4.Evrenin, doğanın ve gelecekteki her türlü varlığın hakkını aç gözlü tüketen pervasız deccali barbarları hangi özelliği/leri taşırlar? Kim olabilir? Varlıkların onlardan kurtuluş reçetesi önerin.

C4.Günümüzde doğanın ve her türlü varlığın hakkını aç gözlü tüketen pervazsız deccalı batıdır. Bu toplumlar bilimin mazbatasını elinde bulunduruyorlar ve güzel ahlak sahibi olmadıklarından dolayı bilimi amaç olarak görüp insanlığı bilimi kurbanı haline getiriyorlar. Hâlbuki bilim araçtır ve insana hizmet etmesi gerekiyor batıya karşı biz bilim, Evrimi, nefsimizi kendimize doğru konumlandırarak Peygamber ahlak işletim sistemine sahip olursa batıdan kurtulmuş oluruz. Ömer ERDEMİR

                                                                                                                                     

C.4.Bu insanlar aç gözlü bencil vicdanı olmayıp rahatça başkalarının hakkına tecavüz eden insanlardır. Toplumlarda böyle insanlar yetişmesine engel olmak için eğitim sistemi değiştirilmeli, peygamber ahlakı kazandırılmalı, ben değil bizci bir anlayış küçük yaşta bireylere kazandırılmaya çalışılmalıdır. Müge TEKİN

                                                                              

C.4 Bu kişiler kendini Allah yolundan arındırmış ve sadece kendini düşünen kişiliksiz insanlardır. Bunlardan kurtulmanın çaresi onlarla beraber olmaktan ise onlardan uzak olmak ve kendimizi Müslüman hakkını yemekten arındırmalıyız birebir Allah yoluna adamalıyız. Abdülkerim PINAR

                                                                                                                                                                                                       

 

C.4. Özellikleri; sorumsuzdurlar, dini inançları zayıftır, karaktersizdirler, başkalarının hakkını hiçe sayarlar. Bunlara örnek olarak; hırsızlar, katiller, mafya vs… Büşra AKAN


C4.
Günümüzde peygamber ahlaklı insan yetiştirmek ve sabırlı insan gerçektende dinini peygamberce yaşayan toplumlar oluşturulursa buda eğitimle gerçekleşir. Deccal batı insanı ve onun gibilerden kurtuluş reçetesi kurulmuş olur.                                                                                                                   Emrullah AKTAN

 

 

C.4 Bilimdeki bir takım kuru bilgilerle kendini donatmış kişi veya kişilerin yaptıkları veya yapacakları her şeyi kendi menfaatleri doğrultusunda kullanarak yaşamdaki ekolojik dengeyi bozanlardır. Mesut ÖZKOL

 

 

C 4. Bencil, doyumsuz, ahreti düşünmeyen, günü kurtarmaya çalışan tiplerdir.Gelecek nesilleri bilinçli yetiştirmek (Allah’tan korkan insanlar olarak) insanları hakka davette daha aktif olunmalı.Havva SEVENCAN

 

C.4 Sermaye sınıfının yani kapitalist sistemin bir özelliğini taşır. Amerikan’dır. Abdulbaki CAN

C-4.  Doğayı ve çevreyi pervasızca yok eden, doğaya zarar veren batı zihniyetidir. Bu zihniyet kendisi iyi yaşarsa ona yeterlidir kim zarar görmüş hangi zararlar çevreye vermişler onlar için önemli değildir. Bencil ve ahlaka uymayan zihniyetlerdir. varlıkların onlardan kurtulması için halkın veya halkların bilinçlenip bu çirkin zihniyetlerinin açığa çıkarılmasıyla ancak başa çıkılabilir. Fevzi  KAYA

 

C4.Doğanın ve gelecekteki her türlü varlığın hakkını aç gözlü olarak tüketen kişiler dinin ahlaki sorumluluklarını ve ahlaki boyutlarını olumsuz bir şekilde kendi çapında uygulayan kişilerdir. Bunları önlemek için dinin ahlaki boyutları ve ahlaki sorumlulukları

 Dini peygamberce hayata uygulamasıdır. Şimdiki dünyada doğadaki ve bu evrendeki insanların hakkını yemeyip doğal sorunların ortaya çıkmasını engellemesidir. Mehmet PARLAK

 

