36A.İnsanın, sevgisinin, merhametinin, duygularının…vb kıblesi ve ilgisini her varlığa yönelik olmasına gücü yeter mi?

Bu kavramların liyakatli kıblesinin ölçüsü ne/neler olmalıdır?

A-İnsani ve Doğal(vahşi-hayvani)sevgi nedir aralarında ne fark vardır?

B-İnsani ve Doğal(vahşi-hayvani)sadakat nedir aralarında ne fark vardır?

C-İnsani ve Doğal(vahşi-hayvani)merhamet nedir aralarında ne fark vardır?

D-İnsan/lar sevgisini, merhametini ve sadakatini liyakatli ve doğru kullanmazsa gelişim, zaman, süreç ve olguların liyakatsizliği nedeniyle; toplumsal sürüsel ve çevresel tufanlar kopar. Önermesinde ne demek isteniyor?

İpucu;Tıklayın

Doğa, insan, çocuk, evlilik, teknoloji-doğal eşya, hayvan, bitki, vatan, millet…vb. …lerden;

-Hangisi/leri mutlak

-Hangisi/leri insan sevgisine, hayvan sevgisine mutlak muhtaçtır yani insan sevgisi ve hayvan sevgisi (vahşi-doğal sevgi) olmadan doğal gelişimi tamamlanamaz yada eksik kalır? Neden?

-Hangisi/leri mutlak insani merhamete ve hayvan merhametine(doğal merhamete) muhtaçtır yani insan ve hayvan(doğal-vahşi) merhameti olmadan doğal gelişimi ve hayat döngüsünü tamamlayamaz yada eksik kalır? Neden?

İnsan sevgisi, ilahi, insani ve akli varlıklar için, hayvani veya doğal sevgi hayvanlar için yeterli ve evladır Demirkuş 2009

Hangisi/leri hem mutlak insani sevgiye ve hem de mutlak insani merhamete muhtaçtır yani insan sevgisi ve merhameti olmadan doğal gelişimi tamamlanamaz yada eksik kalır? Neden?

? Neden?

-Hangisi/leri insan sadakatine muhtaçtır yani insan sadakati olmadan doğal gelişimini tamamlanamaz yada eksik kalır? Neden?

-Hangisi/leri insan sevgisine, merhametine ve sadakatine muhtaçtır yani insan sadakati, sevgisi ve merhameti olmadan doğal gelişimini tamamlanamaz yada eksik kalır? Neden?

İp ucu;vatana insani sadakat, hayvanlara insani merhamet, insanlara hem insani sevgi, hem insani saygı ve hem de insani merhamet kafidir. Demirkuş 2009

Hayvanlara insani sevgi insana doğal-vahşi sevgi olarak döner, eşya ve vatana insani sevgi ve merhamet insana dönmez.
C-36]  A] İnsan sevgisi insana olmalıdır. İnsan sevgisini hayvanlara vermemeli, çünkü hayvanlara merhamet yeterlidir.

          B] Vatana tapma yerine ona sadakatli olmak yeterlidir.

          C] Sevgimizi hayvanlara verme yerine ona merhametli olmak yeterlidir.

          D] Bu önermede insana özgü olan şeyleri insana uygulamak olmalıdır. Yoksa insan sevgisini hayvanlara, toprağa verirse insan bu sevgiden yoksun olur, toplumsal sevgi kalmaz. Fevzi  KAYA
C.36A
Yetmez. Sevgi insana merhamet ise hayvanlaradır.
          A) İnsani sevgi daha geniştir, doğal(vahşi-hayvani) sevgiyi de kapsar. İnsani sevgi akıl ve ruh birleşiminden doğar. Doğal(vahşi-hayvani) sevgi içgüdüseldir.
          B)
İnsani sadakat, insanın aklı ve duyguları ile yaşamını sürdürmesinde etkilidir. Hayatın her parçası insani sadakat ile birebir ilişkilidir.                                                                                                                 

