36B. İnsanları liyakatsiz rekabetle hayvanlaştıran ve yozlaştıran eğitim ve eğitim sistemleri nasıl olur sizce?
İpucu;toplumsal
kültürel, dil-din-ırk, değer yargıları azınlığı-özgün ve doğa ile olan ilişkilerde insanlarda bölücü(Kürt-Türk, Laz-Çerkez, dindar-dinsiz, sağcı-solcu, alevi-Sünni, batılı-doğulu- kuzey Kore-güney Kore, kuzey Vietnam-güney Vietnam, kuzey Yemen- Güney Yemen, 8 Gelişmiş—20 gelişmiş ülke, birleşmiş milletlerli-birleşmiş milletlersiz kavimler, zekiler-geri zekiler, beyazlar-siyahlar, gelişmişler-geri kalmışlar…vb) vahşileştirici(doğallaştırıcı) ifrat ve tefritleri artırıcı normalleşmeyi eritici, ör.fakir ve zenginleri teşvik orta direği eriticiliği teşvik edici, liyakatsiz özgünlere sahip doğal-vahşi nesilleri hortlatarak yetiştiren eğitim sistemi.

C 36B- Kültürel farklar ülkemizin mozaikleri olduğunu anlatmak birlik ve beraberlik içinse İslam  dinin prensiplerini anlatmamız gerekir. Abdulbaki CAN

 

  C.36.B. Çok acımasız bir eğitim sistemidir bu eğitim sistemi aslında şuanda yok değil. Bugün parası olan üniversite sınavında barajı ucu ucuna geçmesine rağmen iyi bölümlerde okuyorlar ve okulu bitirir bitirmez de işleri hazır oluyor bu aslında hiç adil değil ama işler böyle yürüyor. Ya da okullardaki çan eğrisi sisteminin insanlardan götürdüklerini anlatacak olursam herkes birbirinden not saklamaya başladı, üstelik çalışmış olmasına rağmen çalışmadığını söyleyip karşılarındakileri aldatmış oluyor bu bize bugün ki sistemin ne kadar acımasız olduğunu gösterir. Büşra AKAN

  C.36-B Milletleri ve fertleri değerlendirirken almış olduğu eğitim, kültür ve bunlarda ki liyakatliliği değil de mensup olduğu zümre, toplum, fiziki özellikler üzerinden dikkate alan eğitim modelidir. Ötekileştirme üzerine kurulmuş olup rollerde mensubiyete göre biçilir. Gerçeklikten uzak yetersiz bir toplum oluşmasına geri kalmışlığa neden olabilecek toplumsal barışı tehdit eden bir yaklaşımdır.                                                                                                      Fatma ŞANVER

C.36.B.Maneviyattan uzak rekabet ağırlıklı, sevgi, anlayış içermeyen katı kurallı disiplin er eğitim olmalı. Müge TEKİN

36B.Haksız her kişisel bazda olumlu sonuç doğurabilen fakat toplumsal ve sınıfsal olarak değerlendirildiği zaman insanlığın en acı ve en hat safhada sınıfsal uçurumların keskinleştiği görülür.Ve böylece normal olan insanlık normlarından ve sosyalitesinden uzaklaşmış olur.Basit bir şekilde sistem genel paradigmaların devamlılığını sağlayan bir kurallar bütünüdür.bu kuralların tek benci duruşları fayda ve güç esasına dayanır. Buda insanlar arasında liyakatsiz rekabetle kendini gösteren bir olgudur.bunun neticesinde sistemin dediğini en çok yapanlar güç kazanırlar geride kalanlar ise ezilmeye mahkum bırakılmaktadırlar.İnsanlık zenciler- beyazlar,zenginler-fakirler,güçlüler-güçsüzler ….vb toplumsal tabakalar meydana getirirler.oysa Peygamber ahlaklı işletim sistemi uygulanmış olsaydı bu farkların ve toplumsal sınıflar ortadan kaldırılmış olurdu.  Emrullah AKTAN

                                                                                                                               

 C36B. İnsanların liyakatsiz rekabetle hayvanlaştıran ve yozlaştıran eğitim sistemi bence çok kötü bir sistemdir. Bu sistemin asıl sorunu cet kardeşliğidir. Irk, azınlık ve etnik ayırımı yapan ve kendini diğer azınlıklardan üstün görmektir. Allah katında herkes eşittir. Eğer şayet peygamber işletim sistemi yüklü bir eğitim sistemi ve halk mozaiği oluşturulursa böyle bir durum söz konusu olmaz. O zaman herkes eşit şartlarda ve kardeşçe bir yaşam sürer. Mehmet PARLAK

                  

C36B.Eğitim sistemi özgünlükler temelinde verilmemesi gerekir eğitim bütün özgünlüklere eşit mesafede durması gerekir eğitimde bütün özgünlüklere yer verilmesi gerekir. Eğitim yapıcı ve bütünsel olması gerekir. Liyakatsiz rekabetle hayvanlaştıran ve yozlaştıran bir eğitim sistemi güzel ahlak sisteminden yoksundur. Ömer ERDEMİR

     