C.4-İnsanlar hakkıyla İslamiyet’i anlayıp yaşamaya başladıklarında meseleler çözülecek. Hakkına razı olmayan Firavun,Nemrut ve Karun gibi kimseler benliklerinin nefislerinin altında ezilip kalmışlardır.Allah (c.c) ben sizin için İslam’dan razı oldum diyor.Sahabe efendilerimiz gibi dini hakkıyla anlayıp yaşayarak ortaya koyarsak meseleleri ancak o zaman halledebiliriz.    Fatma ŞANVER

 

C.4.Bunlar kapitalist sisteme mahkûm olmuş ve nesillerini bir asırdır bu kapitalist sistemle yetiştirmiş ülkelerdir. Bu insanlarda para için her şey mubahtır anlayışı vardır. Bu toplumlar para için bütün doğayı yok etmeyi göze alabilecek insanlardır. Para için silah yaparlar, para için aşırı derecede CO2 salarlar ve Kyoto sözleşmesini imzalamazlar, doğa güzelliklerini yok ederler hatta uzaya ve diğer gezegenlere füzelerle saldırırlar. Bunlar genelde batılı ve teknolojik ve ekonomik olarak güçlü devletlerdir.  Varlıkların onlardan kurtuluş reçetesi her milletin kendi üretimini gerçekleştirmesi üst seviyeye çıkarması, kendi teknolojilerini kendilerinin üretmesi lazım. Suat MENTEŞE 

 

C4.Geçmişte yaşayıp hala günümüze kadar devam eden sömürgecilik ve insan topluluklarının hakkını yeme geleneği devam etmektedir.Bunlar özellikle sömürgeci devletlerdir.örneğin;Amerika İngiltere,Fransa,İtalya vb Bunlar emperyalist,faşist ve ırkçı nesillerdir.Bunlardan kurtulmanın yolu insancıl bilim öğrenmek ve ahlaklı olmaktır.Ahmet KORKMAZ

 

C4 Bunlar  her kötülüğü yapmaktan çekinmezler.Bütün entrikaları taşırlar.Adeta şeytandırlar. insanlığa ait hiç bir değerleri yoktur. Hümanizmden, sevgiden ,dostluktan yoksun savaş yanlı- sı insanlardır.Kendi çıkarları uğruna binlerce insanı gözden çıkaran kendi zevklerinin peşinde  koşan cani kişilikli insanlardır .İmandan yoksun Allah’a  iman etmeden ve korkmayan insanlardır .Bunların imandan başka kurtuluşu yoktur.Varlıkların kurtuluşu onlara karşı birleşip mücadele etmeleri ve doğruluktan ayrılmamalarıdır    Ahmet CİHAT ÖNDEK  

 

C.4) Evrenin ve doğayı barbarca kullananlar şimdi mazbata sahibi olan toplumlardır. Farklıkların onlardan kurtarmak için gelecekte yetiştirilecek nesillerin dini iyi bir şekilde bilmelerinin yanında herkese peygamber kardeşliği ile yaşamasıdır. Metin BOR

 

 

C–4- Evrenin, doğanın ve gelecekteki her türlü varlığın hakkını aç gözlü tüketenler dünyanın doğal halini bozmakta, bununla beraber bu doğayla uyum sağlayan varlıkların hayatlarını tehlikeye sokmaktadır. Varlıkların bu pervasız deccalı barbarlarından kurtuluşu doğanın kendi halinde bırakılması ve bize düşen o barbarlardan doğayı her türlü varlığın hakkını peygamber ahlakı ile korumaktır. Tahir BALZAR

C 4) doğa, evren ve insana saygı göstermeyen olabildiğince en büyük zararı ve kötülüğü yapandır örneğin: ABD, AB… Vb. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.4. Adı geçen bu kişiler her şeyi tüketmekle hiçbir şeyin tükenemeyeceğini doğanın  kendini yenileyebileceğini bildikleri için ya da herhangi bir olumsuzluk durumunda o durum için teknolojiden yardım alınabileceğini umabilen zavallı insanlardan  daha doğrusu insanlığın yüz karası toplumlardan başkası değildir.Bunlar şu an dünyada tüm dünya ülkelerine hükmetme arzusunda olan Amerika ve onun en büyük olmasına karşı çıkan ikinci dünya ülkeleridir. Ali İhsan AYDINOĞLU