3.Bilim İşçisi, Bilim Mühendisi, Bilim Dedektifi, Bilim İnsanı kavramlarını tanımlayınız?

C3.Bilim işçisi: Bilerek ve ya bilmeyerek bedenen ve eylem olarak bilime hizmet veren kişidir.

      Bilim mühendisi: Bilimsel bilgiyi kullanarak çeşitli araç ve gereçler elde eden kişi ya da bilgiyi yapılandıran kişi.

      Bilim dedektifi: Başkalarının adına hukuki kurallara göre menfaat karşılığı rutin; Bilgi-veri-materyal toplayan, üreten, derleyen, yayınlayan ve yapan kişi.

      Bilim insanı: Belli bir bilim alanında uzmanlaşmış kişi yeterince öğretim ve eğitim alan kişi.                                                                                                                                 Ömer ERDEMİR

 

C.3.Bilim işçisi: gerçekten bilim ve insanlık adına bilimi yararlı olarak kullanan insanlardır.

   Bilim mühendisi: oda aslında bir çeşit bilim işçisidir eğer bilimi insan yararına kullanıyorsa ama eğer kendi çıkarları veya insanların zararına kullanıyorsa Bilim dedektifi olur.

   Bilim dedektifi: insanlık zararına, kendi çıkarı veya başka ülkelerin çıkarına kullanan kişidir.

   Bilim insani: sadece öğrenmek için bilim araşıyorsa ve bilgilerinin insanlığa herhangi zararı veya yararı olmayan kişilerdir. Müge TEKİN

 

C.3 Bilim işçisi, bilimle bilgisi az olup ne yaptığını bilmeyen sadece emir vakii olan kişilerdir.

      Bilim mühendisi, bilim in gerekçe ve kurallarını iyi tanımlayan

      Bilim dedektifi, bilim araştıran sebep ve sonuçlarıyla ilişkilendiren kişidir.

      Bilim insanı ise bilim için bir şeylerin yapabileceğine inanan ve sürekli çaba içerisinde olan kişi veya kişilerdir. Abdülkerim PINAR

                                                                                                                                                                                                       

C.3. Bilim işçisi: Hayatını bilim için çalışmaya adamış kişidir.

       Bilim Mühendisi: Bilim alanında uzmanlaşmış kişidir.

       Bilim Dedektifi: Bilimi sorgulayan ve araştıran kişidir.

        Bilim İnsanı: Bilim için zaman harcayan kişidir. Büşra AKAN

 

C3. Bilim işçisi; bilim için çalışan ve emek veren kişidir.

      Bilim mühendisi; bilimin herhangi bir dalında uzmanlaşarak o bilim dalının daha da gelişerek ileri taşınması için çaba gösteren kimsedir.

      Bilim dedektifi; ürettiği bilgileri başka ülkelere ve başka toplumlara gizlice taşıyan kişidir.

      Bilim insanı; bilimi olduğu gibi kabul eden ve bilimsel doğrultuda bilim üreten kişidir.    Emrullah  AKTAN

 

C.3 Bilim işçisi: Bilimin her türlü yükünü sorgulamadan taşıyan ve kabul eden kişi.

      Bilim mühendisi: Bilime estetiklik kazandıran kişiye denir.

      Bilim dedektifi: Bilim ile ilgili çalışmalarını kendi ülkesi yararına kullanmayan kişi.

      Bilim insanı: Bilimle uğraşan kişiye denir. Mesut ÖZKOL

 

C 3. Bilim işçisi: Bilime her türlü hizmet eden kişi.

Bilim mühendisi: Araştırmalar sonucunda ortaya konan bilgi için çalışmalar yapan kişi.

Bilim dedektifi: Ortaya konan bilgilerin doğruluğunu veya yanlışlığını araştıran kişi.

Bilim insanı: Kendini maddi manevi bilime adamış kişi.

Havva SEVENCAN

 

C.3 Bilim işçisi: Bilimin hamalı, Bilim Mühendisi: Bilimsel bulguları düzenleyen kişi, Bilim dedektifi: Bilim ajanı, bilgileri dışarıya sızdıran kişidir. Bilim insanı: Bilimsel çalışmaları sürdüren kişidir. Abdulbaki CAN

C-3.  Bilim işçisi: Bilim hamallığı yapan kimselerdir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bilim mühendisi: Bilim veya insanlık için geniş düşünceler yaratan bilimin ilerlemesi için çalışan, uğraş veren kimselerdir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bilim dedektifi:  Başkalarının emeklerini veya çalışmalarını gizlice, açık veya herhangi bir  maddiyet Bilim insanı: Bilim için çalışan, uğraş veren kimselerdir karşılığında pazarlamak satmak veya başkalarının hizmetine sunan kimselerdir. Fevzi KAYA

C3.Bilim işçisi: Bilim için çalışan kişilere denir. 

   Bilim mühendisi: Bilim için yapılan çalışmaları detaylarını incelemek ve çözüm                                        getiren kişilerdir.

  Bilim dedektifi: Bilim içinde meydana gelen çalışmaları yakından takip eden kişidir.

