49.

A-Evrim Bilimini İslamlaştırmak ne demektir?

B-İslamiyet’i Evrim Bilimi içine konumlandırmak yada mukayese etmek ne demektir?

C-Bilimin İslamiyet’teki konumunu doğru teşhis ederek yada Bilimi İslamiyet’te doğru konumlandırıp peygamber ahlaklı Bilim insanlarını öne çıkaran eğitim sistemlerini insani liyakatli kurallarla donatarak uygulamaya koymak ne demektir?

Bu üç soru önermesinden hangisi geçerlidir neden?

İpucu;dini aşamazsınız yani her şey dinin metriksi içindedir. İnsanın kendini İslami istem ve kurallarla donatarak hayır gördüğü gibi, demokrasiyi, komünizmi…vb rejimleri, bilimi ve bilim dallarını…vb her şeyi aynı şekilde hayırlı ve verimli konumlandırmayı düşünün.

Asrının her şeyini dinini farzlarına güncellerken doğru ve verimli eşleştirmeyi düşünün.

 

C-49.  A]. Evrim bilimini İslamlaştırmak, yani bir yaratanın olmadığına yaratılış teorisine inanmamaktır.

           B. İslamiyet’le, evrimi ayrı ayrı ele almak gerekmektedir.

           C. Burada bilimi İslamiyet in içerisine doğru konumlandırıp bu yönde bir eğitim anlayışı geliştirmek gerekmektedir. Bunun sonucunda liyakatli ve güzel ahlaklı bireyler ortaya çıkarmış olacağız. Fevzi  KAYA

C.49 C) Bilimi İslam’a doğru konumlandırıp dürüst, namuslu, liyakatli insanlara peygamber ahlakı empoze ederek canlı varlıklara doğaya çevreye salmamız gerekir. Abdulbaki CAN

C.49.A.Evrimi İslami ölçüde tartışmaktır

    B.Yaradılışın temelini Ademle Havva’ dan değildi evrimleşme sürecinde gerçekleştiğine inanmaktır.

    C.Bilim çalışırken İslami bilgileri de kullanıp İslam çerçevesinde bilim eğitimiyle beraber peygamber ahlaklı liyakatli nesiller yetiştirmek geçerlidir.

 Çünkü İslamiyet zaten bilimi kabul eder ve destekler okuyun der. Müge TEKİN

C49. Bu üç önermelerden en iyisi C şıkkıdır. Her şey dinin metriksi içindedir ve doğru konumlandırdığı zaman peygamber ahlakı çerçevesinde yaparak yaşayarak yapıldığı an en doğru ve insani olur. İşte bunun için bilim İslamiyet teki konumunu doğru teşhis edersek ve bunu İslamiyet e doğru konumlandırırsak peygamber ahlakı çerçevesinde eğitimli ve liyakatli insanlar yetiştirilir. Örneğin: Darvin’in bilimi dinin içinde doğru konumlandırmadığı için işin içinden bir yerden sonra tıkanmalara sebebiyet vermiştir. Mehmet PARLAK

C.49A)Evrim bilimini İslamlaştırmak, şimdi Darvin e gidersek onun söyledikleriyle evrimin İslamlaşması birbirileriyle çakışır. Çünkü evrim teorisine göre bir yaratıcının olmamasından bahsetmektedir, ama İslam da ise bunun tam tersi yani bir yaratıcının varlığından bahsedilebilir ki biz bunu biliyoruz insanlığın oluşumunda bir yaratıcı her zaman vardır. Bu da evrim hiçbir şekilde İslam çerçevesin içerisinde düşünülemez. Abdülkerim PINAR

C.49 Geçerli olan soru önermesi C seçeneğidir. Bilimi İslam’ın içinde doğru konumlandırılmadıkça hakikat gerektiği gibi anlaşılamayacak ve Müslümanlar da bugün içinde bulundukları durumdan kurtulamayacak ve hak ettikleri yere gelemeyeceklerdir. Mesut ÖZKOL

   C49.Bu üç soru önermesinden üçüncü soru geçerlidir.Bilimin İslamiyet’teki konumunu doğru teşhis ederek yada bilimi İslamiyet’te doğru konumlandırıp  peygamber ahlaklı bilim insanlarını öne çıkaran eğitim sistemlerini insani liyakatli kurallarla donatarak uygulamaya koymak;İslamiyet İ bilimi doğru konumlandırarak eğitimin amacına hizmet edecek şekilde güzel ahlaklı işletim sistemimizi uygulayarak fert, toplum ve kavimler yetiştirmek gerekir.    Emrullah AKTAN                                                                                                                                             

C.49. A) Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü evrim bilimi kendiliğinden oluşumu savunuyor fakat İslamiyet de ise ilahi bir güç ile oluşum olduğu aşinadır.

