30.A-Gerçekler nesnel kökenlimidir yoksa nesnellik mi gerçek kökenlidir?

B-Gerçekler ne kökenlidir?

İpucu;Doğa ve bilim doğa öncesi ilim ve hakikatlerin geçicici meyvesi olup geldiği yere döneceğinden emin olun. O zaman eğitim ve düşünce sistemimizi nesnel doğa öncesi gerçeklere dayalı ve temelli inşa etmeliyiz.

 

C30.A-Nesnellik gerçek kökenlidir. Doğa ve bilim doğa öncesi ilmin hakikatin eseridir.

        B-Gerçeğin hakikatin kökeni yoktur. Çünkü ebedi ve sonsuzdur. Ömer ERDEMİR

                                                                                                             

                                                                                         

C.30. A) Gerçek ebedi olan her şeydir. Her nesnel şey ebedi değildir. O yüzden nesnellik gerçek kökenli değildir.

         B) Gerçek ebedi kökenlidir ve kâinatta sınırlı değildir. Büşra AKAN

 

C30.A.Gerçekler nesnel kökenlidir. Doğa ve bilim gerçeklerin geçici meyvesidir. Nesneller doğa öncesi gerçeklere dayalıdır.

 

B.Gerçekler nesnel kökenlidir. Mehmet PARLAK

 

C.30A)Doğada bazı gerçekler vardır ki değişmezliği hiçbir şekilde olmayacak. Örneğin, ölüm bu değişmez bir gerçektir. Fakat nesnel değildir. Yine buna benzer kainat doğum yine aynı şekilde gerçekliği saklamaz. Kâinata bazı şeyler vardır ki hem gerçek hem de nesneldir. Örneğin, cin nesneldir ama gerçektir.

       B)Gerçekler doğa kökenlidir. Abdülkerim PINAR


C.30
.A:Nesnellik gerçek kökenlidir.

    B:Gerçekler ispatlanabilir olduğu için sabit, değişmez olduğu için bilim kökenlidir.

Bu verilen puanlar insanların hanesine yazılmalıdır t.c kimlik no su gibi ve insansalar hayatlarında bu aldıkları puanlara göre değerlendirilmelidir. Müge TEKİN

C.30- A-Gerçekler nesnel kökenlidir çünkü bütün olaylar doğa öncesi gerçeklere dayanır

B-Gerçekler hakikat kökenlidir. Fatma ŞANVER

 

C30. A-Gerçekler nesnel kökenlidir çünkü yeryüzündeki gördüğümüz bütün olaylar doğa öncesi gerçeklere dayanır

B-Gerçekler hakikat kökenlidir.

 

C–30- A- Eğitim ve düşünce sistemimizi nesnel doğa öncesi gerçeklere dayamalı ve temelini inşa etmeliyiz. Çünkü doğadaki varlıklar, doğa önceki hakikatlerin ürünüdür. Bunlar geldikleri yere geri döneceklerdir.

B-Gerçekler kâinatın oluşumundan sonra her şeyin işlevine göre yaratılması ve bunun kâinat öncesinin ürünü olduğunu gösterir. Tahir BALZAR

C.30 A)Nesnelliğin kendisi gerçek kökenlidir.

        B)Gerçekler nesnel kökenli olmakla beraber nesnellik öncesi gerçekliğe dayanır. Mesut ÖZKOL


C30.A.
nesnellik gerçek kökenlidir.

       B.gerçekler ilim ve hakikat kökenlidir. Emrullah AKTAN      

                                                                                                                                  

C-30.  A. Gerçekler nesnel kökenlidir.

          B. Gerçekler nesnel kökenlidir. Fevzi  KAYA

 

C.30 A) Gerçeklik ve nesnellik birbirini tamamlayan iki kavramdır.
         B) Gerçekler doğada hiç değişmeyen ya da insanlarca aynı şekilde algılanan doğrulardır.   Abdulbaki CAN 

   C30.a)Nesneller gerçek kökenlidir.                                                                                                                                                                                                         
          b)Gerçekler ise doğa ve kainat öncesi bir varlığın inşa ettiği herkesçe kabul edilebilir doğrulardır.Ahmet KORKMAZ

  C.30) Nesnellik gerçektir Ahmet CİHAT  ÖNDEK

C.30) A. Nesneler gerçek kökenlidir.

B. gerçekler nesnel ve nesnel olmayan şekillerde olabilir kökenli olası gerekir ki eğitim sistemimizi ve düşüncemiz doğa öncesi ilim ve hakikatlere dayalı olması gerekir. Metin BOR

 

C.30A. Nesnellik gerçek kökenlidir.

     B. gerçekler ilimden orijinleşmiştir. Suat MENTEŞE

C 30) A; nesnellik gerçek kökenlidir

B;Gerçekler doğa öncesine dayanmaktır, nitekim gerçekleri de İslam’ın gerçeklerinde aramaktır. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.30. A.Tabi ki nesnellik  gerçek kökenlidir.Toplumlarda  gerçek diyebileceğimiz her şey zamanla kemikleşerek herkes için aynı şeyi ifade etmeye başlar.Böylelikle gerçekler nesnellik kazanır.

         B.Aslında bir bakıma da nesnellik ve gerçekler  taban tabana birbirinin tamamlayıcısıdır.Birinin eksikliği diğerini doğruluk  açısından çelişki içine düşülmesine neden olur ki bu da inandırıcılığın  yok oluşunu tetikler. Ali İhsan AYDINOĞLU