BİLMİYORDUM ÇEVRECİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ATIK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ

 

            Bu filmde alternatif enerji kaynakları, çevre kirliliği, geri dönüşüm ve enerji tasarrufundan bahsedilmektedir.

Günümüzde kullanılan enerji kaynakları ve enerji israfı küresel bazda bir çevre sorunu ortaya çıkarıyor. Bu çevre sorunları canlıların yaşam alanlarını tahrip etmekle kalmayıp büyük bir emek kaybına da neden oluyor.

            Hayatımızda uygulayacağımız basit tedbirler ve alternatif yollardan enerji elde etme yöntemleri büyük ölçüde bu sorunları ortadan kaldırabilir. Ayrıca enerjiden tasarruf etmenin daha ekonomik olduğu da kuşkusuz kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. Yapılarda gözetilmesi gereken bazı yalıtım tedbirleri daha az enerji kullanımına yol açacaktır. Benzine alternatif bazı yakıtlar çevreyi daha az kirletecektir. Evlerde uygulanacak  bazı tasarruf tedbirleri daha az enerji üretimini sağlayacaktır. Geri dönüşüm enerji ve ham madde ihtiyacını azaltmak için çok önemli bir yere sahiptir.

 

Aşağıdaki Soruların Cevaplarını Bu Filmde Bulabilirsiniz

  1. Çevreci Ev nedir? Ve nasıl inşa edilmelidir?
  2. Çevreci otomobillerin performansları nasıldır?
  3. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi nasıl üretilir?
  4. Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi nasıl üretilir?
  5. Dalga enerjisinden elektrik enerjisi nasıl üretilir?
  6. Geri dönüşüm nedir?
  7. İnsanın kinetik enerjisinden elektrik elde edilebilir mi?