9.A- İnsanlık bu asır nesnel tabanlı olarak yaşayarak doğayı ve ötesini anlamaya çalışıyor.

B-İnsanlar son asırlarda eşyaya kadir olma ve ona nüfuz ve hüküm etme ilmini geliştirmişlerdir. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.


C.9.A
.Çünkü insanlık kendisinin var olması için öncelikle doğanın var olması gerçeğini keşfetti                   

     B.Çünkü insanlık hala gerçek dünyayı keşfedemedi o yüzden maddeye yönelimi devam ediyor. Müge TEKİN

C.9 A)İnsanlık bu asır nesnel tabanlı olarak yaşayarak doğayı ve ötesini anlamaya çalışıyor. Doğaya hükmediyor ve doğa ötesini araştırıp irdeliyor. Bunları yaparken doğa da nelerin var olup kim tarafından varlığı bir nevi soru işaretlerini bıraktırıyor.

      B)İnsanlar son zamanlarda eşyaya kadir olma ve ona nüfuz ve hüküm etme ilmini geliştirmişler. Bunu yaparken kendilerini bir yaratıcı olarak görmeleri onların gerçekten bir yaratıcı tarafından yaratıklarının farkın lığında soğutmuş ve canileştirmiştir. Abdülkerim PINAR


C.9. A)
Ama hala daha bu gerçeği anlamamak için çaba gösteren insanlarımız var.

       B) Ve öbür dünyaya 5 metre kefen ile gideceklerini unutmuş ve zavallı olarak dünyaya devam etmiş insanlar vardır. Büşra AKAN

 

C9. A.Merak duygusunu gidermeye çalışır.

      B. Mal da emanet,mülk de emanet.  Emrullah AKTAN      

 

C.9 A) İnanç eksikliğidir yani memba eksikliğidir.

      B) Eşyanın hakikatini anlayıp ve de anlamlandırmaktır. Mesut ÖZKOL

 

C9. A-Bu at gözlüğü takarak bütün evrenin geçmiş ve geleceğin anlamaya çalışan boşa giden çabadan başka boşa giden bir uğraş değil de nedir?

B-Fakat kurdukları tuzaklara kendileri düşmüş eşya kadar olmaktan öte köle olmuştur. Havva SEVENCAN

 

C9.A- Gerçekleri öğrenmek için nesnel tabanlı düşünmek yetersizdir. Doğayı ve ötesini anlamak için bilimi ve doğayı güzel ahlak işletim sisteminde doğru konumlandırmak gerekir. Doğa ve bilim ölümlüdür ve insan için araçtır.

  B- Batı Allah’ın ilminden habersizdir. Nesnel tabanlı düşünerek eşyaya kadir olma ve hüküm etme bilimini geliştirmişler. Buda bir felaket anlamı taşır. Bilimi bir amaç haline getirip bütün insanlığı doğayı hayvani isteklerinin kurbanı haline getirmeye çalışıyorlar. Güzel ahlak işletim sisteminden yoksundurlar. Ömer ERDEMİR

 

C.9 A) İnsan nesnel tabanlı yaşadığı hayatı anlaması için öznel yaklaşım sergilemek zorundadır.

   B) Rabbim bana eşyanın hakikatini göster (Hadis-î Şerif) Peygamber efendimizin vurgulamak istediği nokta eşyanın haki katına varma; Ama insanın Allahtan bağımsız olarak tek başına yapamayacağını söylüyor. Abdulbaki CAN

C-9.   İnsanlık bu asırda geçmişte ve gelecekte ALLAH CC nin yaratığına ve bu inançla yaşamaktadır. Fevzi KAYA

 

C9.A.İnsanlar bu asırda zahiri düşündükleri için yani nesnel tabanlı düşündüklerinden belli bir yerden sonra tıkanmalara sebep olur. Bunları aşmaları için batini den zahiriye birbirini tamamlayıcı bir düşünce sistemi ile düşünmeleri gerekir ki bu çıkmazdan kurtulmaları lazımdır.

