80.Merdin malı canına, cimrinin canı malına yemdir! Demirkuş 2010
Merdin malı kendine, cimrinin kendisi malına malzemedir. Önermesinin geçersizliğini gerekçeli izah ediniz.

 

C.80.Cimri malının yemi olabilir fakat merdin malı sadece kendine değil herkese yemdir.Mert sadece kendi canına demek değildir öyle olsaydı cimriden farklı olmazdı. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.80. Mert insan malını kendisi için olduğu kadar çevresi içinde malzeme eder. Cimri insan kendisi malına malzeme olurken malını da sadece kendisi için malzeme eder.      Şaban DOĞAN

 

C.80.Mert insan Malına önem vermez, önemli olan canıdır. Cimri olan malına çok değer verir canı pahasına da olsa onu korur.    Şahver ERTUNÇ

 

C.80. Bu önermeler; merdin malı veya cimrinin malının kendilerine bir fayda veya zarar getirdiği ile canlarına mal olduğu arasındaki farkında lığı belirtiyor. Ayrıca birinci önermenin değindiği nokta çok daha önemlidir. O da; merdin malı canı için sadece bir yem iken cimrinin canı malı için yem konumuna düşmesidir. Bu da hayatın getirdiği bir kural hem yemez hem de yedirmezsen o mal bir gün gelip senin canını yer.  Esengül MELEN

 

C.80.Doğrudur. Mertler canını cimriler ise malını korumakla yükümlüdürler. Tülay KORKMAZ

 

 

C.80.Merdin malı canına yemdir çünkü mert insan ahrette bunun ödülünü alır ama cimri insan cehennemliktir ve günah kazanır.Figen ÜLKER

 

C.80. Mala önem veren insanlar, malı kendilerinden önce görmezler. Oysa cimri insanlarda bu yoktur. Mert insanlarda cana gelen mala gelsin anlayışı vardır. Bu zaten doğru olan yaklaşımdır. Çünkü hiçbir mal kişinin kendi canından önemli değildir. Canın malına yem olacağına, malın canına yem olsun. Vildan BAYKAR

 

C.80.Cimri için mal amaçtır. Mert içinse araçtır. Gülistan DİKSİN

 

C.80. Mert insan mal ve mülkün geçici olduğunu bilir olmasa olmaz diye çok bağlanmaz. Gerektiğinde malı hiçe sayar. Cimri ise malına canından daha çok önem verir. Bilmez ki malını değerli kılan var kılan, kendisinin emanet olarak taşıdığı candır. Emanete yani canına daha iyi önem vermelidir. Malda emanettir. Canda emanettir. Önemli olan doğru kullanıp ihanet etmemektir. Tahir İGİT

 

 

C.80.Mert malını kendisi için kullanır ve malına bir cimri kadar önem vermez. Bu sebeple malı kendisi için malzemedir. Cimri ise malını kullanmaz. Malı için canını verir, anı malına yemdir. Hüseyin HASIRCI

 

C.80. Dünyada sahip olduğumuz her şeyin gerçek sahibin Allah olduğunu bilmekteteyiz. Fakat bunun

farkında olan sadece İslam dinine inanan insanlar farkındadır. Bu kişiler kendinde bulunan malların

yarısını ihtiyacı olan kişilere vermekten hiçbir zaman sakınmazlar. Cimri insanlar ise hiç ölmeyecekmiş

gibi mallarını paylaşmak yerine insanlarda ne kadar çok mal koparırsam o kadar iyi der. Ahirette ise

malları şahitlik yaparak cimri malına yem olmuş olmaktadır.  İsmail TOPAL

 

C.80. Mert insan, eli açıktır. O yüzden merdin malı kendine değil başkasına malzeme, cimrinin kendisi malına malzemedir.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.80.Yani bu önermede mert insanın canı malından daha önemli cimri insanın malı canından daha önemlidir, yani mert insan canı uğruna malını kullanır ama cimri insan ise malı uğruna canını kullanır ve cimri insan  malını hep önde tutar.Oğur ABAY

C.80.Kim iyilik ederse sevap kazanır ve malı kendinin esiri olur kim de cimrilik ederse kimse tarafından ve Allah tarafından sevilmez ve malının esiri olur. Abdullah MÜZENNET