        C) Doğal(vahşi-hayvani) merhamet sadece hayvanlar için geçerli iken, insani merhamet hem insanlar için hem hayvanlar için hem de tüm doğa yaşamı için olması gerekendir.                                              

        D) insan kendisinde var olan bu vasıfları doğru bir şekilde kullanmadığı zaman, fıtrat yapısında bir bozunum meydana gelir. Yani insan doğal fıtratından uzaklaşır. Abdulbaki CAN                                                                                                                     

C.36A)İnsani sevgi, İlahi, insani ve ahlaki varlıklar için, doğal sevgi, hayvani varlıklar için. Aralarındaki fark ise, insani sevgi geri gelir ama hayvani sevgi, geri gelmez,

      B)İnsani sadakat, muhtaç olan varlıklar için, doğal sadakat, hayvana sadak duyulmaz. Aralarındaki fark, insana sadakat duyulur ama hayvana hayvan a duyulmaz.

      C)İnsani merhamet, insana açıma hayvani merhamet, hayvana açıma. Aralarındaki fark insani merhamet ve hayvani merhamet her ikisinde de dince gerekli olduğu insani merhametin geri dönmez olması ama hayvani merhametin geri dönmesidir Abdülkerim PINAR

                                                                                                                                                                                                

C.36.Evet yeter. Bunların ölçüsü olmaz çünkü insanın merhametinin ölçüsü yoktur kimi çok merhametli sevgi doluyken kimisi tam tersidir bu tamamen kişinin yapısıyla, yaşadıkları ve bunların birikimleriyle alakalıdır.

    A.İnsanı sevgi insana zarar vermez hep iyiye doğru yönlendirme varken vahşi sevgide kimi zaman zararda verebilir çünkü eğitilmemiştir.

    B.İnsanı sadakat hayvani sadakatin yanında zayıf kalır çünkü insan düşünen bir varlıktır ve aklıyla kendi çıkarları doğrultusunda nankörlük edip sadakatsizlik gösterirken hayvani sadakat daha saf olup çıkarsız duyulur.

   C.İnsan daha merhametlidir. Çünkü yaşamıştır, tecrübe etmiştir ya da öğrenmiştir.

   D.İnsanlar sevgi ve merhametlerini doğru kullanamazlarsa toplum sevgisiz, merhametsiz insanı insan yapan değerlerden uzaklaşır ve hayvanileşir. Böyle toplumlarda dayanışma birlik ve beraberlik az olur ve böyle toplumlarda suç işleme oranı da, eğilimi de fazla olur. Müge TEKİN

 

C.36.A. Allah CC’ hu bizlere öyle bir kalp vermiştir ki sevgi, merhamet ve duygular her varlığa da yeterlidir.

A)      İnsani sevgi insanlara duyulan sevgidir, doğal sevgi ise hayvanlara duyulan sevgidir.

B)      İnsani merhamet insanlara karşı duyulan sahiplenme, kollama gibi duygular barındırır, doğal sadakatte ise insanların hayvanlara ilgi alakasından doğan bağlılık duygusudur.

C)      İnsani merhamet insanlara karşı acımasız olmamayı gerektirir, doğal merhamette ise yine hayvanlara acımasız davranmamayı onların da birer canlı olduğu unutulmamalıdır.

D)      Buda yine ifrat ve tefritle açıklanır her şeyi sınırlarda tutmak lazım ne fazlasını ne de azını uygulamamak gerekir, ve bu duyguları gösterirken liyakatli davranmazsak büyük bir dengesizliğin ortaya çıkacağını unutmamak gerekir. Büşra AKAN

C.36-A- Vatana insani sadakat, hayvanlara insani merhamet, insanlara hem insani sevgi, hem insani saygı ve hem de insani merhamet kafidir.
Hayvanlara insani sevgi insana doğal-vahşi sevgi olarak döner, eşya ve vatana insani sevgi ve merhamet insana dönmez.    Fatma ŞANVER

C36A.A.İnsani sevgi; güzel ahlak ve terbiye sahibi ,namuslu,dürüst olan insanlara bu vasıflardan dolayı sevgi göstermek demektir,

       İnsani sevgi;biyolojik,sosyolojik olarak ve insanın dış görünüşüne aldanarak gösterilen sevgidir.

