45.Peygamberler yada Peygamber kadar dürüst, cevval, Allah CC’HUN beğenisini kazanmış,en mahir insanlar bu gün demokraside aday olsalardı sonuç ne olurdu? Neden?

İpucu;Tarihte ve gelecekteki en güzel insan örneği olan bu büyüklerimiz Allah CC’HUN yardımı olmasına rağmen neden bazı asırlar yada bazı insan milenyumu mevsimlerinde çoğunluğu yanına alamamış hatta çoğunluktan zülüm görmüşlerdir. Bazı insan milenyumu mevsimlerinde ise çoğunluğu yanlarına almayı başarmışlardır.

Çoğunluğa dayalı demokrasi ile ilişkilendirip, demokrasi ile bu tip insanların iktidara ve yönetim yada meclise seçilmeleri için nasıl bir seçim sistemi reformuna giderdiniz?

Çoğunluğun oyunu liyakatli kullanmaları için adayların aday adayı olmak için peygamber ahlakı kritere sahip geçmişlere sahip olmalarını öne çıkarıcı, seçim, yönetim ve sınav sistemleri gelişiliriniz.

 

C-45.  Bu özellikleri taşıyan bireyler yönetimde olsalardı dünya savaşlar, ölümler, sınırlar, yoksulluk açlık ve ırkçılık olmaz tüm insanlar kardeşçe yaşarlardı. Fevzi  KAYA

C.45 Onlarda vahşi demokrasinin tekelinden ya eriyip gidecekler ya da peygamber ahlakına dayalı bir demokrasi ortaya koyup güzel ahlakın temsilcilerinden olurlar. Abdulbaki CAN
C.45.Bugün temiz bir toplum olurdu toplumlarda yoksulluk, hırsızlık, adam öldürme, tecavüz gibi kötü suçlardan arındırılmış peygamber ahlakı kazandırılmış toplum ve topluluklar oluşurdu. Müge TEKİN
C45.Peygamber kadar dürüst mahir insanların şimdi demokraside aday olsalardı iyi olurdu. Aslında demokrasi iyi bir seçim yöntemi değil ama bu mahir insanlar halk mozaiğini oluşturursa cet kardeşliği yapmazsa peygamber kardeşliğini kendi halkı içinde kendisi yaparak ve yaşayarak uygularsa herhangi bir seçime gidilmeden bütün halkı tek bir çatı altında toplayabilirler. Mehmet PARLAK
C.45
Bugünden daha iyi olacağı kesin.En azından insanlar zülüm görmezdi .Birde buna farklılık boyutundan bakacak olursak, masala bizim yeryüzüne geliş sebebimiz farklıdır..Çünkü ,biz insanlar yeryüzüne bir sınav olma mullakat amacıyla geldik burada ki inanlar ile inanmayanların birbirinden ayırt etmektir.Tabii bu sonuçta insanları yoldan çıkaracak etkenlerde olacaktır ki sınav olsun şimdi de bizi yönlendirecek bize rehber olacak kişi ve kişilerin peygamber ahlaklı olması ,cevval,Allah CC un beğenisini kazanmış en mahir olması o sınavı sınav olmaktan çıkarır.İnanlar ile inanmayanları birbirinden ayırt edilmez,hatta böylelikle herkes inanırdı.Bu da kainatın bu kadar uzun olmasını sağlamazdı. Abdülkerim PINAR                  

C.45 Bu mahir insanlar bu gün demokraside olsaydılar, sonuç çok farklı olacaktı. Demokrasinin giderek büyüyen yırtığı bu kadar çarpık görünmeyecek ve batıl, hakikat karşısında bu kadar talep görmeyecekti. Çünkü mahir kişiler her yerde hakikatin rengi olarak görüneceklerdi. Mesut ÖZKOL

C45.Tarihin hangi döneminde gerçek anlamda sosyal bir devlet ve demokrasi vardı acaba? Sözde devlet ve demokrasi toplumu ve toplumları muasır medeniyet seviyesine çıkarmaktır.peygamberler dönemi dışında,gerçek anlamda sosyal devlet ve demokrasi ilkeleri olmamıştır.Eğer peygamberler gibi dürüst,mahir insanlar bu gün seçilmiş olsalardı, o zaman gerçek sosyal devlet ve demokrasi olurdu. Emrullah AKTAN                                                                                                                                     

C.45. İnsanlar oy kullanırken adayın dine karşı olan tutumuna da bakıyorlar bu en azından bizim memleketimizde bu durumdadır. Oy kullanan kişinin siciline göre oy kullanma hakkını vermek daha mantıklı olurdu şöyle ki, bir tecavüzcüyle düzgün bir insanın oy değerleri aynı olmamalı. Büşra AKAN

C.45- Bu mantıkta başarı şansları az olurdu. Çünkü günümüzdeki siyaset anlayışına ve seçim sistemine bakıldığında kim neyi nasıl yapıyordun ziyade siyasetçilerin ne vaat ettiği nasıl göründüğü önemseniyor. Hadiste nasılsanız öyle idare edilirsiniz deniyor. O zaman biz önce kendimizi düzelteceğiz ki başımızdakiler de düzelsin Unutulmamalıdır ki başımızda ki insanlar da neticede içimiz den çıkmış insanlardır. Tabi ki bu şartlarda peygamberlerin ya da iyi ahlaklı, üstün nitelikli dürüst insanların günümüz toplumunda seçim kazanması zor. Güzel ahlaklı üstün nitelikli insan sayısı eğitim sayesinde artırılmalı ki topluma güzel olan hakim olsun.  Fatma ŞANVER