  Bilim insanı: Kendini bilime adayan kişilere denir. Mehmet PARLAK


C.3
-Bilim mühendisliği: Bilim yeniyi üretir, yani daha önce hiç yapılmamış bir köprünün tasarımının yapılması bilimdir. Daha önce yapılmış olan bir köprünün benzerinin yapılması ise mühendisliktir. Buradan gözüküyor ki, bir bilim adamının aslında son derece bilgili bir mühendis olması gereklidir.
Ancak doğal olayların eksiksiz gözlemi ile var olan sistemler geliştirilebilir ve bilimsel ilerleme sağlanabilir. İnsanların en başarılı öğreticisi olan doğal olayları anlamak için var olan yöntemlerin uygulanmasının en iyi şekilde biliniyor olması gereklidir. Zira bu yöntemler doğal olayların modelleri olarak ortaya çıkmışlardır, şuan ki bilim tanımına göre

Bilim dedektifi: Karşımıza çıkan sahte bilim önermelerine karşı gerçeği araştırıp ortaya koyan kişi

Bilim İnsanı:   Step han Zweig  “Bilimde körlük yanılgı değil ‘korkaklıktır.” der. Bilim adamının korkaklarla ürkeklerle işi ya da saygıdan ötürü gerçeği görmemeye hakkı yoktur.
Bilim adamı;
• Evrensel düşünen kişidir
• Objektiftir
• Ahlaki sorumluluğu yüksek olan kişidir
• Aydınlanmış kişidir
• Öngörüsü yüksek olan kişidir.Fatma ŞANVER

 

C.3. Bilim işçisi: Sadece bilimle uğraşan insanlardır. Bunlar manevi değerlerle ve ilimle pek uğraşmazlar. Sabahtan akşama ya doğada ya da laboratuarlarda çalışan insanlardır.

 Bilim mühendisi: Bilimin teknik ve uygulama yönüne yönelik çalışan demektir.

 Bilim Dedektifi: Bilimi neden-sonu ilişkisi içerisinde, gözlemlerine dayanarak bilim içerisindeki yanlış, doğru bilgileri bulan bilim insanıdır.

 Bilim İnsanı: Bilim için çalışan aynı zamanda toplumun değer yargılarına da önem veren insandır .Suat MENTEŞE

C3.Bilim işçisi denince aklıma gelen bilim adına çalışan insan gelir keşif etmez icat etmez bilimin bulunmasında işçilik görevi yapar.Bilim mühendisi ise bilimi keşif ve icat eden kişi aklıma gelir bilimin ilerlemesinde görev alır.Bilim dedektifi ise bilinen bir bilginin öğrenilip farklı kültürlere kaydırılması için çaba gösteren kişi aklıma gelir Bilim insanı da bilimin gelişmesinde ve yararlı olmasında çaba gösteren bilimi sadece insanlık adına yapan kişi aklıma gelir.Ahmet KORKMAZ

 

 C3 Bu kavramları tek bir eksende toplarsak işi bilgi üretmek bilgiyi karanlıktan aydınlığa ulaştırmak bilgiyi aramak bulmak ve deneylerle hipotezlerle sağlam tezlerle kanıtlamak toplumun veya devletin genel anlamıyla tüm insanlığın menfaatlerine hizmet etmek bu düşünceyi yaşamına geçirip bu düşüncenin işçisi hamalı olanlardır. Ahmet CİHAT ÖNDEK

 

C.3)  Bilim işçisi: Bilerek veya bilmeyerek bedenen ve eylem olarak bilime hizmet veren kişidir.

 Bilim mühendisi: Bilimi tasarlayan kişidir bilimi çizen ve düzenleyen kişidir.

Bilim dedektifi: Başkalarının adına hukuki kurallara göre menfaat karşılığı bilgi, veri ve materyal toplayan üreten, derleyen ve yayınlayan kişidir.

Bilim insanı: belli bir bilim alanında yeterince eğitim öğretim alan kariyer sahibi ve bilimle uğraşan kişilerdir. Metin BOR

 

C–3- Bilim işçisi, bilim için çalışan kişidir. Bilim mühendisi, bilim için çalışan ve yaptıkları işin erbabı olan kişilerdir. Bilim dedektifi, bilimi kendileri bulmuş gibi gösteren kişidir. Bilim insanları, bilim için uğraşan başarılı kişilerdir.Tahir BALZAR

C 3) bilim işçisi: bilimin çıkardığı sonuçlar ile uğraşan kişiler bilim işçisi denilir.

Bilim mühendisi bilimin ışığında çıkan sonuçlardan bir şeyler meydana getiren kişilere denilir.

Bilim dedektifi: bilimin sonuçlarını kurcalayan inceleyen kişilere denilir.

Bilim insanı: bilgi birikimini, keşfedilmemiş yönlerini ortaya çıkaran ve insanlığının menfaat veya zararına çıkaran kişilere denilir. Abdurrahim DOLAŞMAZ


C.3.
Bilim İşçisi: İnsanlığın yararına olabilecek şeyleri  araştırmaları sonucu bulan ancak bunun

Uluslar arası arenada kabul görebilmesi için sömürgeci anlayışa sahip devletlerin onayından geçirmek zorunda olan daha sonra bu devletlerin kendi araştırmaları gibi dünya kamuoyuna ilan etmeleriyle tanınan  bir  bakıma bilime taşeronluk yapan kişidir.   

 Bilim Mühendisi:Bilimsel  olayları araştırıp bulmada  var olan geleneksel yaklaşımdan farklı metotlar geliştirme yeteneğine sahip yaptığı işi profesyonel olarak yapma gayretinde olan  ve bu yönüyle diğer bilimle uğraşan kişilerden ayrılan kişidir.      

Bilim Dedektifi:Yaşamış olduğu toplumu diğerlerine göre daha zeki ve yetenekli olduğunu göstermek için dünyanın neresinde olursa olsun yapılan bilimsel çalışmaları parayla ya da çalmak koşuyla kendilerine mal etme çabasında olan kişidir.   

 Bilim İnsanı:Sırf bilimle uğraşmak adına bir şeyler  yapmak için çaba sarf eden rutin çalışmalarla  sürekli olarak çalışan kişidir. Ali İhsan AYDINOĞLU