          B) Doğru bir şey değildir. İslamiyet’i evrimin içine nasıl konumlandırabiliriz ki bence bunun iki savunucusu vardır. Ya evrim bilimini kabul eder ya da etmez üçüncü bir şık yoktur.

           C) Bu önerme diğer ikisinden daha mantıklıdır. İnanç tabi ki de her yerde olması gerektiği gibi bilim insanında da olmalıdır. Çünkü bilim her şeyi kanıtlayamaz bir noktadan sonra ilahi bir güç olduğu unutulmamalıdır. Büşra AKAN

C.49-A- Evrimciler bilim adına konuştuğunu iddia eder, ama gerçekte bilim adına yalan söylerler. Dolayısıyla dıştan sözde "bilimsel" görünen bu aldatmacaya inanmamak, asıl olarak evrim teorisinin hizmet ettiği ideolojilere bakmak gerekir. Evrim teorisinin altında yatan ateist felsefeyi ve dinsiz yapıyı fark edemeyip, bu hurafeyi doğru kabul etmek, ona teslim olmak Darwinizm'in insanlığa getirdiği her türlü zarara ortak olmak demektir. Bu tür kişilerin farkında olmadan topluma verdikleri zarar çok büyüktür. İte bu nedenle evrim aldatmacasına kanan bazı Müslümanların, savundukları fikri bir kez daha düşünmelidirler. Yanlış ve batıl olduğunu bile bile karşı tarafa hemen teslim olmak, hak dini Darwinistlerin batıl dinine uydurmaya çalışmak olmaz. Unutmamak gerekir ki, tüm Müslümanlar için, dine karşı olan, Allah'ın varlığını inkar eden her fikri, fikri mücadele ile çürütmek, hakkı kullanarak batılı yok etmek önemli bir sorumluluktur. Bu sorumluluktan cayarak, inkar düşüncesi ile sözde ortak bir noktada "anlaşmak", karşı tarafa taviz vermek ya da onların fikirlerine teslim olmak çok büyük hata olur. Örneğin komünizmin yayıldığı bir toplumda Müslüman’ın görevi "komünizmi İslamlaştırmaya çalışmak" değildir. Bu, din lehinde hiçbir sonuç vermeyecek, aksine komünizme fayda sağlayacak çıkmaz bir yoldur. Müslüman’ın görevi, komünizmi tüm bir felsefe olarak çürütmek, fikren yıkmak ve buna karşı İslam'ın hakikatini ortaya koymaktır. Aynı şekilde Darwinizm'e karşı da Müslüman’ın görevi "Darwinizm'i İslamlaştırmaya çalışmak" değil, bu büyük yalanı fikren çürütmek, yıkmak ve buna karşı yaratılış gerçeğini ortaya koymaktır. Bu nedenle tüm Müslümanların bu bilinçle hareket etmeleri dünya üzerindeki ateist felsefelerin hepsine birden dayanak teşkil eden Darwinizm'e arka çıkmamaları gerekir

B-İslamiyet’i evrim içinde konumlandırmak doğru değildir. Esas olan dinin hakikatlerini ortaya koymaktır.

C-Zaman ihtiyarladıkça kuran gençleşiyor. Biz teknoloji ilerledikçe kuran da ki sırları daha yeni anlıyoruz. Mesela peygamberimiz yemeğe sinek düşünce kanatlarını batırın sineği atın ama yemeği dökmeyin diyor.Yıllar sonra bilim adamları sineğin bir kanadında zehir diğerinde panzehir olduğunu ortaya koydular.Peygamberimizden 1300 yıl sonra.   Fatma ŞANVER   