 

C.80. Mert için mal cana giden yoldur. Canı güvende olmadığı sürece onun için malın önemi yoktur. Cimri için bu durum tam tersine işler.(Başka bir açıdan düşünecek olursak mert canının cimrisi malının merdidir. Cimri ise malının cimrisi canının merdidir.)  Damla TOPCU

 

C.80. Mert insanlar için mal; sevgi, saygı, ahlak, ikili insan ilişkileri vb. den sonra gelir. Bu uğurda malını harcamaktan çekinmez. Cimri ise malının tek bir parçasının dahi eksilmesine tahammül edemez. Gerekirse bunun için canını ortaya koyar. Hâlbuki mal, para, servet bu dünya için geçici şeylerdir. Tek bir kıvılcım bile onların uçup gitmesine yetebilir. Adil ERDOĞAN

 

C.80. Dünya malı dünyada kalır. Ne gerek var cimrilik yapmaya mert ol. Nihat ÇALKAN

 

C.80.malında etmenin cimrinin Allah CC. HUN bu tarafından verilir ancak malın insanın Allah verdiğini malı doğru şeylerde kullanılmalıdır muhtaç olan insanlara verilir ancak cimri insan bu vasıflardan yoksundur malı kendisi için başka amaçla gelmediğini düşünür. Erdal İNCİ

 

C.80.Herkes Allah(cc)’nin kuludur ve onun malzemesidir.Emre ŞAHİN

 

C.80.Allah CC’HU verdiği canı hiç kimse alamaz. Ancak Allah’tan korkmayan böyle bir şey yapabilir. Nice mert insanlar vardır Allah yolunda canını feda eden ya da canı için bütün malını feda eden. Can o kadar tatlı ki insanın hayatta nesi varsa o can uğruna harcar. Nice insan vardır ki mal mülkü çok fazla ama kendisi için, ailesi için, Müslüman arkadaşları için hiç harcamaz. Ya da Allah rızası için bir sadaka bile vermez ve o mal öyle kalır. Sanki kendisiyle kabre götürecekmiş gibi… Saime SAVDA

 

C.80. Mert ve cömert insanlar için maddiyat manevi ve fikirsel yaşamın bir aracıdır. Met insanlar için maddiyat 2. ve ya daha arka plandadırlar. Cimri ve bencil insanlar ise yaşamlarını ve kendi huzurlarını maddiyatla bağdaştırdıkları için onlar adına maddiyat ciddi bir önem arz etmektedir ve hayat anlayış ve düzenlerinde maddiyatın etkisi büyüktür.   Emrah ÇUBUKÇU

 

C.80.Hayatımızda daha mutlu, huzurlu yaşayabilmemiz için ihtiyacımız vardır mala mülke.Bu dünyaya sadece mal mülk edinmek için değil kazandıklarımızı aynı zamanda fakir fukaraya yardım etmek, vatanımız ve milletimiz için harcamalıyız. Fatih EKECİK

 

C.80.Mert insan, malını huzuru ve ihtiyacı için kullanır. Cimri insan ise, canını malını köle yapar. Davut ARABİ

 

C.80.Mert bir kişi maddiyata çok önem vermez. Maneviyatı ve kişiliğini geliştirir ve yüceltir. Cimri bir kişi ise malına zarar gelmesin diye kişiliğinden ve manevi değerlerinden taviz verir. Kişiliğini ayakların altına aldırır. Fikriye YAŞAR

 

C.80.  Dünyada sahip olduğumuz her şeyin gerçek sahibin Allah olduğunu bilmekteteyiz. Fakat bunun farkında olan sadece İslam dinine inanan insanlar farkındadır. Bu kişiler kendinde bulunan malların yarısını ihtiyacı olan kişilere vermekten hiçbir zaman sakınmazlar. Cimri insanlar ise hiç ölmeyecekmiş gibi mallarını paylaşmak yerine insanlarda ne kadar çok mal koparırsam o kadar iyi der. Ahirette ise malları şahitlik yaparak cimri malına yem olmuş olmaktadır.  Kadir GÖKPUNAR