33.A-Düşünce piramidinin avcıları ve avı olan insanlar kimlerdir?

B-Düşünce piramidinin aslanları kimlerdir?

C-Düşünce sisteminin kara delikleri ne demektir?

D-Çöpü adrese gönderme yemini nedir?

.33.A.Avcıları düşünceleri çalan veya değerinden az bir maliyetle satın alanlardır. Avı olan insanlar kendilerini, kendi fikirlerini insanlık ve kendi toplumu yararına değildi başkalarının menfaati için kullananlardır.

    B.Başkalarının fikirlerini kullanan onun üzerinden getirim sağlayanlar aslanlardır.

    C.Toplumdaki insanları yanlışa sürükleyen her şeydir.

    D.Aslında yanlış olan davranışlarda bulunup da bundan faydalanmak, yarar sağlamak. Müge TEKİN

 

C.33. A) Düşünce piramidinin avcıları araştırıp öğrenenlerdir. Avları ise bu düşünceyle ilgili hiçbir fikri olmayan ve araştırmaya bile tenezzül etmeyip cahilce başkalarının düşüncelerinin esiri olan insanlardır.

          B) Bu konuda güçlü olan mağlup edilmesi zor olan insanlardır.

          C) Gözler öncelikli kara deliklerdir görürler ama kendi bildiklerini okurlar aynı şekilde kulaklarda öyledir duyarlar ama inanmazlar.

          D) Kim ne kadar atık oluşturmuşsa onu oluşturana geri göndermek gerekir. O atığı nasıl oluşturmuşsa aynı şekilde geri dönüşümünü yapsın ve onu zararsız hale getirebilsin. Büşra AKAN

 

C.33-A-Avcı güçlü, zengin ve ayrıcalıklı insanlardır. Av ise zayıf ve fakir insanlardır.

B-İstediği şeyi istediği zaman bir şekil de yapan gerektiğinde diğerlerini ezen insanlardır.

C-Av ve avcı arasında ki çıkan çözümsüz problemler.

D-Problemlerin bekletildiği yer.     Fatma ŞANVER

 

C33.A.Düşünce piramidinin avcıları,zalimlerdir avı ise mazlumlardır.

       B.Düşünce piramidinin aslanları insanlıktır.

       C.Düşünce piramidinin kara delikleri sömürücülerdir.

       D.Dünyamızı kirleten insanların bir  gün mutlaka o çöplükten kirleneceğinin ve o çöplüğe gönderileceğinin yeminidir. Emrullah AKTAN

 

C33.A. Düşünce piramidin avcıları kendini doğru bilen nerde nasıl ne yapacağını bilen insandır. Yani kendini doğru konumlandıran bireydir. Avı ise kendini doğru konumlandırmayan nerde nasıl davranacağını bilmeyen kişidir.

B. Düşünce piramidin aslanları kendini nerde nasıl konumlandıracağını bilen insandır.

C. Düşünce sisteminin kara delikleri eğer şayet kendini nerde nasıl konumlandıracağını bilen insan hemen yanı başında bir kara delik oluşturur. Duruma göre bir değerlendirme yaparak belli kişileri kara deliklerine atar veya kaybeder.

D. Kendini doğru konumlandıran birey belli durum ve olaylar karşısında değersiz olan şeyleri doğru adrese göndermesidir. Mehmet PARLAK

 

C33. A-Gücü, bilimi, teknolojiyi elinde bulunduranlar avcı olanlardır. Bunlara malzeme olanlarda avdır.

          B- Bilimin iktidarın mazbatasını elinde bulunduranlardır.

          C-Nefsimiz, zayıflıklarımız, başarısızlıklarımız, doymak bilmeyen duygu ve güdülerimizdir.

          D-Kim neyi hak ediyorsa adresi oradadır. Yaptıklarımız geleceğimizin amortileridir. Ömer ERDEMİR

    

C-33]  A. Güçlü olan avcı, zayıf olan ise avdır.

          B. Düşünce sistemin aslanları liyakatli bir yaşam sürenlerdir.

          C. İyi niyetten anlamayanlar için alternatif ikinci çözüm planıdır.

          D. Yani pisliği pisliğe veya çöpe göndermedir. Fevzi  KAYA

C.33 A) Avcılar sermaye sınıfıdır. Av ise emekleri sömürülen kişidir.
         B)
Kapitalist sistemin uçakları
         C)
Güçlü olan güçsüsü ezmesi
         D)
insan beyninin gereksiz ve olumsuz bilgilerde arındırılmasıdır. Abdulbaki CAN

C33. A Düşünce piramidinin  avcıları batı ülkeleri,avları da üçüncü dünya ülkeleridir.

B.Sömürgeci devletler

C.Sömürgeci devletlerin diğer halkları özgürlük adına sömürüp posasını atması.

