94.A-Fiilen kazanılan bir şey ilmen kazanılmamışsa eksiktir
     B-İlmen kazanılan-edinilen-öğrenilen bir şey fiilen uygulanmamışsa bazen eksiktir.
     C-İlmen kazanılan-edinilen-öğrenilen bir şey fiilen uygulanamıyorsa eksiktir. Demirkuş 2010  Önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz.

 

 

C.94. A) İlmen bizim olmayan bir şeyden kimsenin haberi olmaz buda bizde eksiklik yaratır.

B) İlmen bulduğumuz bir teoriyi gerçek hayatta yapıp kanıtlamamışsak birilerini inandırmakta zorluk çekeriz ve hep bir yönü eksik kalır.

C) İlmen yapılan bir teori gerçekte uygulanamıyorsa bunun geçerliliği tartışılmaya başlar ve sonunda çürütülmeye mahkûm edilir. Şaban DOĞAN

 

 

C.94.A)Fiilen kazanılan savaşlar kimi zaman kazanılan bölgeye adaletli hükmedilmediğinden,halkının güveni kazanılmadığı ya da cahillikten kurtarılmadığı için tam bir zafere ulaşılmış sayılmaz.Milletlerin özgünlüklerine göre yönetilmedikleri ya da ilmen doğru yolda değillerse kazanılan savaşın hiçbir hükmü yoktur ve cahilliğe karşı telef olmayı hak etmiş demektir.

B)Bilmediğinin cahili,bilip de uygulamadığının hamalısındır.İlmen edindiği bilgileri yaşamla eşleştirip uygulamıyorsan taşıdığın bilginin hiçbir anlamı yoktur sadece kendine yararı vardır başka da kimseye yoktur.Sadece onun hamallığını yaparsın.

C)Kazanılan bilgi hayata fiilen uygulanamıyorsa bilgi de yanlışlıklar ve eksiklikler var demektir ve doğruluğundan şüphe edilmelidir. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.94.A)Önemli olan ilmen kazanmaktır fiilen kazanmak geçicidir..

B)Bu da önemli bir eksikliktir ve birbirini tamamlaması gerekir..Figen ÜLKER

 

C.94.A) Mahalle baskısından dolayı bayanlar başörtü takıyor ama kalben istemeden, niye yaptığını bilmeden yapıyor. Manevi boyutundan yoksundur.

B)Herkes sigaranın zararlarını bilir ama uygulamaya geçiremez. Örnek olarak verilebilir.

C)Başörtü yasağı gibi ilmen kazanılan birçok şey yasalarda sınırlandırılmıştır. Bu yasakla istekli olanların isteği kırılmıştır. Gülistan DİKSİN

 

C.94. A ) İnsanın sadece kullanabildiği ancak onun olmadığı bir şey eksiktir.

B ) Bir şey onun olmuşsa ancak bunun ne olduğunu bilmiyorsa, önceden hiç uygulamamışsa bu da eksiktir.

C ) Bir şey onun olmuşsa ancak bunun ne olduğunu bilmiyorsa, önceden hiç uygulamamışsa bu da eksiktir.      Vildan BAYKAR

 

C.94.A)Taklidi bir iman vardır. Bir şey yapıyor ama niye yaptığını bilmiyor. Buna güncel bir örnek verilebilir; bir baba çocuğunun hatasının üzerine sen adam olamazsın demiş. Çocuk bunun üzerine uzaklara gidip çok çalışmış bu sözü hak etmediğini düşünmüş. Çok çalışması sonucu gittiği diyarın kralı olmuş. Bir gün adamlarına emir vermiş gidin şu diyarın şu köyündeki yaşlı bir adamı alın getirin buraya diye. Onlar da adamı getirmişler. Çocuk babasını görünce gururlana gururlana sen bana adam olamazsın demiştin ama bak ben kral oldum. Bunun üzerine babası ben sana kral olamazsın değil adam olamazsın demiştim gerçekten de adam olamamışsın. Eğer sen adam olsaydın babanı almaya, bir suçlu gibi adamlarını gönderip ayağına getirtmezdin kendin benim ayağıma gelirdin demiş. Aslında bu hikâye önermeyi özetliyor. Elle tutulacak bir şeyler var ama insanlık yok. Ya da şöyle bir şey; bir savaş da bir yeri kazanıyorsunuz fakat oranın kültürel yapısına, insanına ayak uyduramıyorsa burası fiilen kazanılmış ancak ilmen kazanılmamıştır.

