32.Aile reisi yaşam döngüsünde;hangi koşullarda kimlere karşı, ne zaman ve hangi koşullarda;

A-Terbiye edici

B-Islahatçı

D-İdareci şeklinde davranmalıdır.

İpucu;Islah Edici (Boyun Eğdirici), Eğitici, Terbiye Edici ve Öğretici Olmanın Liyakatli Boyutları-Konumları (Islah Edici/Boyun Eğdirici, Eğitici, Terbiye Edici ve Öğretici Farkını Karıştırmamak Gerekir).

1-Peygamberler insan ahlakı eğiticisidirler, Yaşantılarıyla örnek olmuşlardır. Islah edici(boyun eğdirici) değildir.

2-İnsanları, varlıkları, doğayı...vb her şeyi eğitici-terbiye edici-Islah edici (boyun eğdirici) olan Allah CC’HUDUR.

3-İnsanlarda hayvanların ve doğal-vahşi hayatın kısmi ıslah(boyun eğdirici) edicileridirler. Kısmen çocuklarını terbiye ederler. Islah etmezler. İnsanlar hayvanları, çevreyi ve doğayı Kısmi (bereketli hudutlarda/peygamber ahlakı çerçevesinde) Islah (boyun eğdirici) edicidirler. Bu ıslahatı peygamber ahlakı çerçevesinde yapmazlarsa bugünkü gibi çevre sorunları ortaya çıkar.

4-İnsanların: eşlerini, hem cinslerini, çocuklarını veya diğer canlıları; eğitmek, terbiye etmek ve ıslah etmek kavram yanılgısı ve cehaleti nedeniyle günümüzde çok sorun yaşanmaktadır.

A-Eşinizi ıslah edici, terbiye edici, ve eğiticisi değilsiniz oda sizin değildir.

B-Bir insani aile olmak için;o sizin eksik parçanızı tamamlar sizde onun eksik parçasını tamamlarsınız.

C-Her biriniz fert olarak tek başına yarsım insan sayılırsınız.

D-Bir birinizin eksiğini tamamlayıcı ve idarecisisiniz.

E-Bir birinizle karşılıklı haklarınızı elde etmede rekabette/rekabetle değil zaruretten ve gerekliliğin keyfiyetinde bir aradasınız.

F-Bu bilince dayalı yaşanmış-yaşanan örneklerle, uygulamalarla, etkinliklerle ve peygamber ahlakıyla öğrenciler eğitilmeli

C.32A)Öğretilmek istenen bir konunun ahlaki boyutları ve ahlaki sorumlulukları göz önünde alınarak yapılmalıdır. Aile reisi terbiye edici değil, sadece göstericidir.

       B)Peygamber ahlakına sahip biri asla bir ıslahatçı değil, yol göstericidir. Islahat edilen hayvanlar, çevre ve doğadır. Bu sadece peygamber ahlakı çerçevesinde olur.

       C)Her birimiz fert, toplum olarak yarım insan sayılır, karşı cinsimizle bir insan oluruz. Bu da birbirimizi tamamlar eksik kısmımızı idareci olur. Abdülkerim PINAR 

C.32..A.Çocuklarınıza karşı terbiye edici

    B.Çalıştığınız ortamda ve aile ortamında ıslahatçı

    C.Toplumda ve arkadaşlar arasında idareci şeklinde davranılmalıdır. Müge TEKİN

 

C.32. A) Aile reisi çocuklarını terbiye edicidir. Ve bu çocukların her döneminde tabi olunur

          B) Hiçbir insan hiçbir insanı ıslah edici olamaz.

          C) İnsanlar birbirlerini tamamlarlar ve aile reisi eşini bu anlamda idare etmiş olur aynı şekilde eş de tamamlayıcıdır. Büşra AKAN

C.32-A-Bir aile reisi çocuklarını eğitirken terbiye edici olmalı toplumsal uyumu sağlaması için onlara yardımcı olmalı.

B-Aile reisinin, ailesi üzerinde ıslahatçılık gibi bir rolü ve görevi olmamalı esas olan zorla boyun eğdirme değil düzeltme olmalı.

