>

                                                                             Avustralya Doğal Kavimlerinden(Yerlilerinden) AborJinler  45 dakika

 

        Avustralya Aborjinleri Dünya'da en eski medeniyet olabilir. Aborjinlerin bulunduğu yer Avustralya'nın kuzeyindeki Arhemdir. Aborjinler burada düşsel bir kültür oluşturmuşlardır.     

       Aborjinler 70'lerde, kırsal alandan kasabalara göç etmeye başlamışlardır. İnsanlar kasabalara yerleştikten sonra bağlı oldukları kültürden uzaklaşmaya başlamışlardır. Sözlü tarihleri, aborjin dili ve yaşam tarzı unutulmaya başlamıştır. Aborjinlere sözlü tarihe sahip oldukları için tarihlerini devam ettirmeleri daha zordur. Babadan oğla anlatılarak devam ediyor. Aborjinler en basit aktiviteyi bile uzun zaman önce belirlenen antik geleneklere uygun şekilde yapıyorlar. Her şeyin toprakta başladığına inanıyorlar. Aborjinlerin inancına göre, kendileri toprağa baktıkları, toprakta onlara bakıyor. Kendilerini ataları tarafından miras kalan sorumlulukların koruyucuları olarak görüyorlar. Yaşamlarını avlanarak sürdürüyorlar. Düş zamanı denilen inançları vardır. Kabile üyeleri çocuklarını düş zamanının gücünü anlatıp onları sıradaki eyleme hazırlıyorlar. Toprağın kutsallığına inanıp onu koruyorlar, geçimlerini ondan sağlıyorlar. Düş zamanı Aborjinlere göre geçmişe ait bir olay değil, yaşamak için gerekli bir eylemdir. 18.yy.da Avusturalya’ya gelen batılılar aborjinlerin neredeyse taş devrinden kaldıklarını düşünmüşlerdir. Yönetim onların insan olup olmadığını bile tartışmışlardır. Daha sonraki 150 yıl içerisinde kasabalara yerleştirilip, okula gitmeye, askere yollanmaya başlanmıştır. 1800'lü yılların ortalarında aborjinlerin nüfusunun %80'i ölmüştü. Ve bir nesil kayboldu.  

       Aborjinlerin görevi yalnızca kendi kültürlerini korumak değil, dünyayı da korumaktır. Onlar için doğada, manevi dünyada aynıdır. Her ikisi de zamansız ve sonsuzdur. Aborjinler atalarından kalan gizli patikaları içeren şarkı yolları gibi bir inançları da vardır. Yollarını atalarından kalma bu şarkı yolları ve buldukları bu topraklarda yürüyorlar. Şarkılar vahşi doğada yol bulmalarına yardımcı oluyor. Aborjinlere göre şarkı yolu gizli bir haritadır. Şarkı yolları düş zamanının patikalarıdır. Şarkı yollarında yürüdükten sonra ateşle kanguru ava başlıyor. Düş zamanında geçen her hayvan danslarla temsil ediliyor. Aborjinler için dünya bir cennet bahçesi ve onun ayinleri onu koruyor. Aborjinler ateşin bir avcı olduğunu söyler. Ateş aynı zamanda toprağı temizleyip ona güç kazandırıyor. Aborjinlerin görevleri dünyayı korumak ve şarkılar söylemeye devam ettiği sürece düş zamanını sürdürmektir.  

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.  

1-Aborjinler hangi ülkede yaşamaktadır?

2- Aborjinler hangi yılda kırsaldan kasabaya göç etmiştir?

3- Aborjinlere göre kendilerine görev saydıkları şeyler nelerdir?

4- Aborjinlerde ateşle kanguru yakalamaktaki ateşin önemi nedir?

5- Filmde adı geçen gökkuşağının hikayesi nedir?

6- Ateşle kanguru avına başlamadan önce neden vücutlarına kil sürerler?

7- Aborjinlerinin inançlarının ismi nedir?

8- Aborjinler neden kültürlerini kaybetmeye başlamışlar?

9- Şarkı yolu onlar için ne ifade etmektedir?

10- Neden ateşle kanguru yakalamada günümüz aletlerden faydalanmışlardır?

 

Vildan BAYKAR EĞİTİM BİYOLOJİ 3.SINIF 2010