47.Demokrasiyi ve demokratları İslamileştirmek, İslamiyet’i ve Müslümanları demokratlaştırmak ve Demokrasiyi İslamiyet’te ve Müslümanlarda liyakatli ve doğru konumlandırmak, İslamiyet’i ve Müslümanları demokrasi içinde doğru ve liyakatli konumlandırmak ne demek tir hangisi daha liyakatlidir?

A-Demokrasiyi İslamlaştırmak ne demektir?

B-İslamiyet’i demokratlaştırmak ne demektir?

C-Demokrasiyi İslamiyet’te doğru konumlandırıp peygamber ahlaklı insanları öne çıkaran eğitim-sınav-seçim sistemlerini insani liyakatli kurallarla donatarak uygulamaya koymak ne demektir?

Bu üç soru önermesinden hangisi geçerlidir neden?

İpucu;dini aşamazsınız yani her şey dinin metriksi içindedir. İnsanın kendini İslami istem ve kurallarla donatarak hayır gördüğü gibi, demokrasiyi, komünizmi…vb rejimleri, bilimi ve bilim dallarını…vb her şeyi aynı şekilde hayırlı ve verimli konumlandırmayı düşünün.

Asrının her şeyini dinini farzlarına güncellerken doğru ve verimli eşleştirmeyi düşünün.

Arap’ın aceme yada acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. (Hadis)

Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye. Allah CC’HU indinde hiçi bir kavimin ayrıcalığı ve üstünlüğü yoktur. Tüm doğal(vahşi) ve yapay kavimleri Allah CC’HUN çeşitli kavimlere ve kökenlere ait ıslah ve terbiye edip örnek gösterdiği İbrahim AS’IN peygamberler ahlakına, milletine ve kavmine davet etmiştir.

C-47.   A.Demokrasiyi İslamlaştırmak, demokrasi içine bazı İslam kuralları yerleştirmektir.

           B. İslamiyet i demokratlaştırmak, İslam kurallarını kendi görüş ve düşüncelerimize göre bir kılıfa sokmaktır.

           C. Dini aşamazsınız, bunun için demokrasiyi İslamiyet içerisine doğru konumlandırıp, peygamber ahlakıyla insanlar yönetilmelidir. Fevzi  KAYA

C.47 C) Demokrasi İslamiyet’te doğru konumlandırıp Peygamber ahlaklı insanları öne çıkaran eğitim sistemini oluşturmamız gerekir. Abdulbaki CAN                                                                                                                                                                                                                                              

C.47.İslami yeti ve Müslümanları demokrasi içinde doğru ve liyakatli konumlandırmak daha liyakatlidir.

    A.Laikliği ortadan kaldırmak, devleti dini kurallara göre yönetmek.

    B.İslamiyet’i daha hür şekilde yaşamak yani isteyenin İslam ölçülerine göre isteyenin kendi sınırlarını çizerek yaşamasıdır.

    C.İslam la demokrasiyi sentezleyip eğitimi şekillendirip peygamber ahlaklı, liyakatli bireyler yetiştirmeyi amaçlamak.

C şıkkındaki daha geçerlidir. çünkü İslami yeti hayata geçirmek temeline dayalıdır. Toplumlar zaten İslami yaşamaya başlarsa liyakatli kişiler, toplumlar yetişecektir. Müge TEKİN

C47. Bu üç sorudan sadece C şıkkı geçerlidir. Çünkü demokrasiyi İslamlaştıramayız, İslamiyet ide demokrasileştirmeyiz. Ama demokrasiyi İslamiyet e doğru konumlandırıp peygamber ahlakı insanları öne çıkaran bununla beraber kültür birliğini oluşturan ve halkın mozaiği oluşur. En iyisi bu şekilde yapılarak ancak insani bir rejim olur. Mehmet PARLAK

C.47 A)Demokrasi ve demokratı İslamlaştırmak, toplumu İslamlaştırmaktır bir nevi, çünkü toplumu yöneten demokrasi rejimidir. Demokraside sürü rejimi vardır birinin peygamber ahlaklı olması herkesi etkiler tabii burada da çoğunluk söz konusudur.