          B.İnsani sadakat;insanın doğasındaki ve iyilik üzerine kurulan sadakattir.

          Doğal sadakat;insana insan olduğu için gösterilen sadakattir.

      C.İnsani merhamet;insanın içindeki Allah CC’HU korkusundan ve peygamberimizin şefaatinden dolayı gösterilen sevgidir.

         Doğal merhamet;insanın insana insan olduğu için gösterilen merhamettir.

     D.insan sevgisini ,merhametini,sadakatini doğru kullanmazsa kaos ortamı yaşanır örneğin şu anda ırakta böyle bir kaos yaşanıyor.kim kimi öldürüyor? Neden öldürüyor?niçin öldürülüyor? Cevaplarını dahi bilemiyorlar. Emrullah AKTAN 

 C36A.A.İnsani sevgi her şeye yeterdir. İnsanlara ve doğadaki bütün canlılara sevgi saygı ve merhametli olmamız demektir. Sevgi bu şekilde olursa hem insanlara hem de doğadaki bütün canlılara yeterdir. İnsanı sevgi belli karşılık beklemeden insanın içinden gelen sevgidir. Hayvani sevgi ise karşılıksız sevgi değildir. Hayvani sevgide belli bir çıkar olmasa sevgi olmaz. Bunlar sadece çıkar ilişkisi olursa yapmacık sevgilerini insanlara gösterirler.

 

B.İnsani sadakat hem ailesine, topluma ve kendi vatanına sadakati vardır. İnsanı sadakat herhangi bir karşılık beklemeden duyulan sadakatliktir. Hayvani sadakat ise ancak kendi sahiplerine sadakatli olurlar. İçinden gelen bir sadakatlik yoktur. Belli bir karşılık olmasa sadakatlik göstermezler.

 

C.Doğada bulunan canlılar arasında akıl, sevgi ve merhamet i bu üç duyguyu bulunduran tek canlı varlıktır. İnsanlara birbirlerine saygı ve saygı duyarken hayvanlara ise merhamet duyarlar. Ama hayvanlar arasında sevgi, saygı yoktur sadece olsa olsa merhamet vardır.

D.İnsanlar sevgisini, merhametini ve sadakatini doğru kullanmadığı takdirde hem kendi nesline hem de doğadaki diğer canlılara gereğinden çok zarar verir. Bu şekilde doğadaki doğal hayat döngüleri mahveder. Mehmet PARLAK

 

C36A. İnsan ölümlüdür. İnsanın sevgisi de merhameti de duygusu da ölümlüdür. İnsanın sevgi, merhamet ve duyguların kıblesi ve ilgisi her varlığa yönelik olmasına gücü yetmez çünkü insan ebedi değildir.

          A-İnsani sevgi, ilahi, akli varlıklar için geçerlidir. Doğal(vahşi-hayvani) sevgi hayvanlar için geçerlidir. Biri akıl sahibi olanlar için biride akıl sahibi olmayan varlıklar için geçerlidir.

          B-İnsani sadakat insanların birbirlerine karşı ve doğaya gösterdikleri sadakattir. Doğal sadakat ise doğal döngü içerisinde görülür insandan bağımsızdır.

          C-İnsani merhamet doğaya zarar vermeden doğal döngülerin yapısını bozmayan bir ilişki tarzıdır. Doğanın kendi yapısı itibariyle var olan merhamettir. Farkları ise biri akıl sahibi müdahaleyi gerektiren bir süreç biride doğal bir süreçtir.

