahiplerinin çoğalması münafıklar şovenler kendilerini dünyada ne kadar büyük görselerdi maneviyatta çok küçüklerdir. Dünyada ahi ret için yaşamak gerekir.

C. Allah CC hu her zaman dinini âlimlerle koruyacaktır. Her dönemde âlimler var olacaktır önemli olan bizimde gelecekte bu tür bireyler yetiştirmemizdir. Ateistlerin, kâfirlerin, cahillerin ve münafıkların önlerine daima âlimleri getirecektir. Metin BOR

     

  C.27A.Dünya üzerinde her zaman için adaletsiz, yıkıcı,barbar kavimler gelmişlerdir. Fakat bu kavimler döneminde yaşanan kış mevsimi, içinde adalet kandili yanan insanlar çoğalır ve dünya bahar mevsimine girer.

                B. İslam  hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yarın ölecekmiş gibi ahret için çalışınız der.fakat bu dengeyi kuramayan insanlar bir şekilde ya tamamen dünyada zevk –ü sefa içinde yaşarlar, yada tamamen ahret için çalışarak dünyasını mahveder.

                C.   Aateistler ve kafirler, çevresel ve toplumsal değişimlere kendi dünyevi menfaatleri doğrultusunda tepki gösterirler.

                      Cahiller, bilgisiz olduklarından çoğu zaman kendi iradeleri ile tepki vermezler. Daha çok başkaları tarafından yönlendirilirler.

                       Evrensel insan, insanlığın bütün değerlerini özümsediği için her değişime yerinde ve gerektiği gibi tepki verir.

                       Müslüman, değişimler kendisini daha ileriye taşıyacaksa ve hem bu dünyada hem de öbür dünyada kendisine saadet getirecek ise özümser ve olumlu tepki verir. Suat MENTEŞE

 

C 27) A:insanlık tarihi boyunca büyük olaylar genellikle doğa ya saygısızlık, yaratanı kabul etmeme ve peygamber ahlakından uzaklaşması sonucu meydana gelir. Büyük olaylar nitekim günümüzde bunu da görmek mümkündür. Bugünkü büyük devletler doğayı pervasızca kullanmakta onun döngüsünü bozmaktadır bu büyük devletler küçük devleti de yutmakta yaşam hakkını da ellerinden alarak sömürmekte kanlarını emmektedir bu büyük devletin dinsizliği diz boyu ahlaksızlığı gün geçtikçe büyümektedir. Bu gibi devletlerin sonu büyük devletlerin gerçeğini göremediği gittikçe büyüyen yeni nesillerin peygamberin güzel ahlakıyla yetişen genç beyinlerle yıkılacaktır.

 B;dünyası için sadece maddeye yönelen toplum ve devletler dini için yozlaşan devletler hayvanileşir doğa ve inanç sistemleri yok olur bu gibi hayvanileşen ve yozlaşan millet ve kavimler aşırıya kaçınca hidayete erdirmeleri için güzel ahlaklı kavim ve milletler oluşur. Bu yozlaşan devlet ve kavimleri hidayete erdirirler hidayete ermeyenleri ise yok olur gider.

 C;çevresel değişimlere ateistler sadece tesadüfî olmuş mantığıyla başı boş düşüncelerle yaklaşır.

 Kâfirler ise çevresel değişimlere kendi inançları doğrultusun da bir anlam ve yorumlar getirmeye çalışır.

Cahiller ise olayı ve değişimleri oldubittiye getiririler neden niçin sorularıyla kurcalamazlar.

Münafıklar ise toplumsal olayları kendi menfi düşünceleri doğrultusunda cereyan ettirmeye çalışır.

Müslüman ise her değişim ve toplumsal değişimlerinin en dibine inerek neden niçin soruları doğrultusun da her şeyin altında bir hayrın olabilir düşüncesi ile yaklaşır. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.27.A.Adem (a.s) başlayan sorumluluk olgusu günümüzde içinden çıkılması imkansız bir kara deliğe  doğru gitmektedir.İnsan ilişkileri tamamen  çıkar ve menfaat  düzeni sistemine oturtulmaya  çalışılmakta  ve bu sisteme uymak istemeyenler  ise sindirilmeye çalışılmaktadır.Milenyumluk kelime açısından  şu an yaşadığımız yüzyılı karşılamakta ancak yaz mevsiminden söz etmek yerine sonbahar kelimesi daha yerinde olacaktır.Yaşadığımız zaman diliminde insana yol gösterici olan   peygambere riayet etmekte zorlanılmaktadır.Sebep olarak dünya nimetlerine güzelliklerine hiç bitmeyecekmiş gibi tapmakla zamanın boşa akmasıdır.Bu insanlık için büyük bir yıkım olacaktır.  

     B.Her şeyde  ölçülü davranmak en iyisi olacaktır.”Bu gün ölecekmiş gibi ahret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın” ayetinden anlaşılacağı üzere bu ikisinden birine daha fazla önem göstermek insanın birisinde yaşayamamasın neden olur ki bu da Alla(c.c) ın istemediği bir durumdur.

    C.Ateistlerin,kafirlerin,cahilleri,münafıkların toplumsal  ve çevresel değişikliklere  tepkileri her şeyi nesnel düşündüklerinden dolayı onlara göre en iyi olan henüz bulunmamıştır.sürekli bir arayış içerisinde olmak onları devamlı olarak bir bilinmezliğe götürür.Var olan değişimler onları tatmin etmemekte her zaman bir bahane ile her şeyi eleştirmektedirler.Ancak Müslüman ve evrensel insan değişimleri mantıklı bulma yönünden bir noktada birleşmekte inanç yönünden  ayrılmaktadırlar.Müslümanlar değişen her şeye karşı kendileri de bir çalışma içerisine girmişlerdir.Böylelikle  çağın gerisinde kalmamaya özen gösterirler.  Ali İhsan AYDINOĞLU