7.Her varlığın ürettiği hayat enerjinin özgünlüğü diğer benzer veya farklı canlıların ürettiği hayatın özgünlüğü ile ;

A- Ne kadarı hangi hallerde karışır ?

B- Ne kadarı hangi hallerde kaynaşabilir?

C-Üretilen özgün hayat enerjisi ne olur?

C7.A-Her varlığım ürettiği hayat enerjisi tüm hallerde karışmaz insanın sahip olduğu bedensel enerji halleri tüm varlıkların sahip olduğu enerji halleriyle karışabilir.

      B-Birbiri arasında ilişki bulunan enerji halleri dönüşebilir.

      C-Bedensel enerji halleri, duyusal enerji halleri, zihinsel araç enerji halleri zihinde kavramsal enerji halleri .Ömer ERDEMİR

 

C.7.A:Doğa bir bütün olduğu için tüm canlılar var oldukları sürece etkileşim içindedirler.

     B.Birlerine bağlılık olduğu dönemlerde kaynaşırlar çünkü bazen birinin yok olması ötekinin var olmasına bazen birinin yok olması ötekini de yok olmasına neden olur. Bu gibi durumlarda hepsi tamamen kaynaşabilirler.

     C.Bitki ve hayvanlarda ortam koşullarına göre insanda ise yaşama isteği ve amaçlarına göre oluşur. Müge TEKİN

 

C.7 A)İnsanlarda hareket eder fakat hareketi için gerekli enerji vardır insani olmayan varlıklar da hareket eder bu gibi canlılarında hareketi için enerji gereklidir. Bu hallerde hayatları karışır.

       B)insanların ürettiği bu enerji bilinçli bir şekilde ihtiyaçlar için karşılamak amaçlıdır. Ama diğer canlılarda üretilen enerjini tüketimi daha farklı bir şekilde harcanır.

       C)Gerekli veya gereksiz işler için kullanılır.    Abdülkerim PINAR                                                                                                                                                                    

 

C.7. A) Birbirine zıt olan duygu ve düşüncelerin enerjileri belli oranlarda karışır.

       B) Aynı doğrultuda olan duygu ve düşüncelerin enerjileri ise birbiriyle kaynaşır.

       C) Diğer kişilere aktarılır olumlu ve olumsuz görülebilir. Büşra AKAN

 

C7.A. insan toplumları neticede diğer canlılarla ortak olarak öldükten sonra cesedi toprağa karışır ve yok olur. Ama ruhu asla yok olmaz.

     B. İnsan öldükten sonra cesedi toprağa karışarak toprakta azot miktarı artar ve diğer canlıların leşleriyle kaynaşır ve fosilleşir.

     C. Üretilen özgün hayat enerjisi hiçbir zaman yok olmaz başka enerjiye dönüşür. Emrullah AKTAN

 

C.7 A) Her varlığın ürettiği hayat enerjisinin özgünlüğü, kendisini gerçekleştirebildiği oranda ve hallerde karışır.

      B) Her varlığın kendini ifade edebildiği oranda ve halde kaynaşabilir.

      C)üretilen özgün hayat enerjisi, yaşam dediğimiz durum olur. Başı ve sonu olan bir süreç olur. Mesut ÖZKOL

C7. A-İnsanların diğer canlılara ihtiyaç duyduğu anlarda enerjileri birbirine karışır ki bu insanın doğumundan ölümüne kadar geçerlidir. Neden? Çünkü insan doğduğu andan itibaren belli hayati gereksinimleri (yaşayabilmesi için) vardır. Yaşayabilmesi ve hayatını idame ettirebilmesi için gerek hayvanlara gerek bitkilere,dağlara,taşlara ve gökyüzündeki yıldızlara ve dahi bulutlara ihtiyacı vardır.

B-İnsan dışındaki varlıklar gayr-i akil olsalar dahi kendilerine has hakları ve özgürlükleri vardır. Bunlara riayet ettiğimiz sürece onlarla kaynaşmamız her iki tarafında hayrına olur.

C-Hayatı daha yaşanılır kılan bir hayat tarzı (bu enerji sayesinde ) ortaya konulur.Havva SEVENCAN

C.7 Her varlığın ürettiği hayatın benzerlik ve farklılıkları vardır.

A) İnsan ile hayvanlar beslenme konusunda…

B)      İnsanlar hayvanlara merhametli ve şefkatli yaklaşarak..

C)      Üretilen hayat enerjisi doğal dengenin ve dünyanın temel dinamiklerinde etkili olur. Abdulbaki CAN

C-7.  A. İnsan, hayvan ve diğer canlıları hayat enerjileri ancak toprakta birleşir. 

        B. Her canlı üretebildiği enerji kadarıyla kaynaşır.

        C. Üretilen hayat enerjileri onların yaşamlarını devam etmelerini sağlarken canlılık olayı bitince enerji olayı da biter. Fevzi KAYA 

C7.A.Bir kısmı birbirine  sevgi beslediğin de ancak o zaman karışabilir(pozitif enerji..vb)

     B.Bu sevgi birbirleriyle kaynaşıp pozitif enerji alış verişin de kaynaşır.

