34.Bir Müslüman’ın kendisini çevreye çevresini iç dünyasına doğru konumlandırıp ve ilişkilendirerek çevresine doğru empati duyma özelliklerine sahip peygamber ahlaklı bilgili insanları eğitimle nasıl yetiştirirsiniz?

1-Çevresinde ki her şeyi içinde, iç dünyasında, kalbinde ve zihninde doğru, verimli ve liyakatli konumlandırmak.

2-Sanal ve nesnel kendisini çevresinde doğru, verimli ve liyakatli konumlandırmak.

3.Çevresini ve kendisini çok iyi tanımak ve öğrenmek.

4-1., 2.ve 3. koşullar arasındaki her şeyi peygamber ahlakı çerçevesinde; namuslu, doğru ve bilinçli eşleştirmek.

5. Dini reçeteyi, cebine, ceddine ve keyfine göre değil Allah rızası için uygulamak.

 

C.34 Öğretilmek istenen her konuyu ahlaki boyutlarıyla hayatla ilişkilendirilir yani toplumla hayat bulmasının sağlar .Ya da vahşi ahlaki insanlarla toplumlarda hayat bulunması sağlanan ahlak boyutları arasındaki göz önüne serperek.. Abdülkerim PINAR

                                                                                                                                                                                                   

C.34.Öncelikle İslami öğreterek zaten İslami öğrenen doğruyu yanlışlıda öğrenir eğer dininde buyurduğu gibi yaşarsa zaten peygamber ahlakına ulaşır. Müge TEKİN

 

C.34. Bence insanları en iyi şekilde eğitmenin yolu öncelikli olarak anne babaya düşer çünkü anne baba ne verdiyse çocuk onu alır balık baştan kokar misali sorunu başından çözmek gerekir. Ama yinede eğitim-öğretim döneminde öğretmenlerin de öğrencileri doğru empatiyi kurmaları gerektiğinin bilincini yerleştirmeleri olasıdır. Bunu en iyi şekilde görsel, duyusal ve işitsel temalarla öğretmek en iyi sonucu verir. Büşra AKAN

C.34-Esas olan Kuran ahlakı ve peygamber sünneti olmalıdır. Böyle yetişen nesiller ancak geleceğe doğru ve ümitli bakabilir. Çünkü iman marifeti,marifet muhabbeti,muhabbet ise zevki ruhaniyi netice verir. Fatma ŞANVER

C34.insanların kendilerini doğru tanıması ve insanlarla olan diyalogunu verimli ve liyakatli bir şekilde konumlandırarak eğitimin ve okumanın önemini kavrayarak vurgulanmalı.Örneğin peygamber efendimiz (sav) Bedir savaşında esir düşen müşrikler her on Müslüman’a okuma yazma öğretimi karşılığında serbest bırakılacaktır vaadinde bulundu.Peygamberimizin okuma ve yazmaya verdiği önemin açıkça belirtisidir.İnsanlara iyiliği ve ahret inancını doğru bir şekilde öğretmek ve iyi insanlar yetiştirmek peygamber ahlaklı işletim sistemini doğru kavratmak gerekir.ve ayrıca ilahi güçlerin her şeyin üstünde olduğunu unutmamak gerekir.  Emrullah AKTAN

 

                                                                                                                                  

C34. Bir Müslüman’ın kendisini doğru konumlandırması ve peygamber ahlakıyla yetiştirmek için eğitimin ilk başta ailesi ve öğretmenlerinin doğru verilmesine bağlıdır. Eğer bireyin aile reisi kendisini doğru konumlandırıp v peygamber ahlakı çerçevesinde bir yaşam sürmüşse bunu da çocuğuna nerde nasıl aşılacağını iyi bilir. Bununla beraber öğretmende eğitici kişiler bu bireyleri yetiştirmek için ilk başta vermek istedikleri şeyleri kendisi hayata uygulayabilsin ki çok rahat bir şekilde kendi öğrencilerine kendilerini doğru konumlandırmasını sağlamasıdır. Mehmet PARLAK

 

C34. Eğitmen kendisini peygamber ahlak işletim sistemine sahip olması ve bu ahlakı yaşamında refleks haline getirmesi gerekmektedir. Çevresindeki her şeyi kendisinde doğru verimli ve liyakatli konumlandırması gerekmektedir. Eğitmen öğrenme durumunda olan kişiye yaşamıyla örnek olması gerekir ve öğrencide güzel ahlak işletim sistemini yerleştirmesi gerekir. Doğa bilimlerini, evrimi, bilimi öğrencide doğru konumlandırmasının gereği öğretmelidir. Peygamber inanç sistemine sahip fertlerin yetiştirilmesi için eğitimde güzel ahlak derslerinin verilmesi gerekmektedir. Dini yaşamın insanın ahlak yapısının özü olduğu ve bu yaşamı Allah rızası için yaşamak ve uygulamak gerekir. Ömer ERDEMİR

