41. Tüm yaşayan insanları bir insanın bedeni gibi düşünerek; fıtratları, yetenekleri, yapabilirlikleri ve verimlilikleri oranında toplumun ve çevrenin hizmetine doğru konumlandırmak ne demektir? Bunu hayata uygulanabilir kılmak için hangi koşullar gereklidir?

İpucu;eğitim ve öğretimle peygamber ahlaklı insanların sayısının çok olduğu ve adil herhangi bir yönetim sistemi ile bir arada düşünün ve ilişkilendirmeye çalışın. Müslümanlar bir beden gibidir birsinin parmağına bir iğne batarsa onun acısını hepsi hisseder (hadis).

 

C-41.  Bunu mümkün kılmak bütün insanlığı peygamber ahlakıyla eğitmek gerekmektedir. Bu yapılırsa insanlar tek bir insan vücudu gibi olur. Fevzi  KAYA

C.41 Toplumda yaşayan insanlardan kendi yeteneklerine göre bir beklenti içerisine girmek ve bu bireylerden kendi üzerine düşeni yerine getirmeleri sağlanır. Örneğin güven aşılamak sorumluluk vermek, toplumla bütünleştirmek.  Abdulbaki CAN
C.41.Bunu topluma uygulamak için peygamber ahlakına sahip bireyler yetiştirmek gerekir. Tüm yaşayan insanların aslında en son din olan İslami öğrenmesi gerekir ki bir insanın bedeni gibi bütün olsunlar doğrularının aynı yanlışlarının aynı evrensel olması gerekir. Müge TEKİN
C41. Tüm insanları bir insan bedenine göre konumlandırmamız için bu insanın peygamber ahlakıyla kendini ve nefsini iyi tanıması bütün müminleri eşit tutup ve insan mozaiğini oluşturmasıyla gerçekleşir. Mehmet PARLAK
C.41
Bir insanın bedenine fıtrat,yetenekler,verimlilikler eklenirse,bütün toplum bundan etkilenir.,ya da insan bedenin deki her şey etkilenir. Örneğin bir yerimiz açındığında tüm bedenimizin açılması ve bedenimizin bu açıdan rahatsız olması Abdülkerim PINAR

C.41 İnsanlığı bir bütünlük algısı içinde algılayarak, her bireyi fıtratına uygun işe yönlendirmeli ve her insana diğer inanların varlığının kendi varlığı için çok önemli olduğunu kavratmalı. Yani şunu kavramalı; insan insanın cennetidir. Mesut ÖZKOL 

C41.insanlık dünyası HZ Adem AS ile başlar ve hepimiz HZ Adem ile HZ Havva dan dünyaya geldik yani Allah CC’HU bizi bir dişi ve bir erkekten yarattı. Yani kökenimiz aynıdır.Bunun için  hepimiz birbirimizi düşünmemiz ve birbirimizin iyiliğini düşünmemiz gerektiğini unutmamamız gerekir.doğru yerde ve doğru zamanda kendimizi doğru konumlandırmamız ve nerden gelip nereye gideceğimizi bilmemiz bütün insanlık alemi için iyi olacaktır.Başkasına zarar verildiği zaman bizimde bu zarardan zerre kadar olsa etkileneceğimizi bilmemiz gerekir.Eğer bizler doğru konumlama ve doğru empati kurmayı doğruya inanmayı ve inandırmayı  bu koşulları yapabildiğimiz anda ve hayata uygulanabilir hale getirdiğimizde liyakatli ve verimli olunacaktır. Emrullah AKTAN

C.41. Oluşturulan bu insanın tüm oluşumlarını Müslüman olarak aldım dolayısıyla bu insanın hiçbir eksik yanının kalmadığını tüm güzel şeylerle donatıldığını düşünüyorum. Büşra AKAN

C.41- Organlar nasıl bir vücudun parçalarıysalar insanlar da toplumun birer parçalarıdır. Herkes yerini bilir ve işinin hakkını verirse mesele kalmaz. Bir inşaat düşünün orada herkesin yapması gerekli olan işler var. Eğer birisi vazifesini eksik yapsa o inşaat bitirilemez. Fatma ŞANVER