C49. En geçerli olan önerme; evrim bilimini İslamiyet ‘teki konumunu doğru teşhis ederek ya da bilimi İslamiyet’te doğru konumlandırıp peygamber ahlaklı bilim insanları öne çıkaran eğitim sistemlerini insani liyakatli kurallarla donatarak uygulamaktır. Çünkü her şey dinin metriksi içindedir. İslamiyet’le güzel ahlak işletim sistemine sahip olan insanlar bilimi kendilerinde doğru konumlandırıp liyakatli bir şekilde uygulaması hayırlı ve daha verimli olacaktır. Evrim bilimi kâinat sınırları dâhilinde gerçekleşen olaylar dizisi olarak ele alınabilir. Evrim varlıkların gerçek hikâyelerini öğrenmemiz için gerekli olan bir bilimdir. Bu bilimin İslamiyet teki konumu doğru konumlandırılırsa şüphesiz Müslümanlar için hayırlı ve gerekli olan bir bilimdir. Değişim kâinat sınırları içinde inkâr edilemez bir süreçtir. Ömer ERDEMİR                                                                                                                                                                                                  

C–49- 1- Evrim bilimi İslam’a zıt olan bir durumdur. Fakat evrimi İslam dini içerisinde doğru konumlandırmak gerekir.

2. İslamiyet’i evrim bilimi içersinde konumlandırmak ne derece doğru olur diye düşünmek gerekir. Çünkü her şey dinin metriksi içindedir.

3- Bu önerme doğrudur. Bilimi İslamiyet’te doğru konumlandırıp, Peygamber ahlaklı insanları öne çıkaran eğitim sistemleri geliştirilmelidir. Tahir BALZAR

C49.c.İslamiyet’0te hiçbir şey rastgele değilken evrimde her şey rastgele olmaktadır.Evrim’de örneğin;mayoz hücre bölünmesinde anfaz1’de homolog kromozomların kutuplara rasgele dağıldığını kabul eder.Oysa İslam’da elest bezminde ruhlar yaratılmış,insanlığın arka planı ortaya konmuş buna göre bedenler teşekkül etmiştir. Rasgele değil planlanmış bir seçim vardır.Havva SEVENCAN

C.49. 1.soru önemesi doğrudur. Evrim bilimi İslamlaştırılabilir. Eğer İslam insan faydasına olan her şeyi destekliyor diyor isek o zaman canlıların gelişim süreçlerinde geçirmiş oldukları değişimler önemlidir. Çünkü çevresel, klima tik ve jeolojik özellikler değişiyor ve  canlı türlerinin bu yeni değişimlere adaptasyon sağlamaları için orijinlerinden günümüze geçirmiş oldukları değişimlerin bilinmesi kritik öneme sahiptir. Onun için evrimi İslamlaştırmak lazım. Suat MENTEŞE

C49.Aslında a şıkkındaki önermeyi destekliyorum.Çünkü son zamanlarda insanlar evrimi ayrı bir din olarak değerlendiriyor.Buda insanları yaratıcıdan uzaklaştırma uğraşına girenlerin ekmeğine yağ sürüyor.Aslında evrimi İslamiyet ışığında değerlendirip analiz edersek bize hiç bir sakıncası olmaz.Bunu da insanlara doğru anlatmak çok önemlidir.

Ahmet KORKMAZ
C.49) Bilmiyorum  Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.49) Bilimin İslamiyet teki konumunu doğru teşhis ederek ya da bilimi İslamiyet de doğru konumlandırıp peygamber ahlaklı bilim insanlarını öne çıkaran eğitim sitemlerini insani liyakatli kurallarla donatarak uygulamaya koymalıyız. Evrim vardır fakat dinin metriksi içinde vardır Allah CC hu derken ben değişmek istemeyenleri değiştirmem önemli olan evrimi dinin içinde konumlandırmak tır. İnsanlar kendini İslam i sistem ve kurallarla donatması gerekir. Metin BOR

C.49.Evrim bilimini İslamlaştırmak  var olan  bilgi ve birikimleri İslam’ın ışığında açıklama yoluna gitmek demektir.Ancak İslamiyet evrim görüşüne sıcak bakmamakta  ve yeryüzünde gerçekleşen tüm değişimlerin evrimsel olmadığını söylemektedir. Ali İhsan AYDINOĞLU

C 49) A;Evrimin nitelikleri ve özelliklerini bu gibi oluşturan kuramları İslam dinine göre yorumlamasına ve ona göre konumlandırmasına denir.

B; kâinatın oluşumu ve insanlığın ortaya çıkışını İslam ile birebir örtüşecek şekilde yorumlaması ile evrimi açıklamak ve yorumlamasına denilir.

C; bilimi İslamiyet teki konumu doğru teşhis ederek bilimi İslamiyet e doğru konumlandırırsak ancak bu şekilde peygamber ahlakıyla bir eğitim ve liyakatli insanlar yetiştirilir. Bu önermelerden 3. önerme daha geçerlidir. Abdurrahim DOLAŞMAZ