        B)İslamiyet i ve Müslümanları demokratlaşma, bu da bir felakettir. İnsanı insan olmaktan çıkarır insanı azınlık haline getirir ki, bu da insanlığın Müslümanlığın sonudur.

        C)Demokrasiyi İslamiyetli ve Müslümanlarda liyakatli ve doğru konumlandırmak ise, demokrasinin olmaması tam anlamıyla insani olması gelenek, görenek. Örf, adetlere uygun olmasıdır. Peygamber ahlaklı kişiler topluma seslenmelidirler. Sonuç güzel ahlaklı insanlar yetişmesidir. Abdülkerim PINAR

C.47 Demokrasi kendisi batı patentli bir kavramdır. Onun için demokrasiyi ve demokratları İslamileştirmek doğru olandır. İslam’ın ve Müslüman’ın demokratlaşması gerekmiyor. İslam kendi kendine yetendir. Birincisi daha liyakatlidir.

         A) Demokrasiyi İslamileştirmek hakkın ve hakikatin ölçüsünü net çizgilerle belirtmektir. 

         B) İslamiyet’i demokratlaştırmak olamaz. Ancak siyo-şovenleri demokratlaştırmak olabilir.

         C) Demokrasiyi İslamiyet’te doğru konumlandırmak yerine, İslamiyet’in kendi dinamiklerini doğru anlamak ve kullanmak daha doğru ve yerinde olandır.

          Bu üç önermeden A şıkkı geçerlidir. Doğruya en yakın orda görünüyor. Mesut ÖZKOL

                                                                                                                                                                                               

C47.A.Demokrasiyi İslamlaştırmak;demokrasiyi İslamiyet’in içinde doğru konumlandırmak ve İslamiyet’in kurallarıyla bütünleştirmek demektir.

        B.İslamiyet’i demokratlaştırmak;İslamiyet’i demokrasinin içinde konumlandırmak ve demokrasinin kurallarıyla,ilkeleriyle bütünleştirmek demektir.

        C.Kaotik ortamların ve demokrasinin ilkelerinin tamamıyla çözülmesi karanlık dünyamızın aydınlığa kavuşması ve peygamber ahlaklı insanların dünyaya hükmetmesi  demektir.

         Bu üç soru önermesinden üçüncü soru geçerlidir;Çünkü üçüncü soru daha hakikat içerikli ve aydınlık çağının en güzel örneğidir.En liyakatli olan demokrasiyi İslamiyet’te ve Müslümanlarda liyakatli ve doğru konumlandırmak gerekir.    Emrullah AKTAN

C.47.  İslamiyet’i ve Müslümanları demokrasi içinde doğru ve liyakatli konumlandırmak daha liyakatlidir.

A)      Demokrasi halkın iktidarı demektir bu yüzden demokrasiyi İslamlaştırmak demek halkı İslamlaştırmak demektir.

B)      İslamiyet’i demokratlaştırmak demek insanların İslamiyet’i istedikleri gibi yaşamalarını öngörür bence bunda bir seçim yapmak olası değildir dinimizin belli kuralları vardır ve bu kurallar çerçevesinde yaşam tarzımızı belirleriz.

C)      Bu şekilde bizi yöneten insanlara da güven sorunumuz kalamaz çünkü yetiştirilen bireyler peygamber ahlakıyla sınava tabi tutulmuş ve geçerli not almışlardır.