          D-İnsan insana sevgi ve merhamet duygusuyla yaklaşır. Çünkü sevgi ve merhamet insanidir maneviyatla ilgilidir. Bu duyguların kimlere duyulması gerektiği iyi bilinmelidir. Vatana insani sadakat duymak hayvanlara insani merhamet duymak gerekir. Ömer ERDEMİR

 

C36A  A. İnsan sevgisi insana olmalıdır. İnsan sevgisini hayvanlara vermemeli, çünkü hayvanlara merhamet yeterlidir.

          B. Vatana tapma yerine ona sadakatli olmak yeterlidir.

          C. Sevgimizi hayvanlara verme yerine ona merhametli olmak yeterlidir.

          D. Bu önermede insana özgü olan şeyleri insana uygulamak olmalıdır. Yoksa insan sevgisini hayvanlara, toprağa verirse insan bu sevgiden yoksun olur, toplumsal sevgi kalmaz. Fevzi  KAYA

 

C.36A Yetmez. Sevgi insana merhamet ise hayvanlaradır.
          A) İnsani sevgi daha geniştir, doğal(vahşi-hayvani) sevgiyi de kapsar. İnsani sevgi akıl ve ruh birleşiminden doğar. Doğal(vahşi-hayvani) sevgi içgüdüseldir.
          B)
İnsani sadakat, insanın aklı ve duyguları ile yaşamını sürdürmesinde etkilidir. Hayatın her parçası insani sadakat ile birebir ilişkilidir.                                                                                                                 

        C) Doğal(vahşi-hayvani) merhamet sadece hayvanlar için geçerli iken, insani merhamet hem insanlar için hem hayvanlar için hem de tüm doğa yaşamı için olması gerekendir.                                              

        D) insan kendisinde var olan bu vasıfları doğru bir şekilde kullanmadığı zaman, fıtrat yapısında bir bozunum meydana gelir. Yani insan doğal fıtratından uzaklaşır. Abdulbaki CAN                                                                                                                     

C36.A.Liyakatli ölçüde gücü yeter.Allah insanı bu donanımda yaratmıştır.Liyakatli kıblesinin ölçüsü gerektiği yerde gerektiği kadar olmalıdır.

A.İnsani sevgi:İnsanın bilinçli olarak kendini yönelttiği sevgidir.

Hayvani sevgi:İnsanın aklını kullanmadan tamamen hazlarıyla hareket etmesi.

İnsani sevgide akıl ön plandayken, hayvani sevgide ise nefis ön plandadır.

B.İnsani sadakat:Sevgimizi,merhametimizi.ilgimizi…vb. karşımızdakine yöneltir ve karşımızdakini sevgimizle büyütür besleriz.

Hayvani sadakat:Tamamen ben merkezli yaşayıp çıkarlarımız tehlikeye girdiğinde ise ilgimizi ve sevgimizi başka yöne yönlendiririz.Yani haz aldığımız başka yöne yönlendiririz.

C.İnsani merhamet: Karşılık beklemeden gösterilendir.

Hayvani merhamet: Menfaati doğrultusunda merhamet edendir.

D.İnsanlar sevgi, merhamet ve sadakatlerini doğru yönde kanalize etmezlerse bir süre sonra hayal kırıklıklarına uğrarlar,bu hayal kırıklıkları onların hayattan,toplumdan kopmalarına sebep olabilir.Toplumların da yanlış yönde ilerlemeleri de onların akıllarını kullanmadan sürü halinde hareket etmeleri de toplumsal çöküşe sebep olur.Havva SEVENCAN


C.36A
İnsanlar bütün varlıklardan farklı olarak bir düşünce işletim sistemine sahip oldukları için, neye nasıl ilgi duyacaklarını ayarlayabilirler.

 

         A) İnsani sevginin içinde bilinç ve irade vardır. Doğal(vahşi-hayvani) sevgi ise içgüdüsel bir durumdan kaynaklanıyor.

         B) İnsani sadakat ve Doğal sadakat arasındaki fark insanın dış çevresine karşı özne olması ve karşılıklı etkileşim içinde olduğunun bilincinde olan tek varlıktır.