 

     C.Ürettikleri özgün hayat enerjisi insanlar öldükten sonra biter insanlar da enerji diye bir şey     kalmaz. Ruhla beraber enerjide yok olur gider. Mehmet PARLAK


C
.7-Bugün dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Herkesin kendine göre bir dünyası olduğuna göre 7 milyar dünya var demektir. Fakat ortak bir dünya kullandığımıza göre dünyalarımızın birbirine karışması, karşılıklı etkileşimde gayet tabi olacaktır. İşte burada insanların ahret anlayışı hayattan beklentileri insanların birbirlerinden ne kadar etkileneceklerinin belirleyicisi olacaktır. Dini manadaki hürriyetin tanımı bu etkileşimde önemlidir. Hürriyet bir başkasınınkinin başladığı yerde biter.  Fatma ŞANVER

        

 C.7.Biyolojik olarak çevrebilim: canlıların birbirleri ile ve cansız çevreleri ile olan etkileşimidir. Burada canlıların sürekli birbirleri ile etkileşim içinde olduklarını ve bu etkileşim sonucu aslında doğanın daha güzelleşmesini daha mükemmelleşmesini bekleriz.

 A.İnsanın ürettiği enerjini tamamı diğer canlıların enerjisi ile karışır. Çünkü biliyoruz ki enerji şekilden şekle girer ve sistemler arasında taşınır.

  B. hepsi kaynaşabilir.

  C.üretilen özgün hayat enerjisi sabittir. Suat MENTEŞE

 

  C7.a)Her canlının ürettiği hayat enerjisi farklıdır özellikle insanların ürettiği hayat enerjisi çok farklıdır.Bazen insanoğlu insanlığını unutup hayvani davranabilir ürettiği hayat enerjisi insancıl olmaktan çıkar ve bu duygular birbirine karışır.

 

b)Tabi bu duygular bazen birbiriyle kaynaşabilir doğadan aldığımız bazı hazlar bizim hayatımızda şekillenip farklı haller alabilir

c)Üretilen özgün hayat enerjisi çevremizdekilere etki eder ve bunu fark edebiliriz.Ahmet KORKMAZ

 

C.7

A .Miktar  söz konusu değil.Bütün hallerde karışır bu bir döngüdür 

 

B Bu görecelidir ve kısmidir. Bir nicel değer gösterilemez .Mesela insanlar hayvanları severler ve evle- rinde beslerler.Onları eğitebilir veya onların ürünlerinden faydalanabilirler aslında kaynaşma gibi du-rum söz konusu değildir.Çünkü insanlar dışında bir varlığın iktidar ve egemen olma duygusu yoktur. Bunun içinde insanların diğer canlıları menfaatleri ölçüsünde kullanabilir

 

C Farklı bir yasam olurdu.Güçlü daha güçlü olurdu.Hayvanların ise yaşam alanı daralırdı.                                          Ahmet Cihat ÖNDEK 

C7.  A. Ürettikleri enerjinin dışarıya yaydıkları kadar karışır

 B.Birbirleriyle etkileşimleri kadar kaynaşır

 C. Üretilen hayat enerjisi yaşamdan sonrada ruh ile birlikte olur veya çevresine yaşamından sonrada yeryüzünde aktardığı nesillerle beraber kalır. Metin BOR

 

C7. A- Her varlığın ürettiği bir enerji vardır. İnsanlar hal ve hareketleriyle ahlaki olarak çevrelerine enerji saçarlar. İnsanlar diğer varlıklarla uyum içinde yaşamayı bilirse hayattan zevk alırlar ve pozitif enerji yayarlar.

B-Her varlığın ürettiği hayat enerjisi diğer varlıkların ile kaynaşabilir. İnsanların enerjisi, doğayla uyum içinde yaşayarak kaynaşabilir.

C-Üretilen özgün hayat enerjisi varlıkların ruhlarına işleyerek onların yaşam kaynağı olur. Tahir BALZAR

 

C7.A.Ürettikleri hayat enerjisi insanların birbirine karşı sevgi beslediğin de ancak o zaman karışabilir

B.Bu sevgi ve birbirine karşı duygudaşlık duyabilme halinde birbirine karışabilir.

C.üretmiş oldukları hayat enerjisi insanlarla biter enerji diye bir şey kalmaz, ruhla beraber enerjide yok olup gider. Abdurrahim DOLAŞMAZ


C.7.A.
Enerjinin dönüşümlülüğü  ilkesi kapsamında enerji belirli durumlarda sürekli olarak birbirine dönüşebilme potansiyeline sahiptir.Bu bağlamda enerji aynı  ama hizmet ettiği durumlarda bu karışma en üst seviyeye tırmanır.

      B.Hayatın sürekliliği ile  bu enerjiler devamlı olarak birbirleriyle yüksek bir dönüşüm sürecine girecek sonraki bir zaman dilimde kaynaşacaklardır.

      C.Üretilen özgün hayat enerjisi ya doğrudan canlının bedeninde hayat bulacak ya da başka bir boyuta geçip başka bir enerji haline dönüşümünü bekleyecektir. Ali İhsan AYDINOĞLU