8.A-Geçici ve sihirli bir kainat içinde; kainat öncesi orijinimize dönerken;istendik orijinimizin liyakatine ters düşmeyen;davranış,eylem, iş, düşünce, tefekkür ve zikir döngülerini üreterek hayatımızda refleks haline yaklaşmanın bilinci ve farkındalığını kavramak demek ne dememektir?

B-İçinde bulunduğumuz geçici ve sihirli bir kainatı aşmak için; hangi; davranış,eylem, düşünce, tefekkür, zikir, üreterek gerçeklere yada hakikatlere kendimizi yaklaştırabiliriz?

C-Hangi hayat döngüleriyle kendimizi meşgul edelim ki ürettiğimiz hayat ve tükettiğimiz nefes bizi istendik gerçeklere ve hakikatlere kenetleyip geleceği algılayıp aşarak istendik orijinimize ulaştırsın? Sadece                                                                                                                                            C.8.A:Bugün ki insanların, kavim ve toplumların yaşayışları dememektir.

     B:Dinimizde yüce Allahın buyurduğu gibi yaşarsak dinimizin emrettiklerini yapıp yasakladıklarından         kaçarsak asıl olan hakikatlere kendimizi yaklaştırmış oluruz. Müge TEKİN

 size en uygun olan tek şıkka yanıt veriniz.

 

C.8 Allah CC un biz insanlara yol gösterici olarak gönderilen peygamberin hadislerini örnek alıp kendi benliğine yol çizer. Abdülkerim PINAR

 

C.8. B) Hakikatlere yaklaşmanın yolu; Allah rızası için ibadetlerde bulunmak ve aynı zamanda bu dünya içinde bir şeyler yapmak gerekir. Şöyle ki; hiç ölmeyecekmişiz gibi bu dünyaya, yarın ölecekmişiz gibi ahi ret de çalışırsak bu hakikate yaklaşırız. Büşra AKAN

 

C8. Allah CC HU bize verdiği bu nefesi boşuna tüketmemek için iyi ve güzel ahlaklı insan olmamız gerekir (peygamber ahlaklı).  Emrullah AKTAN    

                                                                          

C.8 B) Kendimi tanımaya yaklaştıran her türlü eylem, tefekkür ve arzu ile kendimi hakikate daha çok yaklaştırabilirim. Mesut ÖZKOL

 

C8. A-Elestü birabbikum(ben sizin Rabbiniz değil miyim?)sorusuna verdiğimiz cevabın gerekliliğini yerine getirmek dememektir

Havva SEVENCAN

 

C8. Nesnel tabanlı düşünce tarzında insan sadece hayvanidir. Bu düşünce tarzıyla insanın kendisini anlaması zordur. Güzel ahlak işletim sistemine sahip olmamız için kâinat öncesi orijinimizin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Kâinat öncesi orijinimizde insan bir amaçtır ve Allah’ın ilminde insanın anlam ve amacı açık bir şekilde dile getirilmiştir. Bu amaca uygun bir şekilde fıtratımıza uygun güzel ahlak işletim sistemimizde davranış, eylem, iş, düşünce, tefekkür ve zikir döngülerini üreterek hayatımızda refleks halinde yaklaşmanın bilincini kavrayarak geliştirmemiz gerekir. Ömer ERDEMİR

 

C.8 B) En güzel tefekkür ve zikir İslam edası ve ahlakıyla kendi iletişim sistemimize empoze ederek yaşamamız gerekir. Abdulbaki CAN

C-8.  C. Burada bizim kendi orijinimizi yakalamamız için kendimizi İslam ahlakını yanı peygamber ahlakı ile donatmalı ve peygamberler ahlakını referans alarak bir yaşam sürdürerek yaşarsak kendi benliğimize ulaşırız.  Fevzi KAYA

 

C8. Kâinatta ki maddelerin madde öncesi olmasını bilmemiz bize insanların

Düşünce, yönetim ve eğitim sistemlerinin madde öncesine dayalı ya da kökeni gerçekler üzerinden günümüze doğru gerçeği inşa ederek geleceğe yönelir. İnsanlar orijinden günümüze düşünce sistemini inşa ederse geleceğe ve gerçeklere yönelimi olur. Mehmet PARLAK

 