Bu üç soru önermesinden bana en mantıklı geleni c şıkkıdır. Çünkü eğitimin şart olduğu gibi peygamber ahlakı da şarttır. Büşra AKAN

C.47-A-İlahi beyanlar dışında düşünüldüğünde İslamiyet demokrattır. Peygamber’imiz hayatı boyunca ilahi beyan o konuyla ilgili yoksa yada henüz vahiy gelmemişse mutlaka sahabe ile istişare yapmıştır.Uhud savaşından önce kendi isteği ve düşüncesi olmamasına rağmen sırf çoğunluk istiyor diye meydan savaşını kabul etmiş ve Medine dışına çıkmıştır.

B-Böyle bir şey olmaz.Bizim vazifemiz İslam’ın güzelliklerini tam olarak ortaya koyabilmektir.

C-Bence bu Peygamberimizin vefatından sonra halife seçimlerinde olmuş. Zira Hz. Ömer’den sonra en liyakatli 5 kişi bir araya gelmiş halifeyi seçmiş sonra herkesin kabulü ile seçim onaylanmıştır. Fatma ŞANVER

C47.Her şey dinin metriksi içindedir. Bu nedenle İslam i demokrasileştirmek ya da Müslümanları demokratlaştırmak diye bir şey söz konusu olmaz. Çünkü İslamiyet olması gereken en doğru insanı tanımlamıştır. Demokrasi ve demokratları İslamileştirmek gerekir çünkü bunlar güzel ahlak işletim sisteminden mahrumdurlar. En liyakatlisi demokrasiyi ve demokratlığı İslamiyet’te ve Müslümanlarda doğru konumlandırmak

A-Demokrasiyi çoğunluğun, azınlığın rejimi değil de güzel ahlak sahibi insanları yönetime getiren bir rejim haline getirmektir.

B-İslamiyet’i kendi çıkarlarına alet etmek, değer sizleştirmektir.

C- İnsanları peygamber ahlak işletim sistemine uygun bir şekilde eğitmek demokrasiyi ve demokratlığı İslamiyet’te doğru konumlandırmak ve eğitim sistemin birinci basamağında başlanarak insanları ahlak puanlarıyla denetlemek ve derecelendirmek ve seçimlerde ahlak puanını birinci planda ele alarak insanları seçmek gerekir. Demokrasiyi İslamiyet’te doğru konumlandırıp peygamber ahlaklı insanları öne çıkaran eğitim-sınav-seçim sistemlerini insani liyakatli kurallarla donatmak ve uygulamak daha geçerli çünkü İslamiyet’i aşamazsınız her şey dinin metriksi içindedir İslam insanı güzel ahlak sahibi olunmasını sağlar.  Ömer ERDEMİR        

                                                                                           

 C–47-A. Demokrasiyi İslamiyet’te ve Müslümanlarda liyakatli ve doğru konumlandırmak gerekir.

A- Yönetim- eğitim- sınav v.b. durumlarda İslam’a aykırı bir şey sergilememek gerekir.

B- İslam dinindeki kurallar zaten demokrat bir özellik taşıdığından, insanlar yaptıkları sırasında düşünerek hareket ederlerse, İslamiyet’te demokratik olmayan biri durum söz konusu zaten değildir.

C- Bu önerme doğrudur. Demokrasiyi İslamiyet’te doğru konumlandırıp peygamber ahlaklı insanları öne çıkaran eğitim-sınav-seçim sistemleri geliştirilmelidir. Tahir BALZAR

C47.Demokrasiyi İslamiyet’te ve Müslümanlarda liyakatli ve doğru konumlandırmak daha liyakatlidir.