C41.Beden bir sistemdir ve sistemin düzgün çalışması için sistemi oluşturan bütün parçaların hatasız çalışması gerekir. Parçaların bir hatası bütün sistemi etkiler. Toplum fertlerden meydana gelir her ferdin fıtratı, yapabilirlikleri, yetenekleri, verimlilikleri toplumu şekillendirir. Ferdin bu özelliklerini çevrenin ve toplumun hizmetine doğru konumlandırmak için eğitim sistemimizin amacı peygamber ahlakına sahip bireyler yetiştirmek olmalıdır. Güzel ahlaklı birey güzel ahlaklı toplum ve yönetim demektir. Müslümanlık bir beden gibi birbiriyle ilişkili ve bir bütün olması gerekir Müslümanlar birbirinden bağımsız değildir çünkü onlar birbirlerinden sorumludurlar. Ömer ERDEMİR

C–41- Çevrenin düzeni için tüm insanların görüşleri alınırsa, yeteneklerinden faydalanılırsa içinde bulunduğumuz çevre daha verimli daha güzel bir hal alır. Adil bir yönetim sisteminin olduğu yerde haksızlık yapılmaz. Batılı toplumlarda tamamen menfaat ve çıkar ön plandadır. Müslüman toplumlarda insanların başına bir şey geldiği zaman, diğer Müslüman kardeşi nerede olursa olsun vicdansızlar üzülür. Tahir BALZAR

C41. Bütün insanların farkında olması gereken bir gerçektir bu yani vahdet-i vücut (aynı bedenin organları gibidir bütün insanlar) o yüzden bütün organlar olması gereken yerde ve sağlıklı olmalı ki vücut sağlıklı olsun, toplum içinde de insanlar olması gereken yerde olmalı ve görevini en iyi şekilde yerine getirmeli ki toplumda sağlıklı olsun. Havva SEVENCAN

C.41.Her insanın yeteneklerini keşif ederek değerlendirerek ve topluma yaralı birer insan olmalarını sağlamalıyız. Bunu hayata uygulayabilmek için bilinçli ebeveynler ve eğitimciler yetiştirilmelidir. Suat MENTEŞE

C41.İslamiyet’in temelinde zaten yardımlaşma vardır.Zamanla kaybolan bu yapı bizi içinden çıkılmazlıklara doğru sürüklemektedir.Hakikatten ALLAH rızası için birbirimize yardım edip kollarsak kazançlı olan biz çıkarız.Bunu da kimseden beklemeyelim fert olarak herkesin görevini yapması şarttır. Ahmet KORKMAZ
C.41) Buna toplum mühendisliği denir. Bütün bireylerin bu temelde eğiterek  başarılı oluruz Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.41)  Bir eğitim öğretim sistemini peygamber ahlakı ile yaparsan herkes peygamber ahlaklı olursu bir bütün olurlar ve hep beraber olacaklardır. Bu tür kişiler toplumda bütün zorluların üstesinden hep beraber geleceklerdir. Bütün Müslümanlar bir beden gibidirler. Eğitim sistemimizi peygamber ahlakı olan bireyler yönetmelidir. Metin BOR

C.41.İnsan yaratılış gereği bir doğa harikası oluşu bizim her şeyi tıpkı bedenimizde ki sistemler gibi çalışmasını istememiz    hayalden öteye gidemeyecektir.Çünkü insanda yönetici organı olarak sadece beyin bulunurken  toplumda yönetici sayısı oldukça fazladır.Bu yüzdendir ki istenilen durumun gerçekleşmesi zordur.Bunu hayata konumlandırmak için  aynı dünya görüşüne sahip  olan insanlara bunun gelecekte ne tür faydalar sağlayacağı konusu tek  tek anlatılmalıdır.Koşullar;Aynı alanda yaşama isteğine sahip özgür demokratik kararlar alınması koşuluyla değişim gerçekleştirilebilir.

Ali İhsan AYDINOĞLU

  C 41) Fıtratları ve yeteneklerini ve verimliliklerini toplumun hizmetine sunan insan peygamber anlayışıyla yaşayan insanların çoğunluğunu çoğaldığı peygamber sünnetinin yaygınlaşmasıyla kendini ve çevresini

düzgün tanıyan kendini doğru konumlandıran insanların, kendilerine, çevrelerine ve doğaya bilinçli davranan ve diğer insanlarda yardım eden insanların gelişmesiyle mümkün olur. Abdurrahim DOLAŞMAZ