         C) İnsani merhamet ve Doğal merhamet arasındaki fark, doğal merhametin olması için insani merhametin olması şartı ve insani merhametin tüm bu merhametleri kapsamasıdır.

         D) İnsanlar kendilerinde bulunana bu özellikleri doğru kullanmadıkları takdirde, fıtratları bozunuma maruz kalıyor. Dış dünyanın güdümüne girip, böyle yol almaya başlıyor. Mesut ÖZKOL

 

          C.36A.Evet insanın sevgisi merhameti her varlığa yeterdir. Çünkü sevgi ve merhamet için bir enerji harcamaya gerek yoktur. Zaten bunlar düşünsel veya hissidir. Söz konusu varlıkla karşılaştığında veya etkileştiğinde bu düşünce ve duygulara sahip olması yeterlidir.

                 A.insani sevgi kaynağını akıl ve duygulardan alan sevgidir. Doğal sevgi ise kaynağını doğal süreçlerden alan sevgidir. İnsani sevgi merhamet, şefkat ve yaşatmaya dayalı sevgidir. Doğal sevgi ise daha çok akıla ve duyguya dayalı kuralların olmadığı dolayısıyla merhamet, şefkat gibi olguların oluşmadığı ve gösterilmediği sevgidir.

                 B.İnsani sadakat süreklidir. Hayvani sadakat belli bir süre vardır. İnsani sadakat bağlı olmak, ihanet etmemektir.

                 C.İnsani merhamet korumaya, Kollamaya ve yardım etmeye yöneliktir. Hayvani merhamet daha çok menfaate dayalıdır.

                 D.İnsan merhamet, sevgi ve sadakatini uygun bir şekilde kullanamaz ise diğer bazı şartlar altında toplumun geri kalan kesimlerinde küsme,adaletsizlik,gibi kanaatler oluşur bu da toplumsal çatışma ve bunun getirdiği toplumsal çöküşlere neden olabilir. Suat MENTEŞE

 

C–36A- A- insanın sevgisinin, merhametinin, duygularının kıblesi; insanın bildikten sonra her varlığa yönelik gücü yeter. Her şeyde insan sevgisi olmalıdır. Bu sevgi insanlara karşı insani olmak, diğer canlılara da gereken şefkat gösterilmelidir.

B- Yaptığımız işlerin veya verdiğimiz sözlerin arkasında durarak, emanete ihanet etmeyerek sadakatli olabiliriz.

C- Doğadaki tüm varlıklara karşı şefkatli olmak gerekir tabiî ki her varlığa gereken şefkati kadar olmalıdır.

D- İnsanlar merhametini ve sadakatini başarılı ve doğru bir şekilde kullanmazlarsa, karşılarına sürekli engeller çıkar. Sürekli sorunlar yaşarlar. Tahir BALZAR


C.36 A )
İnsanın kıblesinin her şeye yetmez ancak peygamber ahlaklı veya peygamber görüşlü bir insanın kıblesi insanın, sevginin, merhametin, duyguların… Vb olmaya yeterli olacaktır.

A. İnsani sevgi akıllı varlıklar içindir. Doğal sevgi ise hayvanlar içim olan sevgidir.

B. insanların birbirlerine olan sadakatidir Hayvani sadakat farklıdır örneğin bir köpeğe yemek verdiğinizde sürekli size sadık olur fakat kedi öyle değildir kedilere yemek verdikten sonra giderler onlar biliyorlar ki rızkını

 Veren Allah CC hudur.

