40. İslami insan ve doğal-vahşi insan arasında ne fark vardır?

İpucu;İslami insan kişiliğine Adem AS dan Hz Muhammed AS’IN Peygamber ahlak işletim sistemi ve nefsine doğal ahlak işletim sistemi yüklü-nefsini tanır en azından nefsine arif iken doğal insan kişiliğine ve nefsine doğal ahlak işletim sistemi yüklüdür ve nefsini tanımaz cahildir.

İnsani hümanizm ve evrensellik yapa-vahşi-doğal ifrat ve terfidin afatından insanları korumaktan acizdir. Yani aşırı ruhbanı ve hayvaniye kaydırır anacak verimli ve bereketli hudutlar içindeki insanlar kurtulur ve güzel kalır diğer uca kayanlar helak ve harap olur. İslami insanını hürriyetinin kuralları insanı ifrat ve terfide kaymasını önlediği insana kalite ve üstünlük getirir.İfrat ve tefrite kaymaz.

C.40İslami insan peygamber ahlakın almış nefsine hâkim birey iken doğal vahşi insan nefsini tanımaz ve cahildir. Doğal vahşi insan ifrat tefrit ile helal harama koşarken İslami insanlar bunlara koşmaz aksine bunlar arasındaki bu farklılığa dikkat eder. Abdülkerim PINAR

 

C.40.İslami insan dininin gerektirdiklerini yapan peygamber ahlakıyla yaşayan insandır, vahşi insan ise eğitilmemiş şeytana kolaylıkla kanabilecek doğruyu yanlışı ayırt edemeyen insandır. Müge TEKİN

                                                                                                                                                                                                

C.40. İslam i insan hiçbir zaman ifrat ve tefrite kaymaz, nefsine köle değildir. Doğal insan ise nefsine köle olmuş, ifrat ve tefritle harmanlanmış bir yaşam tarzına sahiptir. Büşra AKAN

C.40- Ayette iradenin hakkını vermek veya nefsin altında ezilip kalmakla ilgili insanın durumundan bahsedilir. Firdevslere çıkmak veya en aşağılara inmek sebepler açısından nefse uymak ve uymamakla ilgilidir. İslami insan, insan fıtratına uygun yaşamadır, nefsi kontrol altında tutma aşırılıktan kaçınma İslami insanın özellikleridir. Doğal- vahşi insan nefsini kontrol altında tutamayan içinden geldiği gibi yaşayan aşırılıkları göremeyen insandır, kontrol mekanizması nefsidir.

                                                                                                                            Fatma ŞANVER

C40.İslami insan ve doğal vahşi insan arasında çok belirgin farklar vardır.Bu farklar:İslami insan sadece dünya işi ile değil aynı zamanda ahretini de düşünen ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için,yarın ölecekmiş gibi  ahret için çalışan fertlerdir.Doğal-vahşi insan ise sadece dünya için ve biyolojik ihtiyaçları karşılamak için çalışan fertlerdir. Emrullah AKTAN

 

C40. İslami insan peygamber ahlakıyla işletim sistemiyle yüklü olması kendi nefsini tanıması ve buna bağlı olarak bunları yaparak ve yaşayarak insanlara örnek olurken doğal vahşi insan kendi nefsini tanımayan cahil ve çevresine zarar veren bireydir. Mehmet PARLAK

                                                                                                  

C40.İslam’ı insan kendini bilir nefsini tanır. Nefsini tanıyan insan güzel ahlak işletim sistemine sahiptir nefsini tanıyan rabbini tanır. Peygamberler yaşamlarıyla örnek olmuşlardır. Ortaya koydukları ahlak insanın sınırları belirler. Bu sınırlar insanı hayvanileşmekten korur. İnsani hümanizm ve evrensellik insanı,  insanı aciz bırakır çünkü insan nefsine yenik düşerse şeytanlaşır ve şeytan her yerde insanı kayırmaya çalışır. Şeytanı cennete koysanız yine yolda çıkaracağı birilerini bulur. İslami insanı hürriyetlerinin sınırlarını bildiğinde nerde durmasını bilir ve nefsini kontrol altında tutar. Çünkü nefsini tanımaz insan cahildir. Ömer ERDEMİR