B)Bir şey hakkında bilgiliyiz fakat bunu öğrencilere veya kişilere ya tembellikten, bencillikten vs. gibi nedenlerden açıklamıyorsak bu da eksikliktir. “İnsanlar helak oldu âlimler hariç, âlimler helak oldu ilmiyle amel edenler hariç, ilmiyle amel edenler helak oldu ihlâslı olanlar hariç.” Hadisi Şerif. Bu hadis gayet güzel bir şekilde açıklıyor sanırım.

C)Öğrendiğimiz şeyleri hayatta uygulayamıyorsak faydasını göremeyiz. Örneğin bir meslek grubundan bir öğretmen çok bilgili fakat bunu öğrencilere aktaramıyorsa bu bir eksikliktir. Veya kanser hakkında teknoloji çok gelişmiştir. Mesela köpek balıklarında kanser hücrelerinin çoğalmadığını biliyoruz. Kanser hücrelerini köpek balığına enjekte etmemize rağmen incelediğimizde hücrelerin yok olduğunun görüyoruz.  Bunu bildiğimiz halde insanlar da bununla ilgili bir iyileşmeye gidemiyorsak bu eksikliktir.   Esengül MELEN

 

C.94.A)Fiilen kazanılan şey ilmen kazanılmamışsa eksik değildir. Çünkü ilimde yapılmak istenen şey zaten teoriyi fiile dökmektir.

B)İlmen kazanılan şey fiilen kazanılmamışsa eksiktir. Önemli olan bilmek değil hayata uygulamaktır.

C)İlmen kazanılan şeyler fiilen uygulanmıyorsa eksiktir. Uygulamaya geçirilmeyen bilgilerin bir değeri yoktur.  Şahver ERTUNÇ

 

C.94.A)Önemli olan eylemi ilim doğrultusunda kazanmaktır.Yoksa hiçbir şey ifade etmez.

B)Liyakatin yanında onu uygulamakta önemlidir. Tülay KORKMAZ

 

 

C94.A)Uygulama da gelişi güzel kazanılan bir şey bilgi düzeyinde de kavranıp konumu hafızada yer edinmelidir.

B)Hem teorik hem de uygulama şarttır. İkisi birbirini tamamlayan kavramlardır.

C)Teorikte kazanılan bir şeyin uygulamada da bir açık adresi ve varma noktası olmalıdır. Tahir İGİT

 

C.94. A) Fiilen kazanılan bir şey ilmen kazanılmamışsa kişinin o kazandığı şey bir müddet sonra unutmasına neden olacaktır. Buda eksik bir kazanma tipidir.

B) Kişinin kazandığı herhangi bir şey ilmen olsa dahi bunu hayata uygulamıyorsa bu kazanımda eksiktir. Örneğin; Diş fırçalamayı öğrenen bir çocuğun bunu hayatına uygulamaması gibidir. Bu bir bilgi hamallığı gibidir.

C) Burada öğrenilen, kazanılan her şey hatalıdır. Çünkü hayata uygulanamıyordur. Bu kazanılan, öğrenilen bilgi boştur ve hiçbir önemi yoktur. Hüseyin HASIRCI

 

C.94.A) Örnek vererek açıklayalım. Bir insan geçimini sağlamak için tarlalarını sürüyor ve ardından

tohumunu ekiyor. Fiilen işlerini yerine getirmiştir. Bildiğimiz gibi her şeyden ürün alabilmek için bazı

kuralları bilmek gerekir. Tarlaların bir sürüm tekniği vardır ve de tohumu tarlaya ekmenin birer

yöntemleri vardır. Bunları bilmeyen insan ilmen kaybetmiş demektir.

B) Tarlayı ekmek için yeterli ilme sahip olan kişi tarlayla uğraşmak istememesi fiilen uygulanmayan bir durum vardır.

