42.Bu asır,kafir ve ateistlerin toplumsal tufanından kaçtık kurtulduk siyo-şovenlerin handikabına ve toplumsal tufana tutulduk. Önermesi neyi ifade ediyor?

 

C-42.Burada halen şovenistlerin baskılarının devam ettiğini gösterir.Fevzi  KAYA

C.42 Geçmişte bireysel ve grupsal bir tanrı tanımazlık var iken zamanla bu bir dini veya soyu da içine alacak şekilde büyümüş ve içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Abdulbaki CAN
 C.42.Bu asırda ateist ve kâfirler yüzünden oluşacak olan toplumsal kıyametten. Toplumun kirlenmesinden kurtulduğumuzu toplumu fazla etkileyemediklerini böyle düşünen, inanların sayısının artmadığını belirtiyor. Müge TEKİN

C42. Eskiden müminler kâfir ve ateistlerin etkisinden kurtulmak için çaba gösterirken şimdi ise bunların yerini dini kuduz (siyo) ve soy kuduzların (şovenist)  etkisi altına girdiler ve bunların etkisinden kurtulmak daha zor olduğu her ne kadar çaba gösterseler bile bunları tümden yok edemezler. Mehmet PARLAK

C.42 Bir zamanlar kâfirlerden ve ateistlerden putperestlerden kaçtık şimdi de hainlere dini kullananlara yakalandık. Abdülkerim PINAR

 C.42 Bir dönem hakikati reddedenlerin toplumsal tufanı vardı. O dönem bitti, şimdi ise hakikati anladığını zanneden ve bunun tek sahiplerinin kendileri olduğunu söyleyenlerin toplumsal tufanına tutulduk. Mesut ÖZKOL

C42.Bu geçen asırda dünyayı ve toplumları istila eden aç gözlü kapital zihniyetlerden kurtulduk ama asır sonunda  sistem el değiştirdi.Yani sistem siyo-şovenlerin eline Yahudilerin dünyadan intikam alma hırsını intikam alma hırsını ve var olan iktidarların bunu görememesidir. Emrullah AKTAN

C.42. Tamamen batı tiryakiliği olduğu ve batıyı üstün görerek her şeyde onları örnek aldığımızı anlatmaktadır. Büşra AKAN

C.42-.Allah’a karşı çıkmak ve dinsizlikten kaçarken başka bir sıkıntıyla karşılaştık. Şovenizm yani ırkçılık 1789 Fransız inkılabıyla ortaya çıkmış fakat en büyük zararı bize vermiştir. Bugün doğu ve güney doğuda bizi birleştirecek din bağı varken maalesef ırk yönü ön plana çıkarılıyor. Zira kuran da biz sizi tanışıp kaynaşasınız diye fırkalara böldük deniliyor, ayrıca müminlerin ancak kardeş olduklarının bildirilmesi işin olması gereken rengini ortaya koyar. Fatma ŞANVER
C42.
Ateistlerin ve kâfirlerin yok etmelerinden zalimliklerinden hakaretlerinden kurtulduk şimdide dini kendi çıkarları için kullananların münafıkların, dinsel faşistlerin, dini milliyetçilerin zalimliklerine, toplumsal tufanına tutulduk. Din insanlar arasında bir ayrım nedeni savaş gerekçesi olamaz din insanların kardeşlik duyguları ile güzel ahlak sahibi olmanın kaynağı ve güzelliğidir. Ömer ERDEMİR

C–42- Bu asırda batılı ve diğer devletlerin baskılarından onların zulmünden kendimizi azda olsa kurtardık. Fakat bizim toplumda bulunan bazı kendilerini bilmeyen ve sadece hayatını bir gösteri adamı gibi geçiren insanları yaptığı haksızlıktan ve iftiralardan kendimizi kurtaramadık. Tahir BALZAR
C42.
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak denen şey bu olsa gerek. Kafirlikten ve dinsizliğin tehdidinden kaçarken başka bir tehlikenin varlığını fark edemedik şovenizmin (ırkçılığın), yakalandığımız bu tehdit bizle aynı bedenin parçaları olduğumuz gerçeğini unutturdu. Şimdi ırk temelli ayrılıklardan bahseder olduk ki bizi ayıran ırksal mensubiyetlerimiz olmamalı, birleştiren bir inancımız varken.Havva SEVENCAN

C.42.Toplumun farklı katmanlarında Cedi ırkçılığın ve din ırkçılığını yapan insanların her yanımızı sarması ve toplumun cahil bazı kesimlerini arkasına takması onları etkilemesi ve toplumun bazı kesimlerinin ötekileştirilmesidir. Suat MENTEŞE

C42.Bir zamanlar ALLAH inkar edilirdi ve bunu aşmak için bu tarikatlardan kurtulmak için çok uğraştık sonunda da insanlık bu tarikatları aştı.Şimdide din adı altında bazı tarikatların hezimetine uğradık.Örneğin Yahudiler kendi dinlerinden başka bütün dinleri inkar ediyor ve bu din mensuplarına direk eziyet ediyorlar.Diğer bir tarafta ced ayrımı yapıp insanlık suçu işliyorlar ALLAH ın izniyle bunu aşacağız.Ahmet KORKMAZ

C.42.) Asrın kötü bir yola girdiğini Müslümanların hakkını yemelerini demek    Ahmet CİHAT ÖNDEK
C.42)
Dini kullanan değer yargılarına inançlara saygı göstermeyen, dini değerlerini milli değerlerine köleleştirenler ve asimile edenlerdir. Şovenler ırklarını ilahlaştıran kişilerdir kendi ırkını üstün görmemek gerekir bütün herkes insan olduğu için değerlidir ve değer vermeliyiz, aksi durumda hayvanlaşmaya doğru gidecektir. Metin BOR

C.42.Önceleri sadece dünyada inanç konusunda fazla diretmeler olmadan insanlar istedikleri ya da tam manasıyla benimsedikleri dinlere uygun olarak yaşarlardı.Günümüzde bu olay bu kadar basit olmayıp şimdi Müslüman olmayanlar mensubu oldukları inanç eksenlerini bunun dışında kalan tüm dünya halklarına empoze etme yarışındadırlar.İman yönünden zayıf olan kimseler bu tuzaklara düşebilmektedir. Ali İhsan AYDINOĞLU

C 42)Batılı ve ateistlerin hayal dünyasının hezimetlerininse kurtulan insanın kendimi bulayım derken de bu sefer aşırı dincilerin ve ırkçı insanların hezimetine uğramasıdır Abdurrahim DOLAŞMAZ