 

C-34.  Bir insanın kendini doğru konumlandırması için öncelikle kendini tanımalı ve daha sonra doğru bir şekilde dinini bilmesi gerekmektedir. Eğer dinini doğru tanırsa kendiliğinden peygamber ahlakıyla hareket eder ve böylece kendini doğru yere konumlandırmış olur.Fevzi  KAYA

 

 

C.34 Akli dengesi yerinde olan toplumda kendisini dürüst namuslu bir şekilde konumlandırıp öğrendiklerini yaşam tarzıyla refleks haline getirmesi gerekir. Abdulbaki CAN

 

 

C34. Bu noktada asıl olan Kuran ahlakı olmalı, referans olarak sadece kuran alınmalı ve yetiştirdiğimiz çocuğa da ahlak olarak bu verilmeli. Doğru noktadan dünyaya bakabilen fertler çevreyi doğru algılayabilir, tanıyabilir ve konumlandırabilir. İster istemez adil olmak zorundadır artık, yani peygamber ahlaklıdır.Havva SEVENCAN

 

C.34 Öncelikle kişilere peygamber ahlakının ne olduğunu öğretmek, daha sonra kişinin kendisini ve çevresini çok iyi tanımasını sağladıktan sonra peygamber ahlakını kişinin düşünce sistemine konumlandırmakla olur. Mesut ÖZKOL

 

C.34.İlk önce insanlara bir şeyleri sözlü  anlatarak veya lisanı halimizle göstererek bilinçlerinde bir şeyleri oluşturmamız lazım.bunu gerçekleştirdikten sonra artık üzerlerinde bu  anlatılan ve eyleme geçmesi istenen doktrinler  hayata geçirilir. Böylece davranışları ve düşüncesi ile çevreye ve diğer varlıklara saygılı ve bunlara karşı empati kurabilen bir insan yetiştirebiliriz. Suat MENTEŞE

 

C–34- Öncelikle kendimizi çevreye doğru konumlandırmamız gerekir. Çevreye gereken ilgiyi göstermeli. Diğer canlılara gereken şefkati göstermeliyiz yapacağımız işlerde gösteriş amaçlı değil, Allah rızası için yapmamız gerektiğini unutmamak gerekir. Tahir BALZAR

C.34)  Bir insan ilk başta kendisini sevmeli kendisi ile barışık olmadır ki çevresi ile de barışık olabilsin insan kendini doğru konumlandıra bilmesi için çevresini de iyi tanımalıdır ki o çevrenin hangi noktasında olduğunu bildikten sonra kendi iç dünyasını o çevreye göre konumlandıracaktır. Bir konumlandırma yaptığında peygamber ahlakı ve kişiliği ile yapmalıdır ki kendisini doğru olarak konumlandıra bilsin. Peygamber ahlakı ile konumlandırma yaptığımda çevresinde doğru ve liyakatli bir kişi olacaktır. Metin BOR

 

C34.Böyle insanları ancak ALLAH’IN bize gönderdiği mükemmel ahlaklı insanları örnek alarak yetiştirebiliriz.  Ahmet KORKMAZ

C.34) Olumlu iyimser çevresi ile bütünleşerek iç içe yaşarak güzel ahlaklı insan düşüncesi eğitimin merkezinde olursa ve sevap kalbinden samimi ve karşılıksız olursa   Ahmet CİHAT ÖNDEK

C 34) Bir Müslüman çevresindeki her şey içinde , iç dünyasında kalbinde, doğru konumlandırmalı ,kendini sanal ve nesnel çevresine doğru yerleştirmeli ve çevresini çok iyi tanımalı ,insanları peygamber ahlakıyla yetiştirmeli  doğru okumalı ve yapacaklarını ise yaratanın rızası için uygulamalıdır. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.34.Öncelikle  yaşadığı ortamın  gerekliliklerinin ne olduğunu  burada  nasıl davranıp nelerden kaçınması gerektiğini  kendi iç dünyasıyla  özümsemesini sağlayıp bütün  bunları Peygamber ahlakıyla sağlamlaştırıp toplum içerisinde bir yer kazanmasını sağlayacak şekilde yapabiliriz.                                Ali İhsan AYDINOĞLU