39.İnsanların değer yargılarının kılığına bürünerek, cebren, siyasetle, entrika ile, hile ile…vb iman ettirilenlerin-eğitilenlerin çoğu gün gelir eğiticilerine kara delik olurlar. Peygamberler yaşayarak,bildiklerini, hayata doğru uygulayarak, örnek ol arak eğitmişlerdir. Önermesinin en az bir eksiğini yazınız.

C-39]  İnsanlar doğru bildiklerini gerçek hayatlarına uygulayarak yaşamalıdırlar.Böylece  çevrelerine iyi bir örnek olmuş olurlar. Fevzi  KAYA

C.39 Peygamberler insanlara yol gösterici ve rehber olurken yalnız iyi huylu güzel olmalı, şimdi ise insan değer yargıları menfaatler göz önünde bulundurularak ,bazı kişilere yol gösterici olmaktadırlar .Bunun en iyi örneği halen günümüzde kendilerini Mesih,yerine koyan ya da kendilerini bir tarikat lideri olarak göstermeye çalışmaları . Abdülkerim PINAR

C.39..Kara delik olarak karşısına çıkmasını engellemek için öncelikle eğitici kişiler bilinçlendirilmeli ve peygamber ahlakı kazandırılmalıdır. Müge TEKİN

C.39. Önemli olan eğitimcinin doğru mesajı vermesidir kişi onu doğru almamışsa o onun sorunudur bu bir kayıp değildir. Allah CC’ hu insanlara akıl vermiştir bu değeri doğru şekilde kullanıp kullanmamak kişiye kalmıştır. Büşra AKAN

C.39- Etkili eğitimin en önemli yollarından biri uygulamalı eğitimdir. Örneklendirmek gerekirse, çocuğunun televizyon izlemesini istemeyen birisi bunu sözel olarak çocuğuna söylüyor ama kendisi çok izliyorsa bu istediği sonucu almasını engelleyecektir. Kendisi ile çelişen bir durum içindedir ve bu durum insanın inandırıcılığını sarsar. Tarihçiler ve siyer yazarları peygamberimizin peygamberliğinden bahsederken O’nun peygamberliğinin 1/10 u tebliğ,9/10 u ise temsil yani uygulama derler.                                                                                                                             Fatma ŞANVER

C39.Peygamberler yalnızca örnek olmamışlar aynı zamanda insanlığa faydalı olabilecek  davranışlar ve sosyal kurallarda koymuşlar.Mesela Peygamberimiz veda hutbesinde kan davası ve faizi yasaklaması ve harama el uzatmaması konusunda öğütler vermiştir  aynı zamanda olumsuz davranışlardan kaçınılması hususunda çok iyi ve yararlı bilgiler vermişlerdir.           Emrullah AKTAN

C39.Bu öğrenmenin en büyük eksiği hile, siyaset ve entrikalarla elde edilen bilgilerin bir gün iman gücüyle yetiştirilmiş kişilerin etkisiyle yok olacağını görememesidir Mehmet PARLAK.

C39.Peygamberler Allah tarafından biz insanlara dini doğru yaşayarak ve bunu hayatımıza doğru uygulayarak güzel ahlak işletim sistemine sahip olmamızı sağlamak amacıyla gönderilmiştir. Bizlere kendi yaşamlarıyla örnek olmuşlardır. Dini insanlara zorla dayatanlar ve bu şekilde insanları zorla iman ettirenler gün gelir kendi oluşturdukları kara deliklerinde yok olurlar. Ömer ERDEMİR

C-39.  İnsanlar doğru bildiklerini gerçek hayatlarına uygulayarak yaşamalıdırlar. Böylece çevrelerine iyi bir örnek olmuş olurlar. Fevzi  KAYA

C.39 Namuslu dürüst ve liyakatli bir insan yetiştirme öneminden bahsetmek gerekir. Abdulbaki CAN
C39. Etkili eğitimin en önemli yollarından biri örnek oluşturmaktır, yani uygulamalı eğitimdir. Örneklendirmek gerekirse, çocuğunun sigara içmesini istemeyen bir babanın sözel olarak bunu dile getirirken kendinin sigara içmeye devam etmesi istediği sonucu almasını engelleyecektir. kendiyle çelişen bir durum içindedir ve bu durum insanın inandırıcılığını sarsar.Havva SEVENCAN
C.39
Peygamberi öğreti ile eğitilmiş kimseler, eğiticilerin yolunda insanlığa aydınlık saçan yıldızlar olarak var olacaklardır. Mesut ÖZKOL
C.39. Güçlü olan insanların yönetirken zayıflara karşı yaptıkları mezalimlikler gün gelir mazlumlar zalimler için yok edici faktör olur. Suat MENTEŞE
C–39-
İnsanların değer yargılarına bürünerek eğitilen insanlar veya eğiten insanlar sadece sözde kalan şeylerdir. Eğitim yapılırken peygamberlerin eğitim ahlakına uygun olarak yapılmalı. Yani bildiklerimizi bizzat yaşayarak, uygulayarak, doğru bir şekilde aktarmalı diye düşünüyorum. Tahir BALZAR
C.39)
insanların değer yargılarına saygı duymalı ve empati kurmalı kendi üzerime uygulamalı bir devrim yapılacaksa birey ilk başta kendi üzerine uygulamalıdır ki yapabilsin aksi takdirde bir kara delikten öte olmaz her şey. Metin BOR
 C39.
Benim burada eksik gördüğüm kısım her insan eğiticisine kara delik olmaz yargısıdır.Çünkü insan akıl sahibi varlıktır öğreticisinden aldığı bilgileri kendi havuzunda süzerse doğrulara mutlaka ulaşır ve arınır.Ahmet KORKMAZ
C39)Eksik yok   Ahmet CİHAT ÖNDEK
C 39) Peygamberler Allah tarafından kendine gönderilen kurallar göre yaşayarak insanlar örnek olmuşlardır.  Abdurrahim DOLAŞMAZ
C.39.
İnsan  aklının boyutlarının sınırlarını bilmek imkansızdır.Beyin sürekli olarak kendini geliştirir.Öyle bir an gelir ki  kendini tam anlamıyla gerçekleştirdiğini düşünen insan  kendinden öncekileri küçük görme lüksüne girer ve yavaşça kendini   toplumdan soyutlar.Kaybeden başta insanlık olarak görünse de tam tersine kazanmış olur.İnsanlığın var olduğu günden beri Peygamberler dışında insanların tamamına yakınında böyle gözlenmiştir. Ali İhsan AYDINOĞLU