C.İslam belirli bir yönetim vaaz etmemiştir.Peygamber efendimizin vefatından sonra halifelerin seçiminde de bunu görmekteyiz.Örneğin;Hz.Osman bugünkü anlamda demokrasi diye isimlendirebileceğimiz bir tür halk oylaması ile seçilmiş,buna karşılık Hz. Ömer vasiyetle ya da atamayla halife seçilmiştir.Bütün bunlar İslam’da belirli bir yönetim şekli olmadığını söylememize imkan vermektedir.Dolayısıyla şartlar uygun olduğunda demokrasi İslam’ın ters olmayan bir yönetim şekli olarak değerlendirilebilir.Havva SEVENCAN

   C.47.A. Aslında İslam da meşveret yani danışma denen bir olay vardır. Yani kararlar alınırken herkesin fikrinin alınması, iyiye güzele ulaşmak için tartışılması ve bunun sonucunda karar alınması durumudur. Aslında batıya baktığımızda skolastik düşünce sisteminin hüküm sürdüğü zamanlarda zaten Müslüman coğrafyasında meşveret vardı hatta 300-400 sene önce bile vardı ve belki de Avrupalılar bu meşveret olayından etkilenerek demokrasiyi geliştirdiler.

         B.İslamiyet hiç bir zaman diliminde kimsenin dinine, ırkına, felsefesine, düşüncesine karışmadı. Dinde zorlama yoktur düsturuna göre hareket etti tahkiki imana sahip Müslümanlar. Zaten İslam i değerler içinde demokrasiye ait çoğu olgu bulunmaktadır.

       C.Demokrasinin İslam i değerlerle uygun olan kısımları değerlendirilmeli ve toplumun istifadesine sunulmalıdır. Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmesi aşamasında uygun eğitim ve sınav modelleri geliştirmelidir. Suat MENTEŞE

C47.Bence demokrasiyi İslamiyet’te doğru konumlandırıp Peygamber ahlaklı insanları öne çıkarmak daha doğrudur.Zaten demokrasi temel prensiplerini İslamiyet ten almıştır.Bu zihniyetle yetişen insanlarda mutlak demokratlardır.

Ahmet KORKMAZ
C.47)C şıkkı geçerlidir. Daha liyakatlidir. Aslında İslamiyet’i doğru liyakatli kişiler yönetirse, güzel ahlaklı biçimde yaşatılırsa çok güzel bir yönetim ortaya çıkar.Diğer rejimler rekabeti kapsadığından haksızlık diz boyudur.Müslümanlar ise kul hakkı yemesinden korkar. Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.47) Demokrasiyi İslamiyet e doğru konumlandırıp peygamber ahlaklı insanları öne çıkaran eğitim- sınav-seçim sistemlerini insani liyakatli kurallarla donatarak uygulamaya koymalıyız. Çünkü liyakatli ve peygamber ahlakına sahip olamayan birisinin bütün herkese hitap etmesini bekleyemeyiz. Allah CC hu bizi kavimlere a yırmış ve hiçbir kavmi diğerinden üstün olarak yaratmamıştır. Metin BOR

C.47.Demokrasiyi  ve demokratları İslamlaştırmak  mantıklı olacaktır.Çünkü İslam yapı itibariyle demokrasinin temelini bir bakıma oluşturmaktadır.Demokrasi dinden soyutlanmış gibi gözükse de bunları birleştirmek  en iyisi olacaktır.

A.Demokrasiyi İslamlaştırmak  eşitliği tam anlamıyla  kendi içinde  ve toplumda  yaşayarak öğrenmektir.Yaşadığı dini ve zamanın gerektirdiklerini şimdiye güncelleyerek bunu yapacaktır.Böylelikle insan aradığı mutluluğu ve huzurlu yaşama ortamını kendisi inşa edecektir.

Ali İhsan AYDINOĞLU

C 47) A; Demokrasi İslamlaştırmak demek İslam’ın ilke ve inanç ve yaşam koşullarını uygulanan demokrasiye yerleştirmektir.

 B; İslamiyetli demokratlaştırmak ise uygulanan rejime göre İslamiyet’i yaşatmaktır.

 C; Dinin aşıp, peygamber ahlaklı yöneticilerin çoğalmasıyla demokrasi rejiminin bu insanlara emanet ederek elde edilebilir. Tabi’i ki 3. Önerme daha geçerlidir. Abdurrahim DOLAŞMAZ