31.Sokakta ve okulda…vb sigara içmek, başkalarının nefsini tahrik, teskin, + veya negatif özendirici-tiksindirici;giyim, kuşam, eda, bakış, davranış, eylem, ilişki, gösteriş…vb eylemlerine ahlak puanı verilmelidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

 

C.31 Eğitim ve öğretimde asıl hedef insanda olan peygamber ahlakının geliştirilmesidir. Bu ahlak geliştirilmedikçe insanlar en tehlikeli varlıklar olarak bir takım eylemler yaparlar. Bunlar yapılırken mutlaka hayatla ilişkilendirilir ve kendisini dışa vurur. Abdülkerim PINAR

 

C.31.Verilen ahlak puanları insanların işe alınmasında,okula kayıt olmasında vb..sınavla alınan alanlarda

kanaat notu olarak kullanılmalı. Müge TEKİN   


C.31. Kişi duruş ve davranışlarıyla tabiî ki de bir şeyleri ele verir fakat yinede insanları dış görünüşleriyle yargılamamak lazım, çünkü her insan farklı aile terbiyesi alıyor ve bu şekilde davranıyor o onun için yanlış değildir ve beklide onun düşüncesine inersek onu tanımaya çalışırsak daha düzgün görünen insanlara göre daha iyi biri çıkabilir.
Ben hiçbir zaman insanları bu şekilde yargılayıp ahlak puanı vermem önce tanımaya çalışırım. Büşra AKAN

 

C.31-Milleti olumsuz etkileyen bu tip olayların temel sebepleri tespit edilip çözüm de sunulmalı. Zira sorunu ortaya koyup çözüm sunmama netice itibariyle sonuçsuz kalır.

                                                                                                                 Fatma ŞANVER

C31.Bence ahlak puanı verilmelidir.mesela ehliyeti alan bir sürücü araba sürme esnasında trafikte bir hatası olduğu zaman ehliyet puanları kesiliyorsa,bu bağlamda ahlakı ve terbiyesi iyi olana da ahlak puanları verilmelidir.  Emrullah AKTAN

 

C31.Sokakta veya okulda sigara içmek, başkalarının nefsini tahrik etmek, giyim kuşamlarına dikkat etmeyip açık seçik giyinmek dinimizin ahlaki boyutları dışındadır. Dinimizde bu gibi durumlar hoş karşılanmaz. Eğer şayet kızların çok açık seçik giyinmeleri erkek çocukların cez bezmesi durumunda her türlü durumla karşı karşıya gelebilirler. Bu tür durumların olmaması için çocukların nerde ne yapacağını anne, baba ve öğretmenlerin eğitmeleri gerekir. Çocukta bu eğitimlerinde kendilerini doğru konumlandırmalarını öğreneceklerdir. Ve bu gibi göze hoş gelmeyen ve hoş karşılanmayan durumlar ortaya çıkmaz. Mehmet PARLAK

 

C31. İnsan davranışlarını kontrol etmelidir. Davranışlarıyla insanları tahrik ve teşvik etmemelidir. Güzel ahlaklı insan nerde nasıl davranması gerektiğini bilen insandır. Ömer ERDEMİR

 

C-31.  Böyle şeyler için, aşıklar için aşk ahırları yapılmalı, sigara içenler için sigara içme odaları yapılmalıdır. Fevzi  KAYA

 

C.31 Bu tür eylemler için farklı mekânlar düzenlenmelidir. Örneğin sokakta sevişenler için aşk ahırları.    Abdulbaki CAN

C31. Bu tür toplumsal ahlakı tehdit eden tutumların puanlandırılmasının yanı sıra, temel sebepleri tespit edilip  çözüm de sunulmalı.Havva SEVENCAN


C.31
Peygamber ahlakına göre olumlu ya da olumsuz ahlak puanı verilmelidir. Mesut ÖZKOL

 

C.31.Ayrıca çalışkanlığı, başarısına da puan verilmelidir Suat MENTEŞE

 

C–31- Sokakta olsun okulda olsun veya başka bir mekânda olsun insanların hal ve hareketlerine, giyim kuşamlarına vb. gibi davranışlarına ahlak puanı verilmelidir. Tahir BALZAR

C.31) Herkese toplumun bütün fertlerine ahlak puanı olmadır herkesin yaptıklarına ahlak puanı değerlendirilmesi de yapılmalıdır. Yaptıklarının karşıdakinin en az etkileneceği şekilde yapmalıdır. Ve bu ahlak puanına göre konumlandırılmalıdır. Metin BOR

 

C31. Bu gibi davranışların toplum olarak Tabi ki de bir ahlak değeri olmalıdır.Toplumsal olarak bunlara ters tepki verirsek veya uyarırsak herkes için çok hayırlı olur.Ahmet KORKMAZ

C.31) Puan verilmelidir .Bazı şeylerin nicel değeri olmalıdır. Ahmet CİHAT ÖNDEK

C 31) önermede belirtilen giyim kuşamlarının güzel ahlak boyutunda düşünmek ve peygamber ahlakı çerçevesinde ahlak puanı verilmelidir.Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.31. Ahlak puanı verilmesi daha gelişmiş ve seviyeli bir toplum olmamızı pozitif yönde etkileyecektir şüphesiz ancak  bunların sürekli olarak denetim altında tutulması  toplumun bazı çevrelerince  istenilen amacın dışına çıkılmasına neden olabileceğinin de unutulmaması gerekir.Ve sonunda toplumda soysal değişim farklı amaçlara hizmet etmeye başlar ki bu da istemediğimiz bir sonuçtur.Ali İhsan AYDINOĞLU