5.A-Bir insan öldükten sonra anlık, günlük…vb ömür boyu ürettiği hayat anlarının (her nefesinin) enjekte ettiği ortamla yapışık, birleşik olarak yeni bir gerçek hayata uyanacağından eminse ne olurdu?

B-İnsanlar bunun gerçek olduğundan emin olsalardı hangi ortamlarda hangi ve nasıl düşünsel, nesnel, sanal ve eylemsel enerji üreterek geleceğe enjekte ederdi?

C5. A-doğru bir yaşam ortaya koymak için bir çaba içerisine girerdi hayatını anlamlı kılmak için güzel ahlak işletim sistemine sahip olmanın gereğini anlardı.

       B-O zaman ölmeden önceki yaşamının sonraki yaşamının bir garantisi olacağını bilerek hayatını doğru temeller üzerine kurardı. Peygamberlerin Yaşamları örnek alırdı. Akıllarıyla düşünürlerdi. Doğal ve dürüst olurlardı   Ömer ERDEMİR

 

C.5..A:.Yaşadığı dünya için çalışmayı bırakıp gerçek dünyaya çalışırdı.

  B:İnsanlar bundan emin olsalardı öncelikle hep iyilik yaparlardı, hoşgörülü olurlardı, kimsenin kalbini kırmazlardı, yalan söylemez kul hakkı yemezlerdi, kısacası insanlık tertemiz olurdu. Müge TEKİN

 

C.5 A) Bu dünyada pervazsızca yaptığı işleri diğer dünya da bir bedelinin olduğunu daha iyi anlar

       B)İnsanlar bunun gerçek olduğuna emin olsaydılar kendilerini Allah yoluna adardılar. Müslüman hakkına saygı duyarlardı. Hayattı pervazsızca yaşamaz hayatta layık olmaya çalışırlardı. Abdülkerim PINAR

                                                                                                                                                                                                       

C.5.  A) Ölüm korkusu olmazdı. Çünkü yaşamına kaldığı yerden devam edeceğinden emin olurdu ve bu yüzden de ahret için hiçbir çaba harcamazdı.

         B) Nasıl olsa hayata geri döneceklerini düşünecekleri için kendileri için garanti sağlayacak yatırımlarda bulunurlardı. Örneğin; Mısırlılar yanlarına değerli eşyalarını gömerlerdi… Büşra AKAN

 

C5. A. Gerçekten ebedi istirahat ve sonradan dirileceğim an vardır. Çünkü Allah CC’HU insanların ruhlarının ölmeyeceğini bir ayet ile dile getirmiştir. Fakat insanlık toplumlarında bunu görebiliyoruz. Maalesef toplumların çoğunda öbür dünya yokmuş gibi davranıp sadece dünya işlerine bakarlar.peygamber efendimizin bununla ilgili bir hadisi var; hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahret için çalışın (hadis)

     B. insanlar bundan emir alsalardı bu sınavı başarmak için elinden geleni yaparak bu sınavı kazanarak ebediyete doğru hazırlıklı bir şekilde gideceklerdi.    Emrullah AKTAN

 

                                               

C.5 A) “İki anı bir olan ziyandadır”(Hadis).Hayat akan bir ırmak gibi sürekli ve değişkendir. Kişi yaşadığı her anı yaşama bilinciyle oldurmalı ve yaşadığı her anını Hz. Peygamberin (S.A.V) vurguladığı hassasiyetle yaşamalı.

      B) Salih amel işleyip, salih kişilerle doğru ortamlarda insanlığın geleceğine faydalı olacak üretirdi. Mesut ÖZKOL


C 5.
   A-İnsan evrende yalnız olmadığının farkına varıp, hiçbir yaptığının karşılıksız kalmayacağının bilinciyle yaşardı ve her anının kaydedildiğinin bilincinde olurdu.

B-Her ortamın o hayat için (ahret) hesap edip zaman ve mekana uyumlu olarak, elden geldiğince en küçük bir anı bir daha ele gevmeyecek son fırsat telakki ederek bu şuurda yaşardı.Havva SEVENCAN

 

C.5 A) Nasıl yaşamış isen öyle dirileceksin, bu bilinçte insan yaşamalıdır. Dünya ahretin tarlasıdır.

      B) İnsanlığın varoluşunu anlayan ve anlamlandıran eserler oluşturulmalıdır. Abdulbaki CAN

 

C-5.  A.  Yeryüzünde çok daha iyi şeyler yapmak için Allah tan bir can daha veya bir şans isterdi. Yeryüzünde peygamber ahlakıyla bir yaşam sürmek için Allah a yalvarırdı.

        B.   İnsanlar daha güzel ve huzurlu bir yaşam sürerlerdi. Belki kendini idare edebilecek kadar dışında mal edinmezlerdi, hayatlarının büyük bir bölümünü ibadet ederek geçirirlerdi. Fevzi  KAYA

C5.A.Öldükten sonra yeni bir hayatın olacağından emin olsaydı, şimdiki yaşantısını, öldükten sonra ki hayatını en güzel şekilde yağıya bilmek için uygun bir zemin hazırlanır ve ona göre harekette bulunurdu.

