35.Faize dayalı para kazanmanın sahibini hazıra alıştırırken faiz borcu alanında biyolojide ve doğadaki karşılığı asalaklık ve parazitliktir. Önermesin gerekçeli çürütünüz yada daha iyi bir örnekle eşleştiriniz.

 

C.35 Peygamber ahlaklı olarak görünen kişilerin sürekli dini kendilerine malzeme olarak kullanmaları ve ondan yararlanmaları nasıl kişilikli olduklarını koyar ortaya. Örneğin, şuan günümüzde hallen olan ve dini kendilerine mal eden ve onu pervazsızca kullanıp insanları bir yokuşa sürükleyen tarikatçılar buna verilebilecek en iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Abdülkerim PINAR

 

 C.35.Faize para alan hem kendine hem de karşındakine zarar verir. Kendine zarar verir çünkü gittikçe asalaklaşıp işe yaramaz hale gelir. Aldığı insana da zarar verir onu da maddi zarara sokarken farklı yanlışlarda beraberinde getirir. Müge TEKİN

 

C.35. Şöyle ki biyolojide ki terimler bir zorunluluktan ibarettir o canlı parazit ya da asalak olmazsa yaşamını sürdüremez fakat insanlar faiz almadan da yaşamlarını sürdürebilirler bunu yapmayınca ölüm onları kapıda beklemez. Büşra AKAN

  C.35- Üretim ve emekten uzak her şey insanı hazırcılığa ve asalaklığa iter.                                                                                                             Fatma ŞANVER

 C35.Faize dayalı para kazanmanın ne kadar kötü olduğunu Peygamber efendimiz Veda Hutbesinde dile getirmiş ve şiddetle yasaklamıştır.Nasıl ki insanlarda kalsiyum eksikliği kemik erimesine neden oluyorsa faizde insanlar arasındaki  bağı eritiyor insanlığı köreltiyor. Emrullah AKTAN 

                                                                                                                                    

 C35. Faize dayalı para kazanan bir kişi hazıra alışırken bunu biyolojide ve doğadaki asalaklık ve parazitlikle kısmen eşlenebilir. Ama tamamıyla eşlenemez. Çünkü faizle para kazanan kişiler bunlar onların doğasında olmayıp bu gibi kişilerin durumlarını ortadan kaldırmak için yeni nesilleri peygamber ahlakı çerçevesinde eğitim verilirse bu gibi durumlar ortaya çıkmaz. Ama tutup da asalak ve parazit olarak yaşamını sürdüren doğal canlıların yapısında doğasında olduğu için bunun önüne geçilmez. Ya ortadan kaldırılır veya doğada her şeyin ne eksik ne fazla olduğunu bilip doğal yaşama koşulu ne ise o şekilde devam eder. Mehmet PARLAK

 

C35. İnsan emeği sonucunda kazanması ve bu kazancıyla yaşamını idame etmesi en doğru olanıdır. İnsan çalışmadan başkasının alın teri üzerinde para kazanması asalaklıktır. Faiz haksız bir kazançtır insanı tembelliğe ve sahtekârlığa alıştırır. Dinimizce de günah sayılmıştır. Ömer ERDEMİR

 

C-35.  Faize dayalı para kazanma, başkasının sırtından geçinmedir. Başkasının zor şartlarda kazandığını biz yerimizde oturarak ona ortak oluruz. Aynı parazitliğe benzer hazıra konma alışkanlığıdır. Fevzi  KAYA

 

C.35 Kan emici asalaklar gibidirler. Abdulbaki CAN

C35. İslam ahlakı açısından bakılınca doğru bir önerme olduğu için çürütmekten ziyade desteklemek gerekir çünkü önermede verdiğiniz gibi faiz sistemi üretimi öldüren asalaklığı teşvik eden bir sistemdir ki günümüz piyasalarının yaşadığı krizin asıl sebebi de budur. Bunu ekonomide ki dünyanın önde gelen otoriteleri de kabul etmektedir

Havva SEVENCAN

C.35 Faiz dayalı para kazanan kan emici bir yaratık iken, faizi veren de kendinden aciz ve acınacak durumda olan ve kâinatta yeri olmayan bir yaratıktır. Mesut ÖZKOL

 

C.35. Faize dayalı para kazanma yöntemi belli bir süreden sonra insanların çalışmamasına ve üretimin düşmesine sebep olur. Üretimi düşen toplumlarında geri kalmasına ve sürekli dışa bağımlı olmasına sebep olur. Suat MENTEŞE   

 

C–35- Faize dayalı para kazanma; Hiçbir emek sarf etmeden haksız kazançla sağlanan paradır. Hırsızlıktan ve kumardan hiçbir farkı yoktur. Çünkü hiçbir çaba gösterilmeden kazanılan paradır. Tahir BALZAR


C.35)
 Faizli para kazanmak gerçekten parazitliktir. Başkaların hakkını haksız kazançla elde etmek yanlıştır. Kim bilir ki o parada kaç yetimin hakkı vardır. Biyolojide asalaklık ve parazitlik başka canlı üzerinden yaşamını sürdürmek anlamına gelir. Bu tür durumlarda bir tarafın fayda görmesi aynı faizli para gibidir en haksız kazanç elde ederken bir diğeri zarar görmesi gibi. Bu yüzden her zaman alın teri ile kazanmak en doğrusu ve en ahlaklısıdır. Metin BOR

 

C35.Bu önermeye katılıyorum.Örneğin bir kene konakçıdan ayrılırsa çaresiz ölüme terk edilir ta ki yeni bir konak bulana kadar.Bundan en büyük zararı konakçı görür faizli insanlarda bu şekildedirler.Ahmet KORKMAZ

 

C.35) Doğru bir önermedir Ahmet CİHAT ÖNDEK

 C 35) İnsanları gelen faizli para insanları hazıra konmuşluğa alıştırır ki bu gibi durumlarda insanlar bir şey Üretemez, yapamazlar ve hazıra konmaya alıştığı içinde her zaman başkalarının sırtından yaşamaya çalışırlar. Abdurrahim DOLAŞMAZ

C.35.Emek verilmeden kazanılan  paradan hayır gelmeyeceği kesindir.Öyle ya da böyle bir şekilde  yediği haram  para ya kendisinden ya da bir yakınından eninde sonunda çıkar.Çevremizde de bu tür örnekler mevcuttur.Bu kişiler paraya adeta taparlar.Ancak unuttukları en önemli olgu olan ölümün onlardan çok uzak olduğunu sanmalarıdır. Ali İhsan AYDINOĞLU