C.8- B ) Kainat ve dünyanın geçici olduğu aşikardır. Dünyanın anlamı ahrete yaklaştırdığı kadardır. Zira dünya imtihan dünyasıdır. Peygamber efendimiz ‘Dünya ahretin mezrasıdır’ diyor. Bir Türk atasözünde Ne ekersen onu biçersin ‘ deniliyor. Dolayısıyla hakikate yaklaşmanın yolu sebepler planında Allah’ın emir ve yasaklarına göre bir hayat yaşamak ve Allah tan hep ümit var olmaktır. Fatma ŞANVER

                                                                                                            

C.8A. Kâinat öncesi orijinimizde iyilik ve güzellik vardı.  İyilik ve güzellikleri hayatımıza uygulayarak güzel düşünmek ve eylemde bulunmaktır. Suat MENTEŞE

C 8.a)İnsanoğlunun bir yaradılış gayesi vardır.Bu gaye bize Allah tarafından verilmiştir.Bu istendik davranışlar pozitiftir.Ama bunun tersi davranışlar negatiftir.Bunun farkında olabilmek için at gözlüğünü çıkarıp dünya hayatına bakış açımızı değiştirmeliyiz.İlim ve bilim sahibi nesiller yetiştirerek bunlara ahlaki davranış bilinci yerleştirerek yapabiliriz.

b)İçinde bulunduğumuz bu zaman diliminde gerçek hakikatler vardır.Bu hakikatleri kavramak için derin düşünme yeteneğine sahip olmalıyız ve geçmişten örnek almalıyız.Yaratıcımız bize kolaylık sağlamış bu hakikatleri hayatına uygulayan önderler göndermiş bizde hayat felsefemizi ona göre yönlendirmeliyiz.Ahmet KORKMAZ


C.8:
 Kendimizi liyakatli insan olarak yetiştirip ibadet etmeliyiz       Ahmet CİHAT ÖNDEK

 

 

C.8)  İçinde bulunduğumuz geçici kâinatı aşmak için peygamber kardeşliği ile düşünce peygamber ahlakı ile düşünme ve bu doğrultuda zikir üreterek hakikate ulaşırız. Metin BOR

 

 

C8. A- Dünyadaki güzel şeylerle meşgul olarak, yaratanın güzel lütuflarından faydalanarak yaşamayı, Allah CC bize emrettiği ve peygamberlerin ahlakına uygun bir yaşam sürerek, insanların ve diğer canlıların değerlerini bilerek yaşarsak aldığımız nefes ve ürettiğimiz hayat enerjisi bizi istendik orijinimize ulaştırır.

B-İçinde bulunduğumuz kâinatın bizim için geçici bir yer olduğunu, burada yaşam süresince güzel ahlaklı biri olarak ve topluma faydalı olabilecek davranışlarda bulunmak bizi hakikatli biri yapar.

C-Toplumumuza yararlı, dinimizce uygun bulunan hayat döngülerinde kendimizi konumlandırmalı ve bu yolu izleyerek istediğimiz hedefe ulaşabiliriz. Tahir BALZAR

C 8)  C. İnsan kendi gerçekliğini görmesi için Öncellikle peygamber ahlakından taviz vermemeli ki bu dünyada ve ahi rette istenen düzeye ulaşabilir. İnsanoğlu bu dünyaya sadece ibadet için gelmiş olsaydı sadece ibadet, eğer sadece nesnel ölçüde gelmiş olsaydı sadece para kazanmak için uğraş verirdi.  Nitekim sadece bunlardan yalnız birisi için değil her ikisinin ortaya yolunu yakalamak ve fıtratı belirlemek için gönderdiğine göre peygamber ahlakından taviz vermemeli ki bu dünyada ve ahi rette istenen düzeye ulaşabilir. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

 

C.8.A.Bu geçici ve sihirli  kainat içinde kainat öncesi orijinimize  dönmek bizden Allah(c.c.)nın  Peygamber Efendimizle göndermiş olduğu Kuran-ı Kerim’de apaçık belirtilmiştir.Bu bilerek ve yaşayarak hayatımıza enjekte ederek yaşamak hem bizim için dünya ve ahrette cenneti yaşamak olacaktır.Ali İhsan AYDINOĞLU