28.Nesnel, ruhban, şeytani, insani, rahmani, istişareli tabanlı evrensellik nedir? Hangisi en liyakatli evrenselliktir?

İpucu;evrenselliğin başıboş ve kontrolsüz sınırlarını ifrat ve tefritle ilişkilendirin.

 

C28. Nesnel tabanlı evrensellik: Her şeyi bilimle izah etmeye çalışmaktır. Maddesel düşünmek anlamına gelir.

         Ruhban tabanlı evrensellik: Ruhani düşünmek bilimin verilerini kazanımlarını görmezlikten gelmek anlamına gelir.

          Rahmani tabanlı evrensellik: Kâinat ötesi gerçeğin farkında olup her şeyi o eksenli düşünmek anlamına gelir.

          İstişareli tabanlı evrensellik: bütün Evrensellikleri bir arada uygun yer ve zamanda düşünmek anlamına gelir.

       En liyakatli evrensellik istişareli tabanlı evrenselliktir. Ömer ERDEMİR

                                                                                                                             

 

C.28. En liyakatli evrensellik rahmani tabanlı evrenselliktir. Çünkü Allah CC’ HU herkese adil bir şekilde davranır hiçbir kulunun duasını geri çevirmez, yeter ki doğru bir şeyler yapsın o kişi. Büşra AKAN

 

C28.Bu kavramlardan en liyakatli olan ruhbanı evrenselliktir. Ruhbanı evrensellik nesnel, şeytani, insani, rahmani ve istişareli tabanlı evreleri içine alarak evrende bulunan başıboş ve kontrolsüz sınırları sınırlandırır. Bunları doğru konumlandırarak faydalı sonuçlar ortaya çıkarır. Mehmet PARLAK

 

C.28 Nesnel evrensellik,ortandan olmayan cansız bir şeye bağlanmak.ruhban evrensellik,doğa üstü varlıklara bağlanmak ,Şeytani evrensellik , ki Allah kimseyi düşürmesin şeytana tapmak ,rahmani evrensellik ,bir yaratıcının olduğuna inanmak ve ona yönelmek tir.bunlar içinde en likayetli olanı rahmani dir. Abdülkerim PINAR

 

C.28.Nesnel, ruhban, şeytani, insani tabanlı evrensellik inandığı şeylerin boş olması geçici olması sonucu kargaşalık .  Müge TEKİN


C.28-
Nesnel evrensellik: dünyada her şeyin maddeden ibaret olduğunu menfaatler söz konusu olduğunda bütün hilelerin mubah olduğu bir düşüncedir.

Ruhban evrensellik: Bir lokma bir hırka felsefesi güden dünya için çalışmanın gereksizliğine inanan bir düşünceyi insanlığa empoze etmektir.

Şeytani evrensellik: Kötünün hüküm sürdüğü ve en kötü olanın başa geçtiği bir sistemdir.

İnsani evrensellik: Hümanist düşüncenin merkeze alındığı yapılan tüm iyiliklerin bir inançtan dolayı değil de sırf insanlık adına yapıldığı bir düşünce şeklidir.

Rahmani evrensellik: Merkezini Allah inancının aldığı bir düşünce şeklidir. İnsanlar bütün davranışların da Allah eksenli davranırlar.

İstişare tabanlı evrensellik ise bütün dünya devlet ilişkilerinde her şeyin karşılıklı görüş ve anlayış dahilinde hareket edilmesidir.

En liyakatli olan rahmani evrenselliktir. Fatma ŞANVER

                                                                                                                               

C28. Nesnel evrensellik: dünyada her şeyin maddeden ibaret olduğunu menfaatler söz konusu olduğunda bütün hilelerin mubah olduğu bir düşüncedir.

Ruhban evrensellik ise bir lokma bir hırka felsefesi güden dünya için çalışmanın gereksizliğine inanan bir düşünceyi insanlığa empoze  etmektir.

Şeytani evrensellik ise kötünün hüküm sürdüğü ve en kötü olanın başa geçtiği bir sistemdir.

İnsani evrensellik: hümanist düşüncenin merkeze alındığı yapılan tüm iyiliklerin bir inanıştan dolayı değil de sırf insanlık adına yapıldığı bir düşünce şeklidir.

Rahmani evrensellik: merkezini Allah inancının aldığı bir düşünce şeklidir. İnsanlar bütün davranışlarında   Allah eksenli davranırlar.

İstişare tabanlı evrensellik ise bütün dünya devlet ilişkilerinde her şeyin karşılıklı görüş ve anlayış dahilinde hareket edilmesidir.