C45.Peygamberler hayatlarında güzel ahlakı uygulamış ve yaşamlarıyla tarihten bugüne kadar örnek olunmuşlardır. Çoğunluğun tercihleriyle örnek olmamışlar hatta çoğunluktan zülüm görmüşlerdir. Günümüzde çoğunluğa dayalı demokrasilerde liyakatsizce tercihlerinden dolayı güzel ahlak sahibi olmayan insanlar iktidarlaşmış ve toplumu kendi çıkar ve emellerine alet etmişlerdir. Meclis oluştururken insanların geçmişinden başlanarak peygamber ahlak işletim sistemine sahip olup olmadıklarını araştırılmalı ve ahlak puanlarıyla derecelendirilmeleri gerekmektedir. İnsanlar bu çerçevede oylarını liyakatli bir şekilde kullanması gerekmektedir. Seçim sistemi güzel ahlaklı insanları seçilmesi noktasında yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ömer ERDEMİR

C–45- Peygamber kadar dürüst. Allah CC’ un beğenisini kazanmış ve mahir insanlar demokrasiye aday olsalardı. Daha güzel bir yaşam için ve adaletli bir yönetim anlayışı gösterirlerdi. Yönetime aday seçilirken ahlaki değerleri iyi olan kişiler başa getirilmelidir. Tahir BALZAR

C45. Herhalde hakkettikler sonucu alamazlardı. çünkü günümüzdeki siyaset anlayışına ve seçim sistemine bakıldığında ne yaptığından kim olduğundan ziyade siyasetçilerin ne vaat ettiği nasıl göründüğü önemseniyor (ülkemizde bile sadece sarışın olduğu için başbakan olabilen insanlar olmuştur). Tabiî ki bu şartlarda peygamberlerin yada iyi ahlaklı, üstün nitelikli dürüst insanların günümüz toplumunda seçim kazanması zor. Güzel ahlaklı üstün nitelikli insan sayısı eğitim sayesinde artırılmalı ki topluma güzel olan hakim olsun.Havva SEVENCAN

C.45. Günümüzde değerleri yozlaştırılan toplumun öncelikleri de değişmiştir. Daha çok kapitalist sistemin getirdiği tüketim toplumu oluşmuş ve insanlar paranın ve nefsinin kölesi olmuşlardır.  Aslında halk muktedir zevattan, yolsuzluktan ve adaletsizliklerden bıkmıştır. İnsanlar kaybolan evrensel değerleri veya peygamber ahlakına göre hareket edecek insanlara susamışlardır. Samimi ve dürüst insanlar bu dönemde böyle bir şeye kalkışırlarsa kazanırlar. Suat MENTEŞE

C45.Başa gelen kişiler ALLAH rızası için bir şey yapmaya çalışırlarsa bence bu ülke dünyada ilk sıralara yerleşir hem ekonomik yönden hem de manevi yönden.Seçim yapılınca adayların bazı koşulları taşıma zorunluluğu taşımasına inanıyorum.Dini bütün kişilerce geçmişi incelenen kişilerin halkın önüne çıkarılmasını isterdim.Tabi bunu halkta desteklemeli ümmet olarak temiz toplumlar bunu mutlaka desteklerler yoksa bunun bir anlamı yoktur.Ahmet KORKMAZ
C.45 Çok güzel bir yaşam olurdu. ahlaki kurallar önde olduğu için komşuluk hakkı yerine getirildi. Meclisteki insanlar kul hakkını gözeterek iş yapardı. Eğitim sistemi değişirdi, her taraf çöplükten arınır doğa mis kokardı. Ahmet CİHAT ÖNDEK
C.45)  Bireyler bu sitemde demokrasiye aday olsalardı sistem bireyleri değiştirirdi. Bu yüzden sistemi baştan kurmak gerekir peygamber ahlakına sahip bireyler âlimler toplumun mecliste olması gerekir ki düzeni baştan yapabilsin. Seçim siteminde ahlak puanları uygulanmalı bireyler ahlak puanına göre oy kullanmalıdır. Aday adayların geçmişine bakmalı ve peygamber ahlakına sahip bireyler aday adayı yapılmalıdır. Âlimler sistemi değiştirmeden demokrasiye aday olsalardı sistem onları değiştirirdi. Metin BOR

C.45.Sonuç istenilebilecek en iyi şey olurdu. Çünkü günümüz toplumlarında  bireyler Peygamberin güzel ahlakı ,adaleti,dürüstlüğü her zaman ilgi çekmiş ve  o mertebeye ulaşmak için  ellerinden gelen her şeyi yapma yoluna gitmişlerdir.Bu insanların  yönetici olmaları her zaman aranılan ancak bir türlü bulunamayan çözümdür.Herkes için eşitlik olması çalışanların dürüst ve namuslu çalışması elbette ki  her topumun isteğidir.Ancak toplumuzda şu ana kadar bu vasıflara sahip bir yönetici gözlenememiştir.

Ali İhsan AYDINOĞLU

C 45) Bu gün bu insanlar bu günkü demokraside aday olmuş olsalardı, seçim sistemini ve bu sistemi elinde bulunduran, masa başı şeytan maiyetli insanların hile ve düzenbazlıklarıyla, entrikalarıyla uğraşları ile seçilmelerine mânii olunurdu. Zaten seçim sonuçları 3, 4 kişinin elinde ki medya gücünün elinde olması ve bunların da batıcılıların elinde olduğunu düşünürsek seçilmeli günümüzde imkânsız olurdu. Abdurrahim DOLAŞMAZ