D.Havva SEVENCAN

 

C.33 A) Peygamber ahlakını hayatına yansıtan kişiler düşünce avcılarıdırlar. Fakat peygamber ahlakını benimsemeyen ve hayatına uygulamayan kişiler ise av konumundadırlar.

         B) Düşünce piramidinin aslanları, peygamber ahlakını düşünce sistemine hâkim kılanlardır.

         C) Düşünce sisteminin kara delikleri, peygamber ahlakından uzak olanlardır.

         D) Düşünce sisteminin peygamber ahlakına aykırı düşüncelerden arındırılması yöntemine denir. Mesut ÖZKOL

 

C.33A.Düşünce sisteminin avcıları teknolojik yönden kalkınmış toplumlardır. Avı ise geri kalmış toplumlardır.

                  B.Düşünce piramidinin aslanları bilgi, ekonomik, eğitim yönünden kendini gerçekleştirmiş toplumlar veya bireylerdir.

                  C. Düşünce sisteminin kara delikleri: düşünceyi yok eden demektir. Oluşmuş olan düşünceyi tersyüz eden, batıran demektir.

                  D.Ekolojik dengeyi bozan  ve sistemler arası arızalara sebebiyet veren  bireylerin veya toplumların ifşa edilmesidir. Suat MENTEŞE


C–33- A- Düşünce avcıları iyi ve mantıklı düşünen ve ona göre hareket edenlerdir. Düşünce piramidin avı ise kendi düşüncelerinin kurbanı olanlardır.

B- Düşünce piramidinin aslanları düşüncelerini mantıklı ve doğru uygulayabilenlerdir.
C- Bir insanın kendini düşünmedikten sonra ona ne kadar yardım etmende boştur.

C.33) A. düşünce sisteminin avcıları teknolojiyi geliştiren ve elinde bulunduran toplumlardır. Avları ise bu teknolojiden mahrum olanlar veya çok az kullananlardır.

B. Aslanları ise bu piramitten rant elde edenlerdir.

C. Güzel ahlak sistemine sahip olmayan kişilerdir.                                                                                                                                                                                                                

D. Ne ekersek onu biçeriz. Bu dünyada ne amelimiz varsa gelecekte onlarla karşılaşacağız. Metin

BOR

 

C33.a)Bu piramidin avcıları firavun karakterli yöneticilerdir avları ise sürü misali düşüncesiz insanlardır.    
b)Piramidin aslanları insanların sırtından büyük karlar sağlayan destekçileri gibi görünen sülük yapılı insanlardır.                                                                                        
c)Kara delikleri yok olmaya mahkum sistem işletimine aykırı olan insan guruplarıdır.                                                                                                                                 
d)Çöpü adrese gönderme yemini peygamber ahlaklı kişilerin insan ekolojisine zararlı olan kişilerin yok olmasına karşı gösterdiği antikor yapısıdır.Ahmet KORKMAZ

 

C.33

A) avcılar: cet kardeşliğini savunanlar peygamber kardeşliğinden vazgeçenler av ise mazlum halklar

B) iktidardakiler

C) ---------------

D)bilmiyorum   Ahmet CİHAT ÖNDEK

C 33) A; Düşünce piramidinin avcısı, güzel ahlaklı insanlar avları ise kendilerini geliştirememiş düşünce ve inanç bakımından geri kalmış insanlardır.

   B; Düşünce piramidinin aslanları güzel ahlaklı insanlardır.

   C; Düşünce piramidinin kara delikleri ise düşünce ve inanç bakımından geri kalmış insanlardır.

   D; Batılı devletlerin inanç tohumunu yıpratmak için göndermiş olduğu öğretileri güzel ahlaklı insanların bu tohumları gönderdiği batılı devletlere geri göndermeye denir. Abdurrahim DOLAŞMAZ  

C.33.Düşünce piramidinin av ve avcıları düşüncelerini etkin olarak ulusal arena da kullanma özelliğinde olan insanlar ve  fikirlerini sömürdükleri düşünce avı olan insanlardır.İkisi de düşünce zengini sayılmaz aslında ancak birinin zekası sadece hortumlama işlemi görür.

B.Düşünce piramidinin aslanları insanlığa yararlı olabilecek çalışmaları sahiplenerek bunu tüm dünyaya empoze etme gayretinde olan kapitalist devletlerdir.

C.Kara delikler düşünce ekseninde yararlı olabileceklerin dışında bunu farklı amaçlar için kullanabilecek dünya da sözü geçen devletlerdir.

D.Çöpü adrese gönderme yemini yapılan   bilimsel bir çalışmada  ortaya çıkabilecek  zararları bertaraf etmek yerine bunu kullanmak yoluna gitmek demektir. Ali İhsan AYDINOĞLU