C.insani merhamet insanların gösterdiği merhamettir doğal merhamet hayvanidir batının gücünü kullanması güçsüzlerin üzerine ateş topları yağdırması hayvani merhamettir

D. insanlar sevgilerini sadakatini merhametini kullanmasalar toplumların helak olur insanlar hayvanlaşmaya doğru gidecektir yozlaşacaklardır.Metin BOR 


C36.a)
İnsani sevgi sadece akli varlılara göre şekillenir ve geri  dönüşümlüdür.doğal sevgi ise doğaya zarar vermeme olarak tanımlanabilir.

b)İnsan doğaya göre daha sadakatlidir çünkü ektiğini biçersin ve ileriye aktarılır.doğadaki sadakat yerinde kalır geri dönüşümsüzdür.

c)Dünyada merhamete muhtaç binlerce insan varken günümüzde vahşi hayvanlara yapılan merhamet ve harcamalar bunun çok  ötesindedir ve bu utançtır.

d)insanlar merhametlerini doğru kullanmazlar ise gün gelir insanlık bunu kaldıramaz bencilik artar ve büyük bir devrim olur bu kişilerde kara delik olurlar.Ahmet KORKMAZ

C.36)

A)İnsanların sevgisi bilinçseldir, kendiliğindendir. hayvanların ise eğitimseldir

B) Hayvanları beslediğin sürece sadakatlidir

C.) Merhamet hayvanda yoktur

D)Ahlaki yozlaşmaya neden olur toplum çöker

BB İmha ve inkar sistemiyle donatılmış ALLAH’IN gösterdiği yoldan uzaklaşan sistem ile olur  Ahmet CİHAT  ÖNDEK

    C.36.A.İnsanın  tüm olgularının  her varlığa ilgisini  verebilmesi ve yöneliminin bu yönde olması elbette çok zordur.Ancak kişi yaşadığı hayatta ne kadar pozitif ve bilerek yaşıyorsa gücü yettiği oranda  yönelim gösterecektir.

Bu kavramların liyakatli  kıblesinin ölçüsü  insanın dünyaya bakış açısıyla  bağdaştırmak mümkündür.Olumlu  düşünebilen ve etrafına  pozitif enerji  yayan herkesle anlaşabilmek  temel ölçüdür.

 

A.İnsani sevgi  zorunluluk olarak ve isteğimiz doğrultusunda meydana gelen sevgidir.Bir bakıma  kişinin insanı insan yapan temel özelliğidir.Doğal sevgi ise herhangi bir durum karşısında fazla düşünmeden gerçekleşen yarı merhamet-şefkat karışımı nedensizlik üzerine kurulu sevgidir.

Aralarında ki temel fark ilkinde göstermek  bize saygınlık kazandırır.Toplumda bir yer edinmemizi sosyal çevremizin oluşmasında belki de en önemli etmenken doğal sevgi anlık olarak meydana gelir ve bu sevgiyi dikte etmek lüzumu her zaman olmaz.

 

B.İnsani sadakat iyiliğimize olan bir durum karşısında aynı şekilde karşılık vermemizle olur.Biz iyi olduktan sonra  ve bunu  yaparken kendimizden ödün vermiyorsak eğer varsın herkes kötü olsun. Doğal sadakat ise olayı en başında verilen istemeden gelişen bir eylemdir.Zamanla değişebilir.

C.İnsani merhamet  Allah(cc) nun her insana  vermiş olduğu ancak herkesin farklı  oranda  kullandığı bir erdemdir.Doğal merhamet tanım olarak içten gelme anlamı katmaktadır.Ancak merhamet  doğal olarak  ortaya çıkmaz.Onu kişi dürtüleriyle  isteğe bağlı  ve Allah korkusunu yüreğinde taşıyan herkes ortaya çıkarabilir.

 

D.Kişi  sevgisini,merhametini, sadakatini  liyakatli ve doğru kullanmazsa yaşadığı çevreye gerektiği gibi adapte olamaz kişileri doğru konumlandırmaz ve bu da onun topluluktaki  yerinin doğru olmasını engeller.İlişkiler giderek yozlaşır  ve içinden çıkılmaz bir hale gelir.Öyle bir an gelir ki etrafında dostlarından yana kimse kalmaz. Ali İhsan AYDINOĞLU