 

B.Yukarda da belirttiğim gibi bundan emin olsaydı, bulunduğu her ortamda öldükten sonraki hayatını güzel, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamak için, toplum tarafından sevilen ve onlara güven aşılaya bilen biri olmak gerekir. Toplumun kurallarına uymalı ve diniyle bir bütün olması gerekir. Mehmet PARLAK

 

C.5- A- İnsanda ba’su ba’del mevt öldükten sonra dirilmeye inanç varsa dünyada günah işlememesi gerekir. Fakat gerek iman zafiyeti gerek nefis ve şeytanın desiseleri maalesef insanı hak yolundan uzaklaştırabiliyor.

B-İnsanların büyük çoğunluğunun bilmek ile ilgili problemleri yok. Problemler daha çok bilgiyi amele dökme probleminden kaynaklanıyor. İnsan günahsız değildir. Nefis taşıdığından dolayı hataya ve hata yapmaya açıktır. Fakat Allah’ın en sevdiği kul hata yapsa da tövbe edendir Fatma ŞANVER

                                                                                                          

C.5A.İnsan daha peygamberce bir hayat yaşardı. İnsanlara daha çok yardım eder, Allah dini için daha çok çalışır daha doğrusu iyiliği söyleyip kötülükten men ederdi.

         B.Çevreye daha çok özen gösterir,  nesillerini o doğrulta da yetiştirir geleceğe yürürdü. Suat MENTEŞ

C 5.a)Bence böyle bir kanı olsaydı insanlar davranışlarına daha çok dikkat ederlerdi.Kaygısı daha çok olurdu.Materyalist düşünce sahipleri bu kaygıdan yoksun olduğundan dolayı liyakatsizce davranır ve zararlı olabilirler.                                                                                                                                                                                         
      b)Böyle olunca insanlar etrafına pozitif enerji yayar ve her şeyi daha planlı uygular.Bu davranışlar insan nesli için daha hayırlı olurdu ve bundan etraftakilerde memnun olurdu.Ahmet KORKMAZ

 

C.5 .İman ederdi Ahmet CİHAT ÖNDEK

 

C.5 A. Bir insan öldükten sonra ömür boyu ürettiği hayat anlarını ile birlikte olacağına bilse yapacaklarını nefsi değil akla mantığa dayalı yapardı.

B. İnsanlar yaşamdan sonra ektiklerinin karşılaşacaklarından emin olsalardı yeryüzünde herkes geleceğe pozitif bir enerji saçarlardı ve herkes peygamber ahlakı. Kardeşliği ile yaşardı yaşamak istemeyenler sonralarını bilecekleri için onlarda yaşamaya çalışırdı veya sonucuna katlanırlar. Metin BOR

 

C–5-A- Bir insanın öldükten sonra günlük ve anlık yaşadıklarımızı, eğer yeni bir hayata uyanacağından eminse daha mantıklı düşünerek hareket eder. Davranışlarına insanlarla olan ilişkilerine daha da dikkat ederdi insanlar.

B- Yeni bir hayata uyanacağından emin olsalardı hayatlarını geleceğe yönelik olarak insanlara yararlı olabilecek davranışlar içerisinde bulunur. Geleceğe yönelik hayatını peygamber ahlakı üzerine kurmayı amaçlardı.Tahir BALZAR

C 5) A.kötülük ve ahlaksızlık kavramı diye bir şey olmazdı.

       B. doğa, evrene ve insanlara hakikatler ışında yaşar ve enerjisini bu uğurda harcardı.

Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.5. A. Ölen insan  eğer ki öldükten sonra  bu dünyada yaşadıklarını  tamamen sentez halini yeni hayatında göreceğini bilseydi bu dünyada her şeyi elinden gelenin en iyisini yaparak  geçirmek isteyecek ve bununla beraber hem bu hayatta hem de öteki yaşamında mutluluk ve huzura erişebilmek için hayatını ona göre düzenleyecekti.

    

 B.İnsanlar yapmış oldukları ya da yapacakları her şeyin  bir bedelinin olduğunu  bilerek yaşarlar.Ancak insanlar bu tür düşünceleri kendi düşünceleri içerisine hapsedemediklerinden hayatı monoton bir şekilde yaşayarak  ölümü farkında olmadan beklemektedirler.Bu olgu herkes için aynı şekilde cereyan etmez.Tasavvuf yönü baskın olan kişiler ölümden sonra dirilmenin olacağının bilinicinde olarak bu hayatla ebedi hayatın sentezini yaparak hem bu dünyada hem de öte ki dünyada büyük tat alacaklarını bilmektedirler. Ali İhsan AYDINOĞLU