En liyakatli olan rahmani evrenselliktir. Havva SEVENCAN

 

C–28- En liyakatli evrensellik bana göre rahmani olan evrenselliktir. Çünkü uçsuz bucaksız, başıboş bir evreni kontrol eden bir gücün olduğunu bilmemiz gerekir. Bu gücünde rahman kelimesinden zaten anlaşıldığı görülür. Tahir BALZAR

C.28 Kişilerin kendi işletim sistemlerinde var olan bilgilere dayalı olarak evrenselliği tanımalarıdır. En liyakatli everensellik rahmanidir. Mesut ÖZKOL


C28 Nesnel:doğruluğu
ispatlanabilir ve yoruma dayalı olmayan herkesçe kabul gören.

Ruhban:Hıristiyanlık’ta dini eğitim veren bir kurumdur.

Şeytani:kötü ruh anlamına gelir.

İnsani:medeniyeti ve iyiliği kabul eden kişilerdir.

Rahmani:ilahi,yüce anlamındadır.

İstişareli tabanlı evrensellik:tek taraflı benzetme anlamına gelir. Emrullah AKTAN      

 

C-28.  Nesnellik herkes tarafından genel geçer ve kanıtlı olan evrensel olgulardır. Fevzi  KAYA

  

C.28 Nesnel tabanlı evrensellik, herkesçe aynı anlamı uyandıran gerçeklerdir. Ruhban tabanlı evrensellik, belli bazı dini öğretilere saplanmış düşüncelerdir. Şeytani tabanlı evrensellik, olumsuz ve kötü sonuçlar barındıran olaylardır. İnsan tabanlı evrensellik, gelip geçici olandır. Rahmani tabanlı evrensellik, değişmeyen mutlak bilgilerin farklı düşüncedeki kişilerde yarattığı aynı veya farklı etkidir. İstişareli tabanlı evrensellik, karşılıklı fikir alış verişidir. En liyakatli evrensellik rahmani tabanlı evrenselliktir. Abdulbaki CAN

C28.Bence en liyakatli evrensellik insancıl evrenselliktir.Çünkü insana dayalı evrensellik yaratıcının bize uygun gördüğü evrenselliktir.Ahmet KORKMAZ

C.28) Liyakatli evrensel ve rahmani olandır  Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.28) Nesnel: Ateist düşüncedir. Ruhban: ruhani düşünmek ruhlar âlemini düşünmek. Şeytani: nefis olarak düşünmek İnsani: insancıl düşünmek rahmani: Allah CC düşünmek: istişareli ise bunların hepsini bir anda düşünmek anlamına gelir. En liyakatli olan ise istişareli olandır Metin BOR

         

C.28.  Nesnel tabanlı evrensellik: Herkesçe sabit değerlerin olduğu evrenselliktir

                     Ruhban tabanlı evrensellik: Herkesin  ‘dünyevi olan her şeyden uzaklaşması’ gibi değerler sistemidir

                       İnsani tabanlı evrensellik: İnsani değerlerin önemsendiği evrenselliktir. Burada insan kutsaldır ve biriciktir.

                       Rahmani tabanlı evrensellik: Yaratanın belirlediği değerler bütünüdür.

                       Şeytani tabanlı evrensellik: Varlıkların hayrına olmayan değerler bütünüdür.

                       İstişareli tabanlı evrensellik: Danışarak oluşturulan değerler bütünüdür.

 

                       Burada en liyakatli evrensellik rahmani tabanlı evrenselliktir. Çünkü bir resmi en iyi ressamı bilir.  Rahman da, rahmetine muhtaç varlıklar hakkında en iyi değerleri belirler. Suat MENTEŞE


C 28)
liyakatli evrensellik: doğayı, insanı ve doğadaki tüm canlı hayvanları ve bunlara zarar vermeyecek, doğanın döngüsüne el atmayacak şekilde yaşamak ve yaşatmaktan gelir ki bu da insanı liyakatli evrensellik ile olur. Abdurrahim DOLAŞMAZ

                                                                                                                                                     

   C.28.Liyakatli evrensellik  rahmani tabanlı olan evrenselliktir.Çünkü bizim dünyaya gönderilme sebebimiz belli yapmamız gerekenler bellidir.Onun dışında yaşamamız mümkün olmayacaktır.Allah(c.c) sırf ona ibadet etmemiz için bizi yaratmıştır.Bizimse bu yoldan ayrılmadan başı boş bir şekilde kontrolsüz yaşamamız zararımıza olacak bir süreci tetikleyecektir.                                      Ali İhsan AYDINOĞLU