C-40.  İslam i insanda peygamber ahlak sistemine sahip olduğu için tüm güzellikleri bütün insanlığa ister. Doğal –vahşi insan ise sadece kendine veya cet kardeşliğine ister. İslami insan evrensellik teşkil eder. Fevzi  KAYA

 

C.40 İnsan İslam dininin doğrultusunda hareket ederek, ahrette iyi bir konuma gelmesi için çalışırken, doğal vahşi insan anarşist takılarak kendi çıkarlarına göre hareket eder ve çevresine bilerek veya bilmeyerek zarar verir. Abdulbaki CAN

C40. İslami insan insan fıtratına uygun yaşamadır, nefsi kontrol altında tutma aşırılıktan kaçınma İslami insanın özellikleridir. Doğal- vahşi insan nefsini kontrol altında tutmayan içinden geldiği gibi yaşayan aşırılıkları göremeyen insandır, kontrol mekanizması nefsidir.  Havva SEVENCAN

 

C.40 İslami insan, doğal vahşi insana göre yaratılışın özündeki hassas dengeyi hissedendir. Mesut ÖZKOL

 

C.40.İslam i insan doğayı daha çok yaşatmaya ve doğal dengeyi korumaya yönelik ahlak sistemine sahipken, vahşi insan daha çok yıkım ve doğal dengeyi bozmaya yönelik ahlak sistemine sahiptir. Suat MENTEŞE

 

C–40- İslami insan nefsine hâkim olmayı bilen insandır. Doğal vahşi insan ise dünyadaki şeylere karşı nefsini koruyamaz. Şeytani duygular vardır içinde. Bir şeyin iştahını kabartması halinde onu sahiplemeye çalışır. İslami insanda ise Allah korkusu olduğundan nefsine hâkim olmayı bilir. Tahir BALZAR

C.40) İslam i insan peygamber ahlakı olduğu için nefsine hâkimdir ve kendi nefsine hitap eder. Doğal ve vahşi insan nefsine hâkim olamayan nefsini yönetemeyen insandır ( insanın en büyük düşmanı nefsidir)

İslam i insan doğruya olaşacaktır hayvani insansa helak olacaktır Metin BOR

 

C40.İslami insan ifrat ve terfide uzak duran  kişidir.İnsanlık yararına ve menfaatine yapılan her şeyi kapsar.İfrat ve terfi de düşen insanlarda vahşidir.Kendi yararına hiçbir şey yapamaz insanlık için çok zararlıdırlar.Ahmet KORKMAZ

C.40) İslami insan örnek ahlakla yaşadığı için dinin öğrettiği şekilde yaşar. Günah haram nedir bilir. Doğal insan ise bu kavramların farkında olmadığı için veya reddettiği için yaşamında bu tür kurallar yoktur.Değer yargıları din dışı öğelerin yönlendirmesiyle oluşur  Ahmet CİHAT ÖNDEK

 C 40) İslami insan nefsini kontrol edebilen ve düzgün bir şekilde yaşayan ve de yaşantılarıyla başkalarına örnek olan insanlardır.  Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.40.İslami insan ne yapacağını nasıl yapacağını bilir.Kısaca bu dünyadaki misyonunun farkındadır.Bu yüzdendir ki hayatı daha anlamlı,huzurlu ve mutludur.Çünkü kendinden istenen her şeyi yapar.Sadece bu dünyaya bağlı kalınmayacağını ölümü halinde gerçekleşecekleri bilir ve bunu bilmenin ve gereklerini yerine getirmenin verdiği bir rahatlık vardır.Doğal-vahşi insan için herhangi bir amaçtan söz etmek imkansız gibi bir şeyidir.Bu dünyaya tesadüfen geldikleri kanısı hakimdir.Görevlerinin sadece yaşamak olduğunu ve gelecekte bir gün ölüp gidecekleri günü bekler dururlar.Ölümden sonrasını düşünemezler. Ali İhsan AYDINOĞLU