Altmış Beş Yıl Önce Meksika Yutacana Düşen Canlıların Yüzde Yetmişini Yok Eden Gök Taşı Astroid 45 Dakika

 

            Altmış beş yıl önce, on km çapında, bol iridyum ihtiva eden bir astroid; 45.000 km hızla dünyaya yaklaşmaktaydı. Bu astroid Meksika yutacana bölgesine düşmüş ve devasa bir kreter oluşmuştur. Bu düşüş sonrasında astroidin hızından ve barındırdığı maddeler nedeniyle felaketler ardı ardına gelmiştir. Belkide en yıkıcı ve yok edici unsur bu olaylardır. Bu olaylar tsunami, dev kasırgalar, yangınlar ve güneşten gelen bol radyo aktif ışınlardır. Bu olaylar dünya üzerindeki canlıların %70’nin yok olmasına neden olmuştur. Tam anlamıyla yok olan canlılardan biri dinozorlar idi. Peki geri kalan canlılar nasıl kurtulmuştur? Bilim insanları kurtulan canlılara baktığında bunların küçük bir hacime sahip, toprak altındaki barınaklarda yaşayabilen memeli hayvanlar olduğunu belirtmişlerdir. Bu kısımda toprağın bu gibi felaketlerde çok iyi bir yalıtım maddesi olarak işlev gördüğünü anlamaktayız.. Akla şu soru gelmektedir; bir astroid dünya üzerindeki canlı hayatını nasıl yok edebiliyor? Bilim adamları dinozorların yok oluşunu sadece bir astroidin değil: bunun dünyaya gelmesi ile birlikte meydana gelen yani cereyan eden olaylar neden olmuştur denilmektedir. Bu olaylardan en önemlisi hiper kasırgalarıdır diyor bilim adamları. Çünkü bu kasırgalar günümüzde cereyan eden kasırgalardan çok farklıdır. Hiper kasırgası saatte 800 km hıza ulaşabilen (ışık hızına eşdeğer), yerden yüksekliği 35 km üzerinde olan yani atmosferin strosfer katına kadar uzanabilen devasa kasırgalardır. Bu gibi kasırgaların birden fazla yerde aynı anda oluştuğunu varsayarsak bir canlı neslini rahatlıkla yok edebilir. Normal kasırgalar yani günümüzde cereyan edenler ise en fazla 300 km hıza ulaşabilen, yüksekliği bulutların seviyesine kadar ulaşabilen küçük kasırgalardır. Peki, bu hiper kasırgalar nasıl oluştu o dönemde? Bilim adamları bu astroidin okyanusa düşmesi ile suyun sıcaklığının 50 santigrat derecenin üzerine çıkmasının ardından su buharı hızla atmosfere yükselmiştir. Bu buhar rüzgâr ile şekil alarak dairesel bir görünüm almıştır. Bu buharlaşma devam ettikçe hiper kasırga adını verdiğimiz devasa bir görünüm oluşmakta, çok yıkıcı ve ölümcül bir durum almaktadır. Atmosferi dahi tahrip etme gücü bulunmaktadır. Bu tahrip şe şekilde olmaktadır: su buharı H2O formülüyle gösterilir. Bu buhar strosfere kadar yükseldiğinde güneş ışınlarının etkisiyle bu formül H2 ve O diye ayrılır. Sonra bu O ler atmosferi tahrip etme gücüne sahip O3’leri oluşturular.

Bu kasırgalar günümüzde neden hiç görülmemektedir? Oluşması için günümüz dünyanın durumu buna zemin hazırlayabilir mi? Biliyoruz ki bu kasırgaların oluşmasına en büyük kaynak okyanusların ısınmasıdır. Bu suların ısınması günümüzde küresel ısınma ve su ile irtibatta olan yanardağlar sağlayabilir.  Fakat şuana kadar 35 santigradın üstüne çıktığı görülmemiştir. Bu nedenlerden dolayı şuan mümkün görülmemektedir.  

                       

  Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.       Meksika yutacana düşen astroidin çapı ve hareket hızı nedir?

2.       Hiper kasırga nasıl oluşur ve diğer kasırgalardan ayıran özellikleri nelerdir?  

3.       Hiper kasırgaları gücünü nasıl ve nereden alırlar?

4.       Hiper kasırgası atmosferi nasıl tahrip edebilir?

5.       Çarpma teorisini destekleyen en büyük kanıt nedir?

6.       Astroid hipotezi ilk kez ne zaman ve kim tarafından atılmıştır?

7.       Dinozorları gerçekte hangi nedenler yok etmiş olabilir ve bununla ilgili teoriler nelerdir?

8.       En ölümcül kasırga dünyada ne zaman oldu ve ismi nedir?

9.       Günümüzde görülen kasırgaların özellikleri nelerdir?

10.   Günümüzde hiper kasırganın gerçekleşip gerçekleşmediğine dair kanıtlar var mı?

11.   K-T sınırı ne demektir?

12.   Astroid çarpması sonucunda sağ kalan canlılar nasıl kurtulmuştur bu felaketten?

 

                                                               İsmail TOPAL EĞİTİM BİYOLOJİ 4. SINIF