C-Aile reisi isminden de anlaşılacağı gibi aileyi sevk ve idare etme konumundadır, ailenin karşılaştığı her türlü problem ve karar aşamasında aile üyelerinin kanaatini de dikkate alarak sevk ve idare etmelidir

Bütün bunlar sırasında aile reisinin bu üç sınıfı birbirine karıştırmaması gerekir. Aile reisi işi ile evini de karıştırmamalı. Mesela bir amir işte amir olmalı ama evde asla amir erir veren ev halkına tepeden bakan olmamalı.            Fatma ŞANVER

C32.A.Aile reisi ahlak konusunda terbiye edici olmalıdır.

       B.Aile reisi ıslahatçı davranmaktan ziyade peygamber ahlaklı insanları yetiştirmeyi ön planda tutmalıdır.aile reisi ıslahatçı olmaması gerekir.

       C.Aile reisi yerinde ve zamanında idareci olmasını da bilmelidir.   Emrullah AKTAN                                                                                                                                  

C32.A.Aile reisi çocuklarını somut düşünmeye başladığı andan itibaren itibaren nerde ne yapmaları gerektiğini neyin kötü neyin iyi olduğunu kendisini ne zaman nerde doğru konumlandıracağını anlatması ve öğretmesi lazım.            

 

B.Aile reisi çocukları terbiye ederken peygamber ıslahatı çerçevesinde davranmaları durumunda büyüyen yeni neslin bildiklerini yaşamlarına uygulayarak çevresel sorunların ortaya çıkması gözlenmez. Çocuklar aileleri tarafından peygamber ıslahatı ve terbiye etmesinden sorumludur.  

 

C. Aile reisi eğer şayet iyi bir aile eğitimi almışsa aldığı eğitimi kendini doğru konumlandıracak seviyeye gelmişse nerde ne zaman kendini idare edeceğini çok iyi bilir. Mehmet PARLAK

C32.A-Aile reisi davranışlarıyla güzel ahlak sahibi olmasıyla örnek alınması ve terbiye noktasında özenilmesi gereken bir yapıda olması gerekir.

         B-Islah edici olamaz. Çünkü insan insanın boyundurukluğunu kabul etmez doğru değildir. Islah edici olan Allah CC’HUDUR.

          D-Aile reisi konumundaki insan ailenin geleceği için iyi bir idareci olmak durumundadır. Bu idareyi yaparken kısmen terbiyeci olmak durumundadır. Ama ıslah edici değillerdir. Evlenen insanlar birbirini tamamlar. Birbirlerinden üstünlükleri yoktur. Birbirlerinin eğiticisi ıslah, edicisi terbiyecisi değillerdir.

Ancak güzel ahlak işletim sisteminde birbirlerini tamamlar. Ömer ERDEMİR

C-32.  A. İnsan eşinin terbiyecisi değildir. Birbirinin eksiklerini tamamlayıcısıdırlar.

          B. İnsanları, varlıkları, doğayı ıslah edici ALLAH CC dır.

          C. İnsanlar birbirlerinin tamamlayıcısı ve idarecisi olmalıdır. Fevzi  KAYA

C.32 A) Canlı varlıkları tabiatı çevreyi ve gibilerini Allah (c.c) terbiye edicidir.
         B)
Doğadaki hayvanları ekolojik dengeyi sağlamak için insanlar ıslah edicidirler
         C)
Dişi ile erkek birbirini tamamlayan iki unsurdur. Yani tek başlarına bir anlam ifade edemezler.                 Birbirlerinin eksikliklerini tamamlar ve idare ederler. Abdulbaki CAN

C32. A-Bir aile reisi çocuklarını eğitirken terbiye edici olmalı toplumsal normları ve kuralları ona aktarmalı, toplumsal uyumu sağlaması için onlara yardımcı olmalı.

B-Aile reisinin, ailesi üzerinde ıslahatçılık gibi bir rolü ve görevi olmamalı bir insanın ıslahatçı olabileceği tek alan hayvanlar ve doğa olabilir.

C-Aile reisi isminden de anlaşılacağı gibi aileyi sevk ve idare etme konumundadır, ailenin karşılaştığı her türlü problem ve karar aşamasında aile üyelerinin kanaatini de dikkate alarak sevk ve idare etmelidir

Havva SEVENCAN

 

C.32 A) Aile reisi, kısmen de olsa çocuklarına karşı terbiye edicidirler.