C) Tarlayı sürmek ve ekmek için yeterli bilgiye sahip olan insan bunu uygulamaya dökecek araç ve gereçlere sahi olmaması fiilen uygulanamıyor olan bir durum vardır.   İsmail TOPAL

 

C.94. A) Fiilen yapılan bir iş ilmen eksikse bilmeden körü körüne yapılıyor demektir.

B) İlmen kazanılıp uygulanamayan, hayata geçirilmeyen bilginin sadece hamallığı yapılmış olur. Havada kalacağı için ne öğrenene ne öğretene ne de çevresindekilere bir fayda sağlamaz.

C) Tam öğrenme sağlanamamıştır.         Adil ERDOĞAN

 

C.94. A) Mesela namaz kılan bir münafık fiilen namaz kılar fakat namazın anlamını ve değerini bilmez.

B) Örneğin namazı bilen bir kişi namaz kılmazsa bildikleri hiçbir işe yaramaz.

C) Namazı bilip de bir başkasına öğretmeyip veya Kur’an-ı Kerim okumasını bilip başkasına öğretmezse fazla sevap kazanamazsın.  Nihat ÇALKAN

 

C.94.A) Örnek vererek açıklayalım. Bir insan geçimini sağlamak için tarlalarını sürüyor ve ardından tohumunu ekiyor. Fiilen işlerini yerine getirmiştir. Bildiğimiz gibi her şeyden ürün alabilmek için bazı kuralları bilmek gerekir. Tarlaların bir sürüm tekniği vardır ve de tohumu tarlaya ekmenin birer yöntemleri vardır. Bunları bilmeyen insan ilmen kaybetmiş demektir.

B) Namazı bilen bir kişi namaz kılmazsa bildikleri hiçbir işe yaramaz.

C) Tarlayı sürmek ve ekmek için yeterli bilgiye sahip olan insan bunu uygulamaya dökecek araç ve gereçlere sahi olmaması fiilen uygulanamıyor olan bir durum vardır.   Kadir GÖKPUNAR

 

C.94. A) Biz bir şeyi yaptığımızda onu meşrulaştırmamışsak o yaptığımızda bir eksiklik vardır. Bu da bir karmaşa çıkarır ve yaptığımızın doğruluğu kanıtlanmadığından ve yanlışlığı kanıtlanmadığından bu yapılanın sanki olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden yaptığımız bazı işleri meşrulaştırmamız gerekir.

B) Biz sigaranın zararlarını bildiğimiz ve bunları insanlara anlattığımız halde sigara içiyorsak burada bir terslik vardır. Çünkü biz eğer sigara içersek insanlar anlattıklarımıza inanmayacak ve yaptıklarımız boşa gidecektir. Bu yüzden birilerine bir şeyler anlattığımız zaman, o anlattığımızı ilk önce biz yapmalıyız ki yaptığımızın bir anlamı olsun.

C) Biz bir araba aldık ancak araba kullanmayı bilmiyoruz burada bir eksiklik vardır. O eksiklik de eğer biz bir şeyi yapacaksak veya kullanacaksak ilk önce onu kullanmayı öğrenmeliyiz.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.94.A)Bir insan her şeyi bir iş veya oluş göstererek yapabilir. Ama yaparken de ilme uygun olması lazım yoksa boş bir zafer olur.

B)Bir insan kazandığı bilgileri eğer gerçek hayatta uygulanmamışsa o bilgi eksik kalır.Çünkü insan sadece bilgiyi değil aynı zamanda edindiği bilgileri gerektiğinde uygulamaya çalışan insandır. Abdullah MÜZENNET

 

C.94.A)Hayata geçirdiğimiz şeyler ilmen doğrulanmamışsa eksiktir.

B)İlmen doğrulanan olayları hayatımıza geçirmez uygulamazsak eksiktir.

C)Bundan önceki ifade ile eşdeğerdir fakat uygulanmıyorsa ifadesi biraz daha geneli kapsıyor sanırsam. Genelin eksiği olur o zamanda. . .     Oğur ABAY

 

C.94.A)Fiilen kazanılan bir şey ilmen kazanılmamışsa bu cahilliktir.