 

B.İnsanlar son asırlarda eşyaya kadir olma ve hüküm etme yetisini kaybetmiştir. Öyle bir asırda yaşıyoruz ki eskiden eşyaya biz hükmederken şimdi eşyalar bize hükmediyor. Dolayısıyla eşyalar bizim bir parçamız olmaktan çıkmış biz eşyaların parçası haline gelmişiz. Mehmet PARLAK

 

C.9- A-İnsanlık yaşayarak anlamaya çalışıyor, fakat meselelere hikmet nazarından bakılırsa ancak ve hakkıyla anlaşılabilir. Zira bir şeyi anlamanın en iyi ve doğru yolu her şeyi yaratan ve her şeye mana veren Allah nazarıyla bakılmalı. Yani eşya ve hadiselere bakarken manayı ismiyle değil manayı harfiyle bakmak gerekir.

B- Eşyaya hakim olma ilminde ilerleme tamamen eşyaya manayı harfiyle bakmakla olur, aksi halde yapılanları şahıslardan bilme ve tamamen hikmeti arkaya itip şahısları öne çıkarma insanı hak ve hakikatten uzaklaştıracaktır Fatma ŞANVER.          

                                                                                                           

C.9 A. İnsanlık bu asır nesne tabanlı yaşayarak doğa ve ötesinden uzaklaşıyor.

      B.İnsanlar son zamanlarda eşyaya köle olma ilmini geliştirmişlerdir. Suat MENTEŞE

 

C9.a)Hakikatten insanlar son zamanlarda doğayı nesnel olarak anlamaya çalışıyor ve bu konuda tarafsız davranıyor bu önermenin eksiğini görmüyorum.                                                                                                                                                   b)Bence son zamanlarda bu kanı giderek azalıyor çünkü son zamanlarda görülen doğa ve eşya karşısında çaresiz kalan insanlar gerçeği anlamaya başladı doğal olaylar buna örnektir tufan,deprem,hastalı gibi.Ahmet KORKMAZ

 

C.9 Öyle insanlar vardır ki kainatın gerçeklerine ulaşmak için peygamberin güzel ahlakıyla yasarlar ve Allah’a ortak koşmazlar ve dua ederler.Öyle insanlarda vardır ki özellikle son 20.ve 21.YY’ da insanlar doğaya üstün gelmek için gücünü kullanmıştır.Bunun  içinde bilimi kullanmıştır.En mantıksız olan da budur  Ahmet CİHAT ÖNDEK


C.9) A.
İnsan bu asır nesnel tabanlı olarak yaşayarak doğayı ve ötesini anlamaya çalışmak daha fazla Avrupa veya batı tarzı düşüncedir.

B. Son asırda eşyaya hükmetmek ve teknolojik gelişimlerdir sanayileşmektir ve teknolojiyi geliştiren ve hükmedenlerdir. Tarihe baktığımızda birçok savaş ham madde için çıkmıştır teknoloji geliştirmek için nice savaşlar verilmiştir. Metin BOR

 

C–9- İnsanlar son asırlarda lüks eylere kadir alma, maddi değerlere yönelmişlerdir. İnsanların bu dönemde gözlerini para hırsı ve maddi menfaatler bürümüştür. Dünyadaki maddi zenginliğinin peşindedirler. Manevi boyutunu düşünmezler. Fakat bize gerekli olan maneviyattır. Tahir BALZAR


C 9) A.
İnsanlık bu asır bilim ile yaşar, ilim ile doğayı ve ötesini anlamaya çalışır.

B. insanlık son asırlarda bilime kadir olma ve ona nüfuz ve hüküm etme ilmini geliştirmişlerdir. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.9.A.İnsanların sadece nesnellik üzerinden dünyayı anlaması ve olaylara anlam verebilmesi oldukça zordur.Doğayı ve ötesini anlamak için insan öncelikle objektif  olup önce kendi inanmalı daha sonra  belirli mantık çerçevesinde etrafındakilere anlaşılır bir şekilde izah ederek insanları soru işaretlerinden kurtarmalıdır.

   B.Günümüzde her şeye nüfuz etme büyük bir meziyetmiş gibi gözükmekte ve bu insanlar olduklarından daha kibirli olma yolunda bilinmeze doğru sürüklemektedir. Sonuç olarak insan kendini dünyanın telaşına bırakıp asıl yapması gerekenleri unutmaktadır. Ali İhsan AYDINOĞLU