        B) Aile reisi kesinlikle insanlar için ıslah edici değildir. Doğanın ve hayvanların kısmı ıslah edicileridir diyebiliriz.  

        C) Aile reisi ile aile fertleri birbirlerini tamamlayıcı konumundadırlar. Mesut ÖZKOL

C.32.İnsan hayvanlara karşı boyun eğdirici, çocuklarına karşı terbiye edici ayrıca bazı doğal süreçlere karşı boyun eğdiricidir. Evlilik olayını gerçekleştiren iki birey birbirine boyun eğdirici terbiyeci olamaz. Çünkü zaten o aşamaya kadar çoğu  karakter yerleşmiş oluyor insanda. Bu oluşan karakterlerin kaldırılmasına yönelik oluşabilecek herhangi bir tepki eşlerin arasında çatışmaların meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Buda aile kurumunun  zedelenmesine ve boşanmalara bu da  çocukların ortada kalmalarına veya mutsuz birden fazla insanın ortada kalmasına sebep olabilir.

                 Evlenen iki insan birbirinin tamamlayıcısıdır. Örneğin Erkek fiziksel yönden güçlü iken kadın his yönünden güçlüdür ve bunlar bir araya gelerek bir bütün oluştururlar.Belki de bundan dolayı şarkılarda ‘bir elmanın yarısı biri sensin biri ben’ cümlesi vardır. Suat MENTEŞE

C–32- A- Aile reisi aileden sorumlu olduğu kişilere yani bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine karşı terbiye edicidir. Lakin burada aile reisi idareci olarak davranmalıdır. Ailedeki koca ve eşi yarım insandır. İkisi birlikte bir tam insan oluşturur. İkisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu nedenle ıslah edici ile terbiye edici kavramlarını karıştırmamak gerekir.

B-Sadece aile bireylerine karşı terbiye edicidir. Islah edici değildir.

C-Aile reisi sadece idareci bir yapı içerisinde aile fertlerinden sorumlu olmalıdır. Katı kurallar sergilememelidir. Tahir BALZAR

C.32)  A.Aile reisi kendi çocuklarına karşı ve çocuklarının belirli bir yaşa kadar olan süreye kadar terbiye etmelidir.

B. Yaşanım her alanında ıslahatçı olmalıdır

C.Kendi evini yönetmeye başladığından sonuna kadar idare etmesini bilmelidir. Bir kişi tek başına yarım insan eşiyle beraber bir insan sayılır be beraber idare etmelidir Metin BOR

C32.a)Kimse kimsenin terbiye edicisi değildir.Kısmen insanlar çocuklarının terbiyecisidirler.                                                                                                                       b)Islahatçı sadece kainatın yaratıcısıdır.Bir yandan da insanlar hayvanların ıslahatçısıdır.                                                                                                                          c)Karı koca arasındaki ilişki ve diğer insanlar arasındaki ilişki idare şeklinde olmalıdır.İnsanlar sadece birbirini tamamlarlar idare ederler.Ahmet KORKMAZ

C.32)

A) Bilmedikleri şeylerle karşılaşınca veya yanlış bir hareket yaptıklarında

B) Bildikleri yanlışta ısrar ettiklerinde C) Hatalarını gördüğü zaman fedakar

davranıp örtbas etmeleri yönlendirmeleri Ahmet CİHAT ÖNDEK

C 32) A; Aile reisi çocuklarını terbiye edicidir.

 B; Aile reisi hiçbir şekilde ıslah edici olamaz fakat bazı durumlarda bakmakla yükümlü olduğu ailesine karşı ıslahatçı olabilir.

 C; Bakmakla yükümlü olduğu ailesine karşı idareci ve bazı durumlarda içinde bulunduğu toplumda idareci olabilir. Abdurrahim DOLAŞMAZ

C.32.Bunların hepsinden birazının aile reisinde bulunması herhangi bir karmaşaya neden olmaz. Yöneticisi olmayan hiçbir yerde  normal bir yaşantıdan söz edilemez.Aksine onun varlığı kişinin daha düzenli çalışkan  yapıcı olma gibi özeliklerinin farkına varmasını bile sağlayabilir.Elbette ki aile reisi bunu  yaparken ölçülü olmalı ve her bireye ona özel olarak bir davranış geliştirmelidir.

Ali İhsan AYDINOĞLU