C36B İnsanları liyakatsizleştiren eğitim sistemi günümüzde de devam eden anlayışta olduğu gibi emperyalist ve kapitalist zihniyetin ürünü olan anlayıştır. Burada toplumlar çeşitli sınıflara ayırarak kontrol altına alma anlayışıdır.Fevzi  KAYA

  

C.36B Kültürel farklar ülkemizin mozaikleri olduğunu anlatmak birlik ve beraberlik içinse İslam  dinin prensiplerini anlatmamız gerekir. Abdulbaki CAN

C36B. İnsanları değerlendirirken almış olduğu eğitimin kalitesini, yeterliliği, liyakatini değil de mensup olduğu zümre, toplum, fiziki özellikler üzerinden dikkate alan eğitim modelidir. Ötekileştirme üzerinde kurulmuştur, rollerde mensubiyete göre biçilir. Gerçeklikten uzak yetersiz bir toplum oluşmasına geri kalmışlığa neden olabilecek  toplumsal barışı tehdit eden bir yaklaşımdır

Havva SEVENCAN

 

C.36B Bu eğitim sistemleri insanları ötekileştirdiği gibi, kendileri de bir yerden sonra ötekileşip etkisini yitiriyor ve kaybolup gidiyor. Mesut ÖZKOL

 

C.36B.insanları çeşitli özelliklerine göre ayırtarak ilk önce toplum arasında kamlaşmalar ve bunu getirdiği çatışma alanları oluşturulur. Ondan sonra kendi menfaatleri doğrultusunda faklı toplum kesimlerinin yanında yer aldığını söyleyerek farklı zamanlarda farklı dost ve farlı düşmanlar oluşturulur. Aslında hepsine zülüm yapıyor farklı olanı teker teker yok ederek farklılıkları düşmanlık ve çatışma sebebi görerek veya gelişimin önünde görerek yada Başarısızlıklarının bu farklı kesimlerin sebebiyet verdiğini söyleyerek aslında gündemi saptırarak gerçekleştiren bir eğitim ve bu eğitim muktedirlerin kontrollü ve menfaatlerine göre işlevselleştirilmiştir. Suat MENTEŞE

 

C-36B-İnsanlarımızı liyakatsiz rekabet içine sokacak eğitim sistemleri, insanlarımızı çeşitli kargaşalıklara sürükler. Çünkü buradaki eğitim sisteminde liyakatli bir rekabet yoktur. Tahir BALZAR

C.36B)  insanların değer yargılarını dini İnançlarına geleneklerine ırklarına uygun olmayan milliyetçi bir eğitim sistemi hayvanlaştırır ve yozlaştıracaktır Bir eğitim sisteminde bu Tüktür bu Kürt tür veya bu alevidir sunidir ayrımı yapılmaması gerekir ilk başta peygamber kardeşliği olmalıdır Metin BOR

 

C36.a)İnsani sevgi sadece akli varlılara göre şekillenir ve geri  dönüşümlüdür.doğal sevgi ise doğaya zarar vermeme olarak tanımlanabilir.

b)İnsan doğaya göre daha sadakatlidir çünkü ektiğini biçersin ve ileriye aktarılır.doğadaki sadakat yerinde kalır geri dönüşümsüzdür.

c)Dünyada merhamete muhtaç binlerce insan varken günümüzde vahşi hayvanlara yapılan merhamet ve harcamalar bunun çok  ötesindedir ve bu utançtır.

d)insanlar merhametlerini doğru kullanmazlar ise gün gelir insanlık bunu kaldıramaz bencilik artar ve büyük bir devrim olur bu kişilerde kara delik olurlar.Ahmet KORKMAZ

 

C.36)AA

A)İnsanların sevgisi bilinçseldir, kendiliğindendir. hayvanların ise eğitimseldir

B) Hayvanları beslediğin sürece sadakatlidir

C.) Merhamet hayvanda yoktur

D)Ahlaki yozlaşmaya neden olur toplum çöker

BB İmha ve inkar sistemiyle donatılmış ALLAH’IN gösterdiği yoldan uzaklaşan sistem ile olur  Ahmet CİHAT  ÖNDEK

C 36) B; İnsanları liyakatsiz rekabetle hayvanlaştıran ve yozlaştıran eğitim verirken peygamber ahlakından uzak ve bunun tersini düşünerek yaygınlılaştırılmış eğitim üretmek, kısaca peygamber ahlakının gerekenlerinin tam zıtlını uygulamasıyla verilen eğitimdir. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.36.B.Bu eğitim sistemleri  her şeyin değerlendirmesini yapmış oldukları bir takım sınav ve testlere bağlı olarak insanları sürekli yarıştırmak koşuluyla istedikleri özelliklere sahip bireyleri  selekte etmek koşuluyla bulma yoluna giderler.Ancak bunları yaparken yapmış oldukları en büyük hata  her bireyin farklı bir işletim sistemi olduğunu göz ardı etmek ve çok daha iyi yerlere gelebilecek olan kişileri  kendi kaderine terk etmektedirler.Bu sistemler gelişmekte olan ülkelerde daha çok gözlenmekle birlikte  çarpık sistemlerin oluşmasına neden olur. Ali İhsan AYDINOĞLU