B)İlmen kazanılan bir şey fiilen uygulanmıyorsa bu hamallıktır. Fatih EKECİK

 

 

C.94.A) Önerme doğru olabilir. Çünkü insan bir şeyi, neden ve hangi amaçla yaptığını bilmiyorsa bu bir kaza ya da tesadüftür.

B) Bu önerme de doğru olabilir. Çünkü insan ne yapması gerektiğini bildiği halde bunu yapmıyorsa bu bir itaatsizlik ve bir nevi ihanettir.

C) İnsan ne yapması gerektiğini bildiği halde bunu yapamıyorsa; buna engel olan sebeplere bakılmalıdır. Çünkü herkes doğru bildiğini uygulayacak bir ortamda olamayabilir.  Damla TOPCU

 

 

 

C.94.A)fiilen kazanılan ilmen de kazanılması lazım yoksa fiilen yapılan her hareket boşunadır

B)ilmen kazanılan edinilen öğrenilen bir şey fiilen de uygulanması lazım bunun için kazanılan bilgilerin tam eksiksiz öğretilmesi lazım

C)ilmen kazanılan bir bilgi hayata uygulanmıyorsa bu bilgi her zaman eksiktir bilginin hayata uygulanabilmesi için iyi öğrenilmesi lazım. Erdal İNCİ

 

C.94.A)Kazandığınız şey size yol göstermiyorsa eksiktir.

B)Faydasız bilgidir.

C)Yanlış bilgidir. Emre ŞAHİN

 

C.94.A)Fiilen kazanılan bir şey ilmen kazanılmamışsa eksiktir.  Bilimsel    anlamda kazanılmamışsa fiilen alınması zaten pek o kadar önemli değil

B)Fiilen elimize bir şey geçmemişse nasıl olursa olsun hiçbir işimize yaramaz.

C)Fiilen elimize geçmemişse ve hiç kimse de takmıyorsa yine bir önemi yoktur. Saime SAVDA

 

C.94.A) Eylem, kinetik aktivite ve güç kavramlarıyla ilgili olabilecek kazanım ve değerlerin mühim dereceliliği daha çok bilim ve düşüncesel etki kalitesiyle doğru orantılıdır. Çünkü yapılan iş veya harcanan emek veyahut elde edilen kazanımların temelinde tasarlanan fikir, uygulanmasında kullanılan mantıksal yol ve yöntemsel pratik adına etken olan akıl gibi düşünsel aktivitelerin etkileri çok büyüktür.

B) Düşünce ve akli sistem ile mekanik sistem arasında büyük bir ilişki söz konusudur. Beyin tarafından gerçekleştirilen her uzun vadeli veya anlık düşünce etkileşimleri sonrasında alınan kararların uygulanması için anatomik bir performans gerçekleştirilmesinin gerekliliği nedeniyle, zihinsel öğeler ile anatomik aktivasyonlar arasında bağımsızlığın her zaman ve kesinlikle olabilmesi durumu asla (her zaman için) söz konusu olamaz.

C) Bilgisel kazanımların elde edilmesi kadar mühim olan bir durum da bu kazanımların uygulanabilmesidir ki zaten bilgisel kazanımları anlamlı kılan esas etken bu kazanımların hayata kolay ve etkili bir şekilde uygulanabilmesidir.  Emrah ÇUBUKÇU

 

C.94.A)İlim hem uygulayarak ve hem de öğrenilerek daha kalıcı ve daha makbul olur.

B)Kağıt üzerine öğrenilen bilgi geçersizdir. Önemli olan onu fiilen uygulamaktır.

C)Peygamber efendimizi örnek verebiliriz. Önce kendisinde uyguladı daha sonra topluma yaydı. Davut ARABİ

 

C.94.A)Yapılan davranış veya işleri ne için yapıldığını bilmeden yapmak sadece bir davranış sergilemek olur. Bu davranışın içselleştiremediğini gösterir.

B) Kitaplardan öğrenilen bilgileri davranışa aktarılmaması öğrenmenin eksik kaldığını gösterir.

C)Hayatta öğrendikleri başkasıyla paylaşacaksın ahrette bilen bilmeyenlerden daha çok sorgulanacaktır. Fikriye YAŞAR