Bedensel Büyüklüğün Evrimdeki Konumu, Avantajı ve Dezavantajı 45 dakika

Hayvanların boyutlarının değişmediğini ve yıllardır aynı boyutlarda olduğunu sanırız fakat evrimsel süreci incelediğimizde bunun böyle olmadığının farkına varırız.

Bir fille karıncayı karşılaştırdığımızda hangisi büyüktür sorusuna nasıl cevap veririz.Filler daha büyüktür deriz.Aslında karıncalar daha büyüktür çünkü bilim bunu biokütleye göre almıştır.Fillerin biokütlesi 3milyonken,karıncaların biokütlesi 33milyondur.Ağırlık,uzunluk, boy sabit değildir.

Cüsse hayvanın kaderini belirler.Fillerin akrabası olan mamutlar bir milyon sekiz yıl önce ortaya çıkmışlardır.Bilim adamları bir çok kazı sonucunda bazı fosiller elde etmişlerdir.Bunlardan biri olan arka bacak kemiklerini karşılaştırdıklarında aralarında büyük boyutsal farklılıklarının olduğunu görmüşlerdir. Bu kemiklerin yaşlarını incelediğinde küçük kemikli mamutun yavru olmadığını,bunun tam tersine onun daha yaşlı olduğunu saptamışlardır.Mamutların küçük boyutlardan büyük boyutlara evrimleştiğini görürüz.

Pasifik okyanusundaki Galapagus adalarındaki hayvanlar diğer ana karadaki arkadaşlarından 3,5 kat daha büyük ve 320 kiloya kadar da ulaşmışlardır.Önce küçülen sonra büyüyen tekrar küçülen mamutlar neden küçüldü?Araştırma yapan bilim adamları öncelikle bu değişimin çevreden kaynaklandığını düşünerek önce adanın tarihçesini incelemiştir.Ada jeolojik zaman sürecinde sularında yükselmesi ile sivrileşmiş,dik yamaçlar halinde üç küçük adaya bölünmüştür.Mamutlar hayatta kalmak için besin aramaya çıktıklarında dik yamaçların eğimine hepsi dayanamamıştır.Ana kara mamutları ancak 20-25 derece eğimdeki dik yamaçlara dayanabilmiştir.Eğim 30-35 dereceye çıktığında sadece buna pigme mamutları dayanabilmiştir.Böylelikle ana kara mamutlarının nesilleri tükenmiştir.Sadece pigme mamutları yaşamış ve nesillerini çoğalmıştır.Evrimsel anlamda uyum süreci başlamıştır.Arazi koşulları,besin kaynakları onları sahip oldukları cüsseden onda bir ağırlığa indirmiştir.İnsanlar gelinceye kadar çevreye uyum sağlayıp hayatta kalmışlardır.Bir bilim adamı nesillerinin tükenmesinin en büyük kaynağı olarak insanları görmüştür.Mamutları geri getirmek için klonlamayı desteklediğini öne sürdü.

Dünyanın en büyük böceği olan Titan bok böceğidir.Böceklerin en büyük boyutlara ulaştığı dönem oksijen yönünden atmosferin en yoğun olduğu dönemdi.Akıllara neden böcekler o zamanlardaki gibi büyümüyor sorusunu getirebilir.Artık atmosferde böceklerin gelişebilecekleri yoğunlukta oksijen olmadığından…Bilim adamları normal şartlardaki %21 lik oksijen oranında yaşayan böcekleri %30luk oksijen ortamında yaşatmıştır.Sonucunda %25 daha büyük böcekler elde etmiştir.

Soropotlar et obur olan bir dinozor çeşididir.Bilim adamları bunu incelerken evrime çevrenin çok büyük etkisi olduğunu düşünerek o zamanki dünyanın  dinozorların yaşadığı zamanki dünyadan farklı olduğunu fark etmiştir.Bu hayvanların boyun kemiklerini tomografide incelemişlerdir.bunun ışığında bu kemiklerin çok hafif hatta kuş tüyü gibi olduğu,içinde %60,%70 hava ile doludur.Bu kemiklerin kaslarla doğrudan oksijen sağladığı da düşünülüyor.Bu kemiklerin güçlü olmadığı anlamına gelmez.

Peki ya insanlar…

Son 100yıldan beri insanlarda büyüyor.Bu büyümenin tercihlere göre şekillendiğini görüyoruz.Tarım insanların yiyecek çeşitliliğini azaltmış,besin eksilmesine ve boy kısalmasına sebep olmuştur.Boy 19.yy sonlarına kadar baskı altında kaldı.Daha sonralarda bu baskıdan kurtularak gelişmiş dünyanın ortalamasında erkeklerde 1.75, bayanlarda 1.63 boya sahip olmuştur.

Tüm koşullar boyutları etkilemiştir.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.Değişen çevre koşullarına rağmen bazı hayvanlar küçülüp bazı hayvanlar büyürken en az bir yaşam biçimi 3.8 milyar yıldır aynı yaşam biçimini  sürdürüyor bu yaşam biçimi hangisidir?

2.Dünyanın en büyük kertenkelelerine ev sahipliği yapan ada hangisidir?

3.En büyük kara hayvanı hangisidir? Nerede yaşar fiziksel boyutları nasıldır?

4.Evrimleşme safhası tam olarak bilinemeyen gizemli mavi balinaların avlanma teknikleri nasıldır?

5.Balinalar ne kadar sürede günlük gıda ihtiyaçlarını karşılar ve bunun boyutuyla ne gibi bir alakası vardır?

6.Soropotların evrimleşmesi ile dinozorlar yaşamlarını devam ettirmişlerdir.Dinozorların hükümdarlıklarına son veren olayı kısaca açıklayınız?

7.Boyut,yiyecek ve onu ararken harcanacak enerji arasındaki dengeyi bir örnekle açıklayınız?

8.En küçük kara hayvanı hangisidir? Nerede yaşar ve fiziksel boyutları nasıldır?a
                                                                                                          Havva AKGÜL 015
                                                                                             Fen Bilgisi Öğretmenliği-4 2009